spark with hand in blue

Ökad transparens med DKV:s onlinetjänster

Oavsett om det gäller rapportering, ruttplanering, utveckling av marknadspriser eller dataintegration – med DKV:s onlinetjänster har du kontroll över din transportverksamhet dygnet runt!

DKV Live

GPS-spårning
DKV Live

Vår nya digitala portal DKV Live underlättar digital hantering av din fordonsflotta. Med DKV Live kan du kontinuerligt optimera logistikarbetet för dina speditörer, förare och kunder.

eReporting

Hantering
DKV Analytics

DKV Analytics gör det enklare att hantera en fordonsflotta – det omfattande analysverktyget ger dig fullständig kontroll över hela din fordonsflottas DKV-transaktioner. Den digitala tjänsten för hantering av fordonsflottan ger dig anpassad och aktuell information om din fordonsflotta.

Fleet view

GPS-spårning
DKV Fleet View

Fordonsspårningssystemet DKV Fleet View är telematiklösningen för din lastbils- och skåpbilsflotta. Den omfattar GPS-spårning, rapportering och, tack vare integrationen med dina bränslekort, information om exakt hur mycket bränsle du använder.

eReporting

Planering och kontroll
Sökverktyg för stationer

Sökverktyget för stationer ger dig information om alla våra samarbetspartner, bränslestationer och laddningsstationer på mobila enheter och på din dator.