Truck with transport escort

Eskorte for kjøretøy og eskortekjøretøyer

De europeiske generelle eskortekravene til transport av bestemte, farlige materialer er opphevet. De gjelder fortsatt for motorveitunneler med en lengde på 5 km, og i tillegg kun for en spesifikt definert del av farlig godstransport. Det dreier seg hovedsakelig om farlige materialer, spesielt når de transporteres i tank, tankcontainer eller i bulk.

Be om å bli oppringt

Vil du også dra nytte av fordelene med DKV? Vi ringer deg gjerne tilbake.

For mer informasjon, kan du se vår databeskyttelseserklæring.

*Obligatoriske felt