Flag BE BE
Toll Begium

Selecteer een land:

Selecteer een land:

Informatie tol België

In België is er een satellietsysteem voor voertuigen vanaf 3,5 ton, genaamd Viapass.

De kilometerheffing geldt ook voor het huidige netwerk voor Eurovignetten in de regio’s:

Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Tolprovider: Viapass

Algemene informatie

België

België

Geldig voor voertuigenTrajecten Afrekening
> 3,5 tSnelwegen
wegen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel
DKV BOX EUROPE
≤ 3,5 tLiefkenshoektunnel DKV CARD, DKV BOX SELECT (Alleen VIAT)
> 3,5 tLiefkenshoektunnel DKV CARD, DKV BOX TIS PL, DKV BOX SELECT, DKV BOX EUROPE

Richtlijnen voor trucks

Trucks drives on the road

Tolberekening en afrekenen

De kilometerheffing wordt berekend en geïnd via een satelliet on-board unit (OBU). Als uw wagens alleen in België rijden, raden we u de Satellic on-board unit aan. Deze is verkrijgbaar tegen betaling van EUR 135,- borg. De borg wordt teruggestort als u de on-board unit weer inlevert.

Installatie van de on-board unit

Installatie van de on-board unit (OBU) kan op twee manieren: aansluiting op de stroomvoorziening van de truck (permanente installatie) of de standaard meegeleverde stekker insteken in de sigarettenaansteker.

Voor retourneren van een Satellic OBU via DKV gelden de volgende voorwaarden:

 1. De OBU is niet gekoppeld aan Satellomat (fast-track account van Satellic);
 2. DKV staat ingesteld als uw zakenpartner in het Satellic internetportaal (RUP). Dat kan alleen maar bij een volledige Satellic account;
 3. De bankgegevens en het emailadres van de klant staan in de RUP;
 4. De OBU wordt geleverd met de standaard batterij en twee-aderig snoer met stekker. (Onder verwijzing naar de pas gewijzigde voorwaarden voor retourneren van de Satellic OBU, geldigheidsduur van overgangsbepalingen onbekend);
 5. Onder vermelding van klantnaam en DKV klantnummer;
 6. Onder vermelding van klantnummer Satellic (zie factuur Satellic);
 7. Onder vermelding van voertuigkenteken.

Meer informatie over retourneren van Satellic OBU’s vindt u op de Satellic website .

Als u internationaal rijdt adviseren we de flexibele DKV BOX EUROPE. Deze rekent uw tol uit België en aangrenzende landen zoals Frankrijk en Nederland automatisch af. U hoeft u niet meer op een andere manier te registreren.

Tunnels & Bruggen

Tunnels & Bruggen

Tol voor onderstaande tunnels kunt u met uw DKV CARD afrekenen. Voor de Liefkenshoektunnel kan dat met de DKV BOX EUROPE.

Betaling

Easy payment with DKV CARD

Tolheffingen kunnen

 • pre-pay of
 • post-pay

worden afgerekend. De diverse tolregio’s hanteren uiteenlopende tarieven.

Voor veelrijders - DKV BOX EUROPE

 • Makkelijk installeren en direct gebruiksklaar
 • Snel, non-stop langs alle tolstations
 • Profiteren van aantrekkelijke kortingen

Nu DKV BOX EUROPE bestellen

Voordelen voor klanten

 • Soepel en zonder oponthoud door België
 • Tol voor gebruik van wegen en tunnels in België slim afgerekend met maar één factuur.
 • DKV klanten met een DKV BOX EUROPE krijgen een factuur waarop alle individuele Viapass transacties gespecificeerd staan.
 • In DKV Analytics vindt u alle relevante DKV parameters en een hele reeks rapporten (uitgesplitst op voertuig, nummer DKV CARD en DKV BOX EUROPE)

Belangrijke tips voor Viapass België

Op de goede manier vooruit – en sneller bovendien

Voor alle trucks vanaf 3,5 ton, Belgisch of niet, op het Belgische wegennet.

Voor de volgende voertuigen geldt geen tolplicht:

 • Voertuigen voor leger, defensie, burgerwacht, brandweer of politie die als zodanig herkenbaar zijn;
 • Voertuigen voor medische doeleinden die als zodanig herkenbaar zijn;
 • Voertuigen voor land-, bos- en tuinbouw die zelden op de Belgische openbare weg rijden en alleen worden gebruikt voor agrarische doeleinden, tuinbouw, visserij, waterwerken of bosbouw.

De tolplicht geldt alleen voor transportvoertuigen. Met andere woorden: voertuigen voor personenvervoer (auto’s, bussen en touringcars, campers, motorhomes enz.) zijn vrijgesteld.

Alle trucks vanaf 3,5 ton moeten een functionerende on-board unit (OBU) hebben.

Voor installeren van een OBU volgt u de korte instructies bij de OBU. Als u deze vooraf wilt inzien, gaat u naar de Satellic website . Voordat u in België de weg op kunt, moet het lampje van de OBU groen zijn.

Satellic vraagt zijn klanten om on-board units (OBU) eerst te activeren voor een functiecontrole. De OBU moet dan ingeschakeld zijn in een EU-land (27 EU-lidstaten en Zwitserland) en moet GPS-ontvangst en GSM-dekking hebben.

Aanwijzingen:

 • De OBU aanzetten met de knop met het vinkje (centrale knop)
 • Nu vermeldt het scherm “Starting”, gevolgd door het Satellic/Viapass logo
 • Het OBU-lampje knippert nu rood en op het scherm verschijnt “Not ready”
 • De OBU neerleggen en ten minste 15 minuten stil laten liggen
 • De OBU is nu stand-by (zwart scherm), het lampje is niet langer rood
 • Activeren door indrukken van de knop met het vinkje (centrale knop)
 • Het startscherm licht weer op (Satellic/Viapass logo)
 • Het OBU-lampje knippert groen en op de OBU ziet u het voertuigkenteken en geldbedrag EUR 0,00

Meer informatie vindt u op de (Satellic) website .

Een OBU die niet permanent geïnstalleerd of aangesloten is op het elektrisch systeem, moet tijdens het gebruik als volgt worden geactiveerd. Activeer de box door de knop met het vinkje (centrale knop) in te drukken.

Voertuig in beweging:

 • Bij passeren van de Belgische grens – knop met het vinkje (centrale knop) indrukken.
 • Voertuig staat langer dan 10 minuten stil (bij file b.v.) – knop met vinkje indrukken.

Stationair draaiend/geparkeerd voertuig:

 • Uitgeschakelde motor, herstart rit – eerst OBU activeren.

Een permanent op de stroomvoorziening van het voertuig aangesloten OBU wordt bij starten automatisch geactiveerd.

Sinds de introductie van de Belgische kilometerheffing gelden de huidige Eurovignetten niet meer voor België. Eurovignetten zijn nog steeds verplicht voor de overige Eurovignetlanden (Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden).

Eurovignetten zijn verkrijgbaar bij meer dan 550 verkooppunten (POS; Points Of Sale).

Om niet lang te hoeven wachten bij de verkooppunten (POS) kunt u uw Eurovignet ook snel en simpel bestellen via de DKV website .

Het toltarief is op vier parameters gebaseerd:

 1. Afgelegde kilometers
 2. Soort weg
 3. Toegestaan totaalgewicht
 4. EURO emissiecategorie

Per OBU geldt een borg van EUR 135,-. De borg wordt bij retourneren van de OBU teruggestort.

Viapass controleert in samenwerking met de drie Belgische regio’s. Wie zonder actieve OBU rondrijdt kan een hoge boete verwachten.

 • Permanente controles
  • De detectoren van de wegportalen controleren alle trucks op een functionerende OBU.

 • Flexibele controles
  • Flexibele controles zijn in principe altijd en overal op het Belgische wegennet mogelijk.

 • Mobiele controles
  • Mobiele teams controleren op ieder moment en overal in het Belgische wegennet. Bij aanhouding volgt een boete voor trucks die niet aan de regels voldoen.

In de regel is de boete voor overtreding van het Belgisch tolreglement EUR 1.000,- per regio.

Terugbelverzoek

Wilt u ook profiteren van de voordelen van DKV? We bellen u graag terug.

Hallo

Naam bedrijf invullen svp.

E-mailadres invullen svp.

Telefoonnummer invullen svp.

Privacybeleid accepteren svp.

Lees voor meer informatie onze verklaring gegevensbescherming.

* Verplicht veld