Footer agbs unterschrift

A DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG internetes portáljának általános felhasználási feltételei

A DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (a továbbiakban: DKV), Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, üdvözli Önöket, online felületeink felhasználóit, és köszönjük érdeklődésüket.

Felelősség, hatály, szerződéses jogviszony

A DKV »dkv-mobility.com« domain alatt található internetes oldalaiért a DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Ratingen (a továbbiakban: így is: mi/minket/nekünk) felel.

A DKV internetes oldalainak használata, amennyiben nincsenek érvényben kötelező törvényi előírások, a jelen „Általános felhasználási feltételek” keretében történik. Egyes, hozzáférés ellen védett felületeken, vagy ha mi Önnel (olyan harmadik félre vonatkozóan is, aki nevében Ön eljár) konkrét esetben ilyenre vonatkozóan megállapodtunk, adott esetben az „Általános felhasználási feltételek”-kel szemben elsőbbséget élvező kiegészítő vagy különleges feltételek érvényesek. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha és ameddig Ön weboldalunkat használja. Amennyiben Ön (már) nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor nem használhatja (tovább) az internetes oldalainkat.

Weboldalunk puszta használatával nem jön létre Ön és a DKV között – semmilyen megnevezés alatt – megbízási, munka- vagy foglalkoztatási jogviszony.

Szolgáltatások

A DKV internetes oldalain információkat és/vagy dokumentumokat (a továbbiakban így is: Tartalmak) bocsát rendelkezésre, melyeket lehívhat és letölthet. Amennyiben az egyes ajánlatokban nem utalunk kifejezetten fizetési kötelezettségre, akkor szolgáltatásainkat ingyenesen kínáljuk (Ön csak a saját internetes csatlakozásának díjait és a (saját) használt hozzáférési eszközök költségeit viseli).

Regisztráció, bejelentkezés

Weboldalunk egyes felületei csak a regisztráció után érhetők el és jelszóval védettek. Regisztráció esetén (ezen felületek hozzáféréséhez) nem áll fenn igény a DKV-val szemben. A DKV internetes oldalainak eddig szabadon hozzáférhető részeit is bármikor védheti bejelentkezéssel (Login).

A DKV jogosult bármikor és azonnali hatállyal, indoklás nélkül visszavonni az Ön számára biztosított hozzáférési jogosultságot, különösen akkor, ha Ön

  • megsérti (vagy megsértette) a megállapodás szerinti felhasználási feltételeket,
  • megsérti (vagy megsértette) gondossági kötelezettségeit a hozzáférési adatok kezelésében,
  • ártó/csaló szándékkal cselekszik vagy cselekedett vagy
  • hosszabb ideje nem használta a hozzáférés ellen védett felületet.

A regisztrációra vonatkozóan a DKV és Ön megállapodást köt a kiegészítő feltételekről, melyekre a regisztrációs folyamatban külön utalást talál.

Adatvédelem, adattovábbítás

Az általunk gyűjtött, feldolgozott és tárolt adatokról, valamint ezen adatok védelméről az Adatvédelmi nyilatkozat-unkban olvashat. Internetes oldalainkat, beleértve a kapcsolatfelvételt is, általánosan névtelenül, ill. álnév alatt használhatja.

Használat, használati jogok

Használati jogok

A DKV ezen weboldal használata esetén nem biztosít kizárólagos és át nem ruházható jogot Önnek a tartalmak kizárólag saját célból történő használatára, amennyiben adott esetben nem állapodtak meg másként.

A tartalmak kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem értékesíthetők, nem adhatók bérbe és nem ruházhatók át más módon harmadik fél részére. A rendelkezésre bocsátott dokumentumokat nem szerkesztheti, nem fordíthatja le és nem távolíthat el belőlük részeket, ha Ön (már) nem rendelkezik a hozzájárulásunkkal vagy törvényileg nincs erre jogosultsága (pl. idézési jog).

Szellemi tulajdon

Az Általános felhasználási feltételek ezen fejezetében korábban megnevezett rendelkezésektől függetlenül internetes oldalainkon található információk, márkanevek és egyéb tartalmak, melyekre vonatkozóan Ön nem rendelkezik saját jogokkal, a jogtulajdonos előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem módosíthatók, nem másolhatók, nem sokszorosíthatók, nem adhatók el, nem adhatók bérbe és nem használhatók, nem egészíthetők ki és egyéb más módon sem hasznosíthatók.

A fenti, pontosan megnevezett használati jogok mellett Önnek semmilyen további joga nincs, különösen a cégnévre és az ipari tulajdonjogokra (szabadalmak, használati minták, védjegyek stb.) vonatkozóan, és a DKV sem köteles Önnek a használat alapján ilyen jogokat biztosítani.

Garancia és szavatosság

A weboldal elérhetősége csak a technikai feltételek keretein belül garantálható. A szolgáltatás időszakos üzemzavarai nem zárhatók ki, valamint ezekre vonatkozóan nem támasztható semmiféle igény a DKV-val szemben.

Azok a szolgáltatások, melyek nem tartoznak egy különleges szerződéses jogviszony alá (beleértve az ezen weboldal üzemeltetését is), bármikor megszüntethetők azonnali hatállyal és előzetes értesítés nélkül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten történő adattovábbítás (pl. e-mailen keresztül történő kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságokkal jár, és nem védhető teljesen a harmadik fél általi hozzáférés ellen. Kétség esetén válassza a postai szolgáltatást.

Tartalomért való felelősség

Oldalaink tartalmát gondosan hoztuk és hozzuk létre, és rendszeresen frissítjük. Azonban nem vállalunk felelősséget a tartalmak pontosságáért, teljességéért és időszerűségéért. Az általános törvények szerint a saját tartalmakért vagyunk felelősek. Nem vagyunk kötelesek az oldalainkon megjelenő külső tartalmakat –különösen felhasználói hozzászólásokat vagy kommentárokat – ellenőrizni vagy az illegális tevékenységre utaló körülmények után kutatni. Azokat a tartalmakat azonnal eltávolítjuk, melyekre vonatkozóan tudomásunkra jutott egy konkrét, az eltávolítást igazoló jogsértés.

Weboldalaink tartalmának használata az Ön saját felelősségére történik.

Az adatok csak tájékoztató jellegű általános információk, melyek adott esetben jobban előkészíthetik az Ön tevékenységét, azonban nem helyettesíthetik a részletes egyéni tanácsadást (szerződésre vonatkozó) döntés esetén.

Ezért kérjük, ne támaszkodjon az adatok pontosságára, teljességére vagy időszerűségére, ha azok pontatlansága károkat okozhat Önnek!

Linkekért való felelősség

Ez a DKV weboldal tartalmazhat harmadik fél weboldalára mutató linkeket (külső linkek). Az ilyen weboldalak az adott üzemeltető felelőssége alá tartoznak.

A DKV a külső linkek segítségével érdekes és hasznos, de esetenként kritikus információkat szeretne Önnek nyújtani. Egy link néha akár (előírt) forráshivatkozásként is szolgál, ezért egészen egyszerűen nem hagyható ki. A külső linkek elhelyezése tehát nem jelenti azt, hogy a DKV sajátjává teszi a hivatkozás vagy a link mögötti tartalmakat, különösen, ha a külső tartalmak állandó változásnak vannak (lehetnek) kitéve.

A DKV olyan belső folyamatot hozott létre, amely biztosítja, hogy a külső tartalmakhoz való első kapcsolódásnál a szokásos keretek között azt vizsgálja, hogy fennáll-e esetleges jogsértés. Ha ebben a pillanatban jogsértés fedezhető fel, akkor – ha egyáltalán el van helyezve külső link (pl. mert erre kötelesek vagyunk) – ezt a linket egy különleges megjelenítéssel (jelzés) jelöljük meg. A DKV-nak azonban nincs befolyása a jelenlegi és a jövőbeli megjelenésre, valamint a kapcsolódó külső oldalak tartalmára!

Segítsen az internetet lehetőség szerint megszabadítani a jogsértésektől: Ha felfedez ehhez hasonlót olyan oldalon, amelyre külső linket helyeztünk el, kérjük, küldjön nekünk e-mailt vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Garantáljuk Önnek, hogy az ilyen tartalmakra mutató linkeket azonnal ellenőrizzük és szükség esetén eltávolítjuk.

Egyéb felelősség, rosszindulatú szoftverekre (vírusokra) vonatkozó felelősség

A DKV tárgyi és jogi hiányosságokra való felelősségét a jelen Általános felhasználási feltételek korábban megnevezett rendelkezései szabályozzák. A továbbiakban a DKV kizárja felelősségét az egyszerű gondatlan kötelezettségszegésekre vonatkozóan a szervizszolgáltatások esetén, különösen az itt megnevezett internetes oldalakon található, a DKV által rendelkezésre bocsátott fájlok letöltésénél (Download), amennyiben ezek nem vonatkoznak szerződéses kötelezettségekre, valamint életre, egészségre vagy testi épségre, vagy a termékfelelősségi törvény szerinti igényekre, továbbá minőségi garancia átvállalás miatti igényekre, illetve egy hiba szándékos elhallgatása miatti igényekre. A szerződéses kötelezettségek gondatlan megsértése miatti kártérítés a szerződés szerinti, előre látható károkra korlátozódik. Ugyanez vonatkozik képviselőink kötelezettségszegéseire is.

A DKV folyamatosan törekszik arra, hogy a weboldalakat és azok tartalmait mentesítse a kártevő szoftverektől (vírusoktól). Ugyanakkor a DKV nem tudja garantálni, hogy a weboldalak és/vagy azok tartalmai mindig vírusmentesek. Ezért saját védelme érdekében a DKV internetes oldalak tartalmainak letöltése és megnyitása előtt mindig gondoskodjon a megfelelő és aktuális biztonsági óvintézkedésekről és vírusirtó programokról!

A fenti szabályozások nem módosítják hátrányosan annak bizonyítási terhét.

Szerzői és szomszédos jogok, valamint képekre vonatkozó jogok

Copyright and ancillary copyrights

A dkv-mobility.com weboldalon közzétett tartalmak — beleértve a képeket is — a szerzői és szomszédos jogok hatálya alá esnek. Az alkalmazandó szerzői jogok határain túli bármilyen felhasználásához a DKV, ill. a jogtulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulása feltétlenül szükséges.

Ez különösen érvényes az adatbázisokban vagy egyéb elektronikus médiában és rendszerekben található tartalmak sokszorosítására, feldolgozására, fordítására, tárolására, hasznosítására vagy megjelenítésére.

Az egyes tartalmak vagy teljes oldalak tiltott sokszorosítása vagy továbbadása nem megengedett, és akár büntetőjogi következményekkel is járhat. Ezen weboldal külső keretben történő megjelenítése csak a DKV írásos engedélyével lehetséges.

A harmadik fél tartalmai ilyenként vannak jelölve, figyelembe véve azok szerzői jogait. Ha olyan tartalmat fedez fel valamelyik oldalunkon, amelyről úgy véli, hogy sérti az Ön jogait (vagy idegen jogokat), kérjük, küldjön nekünk e-mailt , vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Biztosítjuk Önt, hogy azonnal tisztázzuk sérelmét.

A saját képhez való jog személyeket ábrázoló képek esetén

A DKV internetes oldalain megjelenített személyek hozzájárultak a képek internetes oldalainkon való megjelenítéséhez.

Amennyiben a gondos ellenőrzés ellenére olyan képet tettek közzé, melyről úgy véli, hogy megsérti ezen elvet,vagy ha Ön a közzétett fotót törölni kívánja (a hozzájárulás visszavonható), akkor közölje ezt a DKV-val írásban (egyszerűen e-mail en vagy faxon keresztül). Kérjük, készítsen leírást a kép(ek)ről a lehető legpontosabban, és adja meg, melyik oldalon található.

A DKV azonnal törli a kép(ek)et az érintett DKV weboldalakról, és a jövőben többé már nem használja fel az(oka)t, amennyiben a közzététel sérti a fent említetteket.

Egyebek, kiegészítő megállapodások, alkalmazandó jog

A DKV nem vállal felelősséget azért, hogy az információk és/vagy dokumentumok a DKV weboldalról Németországon kívüli helyeken is megnyithatók vagy letölthetők. A tartalmak nem azon személyek számára készülnek, akik az USA-ban rendelkeznek lakhellyel. Kérjük, hogy a más államokban lakóhellyel rendelkező személyek vegyék figyelembe a vonatkozó termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó (értékesítési) korlátozásokat. Ha Ön az Önre vonatkozó érvényes jogszabályok szerint nem rendelkezik hozzáféréssel a weboldalunkhoz, akkor Önnek nem engedélyezett a hozzáférés.

Minden kiegészítő megállapodást írásban kell megkötni.

A közös európai adásvételi jog kizárásával a német jog az irányadó. Ezen alkalmazandó jog csak annyiban vonatkozik a fogyasztóra, amíg az nem áll ellentétben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelező érvényű rendelkezéseivel.

A felhasználási feltételek állapota: 2018 · Szerző: DKV

Kérjen ajánlatot kötelezettség nélkül most!

Élvezze a DKV Best-in-Class tanácsadás minden előnyét: mindig őszinte, egyéni és mindenek előtt ingyenes üzemanyag- és szervizkártya-tanácsadást.

Üdvözöljük

Kérjük, adja meg a cég nevét.

Kérjük, adja meg e-mail címét.

Kérjük, adja meg a telefonszámát.

Kérjük, adja meg a vállalat székhelyének országát.

További információért olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat.

* Kötelezően kitöltendő mező