Lastebilpasseringer under bompengekontroll

CO2-avgift for lastebiler i EUs medlemsland

Den såkalte CO2-avgiften er for tiden gjenstand for kontroversielle diskusjoner i media og skaper stor usikkerhet i transportbransjen. Én ting er sikkert: Når CO2-avgiften for lastebiler trer i kraft 1. desember 2023 for alle nyttekjøretøy over 7,5 tonn*, vil spedisjons- og logistikkselskaper måtte betale en tilleggsavgift på rundt 200 euro per tonn CO2.

Med DKV Mobility trenger du ikke å bekymre deg - vi veileder deg gjennom prosessen og informerer deg om alle nødvendige trinn for å gjøre overgangen så enkel og oversiktlig som mulig for deg.

For å holde den økte administrative innsatsen knyttet til CO2-avgiften så lav som mulig, for eksempel i forbindelse med CO2-klassifisering, registrering og fakturering av CO2-avgiften, står vi selvfølgelig til din side som din pålitelige partner med vanlig høy servicekvalitet.

EU har satt seg et ambisiøst mål:
Innen 2030 skal CO2-utslippene fra veitransport reduseres med 30 % (sammenlignet med 2005).

For å nå dette målet vil det fra desember 2023 bli innført en ny vurderingsmetode for å bestemme CO2-utslippene til kjøretøy over 7,5 tonn* og tilordne dem til en av fem CO2-klasser. Klassifiseringen i en bompengetakst vil utvides tilsvarende ved gruppering i en CO2-klasse.

Kalkulator for CO2-klasse

Ønsker du å motta de siste nyhetene om temaet direkte i innboksen din? Da kan du melde deg på nyhetsbrevet vårt her:

Abonner på nyhetsbrev om bompenger

Når trer forordningen i kraft i EUs medlemsland?

Fra 01. desember 2023 må alle nyttekjøretøy over 7,5 tonn* betale CO2-avhengig veiskatt i Tyskland. Tidligere gjaldt avgiften for lastebiler for kjøretøy på 7,5 tonn eller mer, men fra 1. juli 2024 avgiften å gjelde for kjøretøy på 3,5 tonn eller mer. Det betyr at for kjøretøy fra 3,5 tonn vil fastsettelsen av CO2-klassen først bli relevant fra 1. juli 2024.

Når forordningen trer i kraft i de andre EU-landene, er ennå ikke kunngjort.

Vi vil jevnlig informere deg om endringer på dette nettstedet.

LandStart bompengesats i henhold til CO2-klasse
Tyskland*01.12.2023
Østerrike01.01.2024
Tsjekkia01.03.2024
Andre land følgeretter snart

* Hittil har bompengeavgiften for tunge kjøretøy vært gjeldende for kjøretøy med en totalvekt på 7,5 tonn eller mer. Fra 1. juli 2024 det at alle kjøretøy med en teknisk tillatt totalvekt på over 3,5 tonn må betale bompenger for bruk av riksveiene.

CO2 -avgift Tsjekkia: 01.03.2024

CO2-avgiften i Tsjekkia gjelder for kjøretøy over 3,5 tonn. Her finner du spørsmål og svar om søknadsprosessen.

Ytterligere informasjon finner du også på MYTO CZ -siden.

En oversikt over aktuelle bompengetariffer finner du her.

Last ned tabell

CO2-bompenger Østerrike: 01.01.2024

CO2-bompengetariffene gjelder i Østerrike for kjøretøy over 3,5 t. Kunder, som er registrert for bompenger i Østerrike via ASFINAG, må rapportere sin målte CO2-klasse til ASFINAG, og laste opp de nødvendige kjøretøydokumentene i SelfCare Portal til ASFINAG eller sende dem per e-post (euroclass@asfinag.at ), for å sikre korrekt fakturering.

En oversikt over aktuelle bompengetariffer finner du her.

Last ned tabell

CO2-bompenger Tyskland: 01.12.2023

Basert på det aktuelle lovutkastet, har vi utarbeidet en oversikt over bompengeprisene i Tyskland.

Her kan du laste ned tabellen over CO2-bompengetariffene

Last ned tabell

Hva betyr CO2-klassene for bompengeregningen din?

Når du bestiller bompenger i fremtiden, må du oppgi kjøretøyets CO2-klasse. Kjøretøy med lave CO2-utslipp får lavere bompengetakster, mens kjøretøy med høye CO2-utslipp betaler høyere takster.

Regelen er at jo mer miljøvennlig kjøretøyet ditt er, desto billigere blir bompengetaksten.

Hvilken klassifisering har kjøretøyet mitt? Finn ut av det med DKV Mobility CO2 Class Check.

Ingen grunn til bekymring, med vår DKV Mobility CO2-klassesjekk veileder vi deg gjennom hele prosessen og hjelper deg med å finne riktig CO2-klasse for ditt kjøretøy.

Under punktet "Hvilke kjøretøydata er relevante for å bestemme CO2-klassen, og hvor finner jeg dem?" finner du ut hvilke dokumenter du bør ha klar til dette.

Hvis resultatet ditt ligger ved CO2-klasse 2, 3, 4 eller 5, kan du laste opp samsvarserklæringen (COC) og vognkort del 1 i opplastingsmenyen i DKV Cockpit, for å få en bedre kjøretøyklasse for DKV BOX EUROPE og DKV BOX FLEX. Ved kjøretøy med CO2-klasse 1 er det ikke nødvendig å sende inn dokumenter.

Hvilke kjøretøydata er relevante for å bestemme CO2-klassen, og hvor finner jeg dem?

De nødvendige kjøretøydataene* finner du i samsvarssertifikatet (COC), i CIF eller i vognkortet:

 • Kjøretøyklasse
 • Hjulakselkonfigurasjon
 • Teknisk tillatt bruttovekt med last (F1) [kg].
 • Kjøretøygruppe
 • Køye (sovelugar)
 • Motorens nominelle effekt [kW]
 • Spesifikke CO2-utslipp [gCO2/tkm].
 • Dato for første registrering
 • Kjøretøytype/ Chassiskonfigurasjon

*Prinsipp kan endres uten varsel

Hvilke kjøretøy gjelder de nye CO2-klassene for?

De fem CO2-klassene vil i første omgang kun gjelde for nyttekjøretøy i kjøretøyklassene N2/N3 med en vekt på over 7,5 tonn og førstegangsregistrering fra 1. juli 2019. Tidligere ble de fremtidige referanseverdiene (PDF) for fastsettelse av CO2-klasse definert for kjøretøygruppene 4, 5, 9 og 10 med undergrupper.

Foreløpig finnes det ingen spesifikke forskrifter eller referanseverdier for busser og noen undergrupper av kjøretøy i kjøretøyklassene N2 og N3. Derfor er de foreløpig plassert i CO2-klasse 1. Kjøretøy som er registrert før juli 2019, blir også automatisk plassert i klasse 1. Utslippsfrie kjøretøy som er registrert før 1. juli 2019, kan tilordnes CO2-klasse 5 - mot fremleggelse av relevant dokumentasjon.

Hva må jeg ta hensyn til ved nye bompengebestillinger og eksisterende bompengekontrakter?

 • Hvis bompengeland allerede har innført CO2-klasser for bompengetaksten, må F1-verdien (teknisk tillatt totalvekt med last) fra nå av dokumenteres ved bestilling av bompenger. I tillegg anbefaler vi å legge frem COC (Certificate of Conformity) og vognkortet. Hvis de relevante kjøretøydokumentene ikke er tilgjengelige, blir kjøretøyet automatisk plassert i CO2-klasse 1 (dyreste takstklasse).
 • Kjøretøy som er registrert før juli 2019, plasseres automatisk i CO2-klasse 1. Nullutslippskjøretøy som er registrert før 1. juli 2019, kan tilordnes CO2-klasse 5 ved fremleggelse av relevant dokumentasjon.
 • Kjøretøy som registreres fra og med juli 2019, vil bli plassert i en av de fem CO2-klassene.
 • For eksisterende bompengekontrakter og nye bestillinger kreves F1-verdien (teknisk tillatt bruttovekt med last). Du kan laste opp dette beviset i DKV Cockpit.
 • Seks år etter første registreringsdato omklassifiseres kjøretøyene til CO2-klasse 2 og 3.

Hvordan skiller de nye CO2-klassene seg fra de tidligere Euro-forurensningsklassene?

Bilens tidligere Euro-forurensningsklasse forblir uendret. Referanseverdiene for klassifisering av CO2-klassene vil imidlertid bli redusert med en prosentandel hvert år. Frem til 2026 er denne reduksjonen 2,5 % per år, fra 2027 er den 3 % per år. Omklassifisering av kjøretøyet skjer - automatisk av DKV Mobility for DKV Toll Boxes - hvert 6. år fra datoen for førstegangsregistrering (gjelder kun CO2-klasse 2 og 3).

Hva må jeg gjøre hvis jeg er registrert direkte hos Toll Collect?

 • Kunder som er registrert direkte hos Toll Collect (TC), kan bruke TCs CO2-utslippsklassesøker og laste opp de nødvendige kjøretøydokumentene direkte til TC i portalen.
 • TC beskriver på nettsiden at utslippsklasse 1 blir lagret for alle allerede registrerte kjøretøy. Ved hjelp av utslippsklasse-kalkulatoren kan kunder kontrollere hvilken CO2-utslippsklasse det respektive kjøretøyet blir tilordnet til.
 • Fra juli 2023 vil kundene kunne be om endring av utslippsklasse for hvert enkelt kjøretøy direkte i TCs kundeportal.
 • Kunder som bruker Toll2Go-produktet for bompengetjenesten i Tyskland og Østerrike, og hvis kjøretøy har en CO2-utslippsklasse høyere enn 1, må laste opp beviset til Toll Collect- og ASFINAG-selvbetjeningsportalen.

Hvilken verdi brukes til tilordning av vektklassen til kjøretøyet ditt?

Fra 01.12.2023 er F1-vekten til kjøretøyet utslagsgivende for vektklassen til kjøretøyet, og ikke F2-vekten som tidligere. F1-vekten betyr den teknisk tillatte totalmassen til kjøretøyet, mens F2-vekten er den tillatte totalmassen i det respektive landet kjøretøyet er registrert i. (https://www.vegvesen.no/kjoretoy/kjop-og-salg/kjoretoyopplysninger/sjekk-kjoretoyopplysninger/ ) Det er viktig å passe på at den korrekte innstillingen av F1-vektklassen (inkl. tilhenger) blir tilpasset av sjåføren i bombrikken/OBU. Dessuten må kunden i tillegg angi den rette vekten i Toll Collect Portal med en Toll Collect OBU. (Toll Collect | CO₂- og 3,5 tonn-bomavgift (toll-collect.de); Toll Collect | Teknisk tillatt totalmasse (tzGm) (toll-collect.de) )

Hva er hensikten med CO2-differensieringen av bompengene, og hva brukes de ekstra inntektene fra bompengeøkningen til?

Implementeringen av den foreslåtte lovgivningen er basert på det endrede Eurovignette-direktivet, som trådte i kraft i mars 2022.

Innføringen av den ekstra CO2-prisingen i bompengeavgiften for lastebiler blir sett på som et ytterligere virkemiddel for klimabeskyttelse innen godstransport på vei, fordi nyttekjøretøy i dag står for rundt en tredjedel av de totale CO2-utslippene i transportsektoren. På denne måten ønsker regjeringen å fremskynde overgangen til klimanøytrale drivlinjer og sende et signal som gjør bruk av lastebiler med alternative drivlinjer mer attraktivt for godstransportbransjen.

Det føderale departementet for digitale saker og transport (BMDV) forventer ekstrainntekter på 26,6 milliarder euro i 2024 og 2027 som følge av CO2-differensiering for lastebiler som veier 7,5 tonn eller mer.

Disse bompengeinntektene er øremerket til forbedring av den føderale stamveiinfrastrukturen samt til tiltak i mobilitetssektoren - med fokus på den føderale jernbanen. Tilleggsinntektene fra utvidelsen av bompengene til lastebiler over 3,5 tonn vil utgjøre 3,9 milliarder euro i samme periode. Av dette vil 1,8 milliarder euro gå til CO2-differensiering.

Hvilke unntak eller dispensasjoner finnes det fra den nye CO2-avgiften?

Utslippsfrie lastebiler skal være fritatt for bompenger frem til 31. desember 2025. Fra 1. januar 2026 skal 25 prosent av den ordinære bompengetaksten gå til infrastrukturkostnader, noe som tilsvarer en 75 prosent redusert bompengetakst - pluss bompengeandelene for støy og luftforurensning.

Utslippsfrie elbiler og hydrogenbrennere samt kjøretøy med hydrogenbrenselcelle vil være fritatt for bompenger frem til utgangen av 2025 (hvis du er interessert, se Toll Collect-artikkelen ).

Fra 1. januar 2026 skal det kun betales 25 prosent av bompengetaksten for nullutslippskjøretøy.

Utslippsfrie kjøretøy opp til 4,25 tonn totalvekt er permanent fritatt for bompenger. Fremme av lette og tunge nyttekjøretøy med alternative, klimavennlige drivlinjer og tilhørende drivstoff- og ladeinfrastruktur forlenges også frem til 2028.

Busser for persontransport er inntil videre fritatt for bompenger i Tyskland.

Ytterligere bompengeregler for alternative drivmidler:

Gjeldende bompengeregler for alternative drivsystemer er som følger: Lastebiler i Euro-utslippsklasse 6 som er fabrikkutstyrt med CNG/LNG-drivverk, vil bli avgiftsbelagt fra 1. januar 2024.

I fremtiden vil naturgassdrevne kjøretøy bli klassifisert i karbondioksidutslippsklasser basert på deres spesifikke egenskaper, for eksempel individuelle karbondioksidutslipp. Den opprinnelige bestemmelsen om at det fra 1. januar 2024 kun skal betales bompenger for infrastrukturkostnader og støyforurensning for disse kjøretøyene, er opphevet.

Hvor kan kunder laste opp CO2-relevante dokumenter for Østerrike?

DKV BOX-kunder som bruker bompengetjenesten for Østerrike, kan laste opp CO2-relevante dokumenter – for kjøretøy som er bedre enn CO2-klasse 1 – i DKV-cockpiten. Hvis det allerede er lagret dokumenter som er relevante for CO2-bompenger for Tyskland, er det ikke nødvendig å klargjøre dette på nytt.

Kunde som bruker GO BOX, kan laste opp dokumentasjonen direkte i SelfCare-portalen til ASFINAG.

Hva må man vite om Toll2Go?

Kunder som bruker produktet Toll2Go for bompengetjenester for Tyskland og Østerrike, og som har kjøretøy med bedre CO2-utslippsklasse enn 1, må laste opp dokumentasjonen i SelfCare-portalen til Toll Collect og ASFINAG.

Hvilke kjøretøy påvirkes av CO2-avgiften i Tsjekkia?

CO2-avgiften i Tsjekkia gjelder for kjøretøy over 3,5 tonn.

Busser tilordnes som standard CO2-klasse 1, med unntak av elektriske busser og hydrogenbusser, som tilordnes CO2-klasse 5.

Elektriske eller hydrogendrevne kjøretøy over 4,25 tonn berøres ikke av bompenger for luft eller CO2, men betaler delvis bompengesats for infrastruktur og støy.

Kjøretøy mellom 3,5 og 4,25 tonn må registreres på et kontaktpunkt med "OBU-fritak" (DKV Mobility kan dessverre ikke utføre denne registreringen for deg i FCI-portalen til Czechtoll).

Post-Pay-kunder │ Hvilke bevis må jeg fremlegge for CO2-klassen i Tsjekkia?

For kjøretøy med CO2-klasse bedre enn 1 kan du laste opp registreringsattesten del 1 og samsvarssertifikatet (COC) i DKV Cockpit.

Hvis du allerede har gjort dette for Østerrike og/eller Tyskland, eller hvis kjøretøyet ble førstegangsregistrert før 1. juli 2019, er det ikke nødvendig å laste det opp på nytt. Datoen for førstegangsregistreringen finner du på vognkortet i felt B. I dette tilfellet er det heller ikke nødvendig å sende inn en ny tillatelse.

Behandlingstiden fra Czechtolls side er 5 virkedager fra oversendelse fra DKV Mobiliy, for klager 1-2 virkedager.

Forhåndsbetalende kunder │ Hvordan registrerer jeg CO2-klassen min i Tsjekkia?

Som Pre-Pay-kunde har du tre alternativer for å registrere CO2-klassen din i Tsjekkia:

*Send korrekturene dine på e-post til Czechtoll (info@mytocz.eu ), så får du svar på e-post.

*Logg inn via Czechtolls Customer Self Care Portal (dette er Czechtolls foretrukne alternativ: https://mytocz.eu/selfcare/logon/ ).

*Registrer deg via lokale kontakt- og distribusjonssentre (https://mytocz.eu/en/customer-points/list ), men vær oppmerksom på at det kan være språkproblemer. Du vil motta en bekreftelse på CO2-klassen din på stedet.

Er elbiler og H2O-kjøretøy fritatt for bompenger?

Kjøretøyene var fritatt for avgiften frem til 01.03.2024. Fra nå av er det kun kjøretøy under 4,25 tonn som kun bruker elektrisitet eller hydrogen som drivstoff som er fritatt fra avgiften.

Kontakt

Vil du også dra nytte av DKV-fordelene?

Vi ringer deg gjerne tilbake.

For mer informasjon, kan du se vår databeskyttelseserklæring.

*Obligatoriske felt