Vrachtwagenpassen onder tolcontrole

CO2-tol voor vrachtwagens in de EU-lidstaten

De zogenaamde CO2-tol is momenteel onderwerp van controversiële discussies in de media en zorgt voor grote onzekerheid in de transportsector. Eén ding is zeker: wanneer de CO2-gerelateerde tol voor vrachtwagens op 1 december 2023 van kracht wordt voor alle bedrijfsvoertuigen van meer dan 7,5 ton*, zullen expeditie- en logistieke bedrijven een toeslag van ongeveer 200 euro per ton CO2 moeten betalen.

Maar maakt u zich geen zorgen – DKV Mobility begeleidt u door het proces en informeert u over alle noodzakelijke stappen om de omschakeling voor u zo eenvoudig en transparant mogelijk te maken.

Om de extra administratie in verband met de CO2-tol zo laag mogelijk te houden (CO2-classificatie, registratie en facturering van de CO2-tol) staan wij u natuurlijk voor u klaar als uw betrouwbare partner met de gebruikelijke kwaliteit van dienstverlening.

De EU heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld:
Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot van het wegvervoer met 30% verminderd zijn (in vergelijking met 2005).

Om dit doel te bereiken, komt er vanaf december 2023 een nieuwe beoordelingsmethode om de CO2-uitstoot van voertuigen van meer dan 7,5 ton* te bepalen en deze in te delen in één van de vijf CO2-klassen. De indeling in een toltarief zal dienovereenkomstig worden uitgebreid met de groepering in een CO2-klasse.

CO2-klasse calculator

Wilt u het laatste nieuws over dit onderwerp rechtstreeks in uw inbox ontvangen? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wanneer treedt de verordening in werking in de EU-lidstaten?

Vanaf 1 december 2023 moet voor alle bedrijfswagens van meer dan 7,5 ton* in Duitsland een CO2-afhankelijke vrachtwagentol worden betaald. Voorheen gold de tol voor vrachtwagens voor voertuigen vanaf 7,5 ton, maar de tol voor vrachtwagens zal naar verwachting vanaf 1 juli 2024 gelden voor voertuigen vanaf 3,5 ton. Dit betekent dat voor voertuigen vanaf 3,5 ton de bepaling van de CO2-klasse waarschijnlijk pas relevant wordt op 1 juli 2024.

Wanneer de verordening in de andere EU-lidstaten van kracht wordt, moet nog worden bekendgemaakt.

We zullen u regelmatig informeren over wijzigingen op deze website.

LandBegintol volgens CO2-klasse
Duitsland*01.12.2023
Oostenrijk01.01.2024
Tsjechië01.03.2024
Andere landen volgenbinnenkort

* Tot nu toe gold de tol voor vrachtwagens voor voertuigen vanaf 7,5 ton. Naar verwachting zullen vanaf 1 juli 2024 alle voertuigen met een technisch toelaatbare totale massa van meer dan 3,5 ton tol moeten betalen voor het gebruik van federale hoofdwegen.

CO2-tol Tsjechië: 01.03.2024

De CO2-tarieven in Tsjechië zijn van toepassing op voertuigen van meer dan 3,5 ton. Hier vind je vragen en antwoorden over de indieningsprocedure.

Aanvullende informatie is ook te vinden op de MYTO CZ pagina

Een overzicht van de huidige toltarieven vindt u hier.

Tabel downloaden

CO2-tol Oostenrijk: 01-01-2024

De CO2-toltarieven in Oostenrijk gelden voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. Klanten die geregistreerd zijn voor de Oostenrijkse tolheffing via ASFINAG, moeten ASFINAG informeren over hun berekende CO2-klasse en de benodigde voertuigdocumenten uploaden naar SelfCare Portal ASFINAG of deze per e-mail (euroclass@asfinag.at ) opsturen om een correcte facturering te garanderen.

Een overzicht van de huidige toltarieven vindt u hier.

Tabel downloaden

CO2-tol Duitsland: 01-12-2023

We hebben een overzicht samengesteld van de toltarieven in Duitsland op basis van de huidige ontwerpwetgeving.

Download hier de tabel met CO2-toltarieven

Tabel downloaden

Wat betekenen de CO2-klassen vooruw tolrekening?

Wanneer u in de toekomst tol bestelt, moet u de CO2-klasse van uw voertuig aangeven. Voertuigen met een lage CO2-uitstoot profiteren van lagere toltarieven, terwijl voertuigen met een hoge CO2-uitstoot hogere tarieven betalen.

De regel is: hoe milieuvriendelijker uw voertuig is, hoe goedkoper het toltarief zal zijn.

Wat is de classificatie van mijn voertuig? Ontdek het met de DKV Mobility CO2 Klasse Check.

Maak je geen zorgen, met onze DKV Mobility CO2-klassecheck begeleiden we je door het hele proces en helpen we je de juiste CO2-klasse voor jouw voertuig te bepalen.

Lees onder het punt "Welke voertuiggegevens zijn relevant voor het bepalen van de CO2-klasse en waar kan ik die vinden?" welke documenten je hiervoor bij de hand moet hebben.

Als uw resultaat bij CO2-klasse 2, 3, 4 of 5 is, upload dan het certificaat van overeenstemming (COC) en uw kentekenbewijs deel 1 in het uploadgedeelte van de DKV Cockpit, om een betere voertuigklasse te krijgen voor de DKV BOX EUROPE en de DKV BOX FLEX. Voor voertuigen met CO2-klasse 1 is het niet nodig om deze documenten in te dienen.

Welke voertuiggegevens zijn relevant voor het bepalen van de CO2-klasse en waar kan ik die vinden?

De vereiste voertuiggegevens* zijn te vinden in het Certificaat van Conformiteit (COC), in de CIF of in het kentekenbewijs:

 • Voertuigklasse
 • Wielasconfiguratie
 • Technisch toelaatbaar totaalgewicht met lading (F1) [kg].
 • Voertuiggroep
 • Ligplaats (slaapcabine)
 • Nominaal vermogen van de motor [kW]
 • Specifieke CO2-emissies [gCO2/tkm]
 • Datum eerste registratie
 • Voertuigtype/chassisconfiguratie

*Principe kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Op welke voertuigen zijn de nieuwe CO2-klassen van toepassing?

De vijf CO2-klassen zullen in eerste instantie alleen van toepassing zijn op bedrijfsvoertuigen in de voertuigklassen N2/N3 met een gewicht van meer dan 7,5 ton en eerste registratie vanaf 1 juli 2019. Voorheen werden de toekomstige referentiewaarden (PDF) voor de bepaling van de CO2-klasse vastgesteld voor de voertuiggroepen 4, 5, 9 en 10 met hun subgroepen.

Momenteel zijn er geen specifieke voorschriften of referentiewaarden voor bussen en sommige voertuigsubgroepen van de voertuigklassen N2 en N3. Daarom worden ze voorlopig ingedeeld in CO2-klasse 1. Voertuigen die vóór juli 2019 worden ingeschreven, worden ook automatisch ingedeeld in klasse 1. Emissievrije voertuigen die vóór 1 juli 2019 zijn ingeschreven, kunnen worden ingedeeld in CO2-klasse 5 - na overlegging van de juiste bewijsstukken.

Waar moet ik rekening mee houden bij nieuwe tolbestellingen en bij bestaande tolcontracten?

 • Als het tolland al CO2-klassen heeft ingevoerd voor het toltarief, moet vanaf nu de F1-waarde (technisch toelaatbaar totaalgewicht bij belading) worden aangetoond bij het bestellen van de tol. Daarnaast raden we aan om het COC (Certificate of Conformity) en het kentekenbewijs te laten zien. Als de relevante voertuigdocumenten niet beschikbaar zijn, wordt het voertuig automatisch ingedeeld in CO2-klasse 1 (duurste tariefklasse).
 • Voertuigen die vóór juli 2019 zijn geregistreerd, worden automatisch ingedeeld in CO2-klasse 1. Voertuigen met nulemissie die vóór 1 juli 2019 zijn geregistreerd, kunnen op vertoon van de relevante bewijsstukken in CO2-klasse 5 worden ingedeeld.
 • Voertuigen die vanaf juli 2019 worden geregistreerd, worden ingedeeld in een van de vijf CO2-klassen.
 • Voor bestaande tolcontracten en nieuwe orders is de F1-waarde (technisch toegestaan totaalgewicht bij belading) vereist. U kunt dit bewijs uploaden in de DKV Cockpit.
 • Zes jaar na de oorspronkelijke registratiedatum worden voertuigen opnieuw ingedeeld in CO2-klassen 2 en 3.

Waarin verschillen de nieuwe CO2-klassen van de vorige Euro-vervuilingsklassen?

De vorige Euro-vervuilingsklasse van uw voertuig blijft ongewijzigd. De referentiewaarden voor de indeling van de CO2-klassen worden echter elk jaar met een percentage verlaagd. Tot 2026 bedraagt deze vermindering 2,5% per jaar, vanaf 2027 is dit 3% per jaar. Herclassificatie van het voertuig vindt plaats - automatisch door DKV Mobility voor DKV Tolkasten - elke 6 jaar vanaf de datum van eerste registratie (geldt alleen voor CO2-klassen 2 en 3).

Wat moet ik doen als ik rechtstreeks bij Toll Collect ben geregistreerd?

 • Klanten die rechtstreeks bij Toll Collect (TC) zijn geregistreerd, kunnen TC's CO2-emissieklassezoeker gebruiken en de benodigde voertuigdocumenten rechtstreeks naar TC uploaden in het portaal.
 • TC beschrijft op de website dat voor alle voertuigen die tot nu toe zijn geregistreerd emissieklasse 1 wordt opgeslagen. Met behulp van de emissieklasse-zoeker kunnen klanten controleren in welke CO2-emissieklasse het betreffende voertuig valt.
 • Vanaf juli 2023 kunnen klanten een wijziging van emissieklasse per voertuig rechtstreeks aanvragen in het TC Klantenportaal.
 • Klanten die het Toll2Go-product gebruiken voor de toldienst in Duitsland en Oostenrijk en van wie de voertuigen een CO2-emissieklasse hoger dan 1 hebben, moeten het bewijs uploaden naar het zelfzorgportaal van Toll Collect en ASFINAG.

Op basis van welke waarde vindt de toewijzing van de gewichtsklasse van uw voertuig plaats?

Vanaf 01-12-2023 is het F1-gewicht van het voertuig bepalend voor de toewijzing van de gewichtsklasse en niet meer het F2-gewicht zoals voorheen. Het F1-gewicht verwijst naar het technisch toegelaten totaalgewicht van het voertuig, terwijl het F2-gewicht het totaalgewicht beschrijft dat is toegestaan in het respectievelijke land van inschrijving. Zorg ervoor dat de juiste instelling van de F1-gewichtsklasse (incl. oplegger/aanhanger) in de onboard unit / OBU door de chauffeur wordt ingesteld. Bovendien moeten klanten met een Toll Collect OBU ook het juiste gewicht invoeren in het Toll Collect portaal. (Toll Collect | CO₂- en 3,5 ton tol (toll-collect.de); Toll Collect | Technisch toegelaten totaalgewicht (tzGm = Technisch zulässige Gesamtmasse) (toll-collect.de) )

Wat is het doel van de CO2-differentiatie van de tol voor vrachtwagens en waaraan worden de extra inkomsten uit de tolverhoging besteed?

De uitvoering van de voorgestelde wetgeving is gebaseerd op de gewijzigde Eurovignetrichtlijn, die in maart 2022 in werking is getreden.

De invoering van de extra CO2-beprijzing in de tol voor vrachtwagens wordt gezien als een extra instrument voor klimaatbescherming in het goederenvervoer over de weg, omdat bedrijfsvoertuigen momenteel ongeveer een derde van de totale CO2-uitstoot in de transportsector veroorzaken. Op deze manier wil de federale regering de overstap naar klimaat neutrale aandrijvingen versnellen en een signaal afgeven dat het gebruik van vrachtwagens met alternatieve aandrijvingen aantrekkelijker maakt voor de vrachtvervoersector.

Het federale ministerie van digitale zaken en transport (BMDV) verwacht extra inkomsten van 26,6 miljard euro in 2024 en 2027 als gevolg van CO2-differentiatie op het gebied van vrachtwagens van 7,5 ton of meer.

Deze tolinkomsten zijn bestemd voor de verbetering van de infrastructuur van de federale hoofdwegen en voor maatregelen in de mobiliteitssector - de focus ligt op de federale spoorwegen. De extra inkomsten uit de uitbreiding van de tol voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton zullen in dezelfde periode 3,9 miljard euro bedragen. Hiervan gaat 1,8 miljard euro naar CO2-differentiatie.

Welke vrijstellingen of ontheffingen zijn er van de nieuwe CO2-tol?

Emissievrije vrachtwagens worden vrijgesteld van tol tot 31 december 2025. Vanaf 1 januari 2026 is 25 procent van het normale toltarief verschuldigd voor infrastructuurkosten, wat overeenkomt met een verlaagd toltarief van 75 procent - plus de tolgedeelten voor geluidshinder en luchtvervuiling.

Emissievrije elektrische voertuigen en waterstofbranders, evenals voertuigen met een waterstofbrandstofcel, blijven vrijgesteld van tolheffing tot eind 2025 (indien geïnteresseerd, zie artikel over Toll Collect ).

Vanaf 1 januari 2026 hoeft slechts 25 procent van het gedeeltelijke toltarief te worden betaald voor emissievrije voertuigen.

Emissievrije voertuigen tot 4,25 ton bruto voertuiggewicht (GVW) zijn permanent vrijgesteld van tol. De promotie van lichte en zware bedrijfsvoertuigen met alternatieve, klimaatvriendelijke aandrijving en de bijbehorende tank- en oplaadinfrastructuur wordt ook verlengd tot 2028.

Bussen voor personenvervoer zijn tot nader order vrijgesteld van tol in Duitsland.

Verdere tolregelingen voor alternatieve aandrijvingen:

De huidige tolregelingen voor alternatieve aandrijvingen zijn als volgt: Vrachtwagens in Euro-emissieklasse 6 die in de fabriek zijn uitgerust met CNG/LNG-aandrijvingen zullen vanaf 01 januari 2024 tol moeten betalen.

In de toekomst zullen voertuigen op aardgas worden ingedeeld in kooldioxide-emissieklassen op basis van hun specifieke kenmerken, zoals individuele kooldioxide-emissies. De oorspronkelijke regeling, volgens welke voor deze voertuigen vanaf 1 januari 2024 alleen de toltarieven voor de infrastructuurkosten en de veroorzaakte geluidsoverlast moeten worden betaald, is geschrapt.

Waar kunnen klanten hun CO2-relevante documenten voor Oostenrijk uploaden?

DKV BOX klanten die gebruik maken van de toldienst Oostenrijk kunnen de CO2-relevante documenten - voor voertuigen beter dan CO2-klasse 1 - in de DKV Cockpit uploaden. Als CO2-tolrelevante documenten al zijn opgeslagen voor het serviceland Duitsland, is het niet nodig om deze opnieuw te verstrekken.

Klanten die de GO BOX gebruiken, uploaden hun bewijsstukken rechtstreeks naar het SelfCare Portal van ASFINAG.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij Toll2Go?

Klanten die het product Toll2Go gebruiken voor de toldienst in Duitsland en Oostenrijk en van wie de voertuigen een CO2-emissieklasse hoger dan 1 hebben, moeten hun bewijsstukken uploaden naar het Selfcare Portal van Toll Collect en ASFINAG.

Voor welke voertuigen geldt de CO2-tol in Tsjechië?

De CO2-tol in Tsjechië geldt voor voertuigen van meer dan 3,5 ton.

Bussen worden standaard ingedeeld in CO2-klasse 1, behalve elektrische of waterstofbussen, die worden ingedeeld in CO2-klasse 5.

Elektrische of waterstofvoertuigen van meer dan 4,25 ton betalen geen tol voor lucht of CO2, maar wel het gedeeltelijke toltarief voor infrastructuur en geluid.

Voertuigen tussen 3,5 en 4,25 ton moeten worden geregistreerd bij een contactpunt met een "OBU-vrijstelling" (helaas kan DKV Mobility deze registratie niet voor u uitvoeren in het FCI-portaal van Czechtoll).

Post-Pay klanten │ Welk bewijs moet ik aanleveren voor de CO2-klasse in Tsjechië?

Voor voertuigen met een CO2-klasse beter dan 1 kunt u het kentekenbewijs deel 1 en het certificaat van overeenstemming (COC) uploaden in de DKV Cockpit.

Als u dit al u gedaan hebt voor Oostenrijk en/of Duitsland of als uw voertuig voor het eerst is geregistreerd vóór 1 juli 2019, is het niet nodig om het opnieuw te uploaden. De datum van eerste registratie is te vinden op het kentekenbewijs in veld B. In dit geval is het ook niet nodig om een nieuwe machtiging in te dienen.

De verwerkingstijd aan de kant van Czechtoll is 5 werkdagen vanaf verzending door DKV Mobiliy, voor klachten 1-2 werkdagen.

Pre-Pay klanten │ Hoe registreer ik mijn CO2-klasse in Tsjechië?

Als Pre-Pay klant heeft u drie opties om uw CO2-klasse in Tsjechië te registreren:

*Stuur uw bewijzen per e-mail naar Czechtoll (info@mytocz.eu ) en u ontvangt een antwoord per e-mail.

*Log in via het Customer Self Care Portal van Czechtoll (dit is de voorkeursoptie van Czechtoll: https://mytocz.eu/selfcare/logon/ ).

*Registreer u via lokale contact- en distributiecentra (https://mytocz.eu/en/customer-points/list ), maar houd er rekening mee dat er taalproblemen kunnen zijn. U ontvangt ter plaatse een bevestiging van je CO2-klasse.

Zijn elektrische voertuigen en H2O-voertuigen vrijgesteld van tol?

Die voertuigen waren tot 01.03.2024 vrijgesteld van de belasting. Vanaf nu zullen alleen voertuigen onder de 4,25 ton die alleen elektriciteit of waterstof als brandstof gebruiken, worden vrijgesteld van de tol.

Terugbelverzoek

Wilt u ook profiteren van de DKV-voordelen?

We bellen je graag terug.

Hallo

Naam bedrijf invullen svp.

E-mailadres invullen svp.

Telefoonnummer invullen svp.

Privacybeleid accepteren svp.

Lees voor meer informatie onze verklaring gegevensbescherming.

* Verplicht veld