DKV Card NGO

Person with dkv card in hand

DKV Card NGO

Náš produkt dotovaných palivových karet

Karta DKV nevládní organizace

Neziskovým organizacím v Česku a na Slovensku nabízíme produkt DKV Card NGO, dotovanou palivovou kartu:

  • zdarma (bez poplatků za kartu a služby)
  • podpora projektů na ochranu klimatu
  • jedna karta pro všechny služby

Karta je určena organizacím, které působí jako subjekty nebo sdružení využívající daňových výhod na dobrovolném, neziskovém základě nebo ve prospěch komunity.

Úspěšné podnikání a společensko-politická odpovědnost jdou ruku v ruce. Sociální angažovanost byla vždy součástí identity společnosti DKV Mobility. Proto jsme se zavázali dodržovat zásady iniciativy United Nations Global Compact.

Sdružení, neziskové organizace a občanské iniciativy – všichni tito aktéři tvoří pilíře naší komunity, kterou chceme zodpovědně podporovat našimi produkty, finančními prostředky, ale také konkrétní pomocí lidí z naší vlastní organizace, kteří s vervou přiloží ruku k dílu.

Zde je přehled našich sociálních závazků v roce 2022.