Průjezdy nákladních vozidel pod mýtnou kontrolou

Mýtné za CO2 pro nákladní automobily v členských státech EU

Takzvané mýtné CO2 je v současné době předmětem kontroverzních diskusí v médiích a v dopravním průmyslu vyvolává velkou nejistotu. Jedno je jisté: až 1. prosince 2023 vstoupí v platnost mýtné závislé na emisích CO2 pro všechna užitková vozidla nad 7,5 tuny*, budou muset spediční a logistické společnosti platit příplatek ve výši přibližně 200 eur za tunu CO2.

Se společností DKV Mobility si nemusíte dělat starosti - provedeme vás celým procesem a budeme vás informovat o všech nezbytných krocích, aby pro vás byl přechod na nový systém co nejjednodušší a nejtransparentnější.

Aby zvýšená administrativní náročnost spojená s mýtným CO2 byla co nejnižší, například při klasifikaci CO2, registraci a fakturaci mýtného CO2, budeme vám samozřejmě k dispozici jako spolehlivý partner s obvyklou vysokou kvalitou služeb.

EU si stanovila ambiciózní cíl:
Do roku 2030 se mají emise CO2 ze silniční dopravy snížit o 30 % (ve srovnání s rokem 2005).

Aby bylo tohoto cíle dosaženo, bude od prosince 2023 platit nová metoda hodnocení, která určí emise CO2 u vozidel nad 7,5 tuny* a zařadí je do jedné z pěti tříd CO2. Zařazení do mýtné sazby bude odpovídajícím způsobem rozšířeno o zařazení do třídy CO2.

Kalkulačka třídy CO2

Chcete dostávat nejnovější zprávy na toto téma přímo do své e-mailové schránky? Pak se zde zaregistrujte k odběru našeho newsletteru:

Přihlaste se k odběru mýtného zpravodaje

Kdy nařízení vstoupí v platnost v členských státech EU?

Od 1. prosince 2023 musí všechna užitková vozidla o hmotnosti více než 7,5 tuny* hradit v Německu mýtné poplatky závislé na CO2. Dříve se mýtné vztahovalo na vozidla s hmotností 7,5 tuny a více, 2. od 1. července 2024 se bude mýtné vztahovat na vozidla s hmotností 3,5 tuny a více. 3. To znamená, že pro vozidla od 3,5 tuny bude určení třídy CO2 relevantní až od 1. července 2024.

Kdy nařízení vstoupí v platnost v ostatních členských státech EU, zatím nebylo oznámeno.

O změnách na těchto webových stránkách vás budeme pravidelně informovat.

ZeměSazba mýtného podle třídy CO2
Německo*01.12.2023
Rakousko01.01.2024
Česká republika01.03.2024
Ostatní zeměbudou brzy následovat

*Doposud se mýtné vztahovalo na vozidla o hmotnosti 7,5 tuny a více. Od 1. července 2024 budou muset platit mýtné za užívání spolkových silnic všechna vozidla s technicky přípustnou celkovou hmotností vyšší než 3,5 tuny.

Mýtné za CO2 Česká republika: 01.03.2024

Sazby mýtného za emise CO2 se v České republice vztahují na vozidla nad 3,5 tuny.
Zde naleznete otázky a odpovědi týkající se procesu podávání žádostí.

Další informace naleznete také na stránce MYTO CZ .

Přehled aktuálních mýtných tarifů naleznete zde.

Stáhněte si tabulku

Mýtné na základě CO2 v Rakousku: od 1. ledna 2024

Mýtné tarify na základě CO2 platí v Rakousku pro vozidla nad 3,5 t. Aby bylo zajištěno správné vyúčtování, musí zákazníci, kteří jsou pro placení mýtného v Rakousku registrovaní prostřednictvím ASFINAG, zjištěnou třídu CO2 oznámit přímo společnosti ASFINAG a potřebné dokumenty vozidla nahrát do SelfCare Portal ASFINAG nebo je zaslat elektronicky (euroclass@asfinag.at ).

Přehled aktuálních mýtných tarifů naleznete zde.

Stáhněte si tabulku

Mýtné na základě CO2 v Německu: od 1. prosince 2023

Na základě aktuálního návrhu zákona jsme zpracovali přehled cen mýtného v Německu.

Tabulku s mýtnými tarify CO2 si stáhněte zde.

Stáhněte si tabulku

Co znamenají třídy CO2 pro váš účet za mýtné?

Při budoucí objednávce mýtného budete muset uvést třídu CO2 vašeho vozidla. Vozidla s nízkými emisemi CO2 mají nižší sazby mýtného, zatímco vozidla s vysokými emisemi CO2 platí vyšší sazby.

Platí pravidlo: čím ekologičtější je vaše vozidlo, tím levnější je sazba mýtného.

Jaké je zařazení mého vozidla? Zjistěte to pomocí kontroly třídy CO2 DKV Mobility.

Nebojte se, s naší kontrolou třídy CO2 DKV Mobility vás provedeme celým procesem a pomůžeme vám určit správnou třídu CO2 pro vaše vozidlo.

V bodě "Které údaje o vozidle jsou relevantní pro určení třídy CO2 a kde je najdu?" zjistěte, které dokumenty byste měli mít k tomuto účelu připravené.

Jestliže výsledkem zjištění je třída CO2 2, 3, 4 nebo 5, nahrajte prosím osvědčení o shodě (COC) a osvědčení o registraci Vašeho vozidla část 1 do oblasti pro nahrávání na zákaznickém portálu DKV, abyste v DKV BOX EUROPE a DKV BOX FLEX mohli mít zaregistrovanou lepší třídu vozidla. U vozidel třídy 1 CO2 není zasílání dokumentů potřebné.

Které údaje o vozidle jsou relevantní pro určení třídy CO2 a kde je mohu najít?

Požadované údaje o vozidle* naleznete v osvědčení o shodě (COC), v CIF nebo v technickém průkazu vozidla:

 • Třída vozidla
 • Konfigurace náprav kol
 • Technicky přípustná celková hmotnost při zatížení (F1) [kg].
 • Skupina vozidel
 • Lůžko (kajuta na spaní)
 • Jmenovitý výkon motoru [kW]
 • Měrné emise CO2 [gCO2/tkm]
 • Datum první registrace
 • Typ vozidla/konfigurace podvozku

*Princip může být změněn bez předchozího upozornění

Na která vozidla se vztahují nové třídy CO2?

Pět tříd CO2 se bude zpočátku vztahovat pouze na užitková vozidla tříd N2/N3 s hmotností vyšší než 7,5 tuny a první registrací od 1. července 2019. Dříve byly budoucí referenční hodnoty (PDF) pro stanovení třídy CO2 definovány pro skupiny vozidel 4, 5, 9 a 10 s jejich podskupinami.

V současné době neexistují žádné zvláštní předpisy ani referenční hodnoty pro autobusy a některé podskupiny vozidel tříd N2 a N3. Proto jsou předběžně zařazeny do třídy 1 CO2. Vozidla registrovaná před červencem 2019 budou rovněž automaticky zařazena do třídy 1. Bezemisní vozidla registrovaná před 1. červencem 2019 mohou být zařazena do třídy CO2 5 - po předložení příslušných dokladů.

Co je třeba zohlednit u nových objednávek mýtného a u stávajících smluv o mýtném?

 • Pokud mýtná země již zavedla třídy CO2 pro mýtný tarif, musí se od nynějška při objednávání mýtného prokázat hodnota F1 (technicky přípustná celková hmotnost při naložení). Kromě toho doporučujeme předložit COC (Osvědčení o shodě) a technický průkaz vozidla. Pokud příslušné doklady k vozidlu nejsou k dispozici, bude vozidlo automaticky zařazeno do třídy CO2 1 (nejdražší tarifní třída).
 • Vozidla registrovaná před červencem 2019 jsou automaticky zařazena do třídy CO2 1. Vozidla s nulovými emisemi registrovaná před 1. červencem 2019 mohou být po předložení příslušných dokladů zařazena do třídy CO2 5.
 • Vozidla registrovaná od července 2019 budou zařazena do jedné z pěti tříd CO2.
 • U stávajících mýtných smluv a nových zakázek je vyžadována hodnota F1 (technicky přípustná celková hmotnost při naložení). Tento doklad můžete nahrát v DKV Cockpit.
 • Po šesti letech od data první registrace se vozidla překlasifikují podle tříd CO2 2 a 3.

Jak se nové třídy CO2 liší od předchozích tříd znečišťujících látek Euro?

Předchozí třída znečišťujících látek Euro vašeho vozidla zůstává nezměněna. Referenční hodnoty pro zařazení do tříd CO2 se však každý rok snižují o procentní hodnotu. Do roku 2026 činí toto snížení 2,5 % ročně, od roku 2027 pak 3 % ročně. Přeřazení vozidla se provádí automaticky společností DKV Mobility pro mýtné boxy DKV každých 6 let od data první registrace (platí pouze pro třídy CO2 2 a 3).

Co musím udělat, pokud jsem registrován přímo u společnosti Toll Collect?

 • Zákazníci, kteří jsou registrováni přímo u společnosti Toll Collect (TC), mohou využít vyhledávač emisních tříd CO2 společnosti TC a nahrát potřebné dokumenty k vozidlu přímo do portálu TC.
 • TC popisuje na internetové stránce, že pro všechna dosud registrovaná vozidla byla uložena emisní třída 1. Pomocí vyhledávače emisních tříd si zákazníci mohou ověřit, do které třídy emisí CO2 je konkrétní vozidlo zařazeno.
 • Od července 2023 budou moci zákazníci požádat o změnu emisní třídy pro každé vozidlo přímo na zákaznickém portálu TC.
 • Zákazníci, kteří používají produkt Toll2Go pro mýtné služby v Německu a Rakousku a jejichž vozidla mají emisní třídu CO2 vyšší než 1, musí nahrát důkazní materiál na portál Toll Collect a ASFINAG pro vlastní péči.

Podle které hodnoty se přiřazuje vozidlu třída hmotnosti?

Od 1. 12. 2023 je pro přiřazení třídy hmotnosti rozhodující hmotnost F1 vozidla, nikoli jako dosud hmotnost F2. Hmotností F1 je přitom míněna technicky přípustná celková hmotnost vozidla, zatímco hmotnost F2 znamená celkovou hmotnost povolenou v příslušné zemi registrace. Je třeba mít na paměti, že správnou třídu hmotnosti F1 (vč. přívěsu) si v přístroji pro záznam mýtného / OBU musí nastavit řidič. Zákazníci s Toll Collect OBU musí navíc správnou hmotnost uvést na portálu Toll Collect. (Toll Collect | mýtné podle CO₂ a pro vozidla 3,5 t (toll-collect.de); Toll Collect | Technicky přípustná celková hmotnost (tzGm) (toll-collect.de) )

Jaký je účel diferenciace mýtného na emise CO2 u těžkých nákladních vozidel a na co se použijí dodatečné příjmy ze zvýšení mýtného?

Provádění navrhovaných právních předpisů vychází z novelizované směrnice o eurovinětě, která vstoupila v platnost v březnu 2022.

Zavedení dodatečného zpoplatnění CO2 v rámci mýtného pro nákladní vozidla je považováno za další nástroj ochrany klimatu v silniční nákladní dopravě, protože užitková vozidla v současnosti produkují přibližně třetinu celkových emisí CO2 v odvětví dopravy. Spolková vláda chce tímto způsobem urychlit přechod na klimaticky neutrální pohony a vyslat signál, který zatraktivní používání nákladních vozidel s alternativními pohony v nákladní dopravě.

Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) očekává v letech 2024 a 2027 dodatečné příjmy ve výši 26,6 miliardy eur v důsledku diferenciace emisí CO2 v oblasti nákladních vozidel o hmotnosti 7,5 tuny a více.

Tyto příjmy z mýtného jsou určeny na zlepšení infrastruktury spolkových silnic a na opatření v oblasti mobility - důraz je kladen na spolkové železnice. Dodatečné příjmy z rozšíření mýtného na nákladní automobily nad 3,5 tuny budou ve stejném období činit 3,9 miliardy eur. Z toho 1,8 miliardy eur půjde na diferenciaci CO2.

Jaké jsou výjimky nebo osvobození od nového mýtného za CO2?

Nákladní automobily bez emisí mají být do 31. prosince 2025 osvobozeny od mýtného. Od 1. ledna 2026 bude 25 % běžné dílčí sazby mýtného připadat na náklady na infrastrukturu, což odpovídá 75 % snížené dílčí sazbě mýtného - plus části mýtného za hluk a znečištění ovzduší.

Bezemisní elektromobily a vozidla na vodíkový pohon, stejně jako vozidla s vodíkovým palivovým článkem, budou od mýtného osvobozena až do konce roku 2025 (v případě zájmu viz článek Toll Collect ).

Od 1. ledna 2026 budou muset vozidla s nulovými emisemi platit pouze 25 % dílčí sazby mýtného.

Vozidla bez emisí do celkové hmotnosti 4,25 tuny jsou trvale osvobozena od mýtného. Do roku 2028 má být také prodloužena podpora lehkých a těžkých užitkových vozidel s alternativními, ke klimatu šetrnými pohony a související infrastruktura pro tankování a nabíjení.

Autobusy pro osobní dopravu jsou v Německu až do odvolání osvobozeny od mýtného.

Další regulace mýtného pro alternativní pohony:

Současné předpisy o mýtném pro alternativní pohony jsou následující: Nákladní vozidla emisní třídy Euro 6, která jsou z výroby vybavena pohonem na CNG/LNG, budou od 1. ledna 2024 podléhat mýtnému.

V budoucnu budou vozidla s pohonem na zemní plyn zařazena do emisních tříd podle svých specifických vlastností, např. podle individuálních emisí oxidu uhličitého. Původní nařízení, podle kterého se od 1. ledna 2024 za tato vozidla platily pouze sazby mýtného za náklady na infrastrukturu a náklady na způsobené hlukové zatížení, bylo zrušeno.

Kam mohou zákazníci nahrát dokumenty související s mýtným CO2 pro Rakousko?

Zákazníci s DKV BOX, kteří využívají Mýtnou službu Rakousko, mohou dokumenty potřebné pro mýtné CO2 – u vozidel s lepší třídou CO2 než 1 – nahrát na zákaznický portál DKV. Pokud tam jsou již uloženy dokumenty potřebné pro mýtné CO2 v Německu, není opakované zaslání potřebné.

Zákazníci, kteří používají GO BOX, nahrávají své doklady přímo na portál SelfCare společnosti ASFINAG.

Co je důležité u Toll2Go?

Zákazníci, kteří využívají produkt Toll2Go pro mýtné služby v Německu a Rakousku a jejichž vozidla jsou zařazena do lepší emisní třídy CO23 než 1, musí doklady nahrát na portál Selfcare společností Toll Collect a ASFINAG.

Kterých vozidel se týká mýtné za emise CO2 v České republice?

Mýtné za emise CO2 se v České republice vztahuje na vozidla nad 3,5 tuny.

Autobusy jsou standardně zařazeny do třídy CO2 1, s výjimkou elektrických nebo vodíkových autobusů, které jsou zařazeny do třídy CO2 5.

Elektrická nebo vodíková vozidla nad 4,25 tuny nejsou zpoplatněna mýtným za ovzduší nebo CO2, ale platí částečnou sazbu mýtného za infrastrukturu a hluk.

Vozidla o hmotnosti od 3,5 do 4,25 tuny musí být registrována na kontaktním místě s "výjimkou OBU" (DKV Mobility bohužel nemůže tuto registraci provést za vás na portálu FCI společnosti Czechtoll).

Zákazníci s následnou platbou │ Jaký doklad musím předložit pro určení třídy CO2 v České republice?

U vozidel s třídou CO2 vyšší než 1 můžete v DKV Cockpit nahrát osvědčení o registraci část 1 a osvědčení o shodě (COC).

Pokud jste to již udělali pro Rakousko a/nebo Německo nebo bylo vaše vozidlo poprvé zaregistrováno před 1. červencem 2019, není nutné jej znovu nahrávat. Datum první registrace naleznete v technickém průkazu vozidla v poli B. V tomto případě rovněž není nutné znovu předkládat plnou moc.

Doba vyřízení ze strany společnosti Czechtoll je 5 pracovních dnů od předání ze strany DKV Mobiliy, u reklamací 1-2 pracovní dny.

Zákazníci v režimu Pre-Pay │ Jak mohu zaregistrovat svou třídu CO2 v České republice?

Jako zákazník s předplacenou službou máte tři možnosti registrace třídy CO2 v České republice:

*Zašlete doklady e-mailem na adresu Czechtoll(info@mytocz.eu ), a odpověď obdržíte e-mailem.

*Přihlaste se prostřednictvím portálu Self Care společnosti Czechtoll (jedná se o preferovanou možnost společnosti Czechtoll:https://mytocz.eu/selfcare/logon/ ).

*Registrujte se prostřednictvím místních kontaktních a distribučních center (https://mytocz.eu/de/customer-points/list ), men vær opmærksom på, at der kan være sprogproblemer. Du vil modtage en bekræftelse på din CO2-klasse på stedet.

Jsou elektromobily a vodíková vozidla osvobozeny od mýtného?

Vozidla byla od daně osvobozena do 1. 3. 2024. Od nynějška budou od poplatku osvobozena pouze vozidla do 4,25 tuny, která jako palivo používají pouze elektřinu nebo vodík.

Požádejte o nezávaznou cenovou nabídku!

Chcete také využívat výhod DKV?

Rádi vám zavoláme zpět.

Zdravíme vás

Uveďte název své společnosti.

Uveďte svou e-mailovou adresu.

Uveďte své telefonní číslo.

Uveďte stát, v němž sídlí vaše společnost.

Vyjádřete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.

Přečtěte si naše podmínky pro ochranu dat.

* Povinný údaj