Lastbil passerar under vägtull

CO2-avgift för lastbilar i EU:s medlemsländer

Den så kallade CO2-avgiften är för närvarande föremål för kontroversiella diskussioner i media och orsakar stor osäkerhet i transportbranschen. En sak är säker: När den CO2-beroende lastbilsavgiften träder i kraft den 1 december 2023 för alla kommersiella fordon över 7,5 ton*, kommer speditions- och logistikföretag att behöva betala en tilläggsavgift på cirka 200 euro per ton CO2.

Med DKV Mobility behöver du inte oroa dig - vi guidar dig genom processen och informerar dig om alla nödvändiga steg för att göra övergången så enkel och transparent som möjligt för dig.

För att hålla det ökade administrativa arbetet i samband med CO2-avgiften så lågt som möjligt, till exempel för CO2-klassificering, registrering och fakturering av CO2-avgiften, kommer vi naturligtvis att finnas vid din sida som din pålitliga partner med den vanliga höga servicekvaliteten.

EU har satt upp ett ambitiöst mål för sig själv:
Fram till 2030 ska koldioxidutsläppen från vägtransporter minska med 30 % (jämfört med 2005).

För att uppnå detta mål kommer det från december 2023 att finnas en ny bedömningsmetod för att bestämma koldioxidutsläppen för fordon över 7,5 ton* och tilldela dem en av fem koldioxidklasser. Klassificeringen i en vägtullstariff kommer att utvidgas i enlighet med grupperingen i en CO2-klass.

Kalkylator för CO2-klass

Vill du få de senaste nyheterna om ämnet direkt till din inkorg? Registrera dig då här för vårt nyhetsbrev:

Prenumerera på nyhetsbrev om vägtullar

När träder förordningen i kraft i EU:s medlemsländer?

Från 1 december 2023 måste alla nyttofordon över 7,5 ton* erlägga CO2-baserad lastbilsvägtull i Tyskland. Tidigare gällde HGV-avgiften för fordon med en vikt på 7,5 ton eller mer, men HGV-avgiften gälla för fordon med en vikt på 3,5 ton eller mer från och med den 1 juli 2024. För fordon från 3,5 ton innebär detta att fastställandet av CO2-klassen sannolikt blir relevant först den 1 juli 2024.

När förordningen kommer att träda i kraft i de andra EU-länderna har ännu inte meddelats.

Vi kommer regelbundet att informera dig om ändringar på denna webbplats.

LandStartavgift enligt CO2-klass
Tyskland*01.12.2023
Österrike01.01.2024
Tjeckien01.03.2024
Andra länder kommer att följainom kort

* Hittills har lastbilsavgiften gällt för fordon med en totalvikt på 7,5 ton eller mer. Från och med den 1 juli 2024alla fordon med en tekniskt tillåten totalvikt på mer än 3,5 ton att behöva betala vägtullar för användning av federala riksvägar.

CO2-avgift Tjeckien: 01.03.2024

CO2-tullarna i Tjeckien gäller för fordon över 3,5 ton. Här hittar du frågor och svar om inlämningsprocessen.

Ytterligare information finns också på MYTO CZ:s sida

Här hittar du aktuella vägtullsavgifter.

Ladda ner tabell

CO2-vägtull Österrike: 2024-01-01

CO2-vägtullsavgifter i Österrike gäller för fordon över 3,5 ton. Kunder som är registrerade för österrikisk vägtull via ASFINAG måste meddela beräknad CO2-klass ASFINAG och lägga in nödvändig fordonsdokumentation i SelfCare-portal ASFINAG eller maila (euroclass@asfinag.at ) den för att garantera korrekt debitering.

Här hittar du aktuella vägtullsavgifter.

Ladda ner tabell

CO2-vägtull Tyskland: 2023-12-01

Vi har tagit fram en översikt över tyska vägtullspriser baserad på det aktuella lagförslaget.

Hämta tabellen med CO2-vägtullsavgifter här

Ladda ner tabell

Vad betyder CO2-klasserna för din vägtullsräkning?

När du beställer vägtullar i framtiden måste du ange fordonets CO2-klass. Fordon med låga CO2-utsläpp drar nytta av lägre vägtullar, medan fordon med höga CO2-utsläpp betalar högre vägtullar.

Regeln är: Ju mer miljövänligt ditt fordon är, desto billigare blir vägtullarna.

Vilken klassificering har mitt fordon? Ta reda på det med DKV Mobility CO2 Class Check.

Oroa dig inte, med vår DKV Mobility CO2 Class Check guidar vi dig genom hela processen och hjälper dig att fastställa rätt CO2-klass för ditt fordon.

Under punkten "Vilka fordonsdata är relevanta för att fastställa CO2-klassen och var kan jag hitta dem?" kan du ta reda på vilka dokument du bör ha redo för detta.

Ligger resultatet vid CO2-klass 2, 3, 4 eller 5, lägg upp försäkran om överensstämmelse (COC) och registreringsbevis del 1 på DKV Cockpit s Upload Area för att få bättre fordonsklassning för DKV BOX EUROPE och DKV BOX FLEX. För fordon med CO2-klass 1 krävs ingen dokumentinlämning.

Vilka fordonsdata är relevanta för att bestämma CO2-klassen och var kan jag hitta dem?

De fordonsdata* som krävs finns i intyget om överensstämmelse (COC), i CIF eller i fordonets registreringsbevis:

 • Fordonsklass
 • Hjulaxelns konfiguration
 • Tekniskt tillåten bruttovikt med last (F1) [kg].
 • Fordonsgrupp
 • Koj (sovhytt)
 • Motorns märkeffekt [kW]
 • Specifika CO2-utsläpp [gCO2/tkm]
 • Datum för första registrering
 • Fordonstyp/ Chassikonfiguration

*Principen kan ändras utan föregående meddelande

För vilka fordon gäller de nya CO2-klasserna?

De fem CO2-klasserna kommer initialt endast att gälla för kommersiella fordon i fordonsklasserna N2/N3 med en vikt på mer än 7,5 ton och första registrering från 1 juli 2019. Tidigare definierades de framtida referensvärdena (PDF) för CO2-klassbestämning för fordonsgrupperna 4, 5, 9 och 10 med deras undergrupper.

För närvarande finns det inga specifika bestämmelser eller referensvärden för bussar och vissa undergrupper av fordon i fordonsklasserna N2 och N3. Därför har de preliminärt tilldelats CO2-klass 1. Fordon som registreras före juli 2019 kommer också automatiskt att tilldelas klass 1. Utsläppsfria fordon som registrerats före den 1 juli 2019 kan tilldelas CO2-klass 5 - mot uppvisande av lämpliga bevis.

Vad måste jag tänka på för nya beställningar och för befintliga avtal?

 • Om tullandet redan har infört CO2-klasser för tulltaxan, måste F1-värdet (tekniskt tillåten bruttovikt vid lastning) från och med nu styrkas vid beställning av tullavgifter. Dessutom rekommenderar vi att COC (Certificate of Conformity) och fordonets registreringsbevis uppvisas. Om relevanta fordonsdokument inte finns tillgängliga kommer fordonet automatiskt att tilldelas CO2-klass 1 (dyraste tariffklassen).
 • Fordon som registrerats före juli 2019 tilldelas automatiskt CO2-klass 1. Nollutsläppsfordon som registrerats före den 1 juli 2019 kan tilldelas CO2-klass 5 mot uppvisande av relevanta bevis.
 • Fordon som registreras från och med juli 2019 kommer att tilldelas en av de fem CO2-klasserna.
 • För befintliga tullavtal och nya beställningar krävs F1-värdet (tekniskt tillåten bruttovikt vid lastning). Du kan ladda upp detta bevis i DKV Cockpit.
 • Sex år efter det första registreringsdatumet omklassificeras fordon enligt CO2-klass 2 och 3.

Hur skiljer sig de nya CO2-klasserna från de tidigare Euro-föroreningsklasserna?

Den tidigare Euro-föroreningsklassen för ditt fordon förblir oförändrad. Referensvärdena för klassificeringen av CO2-klasserna kommer dock att minskas med ett procentuellt värde varje år. Fram till 2026 är denna minskning 2,5 % per år, från 2027 är den 3 % per år. Omklassificering av fordonet sker - automatiskt av DKV Mobility för DKV Toll Boxes - vart 6:e år från första registreringsdatum (gäller endast CO2-klass 2 och 3).

Vad måste jag göra om jag är registrerad direkt hos Toll Collect?

 • Kunder som är registrerade direkt hos Toll Collect (TC) kan använda TC:s sökfunktion för CO2-utsläppsklasser och ladda upp nödvändiga fordonsdokument direkt till TC i portalen.
 • TC skriver på webbsidan att alla hittills registrerade fordon läggs upp i emissionsklass 1. Kunderna kan söka på emissionsklass och kontrollera vilka CO2-emissionsklasser resp. fordon ska tilldelas.
 • Från och med juli 2023 kommer kunderna att kunna begära en ändring av utsläppsklass per fordon direkt i TC:s kundportal.
 • Kunder som använder Toll2Go-produkten för vägtullar i Tyskland och Österrike och vars fordon har en CO2-utsläppsklass högre än 1 måste ladda upp bevisen på Toll Collect- och ASFINAG-självvårdsportalen.

Enligt vilket värde sker fordonets viktklasstilldelning?

Från 2023-12-01 är fordonets F1-vikt avgörande för viktklasstilldelningen i stället för den tidigare F2-vikten. F1-vikten avser fordonets tekniskt tillåtna totalvikt medan F2-vikten anger resp. godkännandelands tillåtna totalvikt. Se till så att den rätt inställda F1-viktklassen (inkl. släp) anpassas av föraren i vägtullsenheten/OBU:n. Dessutom måste kunden ange rätt vikt på Toll Collect-portalen med Toll Collect OBU. (Toll Collect | CO₂- och 3,5 tonsvägtull (toll-collect.de); Toll Collect | Tekniskt tillåten totalvikt (tzGm) (toll-collect.de) )

Vad är syftet med koldioxiddifferentieringen av lastbilsavgiften och vad används de extra intäkterna från avgiftshöjningen till?

Genomförandet av den föreslagna lagstiftningen bygger på det ändrade Eurovinjettdirektivet, som trädde i kraft i mars 2022.

Införandet av den extra CO2-prissättningen i lastbilsavgiften ses som ytterligare ett instrument för klimatskydd inom godstransporter på väg, eftersom kommersiella fordon för närvarande producerar cirka en tredjedel av de totala koldioxidutsläppen inom transportsektorn. På så sätt vill den federala regeringen påskynda övergången till klimatneutrala drivlinor och skicka en signal som gör användningen av lastbilar med alternativa drivlinor mer attraktiv för godstransportindustrin.

Förbundsministeriet för digitala frågor och transport (BMDV) förväntar sig ytterligare intäkter på 26,6 miljarder euro under 2024 och 2027 till följd av koldioxiddifferentiering inom området för lastbilar som väger 7,5 ton eller mer.

Dessa avgiftsintäkter är öronmärkta för förbättring av den federala riksvägsinfrastrukturen samt för åtgärder inom mobilitetssektorn - fokus ligger på de federala järnvägarna. De extra intäkterna från utvidgningen av vägtullarna till lastbilar över 3,5 ton kommer att uppgå till 3,9 miljarder euro under samma period. Av detta kommer 1,8 miljarder euro att gå till koldioxiddifferentiering.

Vilka undantag eller dispenser finns det från den nya koldioxidavgiften?

Utsläppsfria lastbilar kommer att vara befriade från vägtullar fram till den 31 december 2025. Från och med den 1 januari 2026 kommer 25 procent av den ordinarie vägtullavgiften att betalas för infrastrukturkostnader, vilket motsvarar en 75 procent reducerad vägtullavgift - plus avgiftsandelarna för buller och luftföroreningar.

Utsläppsfria elfordon och vätgasbrännare samt fordon med en vätgasbränslecell kommer att vara undantagna från vägtullar fram till slutet av 2025 (om du är intresserad, se Toll Collect-artikeln ).

Från och med den 1 januari 2026 kommer endast 25 procent av den partiella vägtullsavgiften att behöva betalas för utsläppsfria fordon.

Utsläppsfria fordon upp till 4,25 tons bruttovikt (GVW) är permanent undantagna från avgiften. Främjandet av lätta och tunga kommersiella fordon med alternativa, klimatvänliga drivmedel och tillhörande bränsle- och laddningsinfrastruktur ska också förlängas till 2028.

Bussar för persontransporter är tills vidare befriade från vägtullar i Tyskland.

Ytterligare avgiftsbestämmelser för alternativa drivmedel:

De nuvarande avgiftsbestämmelserna för alternativa drivsystem är följande: Lastbilar i Euro-utsläppsklass 6 som är fabriksutrustade med CNG/LNG-drivsystem kommer att omfattas av vägtullar från och med den 01 januari 2024.

I framtiden kommer naturgasdrivna fordon att klassificeras i koldioxidutsläppsklasser baserat på deras specifika egenskaper, till exempel individuella koldioxidutsläpp. Den ursprungliga förordningen, enligt vilken endast vägtullar för infrastrukturkostnader och kostnader för buller ska betalas för dessa fordon från och med den 1 januari 2024, har upphävts.

Var lägger kunderna in CO2-relevanta dokument för Österrike?

DKV BOX-kunder som använder vägtullstjänsten i Österrike lägger in CO2-relevanta dokument i DKV Cockpit för att fordonet ska få den bättre CO2-klass 1. Finns redan CO2-vägtullsrelevanta dokument inlagda för servicelandet Tyskland, så krävs ingen ny beredning.

Kunder som använder GO BOX lägger in intygen direkt i ASFINAG:s SelfCare-portal.

Vad ska man tänka på med Toll2Go?

Kunder som använder produkten Toll2Go för vägtullstjänster i Tyskland och Österrike och vars fordon har bättre CO2-emissionsklass än 1, måste lägga in intygen i Toll Collects och ASFINAG:s Selfcare-portal.

Vilka fordon påverkas av CO2-avgiften i Tjeckien?

CO2-avgiften i Tjeckien gäller för fordon över 3,5 ton.

Bussar tilldelas som standard CO2-klass 1, med undantag för el- eller vätgasbussar, som tilldelas CO2-klass 5.

El- eller vätgasdrivna fordon över 4,25 ton berörs inte av avgiften för luft eller CO2, men betalar den partiella avgiften för infrastruktur och buller.

Fordon mellan 3,5 och 4,25 ton måste registreras på en kontaktpunkt med ett "OBU-undantag" (DKV Mobility kan tyvärr inte utföra denna registrering åt dig i FCI-portalen i Czechtoll).

Post-Pay-kunder │ Vilka bevis behöver jag för CO2-klassen i Tjeckien?

För fordon med en CO2-klass bättre än 1 kan du ladda upp registreringsbeviset del 1 och intyget om överensstämmelse (COC) i DKV Cockpit.

Om du redan har gjort detta för Österrike och/eller Tyskland eller om ditt fordon registrerades för första gången före den 1 juli 2019 behöver du inte ladda upp det igen. Datumet för den första registreringen finns i registreringsbeviset i fält B. I detta fall är det inte heller nödvändigt att skicka in ett nytt tillstånd.

Handläggningstiden för Czechtoll är 5 arbetsdagar från överföring av DKV Mobiliy, för klagomål 1-2 arbetsdagar.

Pre-Pay kunder │ Hur registrerar jag min CO2-klass i Tjeckien?

Som Pre-Pay-kund har du tre alternativ för att registrera din CO2-klass i Tjeckien:

*Skicka dina korrektur per e-post till Czechtoll (info@mytocz.eu ) så får du ett svar per e-post.

*Logga in via Czechtolls Customer Self Care Portal (detta är Czechtolls föredragna alternativ: https://mytocz.eu/selfcare/logon/ ).

*Registrera dig via lokala kontakt- och distributionscenter (https://mytocz.eu/de/customer-points/list ), men observera att det kan förekomma språkproblem. Du kommer att få en bekräftelse på din CO2-klass på plats.

Är elfordon och H2O-fordon undantagna från avgiften?

Fordonen var befriade från skatten fram till den 01.03.2024. Från och med nu kommer endast fordon under 4,25 ton som endast använder el eller vätgas som bränsle att vara befriade från avgiften.

Sök om kostnadsfritt förslag nu!

Vill du också dra nytta av DKV:s fördelar?

Vi ringer gärna upp dig igen.

Hey

Ange ditt företagsnamn.

Ange din e-postadress.

Ange ditt telefonnummer.

Bekräfta vår sekretesspolicy.

Läs vår dataskyddsförklaring om du vill ha mer information.

* Obligatoriskt fält