Zwei Männer an einem Verladehof.


Izaberite zemlju

Izaberite zemlju

Informacije o putarinama  u Francuskoj

Upotreba autoputeva u Francuskoj podleže plaćanju putarine. Klijenti kompanije DKV mogu platiti putarinu ili uz DKV BOX EUROPE,TIS PL, DKV BOXSELECT za teretna vozila ili Liber-t BOX-om za automobile.

Pružalac usluga naplate putarine: TIS PL, Liber-t, DKV BOX EUROPE

Opšte informacije

Francuska

Francuska

Valid for vehicles Routes Billing
≤ 3,5 t & max. height of 3 m incl. trailerFreeways, bridges, tunnels, parking lotsLiber-t BOX
> 3,5 t Freeways, bridges, tunnels, parking lotsDKV BOX EUROPE , TIS PL, SELECT
≤ 3,5 t Fréjus and Mont Blanc Tunnel DKV CARD
> 3,5 t Fréjus and Mont Blanc TunnelDKV CARD
Fréjus CARD - Consorzio DKV
> 3,5 t, Rungis wholesale marketDKV CARD

Smernice za kamione

Truck on the road

Skraćenica TIS PL „Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds” odnosi se na francuski sistem naplate putarine za kamione kategorije 3 i 4. Oko 9.000 kmfrancuskih autoputeva  (PDF), nekoliko mostova i tunela podležu naplati putarine za sva vozila od 3,5 t i više.

Postoje 3 kriterijuma koji određuju kategorije vozila na francuskim putevima sa naplatom putarine:

 • maksimalna visina kombinacije vozila
 • najveća dozvoljena masa tegljača
 • broj osovina (sa kontaktom sa zemljom/kombinacijom vozila)

Većina francuskih operatera za naplatu putarine dozvoljava dodatni TIS PLpopust  (PDF) za korišćenjeDKV BOX.

DKV BOX takođe prihvataju sistemi za naplatu putarine VIA T u Španiji i VIA VERDE/SCUT u Portugaliji, u tunelu Lifekenshoek između Antverpena i Roterdama, u tunelima Warnow i Herren u Nemačkoj i na

određenim parkinzima za vozila.

Najbliža naplatna stanica se može pronaći uz pomoć interaktivne mreže francuskih autoputeva  . Takođe ćete dobijati informacije o saobraćaju u realnom vremenu.

Smernice za vozila > 3,5 t

Transporter on the road

Transporteri na putu

Putarine se beleže potpuno automatski pomoću uređaja za naplatu u vozilu koji je pričvršćen na vetrobransko staklo. Sistem naplate putarine je analogan putarini TIS PL u Francuskoj i zasnovan je na mikrotalasnoj tehnologiji (DSRC).

Liber-t BOX je prihvaćen na širokoj putnoj mreži radi Vaše maksimalne pogodnosti:

 • Autoputevi, mostovi i tuneli (osim tunela Fréjus i Mont Blanc)
 • Skoro 300 parkirališta vozila u gradovima, na železničkim stanicama i aerodromima. Ovi parkinzi su označeni narandžastim „t”.

Sledeći parkinzi prihvataju Liber-t BOX:

Uz Liber-t BOX, možete iskoristiti sve prednosti elektronske naplate putarine i biti sigurni da ćete se brzo kretati bez čekanja i bez karte na stanicama francuske mreže autoputeva (osim tunela Fréjus i Mont Blanc).

Koristite sledeće obrasce da naručite svoj Liber-t Box:

Za uspešnu registraciju, pošaljite popunjen i potpisan obrazac za porudžbinu i, ako je primenljivo, elektronsku listu vozila Vašoj DKV Mobility prodajnoj jedinici.

Bestill nå

Zwei Männer an einem Verladehof

Tuneli

Na dole navedenim tunelima i mostovima, naknade se mogu platiti uz DKV CARD.

 • Tunel Mont Blanc između Le Fayet/F i Aosta/I
 • Tunel Fréjus između Chambéry/ F i Torino/I

Plaćanje

Za vozila preko 3,5 t postoji mogućnost izbora DKV BOX TIS PL, DKV BOX SELECT or DKV BOX EUROPE.

Saznajte više o našim uređajima za naplatu putarine

Vaše prednosti na jednom mestu:

 • Jednostavna instalacija i odmah spreman za upotrebu
 • Brz prolaz kroz sve naplatne stanice bez zaustavljanja
 • Iskoristite atraktivne popuste

Naručite DKV BOX EUROPE odmah

Prednosti za klijente kompanije DKV

 • Jednostavna instalacija i odmah spreman za upotrebu
 • Brz prolaz kroz sve naplatne stanice bez zaustavljanja
 • Iskoristite atraktivne popuste
 • DKV BOX omogućava praktičan pristup bezbednim parkiralištima kamiona, kao i plaćanje bez gotovine. Nema naknade za isporuku, otkazivanje ili ponovnu personalizaciju DKV BOX-a.

Važni saveti za TIS PL

Šta su rezervisane trake i koje naplatne stanice ih nude?

Obratite pažnju na to da li koristite ispravnu traku. Evo liste  (PDF) različitih oznaka traka.

Određene trake na francuskim naplatnim rampama rezervisane su za vozila kategorije 4. Prilikom korišćenja ove trake, vozilu se naknada automatski naplaćuje po tarifi 4. kategorije. Ove rezervisane trake se nalaze sa desne strane naplatnih rampi i označene su narandžastim šestouglom sa znakom kamiona ili rečima „Classe 4”.

Rezervisane trake su dostupne na sledećim naplatnim rampama:

 • Saint Amoult (A10)
 • Artenay (A10)
 • Orléans Nord (A10)
 • Tours Nord (A10)
 • St. Christophe/ Nais (A28)
 • Veigné (A85)
 • Vierzon centre (A71)

Ne rizikujte da Vam se naplati pogrešna tarifa!

Kada prolazite kroz naplatnu rampu, proverite da li koristite ispravnu traku. Ovo će Vam uštedeti novac i Vašem vozilu će uvek biti naplaćena tačna tarifa.

Savet iz DKV-a

Na listi prolaza priloženoj uz Vašu fakturu, u koloni Traka moći ćete da vidite prolaze na kojima je korišćena rezervisana traka. Takođe možete da koristite on-lajn sistem DKV eREPORTING da biste dobili besplatnu analizu vozila koja koriste pogrešnu traku. Ovo će Vam dati brz i lak pregled uključenih transakcija i možete zamoliti svoje vozače da koriste ispravne trake!

Trake Tempo 30: Ova nova inovativna usluga na mreži francuskih autoputeva dostupna je na sve većem broju naplatnih mesta.

Vozila koja koriste ovu traku mogu da prolaze brzinom do 30 km/h – putarina se automatski naplaćuje bez potrebe da se vozilo zaustavi. Nesmetano kretanje kroz naplatnu rampu štedi gorivo za DKV klijente i skraćuje vreme njihovog putovanja! Kategorija vozila se određuje pomoću optičkog sistema za prepoznavanje. Antene identifikuju registarsku tablicu, aktiviraju zeleno svetlo i podižu barijeru.

Klasa vozila se određuje pomoću optičkog sistema za detekciju. Antene prepoznaju registarsku tablicu, aktiviraju zeleno svetlo na semaforu i otvaraju barijeru.

Da bi Vaš DKV BOX bio prepoznat na ovoj traci,

 • mora biti pravilno postavljen iza vetrobranskog stakla,
 • morate održavati maksimalnu brzinu od 30 km/h,
 • morate držati bezbednu udaljenost i
 • Vaš DKV BOX mora biti potpuno funkcionalan!
 • Pažnja: Ako je kapija zatvorena ili svetli crveno svetlo, ne bi trebalo da koristite ovu traku
 • Napomena: Na nekim naplatnim rampama, trake Tempo 30 nalaze se sa leve strane. Pazite!
 • U slučaju problema, interfon sistemi su dostupni na svim naplatnim rampama kako bi vozači mogli da potraže pomoć

Da li ste ikada videli skraćenicu „TLPC” na vašoj TIS PL listi prolaza? Ako jeste, verovatno Vam smeta i naplata „Tarif le plus cher” ili „Maksimalna tarifa” na srpskom. Sledeći saveti i trikovi će Vam omogućiti da izbegnete naplatu pogrešnog iznosa u budućnosti:

Dva glavna razloga za pogrešno naplaćene transakcije su:

 1. maksimalna naplaćena tarifa,
 2. Vašem vozilu je dodeljena pogrešna kategorija na naplatnoj rampi

Jedan od razloga za naplatu maksimalne tarife (TLPC) je taj što je prekoračeno maksimalno dozvoljeno vreme na putnoj mreži. U zavisnosti od operatera naplate, vozila mogu ostati na autoputu najduže između 24 i 48 sati. Ova TLPC se ne može vratiti. Ispod je lista dozvoljenih perioda na različitim francuskim mrežama:

Maksimalno 24 sata je dozvoljeno na sledećim mrežama

 • Adelac
 • Alienor
 • AREA
 • ASF
 • ESCOTA
 • SANEF
 • SAPN
 • SFTRF
 • ARCOUR
 • ALBEA

Maksimalno 48 sati je dozvoljeno na sledećim mrežama

 • ALIS
 • APRR
 • ATMB
 • COFIROUTE

Nema ograničenja vremena na sledećoj mreži:

 • Alicorne

Savet iz DKV-a

Izbegavajte plaćanje maksimalne tarife tako što nećete prekoračiti maksimalno dozvoljeni period. Korišćenje deonice autoputa A19 (ARCOUR) između „Savigny sur Clairis” i „St-Hilaire-les-Andrésis” je besplatno ako je vreme putovanja manje od 30 minuta. Ako se ova deonica koristi duže od 30 minuta, onda će francuski operater za naplatu putarine ARCOUR naplatiti maksimalnu putarinu.

Nakon 24 sata, besplatna analiza svih prolaza tokom prethodnog dana dostupna je besplatno korisnicima DKV BOX-a putem usluge DKV eREPORTING. Klijenti, stoga, mogu brzo i lako da utvrde gde i kada im je naplaćena maksimalna tarifa zbog prekoračenja dozvoljenog roka i mogu da skrenu pažnju svojim vozačima na to kako bi uštedeli!

Maksimalna tarifa (TLPC) se takođe naplaćuje ako operater nije u mogućnosti da utvrdi stvarno pređenu udaljenost jer informacije o ulaznoj ili izlaznoj tački nisu ispravno proverene. Operater će tada naplatiti najdužu udaljenost.

Netačna provera ulazne ili izlazne tačke može biti posledica jednog od tri različita faktora:

 1. Korišćena je pogrešna traka,
 2. Neispravna naplatna tačka,
 3. Neispravan DKV BOX!

Prema francuskoj šemi za naplatu putarine, kategorija vozila služi kao osnova za skalu naknada.

Vaša kategorija vozila se određuje na osnovu sledeća 3 kriterijuma:

 1. Visina vozila,
 2. Ukupna dozvoljena masa,
 3. Broj osovina (u kontaktu sa zemljom)

Klase 3 i 4 obuhvataju sva vozila čija je ukupna visina veća od 3 m ili čija je ukupna dozvoljena masa veća od 3,5 t (teška teretna vozila = TIS PL). Vozila klase 3 razlikuju se od vozila klase 4 samo po broju osovina: Vozila klase 3 imaju najviše 2 osovine, a vozila klase 4 imaju više od 2 osovine.

U Francuskoj, DKV BOX se može koristiti u kamionima i autobusima kategorije 3 ili kategorije 4 za elektronsko plaćanje putarine. Iako se klasa vozila beleži u DKV BOX-u, operateri je ne koriste za obračun putarine. Operater proverava klasu vozila dok prolazi kroz naplatnu rampu. Proverava je ili osoblje naplatne stanice ili senzor na automatskim trakama. Može se desiti da je klasa vozila pogrešno identifikovana i „preklasifikovana”.

Naravno, imate mogućnost da kasnije osporite transakcije poput ove kod relevantnih operatera – pod uslovom da niste koristili trake rezervisane za vozila klase 4.

 • Držite minimalnu udaljenost od 5 m

Da bi se omogućilo pravilno prepoznavanje DKV BOX-a, vozač na naplatnoj rampi treba da drži minimalnu udaljenost od 5 m od vozila ispred. Takođe proverite da li je DKV BOX pravilno postavljen u skladu sa našim uputstvom za upotrebu.

 • Obaveštenje o neispravnoj naplatnoj stanici

Obavestite nas ako redovno plaćate maksimalnu tarifu na određenoj naplatnoj rampi ili redovno koristite neispravnu traku. Obratićemo se operateru i skrenuti mu pažnju na problem.

 • Besplatna zamena neispravnog DKV BOX-a

Ako Vam se često naplaćuje maksimalna tarifa, možda je Vaš DKV BOX neispravan. Ako je tako, jednostavno se obratite svom predstavniku prodaje i on će organizovati besplatnu zamenu neispravnog DKV BOX-a i sa Vama porazgovarati o najpovoljnijem trenutku da to uradite. Ne zaboravite da nam vratite svoj stari DKV BOX kako ne biste imali dodatne troškove.

Savet iz DKV-a

Analize „maksimalne tarife” dostupne su preko Vaših „Izveštaja o upozorenjima” u usluzi DKV eREPORTING. Ovo Vam omogućava da na prvi pogled identifikujete relevantne transakcije i podnesete odgovarajuću žalbu!

Ovaj izveštaj Vam takođe omogućava da besplatno saznate kada ste dobili ili ćete dobiti kredit od operatera naplate putarine. Imate mogućnost sortiranja Vaših transakcija naplate putarine po „znaku”. To znači da možete jednostavno sortirati transakcije prema „-” i proveriti da li je prilagođavanje izvršeno ili ne.

Ako se vozilo uključi i napusti autoput na istoj naplatnoj stanici, biće mu naplaćena maksimalna TLPC tarifa. Ovo se posebno odnosi na naplatnu stanicu br. 6 „Aire de l’Adour Nord” na autoputu A65 (Alienor), tj. ako uđete na ulazu br. 6 i želite da napravite pauzu u servisnoj stanici „Aire de l’Adour”, ne bi trebalo da izlazite na istom izlazu.

Ono što je važno je vreme putovanja:

Ako je vreme putovanja između ulaska i izlaska manje od 15 minuta, naplaćuje se samo minimalna tarifa.

Ako je vreme putovanja duže od 15 minuta, naplaćuje se maksimalna tarifa.

Naša preporuka: Izađite na sledećem izlazu „Aire de l’Adour Sud” (br. 7). Udaljenost između izlaza br. 6 i br. 7 je oko 7 km i neće se naplaćivati ako je pređete za manje od 30 minuta.

Operater ne odobrava povraćaj novca u slučaju ponovljenih žalbi.

Cene putarine za TLMC i TLPC koje će se primenjivati u ovom slučaju.

Šta vozač treba da uradi ako njegov DKV BOX nije ispravno prepoznat na ulazu?

Ako se to dogodi, vozač treba da dobije kartu od mašine ili da se obrati osoblju naplatne stanice preko interfon sistema. Prilikom napuštanja autoputa, vozač treba da koristi ručnu traku i da svoju kartu pokaže zaposlenom na naplatnoj rampi. Prilikom pokazivanja karte, zaposleni na naplatnoj rampi će ručno proveriti detalje o pređenoj udaljenosti i DKV BOX-u i odgovarajući iznos će se pojaviti na Vašem sledećem DKV izvodu.

Šta vozač treba da uradi ako njegov DKV BOX nije ispravno prepoznat na izlazu?

Ako se to dogodi, vozač treba da proveri položaj svog DKV BOX-a, ponovo priđe barijeri za naplatu putarine i ako je potrebno da se obrati osoblju naplatne stanice preko interfon sistema.

Naplaćena mi je maksimalna tarifa. Kako da uložim žalbu?

Ne može se uložiti žalba ako je naplaćena maksimalna tarifa jer je prekoračen dozvoljeni rok. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim, obratite se svom predstavniku prodaje. Ako Vam je naplaćena maksimalna tarifa jer je tačka ulaska ili izlaska pogrešno određena, naravno, možete da uložite žalbu na transakciju preko svog predstavnika prodaje. Sve što treba da uradite je da mu pošaljete kopiju karte za ulaz ili izlaz. „Pogrešan iznos” se upisuje u celosti, a ispravljeni iznos se naplaćuje u okviru nove stavke fakture.

Moje vozilo je uvek pogrešno klasifikovano na istoj naplatnoj rampi. Šta mogu da uradim da ovo promenim?

Naravno, možete se obratiti svom predstavniku prodaje kako bi on pronašao rešenje za Vas.

Kako da podnesem žalbu na naplatu maksimalne tarife za transakcije korišćenjem DKV CARD?

Ako vam je naplaćen prevelik iznos, možete podneti žalbu na naplatnoj rampi koja Vam je izdala izlaznu kartu. To možete učiniti preko interfonskog sistema. Dobićete obrazac koji treba da popunite i vratite operateru za naplatu putarine. Vaš DKV predstavnik prodaje može to, naravno, da uradi umesto Vas. Ako izgubite kartu ili niste u mogućnosti da pokažete kartu, morate to prijaviti osoblju naplatne stanice. Ne možete samo nastaviti svoje putovanje i automatski će Vam biti naplaćena maksimalna tarifa.

Dokumenti potrebni za podnošenje žalbe nadležnom operateru za naplatu putarine zbog neispravne naplate maksimalne tarife:

Originalna karta izdata na ulazu – za predočenje i proveru od strane naplatnog operatera

 • Operater može na osnovu karte da utvrdi gde ste ušli na autoput i razdaljinu koju ste zaista prešli i prema tome izvrši naplatu.
 • Imajte u vidu sledeće: Ako Vam nije izdata karta na ulazu, biće Vam naplaćena i maksimalna tarifa!

Kod nekih operatera učešće u programu popusta je automatsko i besplatno (npr. ASF, ESCOTA). Kod ostalih, naknada za učešće se naplaćuje za svaki DKV BOX ili na osnovu broja uređaja. Ekološki prihvatljivi kamioni imaju najviše koristi od programa popusta. U zavisnosti od operatera naplate putarine, kao osnova za odobreni popust koriste se emisiona klasa vozila i neto mesečni promet putarine.

 • Detailed up-to-date overview of the relevant discount program (PDF)
 • Registracija i odjava iz programa popusta

Možete se prijaviti ili otkazati učešće u programu popusta u bilo kom trenutku. Da bi promena stupila na snagu sledećeg meseca, moraćete da se obratite svom predstavniku prodaje do 15. u mesecu!

Pažnja: DKV BOX TIS PL i DKV BOX SELECT omogućavaju korisniku da iskoristi prednosti programa rabata operatera. Svaki BOX se dodeljuje broju registarskih tablica vozila. Dodeljeni DKV BOX TIS PL ili DKV BOX SELECT može se ugraditi samo u vozilo kome je dodeljen jer je svaki uređaj dodeljen jednom određenom vozilu. Strogo je zabranjeno korišćenje DKV BOX-a u vozilu osim onog kome je dodeljen.

Neki operateri (SANEF, APPR, ASF,…) automatski proveravaju registracioni broj. Ako postoji neslaganje između registarskog broja OBU i registarskog broja vozila, ovi operateri neće odobravati popuste.

Prodaja putarine sa popustom u Francuskoj se pojavljuje na Vašem DKV izvodu kao ukupan iznos. Ovo se može identifikovati pomoću šifre proizvoda 5J01. Svi ostali detalji se mogu naći u DKV listi prolaza.

Detalji odobrenih popusta po DKV BOX-u i/ili po kupcu na DKV listi prolaza

DKV lista prolaza sadrži detaljne evidencije transakcija za sva vozila i detalje o popustima i naknadama koje naplaćuju različiti operateri. Prva stranica liste prolaza počinje rezimeom prodaje putarine, popusta i naknada za različite operatere. Da bismo Vam olakšali analizu, dati su puni iznosi za svakog operatera naplate putarine i svaki DKV BOX.

Ako operater za naplatu putarine navodi samo ukupan iznos po korisniku za popuste ili naknade (SANEF, SAPN, ATMB, AREA), ovi iznosi se mogu naći na kraju rezimea pod Ukupan iznos za vozni park sa imenom operatera. Zatim dobijate pune detalje o svim pojedinačnim transakcijama vozilom na listi prolaza.

Od oktobra 2014. godine, fakturisanje za TIS PL je mnogo transparentnije. Novi period za fakturisanje će biti na mesečnom nivou! Ovo vam omogućava jasnu alokaciju transakcija u mesecu isporuke.Fakturisanje TIS PL (uključujući popuste i naknade operatera) (PDF) će se obaviti 15. u svakom mesecu fakturisanja i sadržaće transakcije iz celog prethodnog meseca.

Zatražite da Vas pozovemo

Da li biste želeli da iskoristite prednosti koje Vam nudi kompanija DKV Mobility?

Rado ćemo Vas pozvati.

Zdravo .

Unesite naziv vaše kompanije.

Unesite Vašu adresu e-pošte.

Unesite Vaš broj telefona.