Flag BE BE
Toll Begium

Vælg et land:

Vælg et land:

Information om afgifter I Belgien

I Belgien håndteres vejafgift for lastbiler med en tilladt totalvægt på over 3,5 ton via afgiftssystemet Viapass.

Det kilometerbaserede vejafgiftssystem inkluderer det eksisterende Eurovignette-rutenet indenfor regionerne:

Flandern, Vallonien og Bruxelles.

Vejafgiftsoperatør: Viapass

Generelle informationer

Belgien

Belgien

Gælder for køretøjer RuterFaktureringsmulighed
> 3,5 tMotorveje
I Flandern, Vallonien og Bruxelles
DKV BOX EUROPE
≤ 3,5 tLiefkenshoektunnel DKV CARD, DKV BOX SELECT (Kun VIAT)
> 3,5 tLiefkenshoektunnel DKV CARD, DKV BOX TIS PL, DKV BOX SELECT, DKV BOX EUROPE

trucks on the road

Opkrævning af vejafgifter

Opkrævningen af den afstandsbaserede vejafgift sker med en satellitbaseret enhed om bord i køretøjet (OBU). Hvis din flåde kun kører i Belgien, anbefaler vi en indbygget enhed fra afgiftsoperatøren Satellic. Denne koster et depositum på 135 euro. Depositum tilbagebetales, når boksen returneres.

Boksinstallation i køretøjet

Boksinstallation af (OBU) kan udføres på to måder: enten ved at koble den til køretøjets strømforsyning (permanent installation) eller ved at sætte det stik, der leveres som standard med kassen - i køretøjets cigarettænderstik.

Følgende betingelser skal være opfyldt, før en boks kan returneres via DKV:

OBU’en kommer ikke fra Satellomaten (Satellic fast-track account)

DKV er angivet som forretningspartner på Satellicportalen (RUP). Det er kun muligt med en fuld Satellic-konto.

Kundens egne bankoplysninger og e-mailadresse er angivet i RUP.

Der medfølger OBU’en standardbatterier og totrådskablet inklusive stikket (Se de nyeste Satellic OBU-returbetingelser, varigheden af overgangsordningen er ukendt)

Kundens navn og DKV-kundenavn er inkluderet

Satellic-kundenummer er inkluderet (Se Satellic faktura)

Køretøjets registreringsnummer er inkluderet

Yderligere information om returnering af Satellic OBU’er kan findes på Satellics egen hjemmeside.

Hvis du planlægger at køre på tværs af nationale grænser, anbefaler vi vores fleksible DKV BOX EUROPE.

Afgifter i Belgien og de tilstødende lande, som Frankrig og Holland, indsamles automatisk ved hjælp af en enkelt kasse, og du kan køre uden nogen form for registrering.

Tunnel

Tunneller og broer

Tunnelafgifter for følgende tunneller kan afregnes ved hjælp af DKV CARD. Liefkenshoek-tunnelen i Belgien kan afregnes med DKV BOX EUROPE.

Betaling

Easy payment with DKV CARD

Vejafgifter kan afregnes ved enten forudbetaling eller efterbetaling. De regioner, der anvender vejafgift, anvender forskellige afgiftstakster.

Til chauffører, der ofte kører i flere lande – DKV BOX EUROPE

Let at installere og klar til brug

Hurtig passage gennem alle afgiftsstationer uden stop

Benyt attraktive rabatter

Bestil DKV BOX EUROPE nu

Fordele

 • Kør gennem Belgien uden forsinkelser
 • Vej- og tunnelafgifter du har haft på kørslen gennem Belgien, afregnes nemt med en faktura.
 • DKV-kunder, der bruger DKV BOX EUROPE, modtager en faktura med en detaljeret liste over individuelle Viapass-transaktioner.
 • DKV Analytics viser alle de relevante DKV-parametre og afgiver en række rapporter (efter køretøj, DKV CARD-nummer, DKV BOX EUROPE)

Vigtige tips til Viapass Belgien

Kør den rigtige vej – bevæg dig hurtigere

Alle lastbiler med en tilladt totalvægt på over 3,5 ton, uanset om de er belgiske eller udenlandske, vil blive opkrævet vejafgifter på vejnettet i Belgien.

Følgende køretøjer er ikke underlagt afgift:

 • Køretøjer, der udelukkende bruges til forsvar og af de væbnede styrker, til civilforsvar, brandbekæmpelse eller af politiet (og kan genkendes således)
 • Køretøjer, der er udstyret specifikt og udelukkende til medicinske formål (og kan genkendes således)
 • Landbrugs- og have- og skovbrugskøretøjer, der kun i begrænset omfang kører på offentlige veje i Belgien og kun bruges til landbrugsformål, til havebrug, til fiskeri eller skovbrugsformål.

Det er kun køretøjer, der bruges til godstransport, der pålægges afgifter. Dvs. køretøjer der er beregnet til transport af personer (biler, busser, autocampere osv.) er ikke underlagt vejafgifter.

Alle lastbiler med en tilladt totalvægt på mere end 3,5 ton skal være udstyret med en boks (OBU) til registrering af afgifter.

Følg blot trinene i den korte instruktion, der følger med din boks, for at installere enheden. Hvis du ønsker at læse instruktionerne på forhånd, kan du finde detaljer om installationsprocessen på Satellics hjemmeside . Indikatorlamperne på boksen skal være grønne, før du kan køre på de belgiske veje.

Satellic beder alle kunder om at aktivere deres bokse) for at teste, om de fungerer korrekt. For at teste en boks, skal den være tændt i et EU-land (27 EU-lande + Schweiz). Boksen skal have GPS-signal og GSM-dækning.

Instruktioner:

 • Tænd boksen ved at trykke på en start-knappen (knap i midten)
 • Skærmen viser ordet ”Start” og derefter Satellic/Viapass-logoet
 • boks-indikatorlampen blinker rødt, og skærmen viser ”ikke klar”
 • Sæt boksen ned og bevæg den ikke i mindst 15 minutter
 • Boksen går i standby tilstand (sort skærm), indikatorlampen lyser ikke længere rødt
 • Aktivér ved at trykke på start-knappen (knap i midten)
 • Startskærmen vises igen (Satellic/Viapass-logoet)
 • Boks-indikatorlampen blinker grønt, boksen viser køretøjets registreringsnummer og beløbet EUR 0,00.

Du kan finde flere oplysningen på operatørens (Satellic) hjemmeside .

Hvis en boks ikke er permanent installeret eller forbundet til tændingssystemet, skal den aktiveres som beskrevet nedenfor under brug. Aktivér ved at trykke på start-knappen (knap i midten).

Køretøj, der køres:

 • Ved krydsning af den belgiske grænse, skal der trykkes på start-knappen (knap i midten).
 • Hvis køretøjet holder stille i mere end 10 minutter (fx ved en trafikprop), skal der trykkes på knappen igen.

Køretøj, der holder stille eller er parkeret:

 • Motoren er slukket og så genoptages kørslen – boksaktivering er nødvendig.

Hvis boksen er permanent installeret og tilsluttet tændingssystemet, aktiveres boksen, når køretøjet startes.

Med indførelsen af den belgiske vejafgift er de eurovignetter, der tidligere er blevet brugt i landet, nu blevet ugyldige. Eurovignetter er fortsat nødvendige for rejser i de resterende Eurovignette-lande: Danmark, Luxembourg, Holland og Sverige.

Disse kan købes på mere end 550 salgssteder (POS).

For at udgå forlængede ventetider på salgsstederne (POS) kan du bestille din Eurovignette hurtigt og nemt på DKVs hjemmeside .

Taksten er baseret på fire parametre:

 1. Antal kørte kilometer
 2. Vejtype
 3. Tilladt totalvægt
 4. EURO-emissionsklasse

Der skal betales et depositum på 135 euro for hver boks. Depositum refunderes ved returnering af boks.

Viapass udfører kontroller i samarbejde med de tre belgiske regioner. Høje bøder venter enhver, der kører et køretøj uden en aktiv boks ombord.

 • Permanente kontroller
  • Detektorer monteret på motorvejsskilte gateways kontrollerer, om alle lastbiler har en fungerende boks.

 • Fleksibel kontrol
  • Fleksible kontroller kan udføres stort set når som helst og hvor som helst i det belgiske vejsystem.

 • Mobile kontroller
  • Mobile teams udfører kontroller, når som helst og overalt, på alle belgiske veje. De stopper lastbiler og udsteder bøder for manglende overholdelse af vejafgiftsbestemmelserne.

Bøden er for alle, der ikke overholder de belgiske vejafgiftsregler, i en af de tre regioner. Bøden er normalt på 1.000 euro.

Få et uforpligtende tilbud nu!

Fordelene ved DKV Best-in-Class-rådgivningen: Altid ærlig og individuel rådgivning mht. tank- og servicekort.

Hej

Oplys navnet på din virksomhed.

Oplyst din e-mailadresse.

Oplys dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig.

Bekræft vores databeskyttelsesbetingelser.

Læs databeskyttelsesbetingelserne her.

* Obligatorisk