Footer agbs unterschrift

Общи условия за ползване на интернет портала на DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

(наричана по-долу DKV), Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen,

приветства вас, потребителите на нашите страници, и ви благодари за интереса.

Отговорност, обхват, договорни отношения

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG , Ратинген (наричано по-нататък " ние") отговаря за интернет страниците (наричани по-нататък " уебсайт" или "интернет портал" ) на DKV под домейна "dkv-mobility.com ".

Използването на уебсайта на DKV се подчинява на настоящите Общи условия за ползване, освен ако не се прилагат задължителни законови разпоредби. В отделни зони, защитени от достъп, или ако сме се договорили за това с вас (или с трета страна, за която действате), в отделни случаи могат да се прилагат допълнителни или специални условия, които имат предимство пред настоящите "Общи условия за ползване". Вие приемате тези условия, ако и докато използвате нашия уебсайт. Ако не сте съгласни (или вече не сте съгласни) с тези условия, не можете (или вече не можете) да използвате нашия уебсайт.

Самото използване на нашия уебсайт не поражда никакви договорни, трудови или служебни отношения между вас и DKV.

Услуги

DKV предоставя на своите интернет страници информация и/или документи (наричани по-нататък "съдържание"), които можете да извикате или изтеглите. Освен ако не е изрично посочено задължение за заплащане на разходи за отделните оферти, ние предлагаме нашите услуги безплатно (вие поемате само собствените си такси за свързване и разходите за използваните (собствени) средства за достъп).

Регистрация, Вход

Някои области на нашия уебсайт могат да бъдат достъпни и защитени с парола само след регистрация. Няма претенции към DKV за регистрация (за да получи достъп до тези зони).

DKV може по всяко време да защити части от своите интернет страници, които преди това са били свободно достъпни чрез регистрация (вход).

DKV има право да отмени предоставеното ви разрешение за достъп по всяко време и с незабавно действие, без да е необходимо да посочва причини, по-специално ако

  • (са) нарушили договорените условия за ползване,
  • сте нарушили задължението си за полагане на грижа при обработката на данните за достъп,
  • действа/е действал с намерение за увреждане/измама или
  • не сте използвали защитената зона за достъп за продължителен период от време.

Във връзка с регистрацията между DKV и вас ще бъдат договорени допълнителни условия, които ще бъдат посочени отделно в процеса на регистрация.

Защита на данните, трансфер на данни

Можете да прочетете кои данни събираме, обработваме и съхраняваме и как ги защитаваме в нашата декларация за защита на данните . Използването на нашия уебсайт, включително свързването с нас, обикновено е разрешено анонимно или под псевдоним.

Използване, права на използване

Права на ползване

Освен ако в отделни случаи не е договорено друго, DKV ви предоставя неизключително и непрехвърляемо право да използвате съдържанието на този уебсайт изключително за собствени цели.

Съдържанието не може да бъде разпространявано на трети страни, отдавано под наем или предоставяно по друг начин по всяко време без нашето изрично съгласие. Нямате право да редактирате, превеждате или извличате части от предоставените документи, ако нямате (или вече нямате) нашето съгласие за това или нямате право да го правите по закон (напр. право на цитиране).

Интелектуална собственост

Независимо от гореспоменатите разпоредби в тази глава от Общите условия за ползване, информация, търговски марки и друго съдържание от нашите интернет страници, върху които не притежавате права, не могат да бъдат променяни, копирани, възпроизвеждани, продавани, отдавани под наем, използвани, допълвани или използвани по друг начин без предварителното писмено съгласие на притежателя на правата.

Освен изрично предоставените по-горе права на използване, не се предоставят никакви други права от какъвто и да е вид, по-специално върху името на компанията и правата на индустриална собственост (патенти, полезни модели, търговски марки и др.), нито DKV е задължена да ви предостави такива права въз основа на използването.

Отговорност и гаранция

Достъпността на уебсайта е гарантирана само в рамките на техническите обстоятелства. Временни прекъсвания на услугата не могат да бъдат изключени и не представляват основание за претенции към DKV.

Услугите, които не са предмет на специални договорни отношения (което включва и функционирането на този уебсайт), могат да бъдат прекратени по всяко време без предизвестие.

Моля, имайте предвид, че предаването на данни по интернет (напр. комуникация по електронна поща) е обект на пропуски в сигурността и не може да бъде напълно защитено от достъп на трети страни. Ако имате съмнения, изберете пощенския маршрут.

Отговорност за съдържанието

Съдържанието на нашите страници е и ще бъде внимателно създадено и редовно актуализирано. Въпреки това ние не поемаме никаква отговорност за верността, пълнотата и актуалността на съдържанието. Ние носим отговорност за собственото си съдържание в съответствие с общите закони. Не сме длъжни да следим съдържанието на трети страни на нашите страници - по-специално мненията или коментарите на гостите - или да търсим обстоятелства, които показват незаконна дейност. Ще премахваме съдържание незабавно, щом разберем за конкретно нарушение на закона, което оправдава премахването.

Използването на съдържанието на нашия уебсайт е на ваш собствен риск; предоставената информация е само за необвързваща обща информация и има за цел да подготви вашите действия по по-информиран начин, ако е необходимо, но не замества подробен индивидуален съвет за вземане на (договорно) решение.

Ето защо, моля, не разчитайте на верността, пълнотата или актуалността на информацията, ако нейната невярност може да ви причини вреди!

Отговорност за връзки

Този уебсайт на DKV може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни (външни връзки). Отговорността за тези уебсайтове се носи от съответните им оператори.

DKV би искала да ви предостави интересна информация и полезни, но понякога и критични неща чрез външни връзки. Понякога дадена връзка служи само като (предписана) препратка към източник и поради това не може просто да бъде пропусната. Поставянето на външни линкове не означава, че DKV приема съдържанието зад препратката или линка като свое, особено ако външното съдържание подлежи (или може да подлежи) на постоянна промяна.

DKV е въвела вътрешен процес, който гарантира, че когато външно съдържание се свързва за първи път, то се проверява в обичайната рамка, за да се определи дали има законови нарушения. Ако в този момент се установи законово нарушение, тази връзка ще бъде обозначена със специален дисплей (етикет), при условие че външната връзка изобщо е зададена (например защото сме задължени да го направим). DKV обаче няма никакво влияние върху настоящия и бъдещия дизайн и съдържание на свързаните външни страници!

Помогнете ни да направим интернет възможно най-свободен от правни нарушения: Ако откриете такива на страница, към която сме поставили външна връзка, моля, изпратете ни имейл или се свържете с нас. Уверяваме ви, че незабавно ще проверим отново връзките към такова съдържание и ще ги премахнем, ако е необходимо.

Друга отговорност, отговорност за зловреден софтуер (вируси)

Отговорността на DKV за материални дефекти и дефекти на правото на собственост се урежда от горепосочените разпоредби на настоящите Общи условия за ползване; освен това DKV изключва отговорността си за услуги, по-специално за изтегляне на файлове, предоставени от DKV на посочените тук интернет страници, за леко небрежни нарушения на задълженията, доколкото те не се отнасят до материални договорни задължения или до живота, здравето или тялото, или не засягат искове по Закона за отговорността за вреди, причинени от продукти, искове, основани на поемане на гаранция за качество, или искове, основани на измамно укриване на дефект. Въпреки това обезщетението за вреди, дължащи се на небрежно неизпълнение на съществени договорни задължения, се ограничава до предвидимите вреди, характерни за договора. Същото важи и за нарушенията на задълженията от страна на нашите заместници.

DKV полага постоянни усилия да поддържа уебсайта и неговото съдържание свободни от зловреден софтуер (вируси). Въпреки това DKV не може да гарантира, че уебсайтът и/или неговото съдържание винаги са свободни от вируси. Ето защо, за ваша собствена защита, винаги се уверявайте, че разполагате с адекватни и актуализирани предпазни мерки за сигурност и антивирусни програми, преди да изтегляте и отваряте съдържание от интернет страниците на DKV!

Горните разпоредби не променят тежестта на доказване във ваша вреда.

Авторско право, сродни права и права върху изображения

Авторско право и сродни права

Съдържанието, публикувано на уебсайта dkv-mobility.com - което включва и изображения - е обект на авторско право и на допълнителни авторски права. Всяко използване извън границите на приложимото авторско право изисква предварителното писмено съгласие на DKV или на притежателите на права (авторите).

Това се отнася по-специално за копирането, редактирането, превеждането, съхраняването, използването, обработката или възпроизвеждането на съдържание в бази данни или други електронни медии и системи.

Неразрешеното възпроизвеждане или предаване на отделни части от съдържанието или на цели страници е забранено и може да бъде наказано от закона. Показването на този уебсайт във външни рамки е разрешено само с писменото разрешение на DKV.

Съдържанието на трети страни е обозначено като такова и техните авторски права се спазват. Ако откриете на някоя от нашите страници съдържание, което според вас нарушава вашите права (или правата на други лица), моля, изпратете ни имейл или се свържете с нас. Уверяваме ви, че ще получите незабавно разяснение.

Право на собствен образ в случай на изображения на лица

Лицата, изобразени на уебсайта на DKV, са дали съгласието си за публикуване на техния образ на нашия уебсайт.

Ако въпреки внимателната проверка на съдържанието е публикувана снимка, която според вас нарушава този принцип, или ако желаете публикуваната снимка да бъде премахната (допустимо оттегляне на съгласието), можете да уведомите DKV за това писмено (по електронна поща или факс ) . Моля, опишете снимката възможно най-точно и посочете на коя страница се намира тя.

DKV незабавно ще премахне изображението(ята) от съответния(те) уебсайт(и) на DKV и няма да ги използва в бъдеще, ако публикацията нарушава гореспоменатото.

Разни, споразумения за обезпечение, приложимо право

DKV не носи отговорност за факта, че информация и/или документи от уебсайта на DKV могат да бъдат достъпни или изтеглени и на места извън Германия. Съдържанието не е предназначено за лица с местожителство в САЩ. Лицата с местоживеене в други държави трябва да обърнат внимание на всички приложими ограничения (за продажби) за съответните продукти и/или услуги. Ако нямате право на достъп до нашия уебсайт съгласно приложимата за вас правна система, нямате право на достъп до него.

Всички допълнителни споразумения трябва да са в писмена форма.

Прилага се германското право с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. За потребителите този избор на право се прилага само доколкото не противоречи на задължителните правни разпоредби на държавата, в която потребителят има обичайно местопребиваване.

Статус на условията за ползване: 2018 - Автор: DKV

Контакт

Бихте ли искали също да се възползвате от предимствата на DKV?

Ще ви се обадим.

Прочетете правилата за поверителност тук

* Задължително поле