Flag FR FR
Toll Bridge France

Välj ett land:

Välj ett land:

Information om vägavgifter för Frankrike

Användning av motorvägar i Frankrike är avgiftsbelagd. Undantag är områdena Alsace-Lorraine, Auvergne och Bretagne samt motorvägar i städer.

vägavgiftsleverantör: TIS PL och Liber-t

Allmän information

Frankrike

Frankrike

Gäller för fordonSträckaFaktura
& maxhöjd på 3 meter inkl. släpMotorvägar, broar, tunnlar, parkeringsplatserLiber-t BOX
> 3,5 tMotorvägar, broar, tunnlar, parkeringsplatserDKV BOX EUROPE , TIS PL, SELECT
Fréjus- och Mont Blanc-tunnlarnaDKV CARD
> 3,5 tFréjus- och Mont Blanc-tunnlarnaDKV CARD
Fréjus CARD – Consorzio DKV
> 3,5 t, Rungis grossistmarknadDKV CARD

Riktlinje för lastbilar

truck on the road

Förkortningen TIS PL (Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds) avser det franska vägtullsystemet för lastbilar i kategorierna 3 och 4. Cirka 9 000 km av franska motorvägar (PDF), flera broar och tunnlar är avgiftsbelagda för alla fordon som väger 3,5 ton eller mer.

Det finns tre kriterier som bestämmer fordonskategorier på franska vägar med vägavgifter:

 • fordonskombinationens maximala höjd
 • traktorns högsta tillåtna vikt
 • antalet axlar (med markkontakt/fordonskombination)

De flesta franska vägavgiftsoperatörer ger en extra TIS PL-rabatt (PDF) för användning av DKV BOX.

DKV BOX accepteras också av vägavgiftsystemen VIA T i Spanien och VIA VERDE/SCUT i Portugal, i Liefkenshoek-tunneln mellan Antwerpen och Rotterdam, i Warnow- och Herren-tunnlarna i Tyskland samt på vissa fordonsparkeringar.

Närmaste tullstation kan hittas via det interaktiva franska motorvägsnätet. Du får också trafikinformation i realtid.

Direktiv för fordon upp till och med 3,5 ton och under 3 m och mindre än 3 m höga

transporter on the road

Med Liber-t BOX kan du bekvämt betala vägtullar utan att behöva stanna vid vägtullstationer. Betalboxen är lämplig för fordon upp till 3,5 ton (motorcyklar, bilar, skåpbilar) GVW och en maximal fordonshöjd på 3 m, inklusive släpvagnar, och möjliggör kontantlös betalning av vägtullar för franska motorvägar, broar, tunnlar (utom Fréjus och Mont Blanc) och många parkeringsplatser.

Vägtullar med Liber-t BOX

Med Liber-t BOX kan du dra nytta av alla fördelar med elektroniska vägtullar och vara säker på att du kan köra snabbt utan att vänta och utan biljett vid stationerna på det franska motorvägsnätet (med undantag för Fréjus- och Mont Blanc-tunnlarna). Betalboxen är enkel att installera, redo för omedelbar användning och särskilt lämplig för frekventa resenärer.

Parkering med Liber-t BOX

Du kan använda din Liber-t BOX för att betala för parkering på följande parkeringsplatser:

En översikt över alla parkeringsplatser hittar du i DKV Mobility App.

Beställ nu

Tunnlar och broar

Tunnlar

För de tunnlar som anges nedan kan avgifterna betalas med DKV CARD.

 • Mont Blanc-tunneln mellan Le Fayet/F och Aosta/I
 • Fréjus-tunneln mellan Chambéry/F och Turin/I

Betalning

easy payment with dkv card

Liber-t BOX är det rätta valet för fordon upp till och med 3,5 ton och under 3 meter.

För förare som kör ofta - DKV BOX EUROPE

 • Lätt att installera och klar att använda
 • Snabb passage genom alla vägavgiftstationer utan att stanna
 • Använd attraktiva rabatter

Order DKV BOX EUROPE now

För förare som sällan kör – DKV CARD

Alternativ betalning på plats av vägavgifter i Frankrike

Ansök om DKV CARD

Fördelar för DKV:s kunder

 • Enkel installation och redo att användas direkt
 • Snabb passage genom alla vägavgiftstationer utan att stanna
 • Använd attraktiva rabatter
 • DKV BOX ger bekväm åtkomst till säkra lastbilsparkeringar och möjlighet till kontantfri betalning där. Leverans, annullering eller ny anpassning av DKV BOX kostar inget.

Viktiga tips för TIS PL

Var uppmärksam och använd rätt körfält. Här finns en förteckning (PDF) över de olika körfältsmarkeringarna.

Vissa körfält på franska vägtullstationer är reserverade för fordon i kategori 4. När fordonet använder denna fil debiteras automatiskt kategori 4-tariffen. Dessa reserverade körfält ligger till höger om vägtullarna och är markerade med en orange hexagon med en lastbilsskylt eller orden "Classe 4".

Reserverade körfält finns på följande vägtullstationer:

 • Saint Amoult (A10)
 • Artenay (A10)
 • Orléans Nord (A10)
 • Tours Nord (A10)
 • St Christophe/Nais (A28)
 • Veigné (A85)
 • Vierzon centrum (A71)

Riskera inte att bli debiterad fel taxa!

När du passerar vägtullarna, se till att du använder rätt körfält. På så sätt sparar du pengar och ditt fordon kommer alltid att debiteras rätt avgift.

DKV Tip

På listan över passager som bifogas din faktura kan du i kolumnen Körbana se på vilka passager den reserverade körbanan har använts. Du kan också använda online-systemet DKV eREPORTING för att få en kostnadsfri analys av de fordon som använt fel körfält. På så sätt får du snabbt och enkelt en överblick över de berörda transaktionerna och du kan be dina förare att använda rätt körfält!

Tempo 30 banor: Denna nya innovativa tjänst på det franska motorvägsnätet är tillgänglig på allt fler vägtullstationer.

Fordon som använder denna körbana kan köra igenom i en hastighet på upp till 30 km/h - vägtullen tas automatiskt ut utan att fordonet behöver stanna. En smidig körning genom ett vägtullsområde sparar DKV:s kunder bränsle och minskar deras restid! Fordonskategorin bestäms av ett optiskt igenkänningssystem. Antennerna identifierar nummerplåten, vilket utlöser ett grönt ljus och höjer barriären.

Fordonsklassen bestäms av ett optiskt detektionssystem. Antennerna känner igen registreringsskylten, vilket utlöser grönt trafikljus och öppnar barriären.

För att din DKV BOX ska kännas igen på denna bana,

 • Den måste vara korrekt placerad bakom vindrutan,
 • måste du hålla en högsta hastighet på 30 km/h,
 • du måste hålla ett säkert avstånd och
 • din DKV BOX måste vara fullt fungerande!
 • Uppmärksamhet: Om grinden är stängd eller om det är rött ljus får du inte använda denna körfältet.
 • Observera: På vissa vägtullstationer finns Tempo 30-körfälten på vänster sida. Var försiktig här!
 • I händelse av problem finns det intercom-system på alla vägtullstationer som gör det möjligt för förare att söka hjälp.

Har du någonsin sett förkortningen "TLPC" på din TIS PL-passageringslista? Om så är fallet har du förmodligen också stört dig på att bli debiterad "Tarif le plus cher" eller "Maximum tariff" på engelska. Med följande tips och tricks kan du undvika att bli debiterad fel belopp i framtiden:

De två viktigaste orsakerna till felaktigt debiterade transaktioner är:

 1. högsta avgift som tas ut,
 2. ditt fordon har tilldelats fel kategori vid en vägtullstation

En anledning till att den högsta taxan (TLPC) tas ut är att den maximala tillåtna tiden på vägnätet har överskridits. Beroende på vägtulloperatör får fordon stanna på motorvägen i högst 24-48 timmar. Dessa TLPC-avgifter kan inte återkrävas. Nedan finns en förteckning över de tillåtna perioderna på de olika franska vägnäten:

Högst 24 timmar är tillåtna i följande nät

 • Adelac
 • Alienor
 • AREA
 • ASF
 • ESCOTA
 • SANEF
 • SAPN
 • SFTRF
 • ARCOUR
 • ALBEA

Högst 48 timmar är tillåtna i följande nät

 • ALIS
 • APRR
 • ATMB
 • COFIROUTE

Inga tidsbegränsningar på följande nätverk:

 • Alicorne

DKV Tip

Undvik att få betala den högsta taxan genom att inte överskrida den längsta tillåtna perioden. Användningen av motorväg A19 (ARCOUR) mellan "Savigny sur Clairis" och "St-Hilaire-les-Andrésis" är gratis om restiden är kortare än 30 minuter. Om sträckan används längre än 30 minuter kommer den franska vägtullsoperatören ARCOUR att fakturera den maximala vägtullsavgiften.

Efter 24 timmar får DKV BOX-användare via DKV eREPORTING en kostnadsfri analys av alla passager från föregående dag. Kunderna kan därför snabbt och enkelt fastställa var och när de har debiterats den högsta taxan på grund av att den tillåtna tiden har överskridits, och de kan uppmärksamma sina förare på detta för att spara pengar!

Den högsta taxan (TLPC) tas också ut om operatören inte kan fastställa den faktiska sträckan eftersom informationen om in- eller utreseplatsen inte har kontrollerats korrekt. Operatören debiterar då den längsta sträckan.

Felaktig kontroll av in- eller utpassage kan bero på tre olika faktorer:

 1. Fel körfält användes,
 2. Felaktigt tullkontor,
 3. Defekt DKV BOX!

I det franska vägtullsystemet används fordonskategorin som grund för avgiftsskalan.

Din fordonskategori bestäms utifrån följande tre kriterier:

 1. Fordonets höjd,
 2. Tillåten totalvikt,
 3. Antal axlar (med markkontakt)

Klasserna 3 och 4 omfattar alla fordon vars totalhöjd överstiger 3 meter eller vars tillåtna totalvikt överstiger 3,5 ton (tunga fordon = TIS PL). Fordon i klass 3 skiljer sig från fordon i klass 4 endast genom antalet axlar: Fordon i klass 3 har högst två axlar och fordon i klass 4 har fler än två axlar.

I Frankrike kan DKV BOX användas i lastbilar och bussar i kategori 3 eller 4 för att betala vägtullar elektroniskt. Även om fordonsklassen registreras i DKV BOX använder operatörerna den inte för att beräkna det belopp som ska betalas i vägtullar. Operatören kontrollerar fordonsklassen när fordonet passerar vägtullstationen. Kontrollen görs antingen av vägtullstationens personal eller med hjälp av sensorer på automatiska körfält. Det kan hända att fordonsklassen identifieras felaktigt och "överklassificeras".

Du har naturligtvis möjlighet att senare bestrida sådana här transaktioner med de berörda operatörerna - förutsatt att du inte använde körfält som är reserverade för fordon i klass 4.

 • Håll ett minsta avstånd på 5 meter.

För att DKV BOX ska kunna kännas igen korrekt ska föraren se till att hålla ett avstånd på minst 5 meter från det framförvarande fordonet vid vägtullstationen. Se också till att DKV BOX är korrekt placerad i enlighet med vår bruksanvisning.

 • Anmälan om en defekt betalstation

Meddela oss om du regelbundet får betala högsta avgift på en viss vägtullsplats eller om du regelbundet använder en defekt körfältskörning. Vi kontaktar operatören och uppmärksammar honom på problemet.

 • Gratis utbyte av en defekt DKV BOX

Om du ofta får betala den maximala taxan kan det vara så att DKV BOX är defekt. Om så är fallet är det bara att kontakta din säljare så ordnar han ett kostnadsfritt byte av den defekta DKV BOXen och diskuterar med dig vilken tidpunkt som är lämpligast för detta. Kom ihåg att returnera din gamla DKV BOX till oss så att du inte drabbas av någon extra kostnad.

DKV Tip

Analyser av "maximal tariff" är tillgängliga via dina "Alert Reports" i DKV eREPORTING. På så sätt kan du med ett ögonkast identifiera de relevanta transaktionerna och lämna in rätt klagomål!

Med denna rapport kan du också gratis få reda på när du har fått eller kommer att få kredit från vägtulloperatören. Du har möjlighet att sortera dina vägtullstransaktioner efter "tecken". Det innebär att du helt enkelt kan sortera transaktionerna efter "-" och kontrollera om justeringen har gjorts eller inte.

Om ett fordon kör in på motorvägen och lämnar den vid samma tullstation kommer det att debiteras den högsta TLPC-avgiften. Detta gäller särskilt tullstation nr 6 "Aire de l'Adour Nord" på motorväg A65 (Alienor), dvs. om du anländer via infart nr 6 och vill ta en paus på bensinstationen "Aire de l'Adour" får du inte lämna den vid samma avfart.

Det viktiga är restiden:

Om restiden mellan in- och utresan är kortare än 15 minuter, kommer endast den lägsta taxan att debiteras.

Om restiden är längre än 15 minuter kommer den högsta taxan att tas ut.

Vår rekommendation: Vi rekommenderar: Kör av vid nästa avfart "Aire de l'Adour Sud" (nr 7). Avståndet mellan avfarterna nr 6 och 7 är ca 7 km och du får ingen avgift om du kör på mindre än 30 minuter.

Operatören beviljar ingen återbetalning vid upprepade klagomål.

TLMC:s och TLPC :s vägtullar som kommer att tillämpas i detta fall.

Vad ska en förare göra om hans DKV BOX inte känns igen korrekt vid inresestället?

Om detta inträffar ska föraren hämta en biljett från automaten eller kontakta vägtullstationens personal via intercom-systemet. När föraren lämnar motorvägen ska han eller hon använda det manuella körfältet och visa upp sin biljett för den som arbetar på vägtullstationen. När biljetten uppvisas kontrollerar den anställda på vägtullstationen manuellt den tillryggalagda sträckan och DKV BOX-uppgifter, och det aktuella beloppet kommer att framgå av nästa DKV-avräkning.

Vad ska en förare göra om hans DKV BOX inte känns igen korrekt vid utfartsplatsen?

Om detta inträffar ska föraren kontrollera sin DKV BOX:s position, gå fram till vägtullarna igen och vid behov kontakta vägtullarna via intercom-systemet.

Jag fick betala den högsta taxan. Hur lämnar jag in ett klagomål?

Ett klagomål kan inte lämnas in om den maximala taxan har tagits ut på grund av att den tillåtna tidsperioden har överskridits. Om du har några frågor om detta kan du kontakta din försäljningsrepresentant. Om du har debiterats den maximala taxan på grund av att inrese- eller utresepunkten har fastställts felaktigt kan du naturligtvis lämna in ett klagomål om transaktionen via din säljare. Allt du behöver göra är att skicka honom en kopia av biljetten till inrese- eller utresepunkten. Det "felaktiga beloppet" krediteras i sin helhet och det korrigerade beloppet debiteras under en ny fakturapost.

Mitt fordon klassificeras alltid felaktigt vid samma vägtullstation. Vad kan jag göra för att ändra detta?

Du kan naturligtvis kontakta din säljare så att han eller hon kan hitta en lösning för dig.

Hur kan jag lämna in ett klagomål om att jag debiteras den högsta avgiften för transaktioner med DKV CARD?

Om du har fått betala för mycket kan du lämna in ett klagomål till det vägtullkontor som utfärdade din utresebiljett. Du kan göra detta via intercom-systemet. Du får en blankett som du ska fylla i och skicka tillbaka till vägtullsoperatören. Din DKV-försäljare kan naturligtvis göra detta åt dig. Om du förlorar din biljett eller inte kan visa upp din biljett måste du dock anmäla dig till vägtullstationens personal. Du kan inte bara fortsätta din resa och du kommer automatiskt att debiteras den högsta taxan.

Handlingar som krävs för att lämna in ett klagomål till den berörda vägtulloperatören om att den högsta taxan har debiterats felaktigt:

Originalbiljett som utfärdats vid infarten - för uppvisande och kontroll av vägtulloperatören.

 • Operatören kan utifrån biljetten avgöra var du gick in på motorvägen och vilken sträcka du faktiskt körde, och kan därför debitera dig i enlighet med detta.
 • Observera: Om du inte har en biljett som utfärdats vid inresestället, debiteras du också den högsta taxan!

Hos vissa operatörer är deltagandet i rabattprogrammet automatiskt och kostnadsfritt (t.ex. ASF, ESCOTA). Andra tar ut en deltagaravgift för varje DKV BOX eller på grundval av antalet boxar. Särskilt miljövänliga lastbilar gynnas mest av rabattprogrammet. Beroende på vägtullsoperatör används fordonets utsläppsklass och månatliga nettoförsäljning av vägtullar som grund för den beviljade rabatten.

 • Detaljerad och aktuell översikt över det aktuella rabattprogrammet (PDF)
 • Rabatterad programregistrering och avregistrering

Du kan när som helst anmäla dig till eller avbryta ditt deltagande i ett rabattprogram. För att ändringen ska kunna träda i kraft följande månad måste du kontakta din säljare senast den 15:e i månaden!

Uppmärksamhet: DKV BOX TIS PL och DKV BOX SELECT gör det möjligt för användaren att dra nytta av operatörens rabattprogram. Varje BOX är kopplad till ett enskilt fordons registreringsnummer. Den tilldelade DKV BOX TIS PL eller DKV BOX SELECT får endast installeras i det fordon som den är tilldelad eftersom varje box är tilldelad ett specifikt fordon. Det är strängt förbjudet att använda DKV BOX i ett annat fordon än det som den är tilldelad.

Vissa aktörer (SANEF, APPR, ASF, ...) kontrollerar registreringsnumret automatiskt. Om det finns en skillnad mellan OBU:s registreringsnummer och fordonets registreringsnummer beviljas inga rabatter av dessa operatörer.

Rabatterade vägtullar i Frankrike visas som ett totalbelopp på ditt DKV-utdrag. Detta kan identifieras med hjälp av produktkoden 5J01. Alla andra uppgifter finns i DKV:s passagerarlista.

Uppgifter om rabatter som beviljas per DKV BOX och/eller per kund i DKV:s passagerarlista.

DKV:s passagerarlista innehåller detaljerade transaktionsuppgifter för alla fordon och uppgifter om rabatter och avgifter som de olika operatörerna tar ut. Den första sidan i passagerna börjar med en sammanfattning av de olika operatörernas försäljning av vägtullar, rabatter och avgifter. För att göra det lättare för dig att analysera anges totaler för varje vägtullsoperatör och varje DKV BOX.

Om en vägtulloperatör endast anger ett totalbelopp per kund för rabatter eller avgifter (SANEF, SAPN, ATMB, AREA) finns dessa belopp i slutet av sammanfattningen under Flottototal med operatörernas namn. Du får sedan fullständig information om alla enskilda transaktioner per fordon på listan över passager.

Från och med oktober 2014 blir faktureringen av TIS PL mycket mer transparent. Den nya faktureringsperioden kommer att vara månadsvis! Detta ger dig en tydlig fördelning av transaktionerna på leveransmånaden. Faktureringen av TIS PL (inklusive rabatter och operatörsavgifter) (PDF) kommer att ske den 15:e i varje fakturamånad och kommer att innehålla transaktioner från hela föregående månad.

Sök om kostnadsfritt förslag nu!

Njut av alla fördelarna av DKV bäst i klassen rådgivning: alltid ärlig, inviduell, och gratis rådgiving av tank och servicekort.

Hey

Ange ditt företagsnamn.

Ange din e-postadress.

Ange ditt telefonnummer.

Bekräfta vår sekretesspolicy.

Läs vår dataskyddsförklaring om du vill ha mer information.

* Obligatoriskt fält