Бензиностанции за водород, автогаз и природен газ в цяла Европа

fuelling station

Ние не се ограничаваме до продажбата на конвенционални дизелови или бензинови горива. Предлагаме и други, по-екологични горива, като водород, автогаз и природен газ, както и съоръжения за зареждане на електронни превозни средства. AdBlue за намаляване на азотните оксиди (NOx) също става все по-важен и, разбира се, може да бъде закупен с помощта на DKV CARD.

Предимства на LNG и CNG

  • Природният газ е по-рентабилен от дизела (данъчни облекчения)
  • Презареждането не отнема повече време, отколкото при бензин или дизел
  • Шумът на двигателя е намален
  • Емисиите на серен диоксид, сажди и други прахови частици са почти напълно избегнати.
  • Природният газ причинява до 23% по-малко емисии на CO₂

Предимства на автогаза (LPG):

  • Автогазът е много по-евтин от конвенционалния дизел или бензин
  • При изгарянето си той създава много по-малко замърсяване от конвенционалните
  • горива, което води до по-ниски емисии на отработени газове.

Поискайте необвързваща оферта сега!

Бихте ли искали също да се възползвате от предимствата на DKV?

Ще ви се обадим.

Прочетете правилата за поверителност тук

* Задължително поле