Průjezdy nákladních vozidel pod mýtnou kontrolou

Nové mýtné v Německu pro nákladní vozidla nad 7,5 t v závislosti na emisích CO2

Takzvané mýtné CO2 je v současné době předmětem kontroverzních diskusí v médiích a v dopravním průmyslu vyvolává velkou nejistotu. Jedno je jisté: až 1. prosince 2023 vstoupí v platnost mýtné závislé na emisích CO2 pro všechna užitková vozidla nad 7,5 tuny*, budou muset spediční a logistické společnosti platit příplatek ve výši přibližně 200 eur za tunu CO2.

Se společností DKV Mobility si nemusíte dělat starosti - provedeme vás celým procesem a budeme vás informovat o všech nezbytných krocích, aby pro vás byl přechod na nový systém co nejjednodušší a nejtransparentnější.

Aby zvýšená administrativní náročnost spojená s mýtným CO2 byla co nejnižší, například při klasifikaci CO2, registraci a fakturaci mýtného CO2, budeme vám samozřejmě k dispozici jako spolehlivý partner s obvyklou vysokou kvalitou služeb.

EU si stanovila ambiciózní cíl:
Do roku 2030 se mají emise CO2 ze silniční dopravy snížit o 30 % (ve srovnání s rokem 2005).

Aby bylo tohoto cíle dosaženo, bude od prosince 2023 platit nová metoda hodnocení, která určí emise CO2 u vozidel nad 7,5 tuny* a zařadí je do jedné z pěti tříd CO2. Zařazení do mýtné sazby bude odpovídajícím způsobem rozšířeno o zařazení do třídy CO2.

Kalkulačka třídy CO2

Chcete dostávat nejnovější zprávy na toto téma přímo do své e-mailové schránky? Pak se zde zaregistrujte k odběru našeho newsletteru:

Přihlaste se k odběru mýtného zpravodaje

Kdy nařízení vstoupí v platnost v členských státech EU?

V Německu by měly být nové třídy CO2 zavedeny od 1. prosince 2023. Dříve se mýtné vztahovalo na vozidla s hmotností 7,5 tuny a více, od 1. července 2024 se očekává, že se mýtné bude vztahovat na vozidla s hmotností 3,5 tuny a více. To znamená, že pro vozidla od 3,5 tuny bude určení třídy CO2 pravděpodobně relevantní až od 1. července 2024.

Kdy nařízení vstoupí v platnost v ostatních členských státech EU, zatím nebylo oznámeno.

O změnách na těchto webových stránkách vás budeme pravidelně informovat.

ZeměSazba mýtného podle třídy CO2
Sazba mýtného podle třídy CO2Sazba mýtného podle třídy CO2
Ostatní zeměbudou brzy následovat

* Doposud se mýtné vztahovalo na vozidla o hmotnosti 7,5 tuny a více. Očekává se, že od 1. července 2024 budou muset platit mýtné za užívání spolkových silnic všechna vozidla s technicky přípustnou celkovou hmotností vyšší než 3,5 tuny.

Co znamenají třídy CO2 pro váš účet za mýtné?

Při budoucí objednávce mýtného budete muset uvést třídu CO2 vašeho vozidla. Vozidla s nízkými emisemi CO2 mají nižší sazby mýtného, zatímco vozidla s vysokými emisemi CO2 platí vyšší sazby.

Platí pravidlo: čím ekologičtější je vaše vozidlo, tím levnější je sazba mýtného.

Jaké je zařazení mého vozidla? Zjistěte to pomocí kontroly třídy CO2 DKV Mobility.

Nebojte se, s naší kontrolou třídy CO2 DKV Mobility vás provedeme celým procesem a pomůžeme vám určit správnou třídu CO2 pro vaše vozidlo.

V bodě "Které údaje o vozidle jsou relevantní pro určení třídy CO2 a kde je najdu?" zjistěte, které dokumenty byste měli mít k tomuto účelu připravené.

Které údaje o vozidle jsou relevantní pro určení třídy CO2 a kde je mohu najít?

Požadované údaje o vozidle* naleznete v osvědčení o shodě (COC), v CIF nebo v technickém průkazu vozidla:

 • Třída vozidla
 • Konfigurace náprav kol
 • Technicky přípustná celková hmotnost při zatížení (F1) [kg].
 • Skupina vozidel
 • Lůžko (kajuta na spaní)
 • Jmenovitý výkon motoru [kW]
 • Měrné emise CO2 [gCO2/tkm]
 • Datum první registrace
 • Typ vozidla/konfigurace podvozku

*Princip může být změněn bez předchozího upozornění

Na která vozidla se vztahují nové třídy CO2?

Pět tříd CO2 se bude zpočátku vztahovat pouze na užitková vozidla tříd N2/N3 s hmotností vyšší než 7,5 tuny a první registrací od 1. července 2019. Dříve byly budoucí referenční hodnoty (PDF) pro stanovení třídy CO2 definovány pro skupiny vozidel 4, 5, 9 a 10 s jejich podskupinami.

V současné době neexistují žádné zvláštní předpisy ani referenční hodnoty pro autobusy a některé podskupiny vozidel tříd N2 a N3. Proto jsou předběžně zařazeny do třídy 1 CO2. Vozidla registrovaná před červencem 2019 budou rovněž automaticky zařazena do třídy 1. Bezemisní vozidla registrovaná před 1. červencem 2019 mohou být zařazena do třídy CO2 5 - po předložení příslušných dokladů.

Co je třeba zohlednit u nových objednávek mýtného a u stávajících smluv o mýtném?

 • Pokud mýtná země již zavedla třídy CO2 pro mýtný tarif, musí se od nynějška při objednávání mýtného prokázat hodnota F1 (technicky přípustná celková hmotnost při naložení). Kromě toho doporučujeme předložit COC (Osvědčení o shodě) a technický průkaz vozidla. Pokud příslušné doklady k vozidlu nejsou k dispozici, bude vozidlo automaticky zařazeno do třídy CO2 1 (nejdražší tarifní třída).
 • Vozidla registrovaná před červencem 2019 jsou automaticky zařazena do třídy CO2 1. Vozidla s nulovými emisemi registrovaná před 1. červencem 2019 mohou být po předložení příslušných dokladů zařazena do třídy CO2 5.
 • Vozidla registrovaná od července 2019 budou zařazena do jedné z pěti tříd CO2.
 • U stávajících mýtných smluv a nových zakázek je vyžadována hodnota F1 (technicky přípustná celková hmotnost při naložení). Tento doklad můžete nahrát v DKV Cockpit.
 • Po šesti letech od data první registrace se vozidla překlasifikují podle tříd CO2 2 a 3.

Jak se nové třídy CO2 liší od předchozích tříd znečišťujících látek Euro?

Předchozí třída znečišťujících látek Euro vašeho vozidla zůstává nezměněna. Referenční hodnoty pro zařazení do tříd CO2 se však každý rok snižují o procentní hodnotu. Do roku 2026 činí toto snížení 2,5 % ročně, od roku 2027 pak 3 % ročně. Přeřazení vozidla se provádí automaticky společností DKV Mobility pro mýtné boxy DKV každých 6 let od data první registrace (platí pouze pro třídy CO2 2 a 3).

Co musím udělat, pokud jsem registrován přímo u společnosti Toll Collect?

 • Zákazníci, kteří jsou registrováni přímo u společnosti Toll Collect (TC), mohou využít vyhledávač emisních tříd CO2 společnosti TC a nahrát potřebné dokumenty k vozidlu přímo do portálu TC.
 • TC na svých webových stránkách popisuje, že v příštích několika týdnech bude u všech dosud registrovaných vozidel uložena emisní třída 1. Pomocí vyhledávače emisních tříd si zákazníci mohou ověřit, do jaké emisní třídy CO2 je příslušné vozidlo zařazeno.
 • Od července 2023 budou moci zákazníci požádat o změnu emisní třídy pro každé vozidlo přímo na zákaznickém portálu TC.

Jaký je účel diferenciace mýtného na emise CO2 u těžkých nákladních vozidel a na co se použijí dodatečné příjmy ze zvýšení mýtného?

Provádění navrhovaných právních předpisů vychází z novelizované směrnice o eurovinětě, která vstoupila v platnost v březnu 2022.

Zavedení dodatečného zpoplatnění CO2 v rámci mýtného pro nákladní vozidla je považováno za další nástroj ochrany klimatu v silniční nákladní dopravě, protože užitková vozidla v současnosti produkují přibližně třetinu celkových emisí CO2 v odvětví dopravy. Spolková vláda chce tímto způsobem urychlit přechod na klimaticky neutrální pohony a vyslat signál, který zatraktivní používání nákladních vozidel s alternativními pohony v nákladní dopravě.

Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) očekává v letech 2024 a 2027 dodatečné příjmy ve výši 26,6 miliardy eur v důsledku diferenciace emisí CO2 v oblasti nákladních vozidel o hmotnosti 7,5 tuny a více.

Tyto příjmy z mýtného jsou určeny na zlepšení infrastruktury spolkových silnic a na opatření v oblasti mobility - důraz je kladen na spolkové železnice. Dodatečné příjmy z rozšíření mýtného na nákladní automobily nad 3,5 tuny budou ve stejném období činit 3,9 miliardy eur. Z toho 1,8 miliardy eur půjde na diferenciaci CO2.

Jaké jsou výjimky nebo osvobození od nového mýtného za CO2?

Nákladní automobily bez emisí mají být do 31. prosince 2025 osvobozeny od mýtného. Od 1. ledna 2026 bude 25 % běžné dílčí sazby mýtného připadat na náklady na infrastrukturu, což odpovídá 75 % snížené dílčí sazbě mýtného - plus části mýtného za hluk a znečištění ovzduší.

Bezemisní elektromobily a vozidla na vodíkový pohon, stejně jako vozidla s vodíkovým palivovým článkem, budou od mýtného osvobozena až do konce roku 2025 (v případě zájmu viz článek Toll Collect ).

Od 1. ledna 2026 budou muset vozidla s nulovými emisemi platit pouze 25 % dílčí sazby mýtného.

Vozidla bez emisí do celkové hmotnosti 4,25 tuny jsou trvale osvobozena od mýtného. Do roku 2028 má být také prodloužena podpora lehkých a těžkých užitkových vozidel s alternativními, ke klimatu šetrnými pohony a související infrastruktura pro tankování a nabíjení.

Autobusy pro osobní dopravu jsou v Německu až do odvolání osvobozeny od mýtného.

Další regulace mýtného pro alternativní pohony:

Současné předpisy o mýtném pro alternativní pohony jsou následující: Nákladní vozidla emisní třídy Euro 6, která jsou z výroby vybavena pohonem na CNG/LNG, budou od 1. ledna 2024 podléhat mýtnému.

V budoucnu budou vozidla s pohonem na zemní plyn zařazena do emisních tříd podle svých specifických vlastností, např. podle individuálních emisí oxidu uhličitého. Původní nařízení, podle kterého se od 1. ledna 2024 za tato vozidla platily pouze sazby mýtného za náklady na infrastrukturu a náklady na způsobené hlukové zatížení, bylo zrušeno.

Vyžádejte si nyní nezávaznou nabídku!

Chcete také využívat výhod DKV?

Rádi vám zavoláme zpět.

Zdravíme vás

Uveďte název své společnosti.

Uveďte svou e-mailovou adresu.

Uveďte své telefonní číslo.

Uveďte stát, v němž sídlí vaše společnost.

Vyjádřete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.

Přečtěte si naše podmínky pro ochranu dat.

* Povinný údaj