Flag FR FR
Toll Bridge France

Vyberte stát

Vyberte stát

Informace o mýtném ve Francii

Používání dálnic ve Francii je zpoplatněno. Výjimkou jsou regiony Alsasko-Lotrinsko, Auvergne a Bretaň nebo městské dálnice.

Poskytovatelé mýtných systémů: TIS PL a Liber-t

Všeobecné informace

Francie

Francie

Zpoplatněné kategorie vozidel Zpoplatněné trasyZpůsob platby
≤ 3,5 t a max. výška 3 m včetně přívěsuDálnice, mosty, tunely, parkovištěLiber-t BOX
> 3,5 t Dálnice, mosty, tunely, parkovištěDKV BOX EUROPE , TIS PL, SELECT
≤ 3,5 t Tunely Fréjus a Mont BlancDKV CARD
> 3,5 t Tunely Fréjus a Mont BlancDKV CARD
Fréjus CARD – Consorzio DKV
> 3,5 t, Velkoobchodní trh RungisDKV CARD

Podmínky pro nákladní vozidla

truck on the road

Zkratka TIS PL „Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds“ označuje francouzský mýtný systém pro nákladní vozidla kategorií 3 a 4. Mýto platí také všechna vozidla s celkovou hmotností 3,5 t a vyšší na cca 9000 km francouzských dálnic (PDF) a při použití řady mostů a tunelů.

Vozidla jsou ve francouzském mýtném systému rozdělena do kategorií na základě 3 kritérií:

 • maximální výška jízdní soupravy
 • celková hmotnost tahače
 • počet náprav (v kontaktu s vozovkou / jízdní souprava)

Většina provozovatelů mýtných systémů ve Francii poskytuje dodatečnou slevu z mýta TIS PL (PDF) ve výši až 13 % za používání zařízení DKV BOX.

Zařízení DKV BOX je akceptováno také mýtnými systémy VIA T ve Španělsku a VIA VERDE / SCUT v Portugalsku, v tunelu Liefkenshoek mezi Antverpami a Rotterdamem, v tunelech Warnow a Herren v Německu a na některých parkovištích.

Nejbližší mýtnou stanici naleznete pomocí interaktivní mapy francouzské dálniční sítě. Získáte zde také informace o dopravě v reálném čase.

Směrnice pro vozidla do 3,5 tuny včetně, do 3 m a do 3 m výšky

transporter on the road

Liber-t BOX vám nabízí pohodlné vyřízení mýtného bez nutnosti zastavovat na mýtných stanicích. Mýtný box je vhodný pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t (motocykly, osobní automobily, dodávky) a výškou do 3 m včetně přívěsů a umožňuje bezhotovostní úhradu mýtného za francouzské dálnice, mosty, tunely (kromě Fréjus a Mont Blanc) a četná parkoviště.

Zpoplatněné silnice s Liber-t BOX

Se zařízením Liber-t BOX můžete využívat všech výhod elektronického mýtného a mít jistotu, že se na stanicích francouzské dálniční sítě (s výjimkou tunelů Fréjus a Mont Blanc) můžete pohybovat rychle, bez čekání a bez jízdenky. Mýtná krabička se snadno instaluje, je připravena k okamžitému použití a je vhodná zejména pro často cestující.

Parkování s Liber-t BOX

Se zařízením Liber-t BOX můžete platit za parkování na následujících parkovištích:

Přehled všech parkovišť najdete v aplikaci DKV Mobility.

Objednejte si nyní

Tunely a mosty

Tunely

V případě níže uvedených tunelů lze poplatky platit kartou DKV CARD.

 • Tunel Mont Blanc mezi městy Le Fayet/F a Aosta/I
 • Tunel Fréjus mezi městy Chambéry/F a Turín/I

Způsoby úhrady

easy payment with dkv

Liber-t BOX je správnou volbou pro vozidla do 3,5 tuny včetně a do 3 metrů.

Pro časté jízdy - DKV BOX EUROPE.

 • Snadná instalace a okamžité používání
 • Rychlý průjezd všemi mýtnými stanicemi bez zastavování
 • Využití atraktivních slev

Objednejte si DKV BOX EUROPE již dnes

Pro příležitostné jízdy – DKV CARD

Alternativní platba francouzského mýta na místě

Zažádejte si o kartu DKV CARD

Výhody pro zákazníky DKV

 • Snadná instalace a okamžité používání
 • Rychlý průjezd všemi mýtnými stanicemi bez zastavování
 • Využití atraktivních slev
 • DKV BOX poskytuje komfortní přístup na hlídaná parkoviště pro nákladní vozidla s možností bezhotovostní platby. Zaslání a zrušení zařízení DKV BOX nebo jeho převedení na jinou osobu je zdarma

Důležité tipy pro TIS PL

Dávejte pozor, abyste jeli ve správném jízdním pruhu. Zde je seznam (PDF) různých značení jízdních pruhů.

Některé jízdní pruhy na francouzských mýtných bránách jsou vyhrazeny pro vozidla kategorie 4. Při použití tohoto pruhu je vozidlu automaticky účtován tarif kategorie 4. Tyto vyhrazené pruhy se nacházejí na pravé straně mýtných bran a jsou označeny oranžovým šestiúhelníkem s nápisem "Classe 4" nebo nápisem "Truck".

Vyhrazené jízdní pruhy jsou k dispozici na následujících mýtných bránách:

 • Saint Amoult (A10)
 • Artenay (A10)
 • Orléans Nord (A10)
 • Tours Nord (A10)
 • St. Christophe/Nais (A28)
 • Veigné (A85)
 • Centrum Vierzon (A71)

Neriskujte, že vám bude účtován nesprávný tarif!

Při průjezdu mýtnou bránou se ujistěte, že používáte správný jízdní pruh. Ušetříte tak peníze a vašemu vozidlu bude vždy účtován správný tarif.

Tip DKV

V seznamu pasáží přiloženém k faktuře můžete ve sloupci Pruh zjistit, na kterých pasážích byl rezervovaný pruh použit. Můžete také využít online systém DKV eREPORTING a získat bezplatnou analýzu vozidel využívajících nesprávný jízdní pruh. Získáte tak rychlý a snadný přehled o příslušných transakcích a můžete požádat své řidiče, aby používali správné jízdní pruhy!

Tempo 30 jízdních pruhů: Tato nová inovativní služba na francouzské dálniční síti je k dispozici na stále větším počtu mýtných bran.

Vozidla v tomto pruhu mohou projíždět rychlostí až 30 km/h - mýtné se vybírá automaticky, aniž by vozidlo muselo zastavit. Plynulý průjezd mýtnou bránou šetří zákazníkům DKV palivo a zkracuje dobu jízdy! Kategorii vozidla určuje systém optického rozpoznávání. Antény identifikují registrační značku, spustí zelené světlo a zvednou závoru.

Třída vozidla se určuje pomocí optického detekčního systému. Antény rozpoznají registrační značku a spustí zelené světlo a otevření závory.

Aby byl váš DKV BOX na tomto pruhu rozpoznán,

 • musí být správně umístěn za čelním sklem,
 • musíte dodržovat maximální rychlost 30 km/h,
 • musíte dodržovat bezpečnou vzdálenost a
 • váš DKV BOX musí být plně funkční!
 • Pozor: Pokud je brána zavřená nebo svítí červená, neměli byste tento pruh používat.
 • Poznámka: Na některých mýtných bránách jsou jízdní pruhy Tempo 30 umístěny po levé straně. Dávejte si zde prosím pozor!
 • V případě problémů jsou na všech mýtných bránách k dispozici interkomové systémy, které řidičům umožňují vyhledat pomoc.

Viděli jste někdy zkratku "TLPC" na seznamu průchodů TIS PL? Pokud ano, pravděpodobně vám také vadí, že je vám účtován "Tarif le plus cher" neboli "Maximální tarif" v angličtině. Následující tipy a triky vám umožní vyhnout se v budoucnu účtování nesprávné částky:

Dva hlavní důvody nesprávně účtovaných transakcí jsou:

 1. maximální účtovaný tarif,
 2. vaše vozidlo bylo na mýtné bráně zařazeno do nesprávné kategorie.

Jedním z důvodů účtování maximálního tarifu (TLPC) je překročení maximální povolené doby jízdy po silniční síti. V závislosti na provozovateli mýtného systému mohou vozidla zůstat na dálnici maximálně 24 až 48 hodin. Tyto TLPC nelze získat zpět. Níže je uveden seznam povolených dob na různých francouzských silnicích:

V následujících sítích je povoleno maximálně 24 hodin.

 • Adelac
 • Alienor
 • OBLAST
 • ASF
 • ESCOTA
 • SANEF
 • SAPN
 • SFTRF
 • ARCOUR
 • ALBEA

V následujících sítích je povoleno maximálně 48 hodin.

 • ALIS
 • APRR
 • ATMB
 • COFIROUTE

Žádná časová omezení v následující síti:

 • Alicorne

Tip DKV

Nepřekračujte maximální povolenou dobu a vyhněte se účtování maximálního tarifu. Použití úseku dálnice A19 (ARCOUR) mezi "Savigny sur Clairis" a "St-Hilaire-les-Andrésis" je bezplatné, pokud je doba jízdy kratší než 30 minut. Pokud je tento úsek využíván déle než 30 minut, francouzský provozovatel mýtného ARCOUR účtuje maximální mýtné.

Po 24 hodinách je uživatelům DKV BOX prostřednictvím DKV eREPORTING zdarma k dispozici analýza všech průchodů provedených v předchozím dni. Zákazníci tak mohou snadno a rychle zjistit, kde a kdy jim byl z důvodu překročení povolené doby účtován maximální tarif, a mohou na to své řidiče upozornit, aby ušetřili!

Maximální tarif (TLPC) se účtuje také v případě, že provozovatel není schopen určit skutečně ujetou vzdálenost, protože informace o vstupním nebo výstupním bodě nebyly správně zkontrolovány. Operátor pak účtuje nejdelší vzdálenost.

Nesprávná kontrola vstupního nebo výstupního bodu může být způsobena jedním ze tří různých faktorů:

 1. Byl použit nesprávný jízdní pruh,
 2. Vadný mýtný bod,
 3. Vadná krabice DKV BOX!

V rámci francouzského mýtného systému slouží kategorie vozidla jako základ pro stanovení výše poplatků.

Vaše kategorie vozidla se určuje na základě následujících 3 kritérií:

 1. Výška vozidla,
 2. Povolená celková hmotnost,
 3. Počet náprav (s kontaktem se zemí)

Třídy 3 a 4 se vztahují na všechna vozidla, jejichž celková výška přesahuje 3 m nebo jejichž přípustná celková hmotnost přesahuje 3,5 t (těžká nákladní vozidla = TIS PL). Vozidla třídy 3 se od vozidel třídy 4 liší pouze počtem náprav: Vozidla třídy 3 mají maximálně 2 nápravy a vozidla třídy 4 mají více než 2 nápravy.

Ve Francii lze systém DKV BOX používat v nákladních vozidlech a autobusech kategorie 3 nebo 4 k elektronickému placení mýtného. Ačkoli je v DKV BOXu zaznamenána třída vozidla, provozovatelé ji nepoužívají k výpočtu dlužné částky na mýtném. Provozovatel kontroluje třídu vozidla při průjezdu mýtnou bránou. Kontroluje ji buď personál mýtné brány, nebo prostřednictvím senzorů na automatických jízdních pruzích. Může se stát, že třída vozidla je chybně identifikována a "překlasifikována".

Samozřejmě máte možnost takové transakce později rozporovat u příslušných provozovatelů - pokud jste nepoužili pruhy vyhrazené pro vozidla třídy 4.

 • Dodržujte minimální vzdálenost 5 m

Aby bylo možné správně rozpoznat DKV BOX, měl by řidič dbát na to, aby na mýtné bráně dodržoval minimální vzdálenost 5 m od vozidla jedoucího před ním. Dbejte také na správné umístění zařízení DKV BOX v souladu s naším návodem k použití.

 • Oznámení o vadné mýtné stanici

Dejte nám prosím vědět, pokud je vám na určité mýtné bráně pravidelně účtován maximální tarif nebo pokud pravidelně využíváte vadný jízdní pruh. Budeme kontaktovat provozovatele a upozorníme ho na problém.

 • Bezplatná výměna vadného boxu DKV BOX

Pokud je vám často účtován maximální tarif, je možné, že je váš DKV BOX vadný. V takovém případě se jednoduše obraťte na svého obchodního zástupce, který zajistí bezplatnou výměnu vadného zařízení DKV BOX a domluví se s vámi na nejvhodnějším termínu výměny. Nezapomeňte nám vrátit svůj starý DKV BOX, aby vám nevznikly žádné další náklady.

Tip DKV

Analýzy "maximálního tarifu" jsou k dispozici prostřednictvím vašich "výstražných hlášení" v DKV eREPORTING. Díky tomu můžete na první pohled identifikovat příslušné transakce a podat příslušnou stížnost!

Díky tomuto přehledu můžete také bezplatně zjistit, kdy jste obdrželi nebo obdržíte kredit od provozovatele mýtného systému. Máte možnost seřadit své mýtné transakce podle "značky". To znamená, že můžete jednoduše seřadit transakce podle "-" a zkontrolovat, zda byla nebo nebyla provedena úprava.

Pokud vozidlo na dálnici nastupuje a vystupuje na stejné mýtné stanici, bude mu účtována maximální sazba TLPC. To se týká zejména mýtné stanice č. 6 "Aire de l'Adour Nord" na dálnici A65 (Alienor) , tj. pokud přijedete vjezdem č. 6 a chcete si udělat přestávku na čerpací stanici "Aire de l'Adour", neměli byste vyjíždět na stejném výjezdu.

Důležitá je doba jízdy:

Pokud je doba jízdy mezi vstupem a výstupem kratší než 15 minut, účtuje se pouze minimální tarif.

Pokud je doba jízdy delší než 15 minut, bude účtován maximální tarif.

Naše doporučení: Doporučujeme vyjet na dalším výjezdu ""Aire de l'Adour Sud" (č. 7). Vzdálenost mezi výjezdy č. 6 a č. 7 je přibližně 7 km a pokud ji ujedete za méně než 30 minut, nebudete platit žádné poplatky.

V případě opakovaných reklamací provozovatel peníze nevrací.

Mýtné tarify TLMC a TLPC, které se v tomto případě použijí.

Co má řidič dělat, pokud jeho DKV BOX není správně rozpoznán na místě vjezdu?

Pokud k tomu dojde, měl by si řidič vyžádat lístek z automatu nebo kontaktovat pracovníky mýtné brány prostřednictvím interkomu. Při výjezdu z dálnice by měl řidič použít manuální jízdní pruh a předložit lístek pracovníkovi mýtné brány. Po předložení lístku pracovník mýtné brány ručně zkontroluje údaje o ujeté vzdálenosti a údaje o DKV BOX a příslušná částka se objeví na dalším výpisu DKV.

Co má řidič dělat, pokud jeho DKV BOX není na výjezdu správně rozpoznán?

Pokud k tomu dojde, řidič by měl zkontrolovat polohu svého zařízení DKV BOX, znovu se přiblížit k mýtné bráně a v případě potřeby kontaktovat pracovníky mýtné brány prostřednictvím interkomu.

Byl mi účtován maximální tarif. Jak mohu podat stížnost?

Reklamaci nelze podat, pokud byl účtován maximální tarif, protože byla překročena povolená doba. V případě dotazů se obraťte na svého obchodního zástupce. Pokud vám byl účtován maximální tarif, protože byl nesprávně určen vstupní nebo výstupní bod, můžete samozřejmě podat reklamaci transakce prostřednictvím svého obchodního zástupce. Stačí mu zaslat kopii lístku s místem vstupu nebo výstupu. "Chybná částka" se započte v plné výši a opravená částka se zaúčtuje v rámci nové položky faktury.

Moje vozidlo je na stejné mýtné bráně vždy nesprávně klasifikováno. Co mohu udělat, abych to změnil?

Můžete se samozřejmě obrátit na svého obchodního zástupce, aby pro vás našel řešení.

Jak mohu podat stížnost na účtování maximálního tarifu za transakce s DKV CARD?

Pokud vám byl účtován příliš vysoký poplatek, můžete podat stížnost na mýtné stanici, která výjezdní lístek vydala. Můžete tak učinit prostřednictvím interkomového systému. Dostanete formulář, který vyplníte a odevzdáte provozovateli mýtného systému. To za vás samozřejmě může udělat i váš obchodní zástupce DKV. Pokud jste jízdenku ztratili nebo ji nemůžete předložit, musíte to však nahlásit pracovníkům mýtné brány. Nemůžete jednoduše pokračovat v jízdě a automaticky vám bude účtován maximální tarif.

Doklady potřebné k podání stížnosti u příslušného provozovatele mýtného na nesprávné účtování maximální sazby:

Originál jízdenky vystavený při vjezdu - k předložení a kontrole provozovateli mýtného systému.

 • Provozovatel je schopen z jízdenky zjistit, kde jste na dálnici najeli a jakou vzdálenost jste skutečně ujeli, a podle toho vám naúčtovat poplatek.
 • Upozornění: Pokud nebudete mít jízdenku vydanou na místě vstupu, bude vám rovněž účtován maximální tarif!

U některých provozovatelů je účast ve slevovém programu automatická a bezplatná (např. ASF, ESCOTA). U jiných je účastnický poplatek účtován za každý DKV BOX nebo podle počtu boxů. Ze slevového programu mají největší prospěch zejména ekologicky šetrná nákladní vozidla. V závislosti na provozovateli mýtného systému se při poskytování slevy vychází z emisní třídy vozidel a čistého měsíčního obratu z mýtného.

 • Podrobný aktuální přehled příslušného slevového programu (PDF)
 • Registrace a odhlášení z programu se slevou

Účast ve slevovém programu můžete kdykoli zaregistrovat nebo zrušit. Aby změna vstoupila v platnost následující měsíc, je třeba kontaktovat obchodního zástupce do 15. dne v měsíci!

Pozor: DKV BOX TIS PL a DKV BOX SELECT umožňují uživateli využít slevový program provozovatele. Každý BOX je přiřazen k individuální registrační značce vozidla. Přidělený box DKV BOX TIS PL nebo DKV BOX SELECT lze instalovat pouze do vozidla, ke kterému je přiřazen, protože každý box je přiřazen k jednomu konkrétnímu vozidlu. Je přísně zakázáno používat DKV BOX v jiném vozidle, než ke kterému je přiřazen.

Někteří provozovatelé (SANEF, APPR, ASF, ...) kontrolují registrační číslo automaticky. Pokud se registrační číslo palubní jednotky a registrační číslo vozidla neshodují, tito provozovatelé slevy neposkytnou.

Zlevněné mýtné ve Francii se ve vašem výpisu DKV zobrazuje jako celková částka. Tu lze identifikovat pomocí kódu produktu 5J01. Všechny ostatní údaje naleznete ve výpisu průjezdů DKV.

Podrobnosti o slevách poskytnutých na DKV BOX a/nebo na zákazníka v seznamu DKV pasáží

Seznam průjezdů DKV obsahuje podrobné záznamy o transakcích pro všechna vozidla a podrobnosti o poskytovaných slevách a poplatcích účtovaných různými provozovateli. První strana seznamu průjezdů začíná přehledem prodejů mýtného, slev a poplatků jednotlivých provozovatelů. Pro snazší analýzu jsou uvedeny součty pro každého provozovatele mýtného a každý DKV BOX.

Pokud provozovatel mýtného uvádí pouze celkovou částku na zákazníka za slevy nebo poplatky (SANEF, SAPN, ATMB, AREA), lze tyto částky nalézt na konci přehledu v položce Fleet total s názvem provozovatelů. V seznamu průjezdů pak získáte úplné údaje o všech jednotlivých transakcích podle vozidel.

Od října 2014 je fakturace za TIS PL mnohem transparentnější. Nové fakturační období bude měsíční! To vám zajistí přehledné přiřazení transakcí k měsíci dodávky. Fakturace TIS PL (včetně slev a poplatků provozovateli) (PDF) bude probíhat vždy k 15. dni fakturačního měsíce a bude obsahovat transakce za celý předchozí měsíc.

Vyžádejte si nyní nezávaznou nabídku!

Využijte všechny výhody poradenství od DKV, nejlepšího ve své třídě: vždy poctivé, individuální a především bezplatné poradenství ohledně pohonných hmot a servisních karet.

Zdravíme vás

Uveďte název své společnosti.

Uveďte svou e-mailovou adresu.

Uveďte své telefonní číslo.

Uveďte stát, v němž sídlí vaše společnost.

Vyjádřete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.

Přečtěte si naše podmínky pro ochranu dat.

* Povinný údaj