Truck on a ferry

24 hodin denně, kdekoliv v Evropě, když je právě potřebujete:
Služby poskytnutí finanční hotovosti od společnosti LUNADIS.

Bez hotovosti přímo na místě se může doprava některého z Vašich vozidel značně zkomplikovat, neboť v mnoha případech bez ní nemohou Vaši řidiči pokračovat dále. A to v tuzemsku i zahraničí. Takové prostoje stojí peníze i drahocenný čas.

Peněžitá pomoc DKV v případě nouze je Vaše mobilní „záchrana“, pokud přímo na místě potřebujete v případě nouze okamžitě peníze v hotovosti. Stačí zatelefonovat službě DKV ASSIST a potřebná finanční hotovost zamíří přímo k Vašemu řidiči. Bez byrokracie a bez zbytečného odkladu.

Další informace o službách poskytnutí hotovosti získáte od svého osobního poradce nebo na telefonním čísle
00800 365 24 365
.

Časté případy, kdy řidiči nákladních vozidel potřebují naléhavě hotovost a profitují ze služeb poskytnutí finanční hotovosti společnosti LUNADIS:

 • Pokuty/trestní příkazy/kauce
  V některých zemích neakceptují místní úřady debetní nebo kreditní karty a zabrání Vašemu nákladnímu vozidlu v pokračování v jízdě, dokud nebude dlužná částka zcela uhrazena.
 • V případě krádeže nebo ztráty hotovosti
  Tyto případy mohou způsobit nemalé problémy, pokud znemožní pokračování v cestě. Něco takového se může stát i při maximální obezřetnosti.
 • Tankování nedopatřením na čerpacích stanicích bez akceptace DKV
  Když zjistíte, že čerpací stanice, na které právě tankujete ze stojanu, není součástí velké servisní sítě DKV v Evropě, je většinou již příliš pozdě.
 • Opravárenský servis na servisních stanicích bez akceptace DKV
  Pokud Vaše vozidlo potřebuje opravu a servisní dílna akceptuje pouze hotovost, pak je dobrá rada k nezaplacení.
 • Neplánované další náklady na přenocování
  Některé z Vašich nákladních vozidel bude mít poruchu, bude se noc opravovat a Váš řidič bude potřebovat hotovost kvůli nepředvídané situaci.

Zcela transparentní –
poskytnutí hotovosti v rámci služeb společnosti LUNADIS.

Vaše individuální čerpání hotovosti v případě nouze!

 1. Požadovaný limit
  Pro případ potřeby si sjednáte individuální limit pro případné vyplacení finanční hotovosti.
 2. Potvrzení limitu
  Zaručujeme Vám, že pokud Váš řidič bude chtít využít služby poskytnutí hotovosti, bude Vás DKV ASSIST před realizací vyplacení hotovosti informovat o požadované výši a vyžádá si Vaše schválení.
 3. Faktura
  Při využití služby vyplacení hotovosti obdržíte prostřednictvím společnosti LUNADIS fakturu společnosti ROLAND Schutzbrief na čerpané služby poskytnutí hotovosti, kde budou podrobně uvedeny všechny náklady.
 4. Kompletní kontrola nákladů
  Za poskytnutí a organizaci služby poskytované po celé Evropě si společnost LUNADIS účtuje v závislosti na částce finanční hotovosti konkrétního případu paušální intervenční náklady ve výši min. 142,– EUR až max. 292,– EUR. Společnost ROLAND Schutzbrief Versicherung AG si účtuje za zjednodušené zpracování úhrady zpětné pohledávky prostřednictvím společnosti LUNADIS manipulační poplatek ve výši 2,5 % částky finanční hotovosti.

Všechny vzniklé náklady na čerpání služby poskytnutí hotovosti jsou transparentní a zcela přehledné!

Právní informace k službám poskytnutí hotovosti
Finanční hotovost je v případě nouze poskytnuta za následujících podmínek:

 • Peněžitá pomoc v případě nouze je doplňkovou službou společnosti LUNADIS. Za tímto účelem uzavřela společnost LUNADIS pojistnou smlouvu se společností ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG Kolín nad Rýnem.
 • Pojišťovna poskytne peněžitou pomoc v případě nouze jako půjčku a iniciuje předání částky hotovosti příjemci v místě plnění. Dále platí podmínky pojištění pro peněžitou pomoc v případě nouze společnosti ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG a navíc také VOP společnosti LUNADIS.
 • Peněžitá pomoc v případě nouze je půjčka pojišťovny, která bude splatná ihned po vydání částky.

Další informace o službách poskytnutí hotovosti získáte od svého osobního poradce nebo na telefonním čísle 00800 365 24 365 .

informace ke službě Lunadis poskytnutí finanční hotovosti

www.lunadis.com