DKV Mobility whistleblowing system

Dodržování zákonů a předpisů je pro nás velmi důležité. Pouze pokud budeme dodržovat zákony a předpisy, můžeme zabránit škodám, které vzniknou naší společnosti, našim zaměstnancům a obchodním partnerům. Systém pro oznamovatele ve skupině DKV MOBILITY vám dává možnost informovat nás nekomplikovaným a zcela anonymním způsobem o pochybeních nebo porušeních a přispět tak k jejich odhalení.

Otevřete systém pro oznamovatele DKV Mobility prostřednictvím následujícího odkazu: Whistleblowing system

Poté vyberte tlačítko "Vytvořit report" a popište svůj problém. V dalším kroku nastavíte zabezpečenou poštovní schránku pro případné dotazy nebo novinky týkající se vaší zprávy. Poté obdržíte ID případu. Pomocí tohoto ID případu a vlastního individuálního hesla můžete kdykoli přistupovat ke své zabezpečené poštovní schránce a ke své zprávě. Tímto způsobem zůstanou všechny vaše údaje i vaše identita a veškerá komunikace vždy anonymní, bezpečné a chráněné.

Samozřejmě se můžete obrátit také přímo na kancelář pro dodržování předpisů skupiny:

Group Compliance Office

compliance@dkv-mobility.com

+49 (0) 2102 5517 - 500

Vezměte prosím na vědomí, že náš systém oznamování není určen pro stížnosti nebo dotazy týkající se produktů, vyúčtování atd. Pokud nejste spokojeni s některou z našich služeb, kontaktujte nás prosím zde.

* Systém pro oznamovatele DKV Mobility je umístěn na zabezpečených externích serverech společnosti EQS Group AG. Tento systém není součástí webových stránek ani intranetu DKV Mobility.