Lastbiler passerer under bompengekontrol

CO2-afgift for lastbiler i EU's medlemslande

Den såkaldte CO2-afgift er i øjeblikket genstand for kontroversielle diskussioner i medierne og skaber stor usikkerhed i transportbranchen. En ting er sikkert: Når den CO2-afhængige lastbilafgift træder i kraft den 1. december 2023 for alle erhvervskøretøjer over 7,5 tons*, vil speditions- og logistikvirksomheder skulle betale et tillæg på omkring 200 euro pr. ton CO2.

Med DKV Mobility behøver du ikke at bekymre dig - vi guider dig gennem processen og informerer dig om alle de nødvendige trin for at gøre overgangen så enkel og gennemsigtig som muligt for dig.

For at holde den øgede administrative indsats forbundet med CO2-afgiften så lav som muligt, for eksempel til CO2-klassificering, registrering og fakturering af CO2-afgiften, vil vi naturligvis være ved din side som din pålidelige partner med den sædvanlige høje servicekvalitet.

EU har sat sig et ambitiøst mål:
Inden 2030 skal CO2-udledningen fra vejtransport reduceres med 30% (i forhold til 2005).

For at nå dette mål vil der fra december 2023 være en ny vurderingsmetode til at bestemme CO2-udledningen for køretøjer over 7,5 tons* og tildele dem en af fem CO2-klasser. Klassificeringen i en bompengetarif vil blive udvidet tilsvarende ved gruppering i en CO2-klasse.

CO2-klasse-beregner

Vil du gerne modtage de seneste nyheder om emnet direkte i din indbakke? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Tilmeld dig nyhedsbrevet om vejafgiften

>

Hvornår træder forordningen i kraft i EU's medlemslande?

Fra 1. december 2023 skal alle erhvervskøretøjer over 7,5 tons* betale en CO2-afhængig vejafgift for lastbiler i Tyskland. Tidligere gjaldt HGV-afgiften for køretøjer på 7,5 tons eller derover, men pr. 1. juli 2024 gælder HGV-afgiften for køretøjer på 3,5 tons eller derover. Det betyder, at bestemmelse af CO2-klasse af køretøjer fra 3,5 tons gælder fra 1. juli 2024.

Hvornår forordningen træder i kraft i de andre EU-medlemslande, er endnu ikke offentliggjort.

Vi vil regelmæssigt informere dig om ændringer på denne hjemmeside.

LandStart afgiftssats i henhold til CO2-klasse
Tyskland*01.12.2023
Østrig01.01.2024
Tjekkiet01.03.2024
Andre lande følgersnart efter

* Pr. 1. juli 2024 skal alle køretøjer med en teknisk tilladt totalvægt på mere end 3,5 tons betale vejafgift for at køre på de føderale hovedveje.

CO2-afgift Tjekkiet: 01.03.2024

CO2-afgifterne i Tjekkiet gælder for køretøjer over 3,5 ton. Her finder du spørgsmål og svar om indsendelsesprocessen.

Yderligere oplysninger kan også findes på MYTO CZ -siden

Du finder en oversigt over de aktuelle vejafgifter her.

Download tabel

CO2-vejafgift Østrig: 01.01.2024

CO2-vejafgifterne gælder i Østrig for køretøjer over 3,5 t. Kunder, der er registret til vejafgift Østrig via ASFINAG, skal oplyse ASFINAG om deres registrerede CO2-klasse og downloade de nødvendige køretøjsdokumenter til ASFINAG's SelfCare-portal eller sende dem via mail (euroclass@asfinag.at ) for at sikre en korrekt afregning.

Du finder en oversigt over de aktuelle vejafgifter her.

Download tabel

CO2-vejafgift Tyskland: 01-12-2023

Vi har lavet en oversigt over vejafgifterne i Tyskland baseret på det nuværende lovforslag.

Her kan du downloade tabellen over CO2-vejafgifter

Download tabel

Hvad betyder CO2-klasserne for din bompengeregning?

Når du bestiller vejafgiften i fremtiden, skal du angive dit køretøjs CO2-klasse. Køretøjer med lav CO2-udledning nyder godt af lavere vejafgiftssatser, mens køretøjer med høj CO2-udledning betaler højere satser.

Reglen er: Jo mere miljøvenligt dit køretøj er, jo billigere bliver vejafgiften.

Hvordan er min bil klassificeret? Find ud af det med DKV Mobility CO2 Class Check.

Bare rolig, med vores DKV Mobility CO2-klassetjek guider vi dig gennem hele processen og hjælper dig med at finde den rigtige CO2-klasse til dit køretøj.

Find ud af under punktet "Hvilke køretøjsdata er relevante for at bestemme CO2-klassen, og hvor kan jeg finde dem?", hvilke dokumenter du skal have klar til dette.

Hvis dit resultat for CO2-klasse er 2, 3, 4 eller 5, skal du uploade overensstemmelsescertifikatet (COC) og din registreringsattest del 1 i DKV Cockpittets Upload Area for at få en bedre køretøjsklasse for DKV BOX EUROPE og DKV BOX FLEX. I forbindelse med køretøjer med CO2-klasse 1 er det ikke nødvendigt at indsende dokumenterne.

Hvilke køretøjsdata er relevante for at bestemme CO2-klassen, og hvor kan jeg finde dem?

De nødvendige køretøjsdata* kan findes i overensstemmelsescertifikatet (COC), i CIF eller i køretøjets registreringsattest:

 • Køretøjsklasse
 • Konfiguration af hjulaksel
 • Teknisk tilladt bruttovægt med last (F1) [kg].
 • Gruppe af køretøjer
 • Køje (sovekabine)
 • Motorens nominelle effekt [kW]
 • Specifikke CO2-emissioner [gCO2/tkm].
 • Dato for første registrering
 • Køretøjstype/ Chassis-konfiguration

*Princippet kan ændres uden varsel

Hvilke køretøjer gælder de nye CO2-klasser for?

De fem CO2-klasser gælder i første omgang kun for erhvervskøretøjer i køretøjsklasse N2/N3 med en vægt på mere end 7,5 tons og første registrering fra 1. juli 2019. Tidligere blev de fremtidige referenceværdier (PDF) til bestemmelse af CO2-klasse defineret for køretøjsgrupperne 4, 5, 9 og 10 med deres undergrupper.

I øjeblikket er der ingen specifikke regler eller referenceværdier for busser og nogle køretøjsundergrupper i køretøjsklasserne N2 og N3. Derfor er de foreløbigt tildelt CO2-klasse 1. Køretøjer, der er registreret før juli 2019, vil også automatisk blive indplaceret i klasse 1. Emissionsfrie køretøjer, der er registreret før 1. juli 2019, kan henføres til CO2-klasse 5 - hvis der fremlægges passende dokumentation.

Hvad skal jeg tage højde for ved nye betalingsordrer og ved eksisterende betalingsaftaler?

 • Hvis vejafgiftslandet allerede har indført CO2-klasser for vejafgiftstariffen, skal F1-værdien (teknisk tilladt bruttovægt med last) fremover dokumenteres ved bestilling af vejafgifter. Derudover anbefaler vi at fremvise COC (Certificate of Conformity) og køretøjets registreringsattest. Hvis de relevante køretøjsdokumenter ikke er tilgængelige, vil køretøjet automatisk blive tildelt CO2-klasse 1 (dyreste takstklasse).
 • Køretøjer, der er registreret før juli 2019, indplaceres automatisk i CO2-klasse 1. Nul-emissionskøretøjer, der er registreret før 1. juli 2019, kan tildeles CO2-klasse 5 ved fremvisning af relevant dokumentation.
 • Køretøjer, der registreres fra juli 2019, vil blive tildelt en af de fem CO2-klasser.
 • For eksisterende vejafgiftskontrakter og nye ordrer kræves F1-værdien (teknisk tilladt bruttovægt, når den er læsset). Du kan uploade dette bevis i DKV Cockpit.
 • Seks år efter den første registreringsdato omklassificeres køretøjerne til CO2-klasse 2 og 3.

Hvordan adskiller de nye CO2-klasser sig fra de tidligere Euro-forureningsklasser?

Den tidligere Euro-forureningsklasse for din bil forbliver uændret. Referenceværdierne for klassificeringen af CO2-klasserne vil dog blive reduceret med en procentværdi hvert år. Indtil 2026 er denne reduktion 2,5% om året, fra 2027 er den 3% om året. Omklassificering af køretøjet sker - automatisk af DKV Mobility for DKV Toll Boxes - hvert 6. år fra datoen for den første registrering (gælder kun for CO2-klasse 2 og 3).

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er registreret direkte hos Toll Collect?

 • Kunder, der er registreret direkte hos Toll Collect (TC), kan bruge TC's CO2 emissionsklassefinder og uploade de nødvendige køretøjsdokumenter direkte til TC i portalen.
 • TC beskriver på sin hjemmeside , at emissionsklasse 1 er gemt for alle køretøjer, der er registreret indtil nu. Ved hjælp af emissionsklasse-guiden kan kunderne kontrollere, hvilken CO2-emissionsklasse det pågældende køretøj tilhører.
 • Fra juli 2023 vil kunderne kunne anmode om en ændring af emissionsklasse pr. køretøj direkte i TC Customer Portal.
 • Kunder, der bruger Toll2Go-produktet til bompengeservice i Tyskland og Østrig, og hvis køretøjer har en CO2-emissionsklasse højere end 1, skal uploade beviset til Toll Collect og ASFINAG self-care-portalen.

I henhold til hvilken værdi sker tildelingen af dit køretøjs vægtklasse?

Fra den 1.12.2023 er køretøjets F1-vægt afgørende for tildelingen af vægtklassen og ikke F2-vægten som tidligere. F1-vægten henviser til køretøjets teknisk tilladte samlede vægt, mens F2-vægten beskriver den samlede vægt, der er tilladt i det respektive registreringsland. Sørg for, at den korrekte indstilling af F1-vægtklassen (inkl. anhænger) i vejafgiftsregistreringsanlægget / OBU er tilpasset af føreren. Derudover skal kunder med en Toll Collect OBU indtaste den korrekte vægt i Toll Collect-portalen. (Toll Collect | CO₂- og 3,5 tons-vejafgift (toll-collect.de); Toll Collect | Teknisk tilladt samlet vægt (tzGm) (toll-collect.de) )

Hvad er formålet med CO2-differentieringen af lastbilafgiften, og hvad bruges de ekstra indtægter fra afgiftsstigningen til?

Implementeringen af den foreslåede lovgivning er baseret på det ændrede Eurovignette-direktiv, som trådte i kraft i marts 2022.

Indførelsen af den ekstra CO2-pris i lastbilafgiften ses som et yderligere instrument til klimabeskyttelse inden for vejgodstransport, fordi erhvervskøretøjer i øjeblikket producerer omkring en tredjedel af den samlede CO2-udledning i transportsektoren. På denne måde ønsker forbundsregeringen at fremskynde overgangen til klimaneutrale drivsystemer og sende et signal, der gør brugen af lastbiler med alternative drivsystemer mere attraktiv for godstransportindustrien.

Forbundsministeriet for digitale anliggender og transport (BMDV) forventer ekstra indtægter på 26,6 milliarder euro i 2024 og 2027 som følge af CO2-differentiering inden for lastbiler , der vejer 7,5 ton eller mere.

Disse vejafgiftsindtægter er øremærket til forbedring af den føderale hovedvejsinfrastruktur samt til foranstaltninger inden for mobilitetssektoren - fokus er på de føderale jernbaner. De ekstra indtægter fra udvidelsen af vejafgiften til lastbiler over 3,5 tons vil beløbe sig til 3,9 milliarder euro i samme periode. Heraf vil 1,8 milliarder euro gå til CO2-differentiering.

Hvilke undtagelser eller fritagelser er der fra den nye CO2-afgift?

Emissionsfrie lastbiler skal være fritaget for vejafgifter indtil 31. december 2025. Fra 1. januar 2026 skal der betales 25 procent af den almindelige vejafgift til infrastrukturomkostninger, hvilket svarer til en 75 procent reduceret vejafgift - plus vejafgiftsandelene for støj og luftforurening.

Emissionsfrie elbiler og brintbiler samt køretøjer med en brintbrændselscelle vil forblive fritaget for vejafgifter indtil udgangen af 2025 (hvis du er interesseret, se Toll Collect-artiklen ).

Fra 1. januar 2026 skal der kun betales 25 procent af den delvise vejafgift for nulemissionskøretøjer.

Emissionsfrie køretøjer op til 4,25 tons totalvægt (GVW) er permanent fritaget for afgiften. Fremme af lette og tunge erhvervskøretøjer med alternative, klimavenlige drivmidler og den tilhørende brændstof- og opladningsinfrastruktur forlænges også indtil 2028.

Busser til passagertransport er indtil videre fritaget for vejafgifter i Tyskland.

Yderligere vejafgiftsregler for alternative drivmidler:

De nuværende vejafgiftsregler for alternative drivsystemer er som følger: Lastbiler i Euro-emissionsklasse 6, der er fabriksudstyrede med CNG/LNG-drev, vil være underlagt vejafgifter fra 1. januar 2024.

I fremtiden vil naturgasdrevne køretøjer blive klassificeret i kuldioxidemissionsklasser baseret på deres specifikke egenskaber, såsom individuelle kuldioxidemissioner. Den oprindelige forordning, ifølge hvilken der fra 1. januar 2024 kun skal betales vejafgift for infrastrukturomkostningerne og de støjforureningsomkostninger, som disse køretøjer forårsager, er blevet annulleret.

Hvor uploader kunder deres CO2-relevante dokumenter for Østrig?

DKV BOX-kunder, der bruger vejafgiftsservicen for Østrig, kan uploade de CO2-relevante dokumenter – for køretøjer bedre end CO2-klasse 1 – i DKV Cockpittet. Hvis CO2-vejafgiftsrelevante dokumenter allerede er blevet gemt for servicelandet Tyskland, er det ikke nødvendigt at uploade dem igen.

Kunder, der bruger GO BOX, uploader deres dokumenter direkte i ASFINAG's SelfCare Portal.

Hvad skal der tages hensyn til i forbindelse med Toll2Go?

Kunder, der bruger produktet Toll2Go til vejafgiften i Tyskland og Østrig, og hvis køretøjer har en CO2-emissionsklasse højere end 1, skal uploade dokumenterne til Toll Collects og ASFINAG's Selfcare Portal.

Hvilke køretøjer er berørt af CO2-afgiften i Tjekkiet?

CO2-afgiften i Tjekkiet gælder for køretøjer over 3,5 ton.

Busser tildeles som standard CO2-klasse 1, undtagen el- eller brintbusser, som tildeles CO2-klasse 5.

El- eller brintdrevne køretøjer over 4,25 tons er ikke berørt af afgiften for luft eller CO2, men betaler den delvise afgiftssats for infrastruktur og støj.

Køretøjer mellem 3,5 og 4,25 tons skal registreres på et kontaktpunkt med en "OBU-fritagelse" (DKV Mobility kan desværre ikke udføre denne registrering for dig i FCI-portalen i Czechtoll).

Post-Pay-kunder │ Hvilket bevis skal jeg fremlægge for CO2-klassen i Tjekkiet?

For køretøjer med en CO2-klasse bedre end 1 kan du uploade registreringsattesten del 1 og overensstemmelsesattesten (COC) i DKV Cockpit.

Hvis du allerede har gjort dette for Østrig og/eller Tyskland, eller hvis dit køretøj blev registreret første gang før 1. juli 2019, er det ikke nødvendigt at uploade det igen. Datoen for første indregistrering kan findes på køretøjets registreringsattest i felt B. I dette tilfælde er det heller ikke nødvendigt at indsende en ny tilladelse.

Behandlingstiden fra Czechtolls side er 5 arbejdsdage fra DKV Mobiliy's fremsendelse, for klager 1-2 arbejdsdage.

Pre-Pay-kunder │ Hvordan registrerer jeg min CO2-klasse i Tjekkiet?

Som Pre-Pay-kunde har du tre muligheder for at registrere din CO2-klasse i Tjekkiet:

*Send dine korrekturer pr. e-mail til Czechtoll (info@mytocz.eu ), og du vil modtage et svar pr. e-mail.

*Log ind via Czechtolls Customer Self Care Portal (dette er Czechtolls foretrukne løsning: https://mytocz.eu/selfcare/logon/ ).

*Tilmeld dig via lokale kontakt- og distributionscentre (https://mytocz.eu/de/customer-points/list ), men vær opmærksom på, at der kan være sprogproblemer. Du vil modtage en bekræftelse på din CO2-klasse på stedet.

Er elbiler og H2O-køretøjer fritaget for afgiften?

Køretøjerne var fritaget for afgiften indtil 01.03.2024. Fra nu af er det kun køretøjer under 4,25 tons, som kun bruger elektricitet eller brint som brændstof, der er fritaget for afgiften.

Få et uforpligtende tilbud nu!

Vil du også gerne nyde godt af DKV's fordele?

Vi ringer gerne tilbage til dig.

Hej

Oplys navnet på din virksomhed.

Oplyst din e-mailadresse.

Oplys dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig.

Bekræft vores databeskyttelsesbetingelser.

Læs databeskyttelsesbetingelserne her.

* Obligatorisk