Footer agbs unterschrift

Opći uvjeti upotrebe za internetski portal poduzeća DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (u daljnjem tekstu DKV), Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, želi korisnicama i korisnicima ove stranice srdačnu dobrodošlicu i zahvaljuje im na interesu.

Odgovornost, područje valjanosti, ugovorni odnos

Odgovornost, područje valjanosti, ugovorni odnos DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Ratingen (u nastavku i: mi).

Upotreba internetskih stranica DKV-a odvija se, osim ako nije utvrđeno drugačije obveznim zakonskim propisima, u okviru ovih „Općih uvjeta upotrebe”. U pojedinačnim područjima sa zaštićenim pristupom ili kada smo se s vama u pojedinačnim slučajevima tako dogovorili (uzimajući u obzir treću stranu za koju djelujete), vrijede po potrebi dopunjavajući ili posebni uvjeti, koji prethode ovim „Općim uvjetima upotrebe”. Prihvaćate ove uvjete kada i dokle god koristite našu internetsku stranicu. Ako (više) ne pristajete na ove uvjete, ne smijete (dalje) koristiti našu internetsku stranicu.

Samom upotrebom naše internetske stranica između vas i DKV-a ne nastaje – bez obzira kako se naziva – ugovorni ili radni odnos.

Usluge

DKV na svojim internetskim stranicama objavljuje informacije i/ili dokumente (u nastavku i: sadržaji), koje možete zatražiti ili preuzeti. Dokle god pri pojedinačnom ponudama nije naznačeno obvezno plaćanje, nudimo vam svoju uslugu besplatno (snosite samo vlastite troškove povezivanja i troškove za (vlastito) korišteno sredstvo pristupa).

Registracija, prijava

Nekima područjima naše internetske stranice smije se pristupiti tek nakon registracije i zaštićena su lozinkom. Nakon registracije ne dobiva se pravo prema DKV-u (kako bi se dobio pristup tim područjima).

DKV može u svako doba i dijelove svoje internetske stranice koji su do tada imali slobodan pristup zaštiti prijavom (loginom).

DKV ima pravo povući vam pravo pristupa u svako doba s učinkom koji odmah stupa na snagu, a da ne mora navesti razlog, posebno ako

  • ste prekršili uvjete upotrebe,
  • ste prekršili obveze u ophođenju s podacima za pristup,
  • ste postupali na štetan/prijevaran način ili
  • niste upotrebljavali područje sa zaštićenim pristupom dulje vrijeme.

U vezi s registracijom između vas i DKV-a dogovorili su se dodatni uvjeti koji su posebno naznačeni u procesu registracije.

Zaštita podataka, prosljeđivanje podataka

Možete pročitati u Izjavi o zaštiti podataka koje podatke prikupljamo, obrađujemo i spremamo, kao i koje štitimo. Upotreba naših internetskih stranica, uključujući stupanje u kontakt, u načelu vam je dopuštena anonimno odn. pod pseudonimom.

Upotreba, pravo upotrebe

Pravo upotrebe

DKV vam dodjeljuje pri korištenju ove internetske stranice, dokle god u pojedinačnim slučajevima nije dogovoreno drugačije, neisključivo i neprenosivo pravo da sadržaje koristite isključivo za osobne svrhe.

Sadržaji se nikada ne smiju bez našega izričitoga pristanka dijeliti, dati ili na drugi način prepustiti trećoj strani. Dokumente koji su vam na raspolaganju ne smijete obrađivati, prevoditi niti smijete dijeliti dijelove tih dokumenata ako za to ne (više) posjedujete naš pristanak ili pravo po zakonu (npr. pravo citiranja).

Intelektualno vlasništvo

Neovisno o gore navedenim odredbama u ovome poglavlju Općih uvjeta upotrebe informacije, nazivi robni marki i drugi sadržaji naše internetske stranice, na koje nemate vlastita prava, bez prethodne pisane dozvole vlasnika prava ne smiju se mijenjati, kopirati, umnožavati, preprodavati, dati, upotrebljavati, dopunjavati ili drugačije koristiti.

Osim gore izričito dodijeljenih prava na korištenje, ne dodjeljuju vam se nikakva daljnja prava bilo koje vrste, posebno ne na naziv poduzeća i na trgovačka prava zaštite (patenti, obrasci o upotrebi, marke itd.) niti vam je DKV obvezan dodijeliti spomenuto pravo.

Odgovornost i jamstvo

Dostupnost internetske stranice jamči se samo u okviru tehničkih uvjeta. Privremeni kvarovi usluge nisu isključeni i ne daju pravo žalbe protiv DKV-a.

Usluge koje ne podliježu posebnom ugovornom odnosu (kojem pripada i samo vođenje ove stranice) može se u svako doba postaviti bez najave i upozorenja.

Uzmite u obzir da prijenos podataka na internetu (npr. pri komunikaciji e-poštom) ima rupe u sigurnosti i ne može se potpuno zaštititi od dohvata treće strane. Ako se dvoumite, odaberite uobičajenu poštu.

Odgovornost za sadržaj

Sadržaji na našoj stranici pažljivo se postavljaju te se redovno aktualiziraju. Ne prihvaćamo odgovornost za točnost, potpunost ni aktualnost sadržaja. Za vlastite smo sadržaje odgovorni prema općim zakonima. Nismo obavezni nadzirati strane sadržaje na svojoj stranici – posebno doprinose gostiju ili komentare – ili istraživati okolnosti koje upućuju na ilegalne aktivnosti. Odmah uklanjamo sadržaje čim doznamo za konkretnu povredu prava koja opravdava uklanjanje.

Upotreba sadržaja na našoj internetskoj stranici odvija se na vaš vlastiti rizik; podaci služe samo za neobvezujuće opće informacije, po potrebi se za rukovanje trebate temeljito pripremiti, ali se detaljno individualno savjetovanje ne zamjenjuje za (ugovornu) odluku.

Stoga se nemojte oslanjati na ispravnost, potpunost ni aktualnost informacija ako vam njihova neispravnost može prouzročiti štetu!

Odgovornost za poveznice

Ova internetska stranica DKV-a može sadržavati veze s internetskim stranicama treće strane (vanjske poveznice). Takve stranice podliježu odgovornosti svojih operatora.

DKV vam s pomoću vanjskih poveznica želi učiniti dostupnima zanimljive, kao i potrebne, ali katkad i kritične informacije. Poveznica katkad služi i samo kao (propisani) izvor i ne može se stoga jednostavno ispustiti. Postavljanje vanjskih poveznica stoga ne znači da DKV prisvaja sadržaje koje se nalaze na referenci ili poveznici, posebno jer vanjski sadržaji mogu podlijegati trajnoj promjeni.

DKV je utemeljio interni proces koji osigurava da pri prvom povezivanju na vanjske sadržaje u uobičajenom okviru provjerava jesu li nastale kakve povrede prava. Ako je do sada vidljivo kršenje prava (ako je vanjska poveznica uopće postavljena (npr. jer za to imamo obvezu)), ta se poveznica označuje posebnim prikazom (oznakom). DKV pak nema nikakav utjecaj na aktualni i budući dizajn kao ni na sadržaje povezanih vanjskih stranica!

Pomozite da se internet po mogućnosti oslobodi kršenja prava: Ako otkrijete tako nešto na stranici za koju smo postavili vanjsku poveznicu pošaljite nam poruku e-pošte ili uspostavite kontakt s nama. Jamčimo vam da poveznice na te sadržaje odmah još jedanput provjeravamo i po potrebi uklanjamo.

Druge odgovornosti, odgovornost za štetni softver (virusi)

Odgovornost DKV-a za materijalni i pravni nedostatak usklađuje se s unaprijed navedenim odredbama ovih Općih uvjeta upotrebe, inače DKV isključuje svoju odgovornost pri servisnim uslugama, posebno pri preuzimanju (Download) DKV datoteka koje su stavljene na raspolaganje s ovdje navedenih internetskih stranica za lagano kršenje obveza nastalih nepažnjom, dokle god se to ne odnosi na ugovorne obveze, kao ni život, zdravlje ili tijelo ili zahtjeve prema Zakonu o odgovornosti za neispravan proizvod, zahtjeve zbog preuzimanja jamstva kvalitete ili zahtjeve zbog prešućivanja nedostatka stvari u zloj namjeri. Naknada za štetu nastalu nepažljivom povredom važnih ugovornih obveza ograničena je pak na štete koje su tipične za ugovor i predvidljive. Isto vrijedi za povrede obveza naših zaposlenika.

DKV se stalno trudi čuvati stranicu i njezin sadržaj zaštićenom od štetnoga softvera (virusa). No DKV ne može jamčiti da je internetska stranica i/ili njezin sadržaj uvijek bez virusa. Stoga se radi vlastite zaštite uvijek prije preuzimanja i otvaranja sadržaja s internetske stranice poduzeća DKV pobrinite za primjerene i ažurirane sigurnosne mjere i skener za viruse!

Prethodno navedena pravila ne utječu ni na kakvu promjenu tereta dokazivanja na vašu štetu.

Autorska prava, prava zaštite izvedbe i prava na slike

Autorska prava i prava zaštite izvedbe

Sadržaji objavljeni na internetskoj stranici dkv-euroservice.com — kojima pripadaju i slike — podliježu autorskim pravima i pravima zaštite izvedbe. Za svaku upotrebu izvan granica važećih autorskih prava potreban je prethodni pisani pristanak DKV-a odn. vlasnika prava (autora).

To posebno vrijedi za umnožavanje, obradu, prevođenje, spremanje, korištenje, obradu odn. prosljeđivanje sadržaja u bazama podataka ili drugih elektronskih medija i sustava.

Nedopušteno umnožavanje ili prosljeđivanje pojedinačnih sadržaja ili cjelokupnih stranica nije dopušteno i može se čak i kazniti. Prikaz te internetske stranice u vanjskim okvirima dopušten je samo s pisanim dopuštenjem DKV-a.

Sadržaji treće strane označeni su kao takvi, uzimajući u obzir njihova autorska prava. Ako otkrijete sadržaje na jednoj od naših stranica za koje smatrate da krše vaša (ili tuđa) prava, pošaljite nam poruku e-pošte ili stupite s nama u kontakt. Jamčimo vam trenutačno razjašnjenje.

Pravo na vlastitu sliku u vezi sa slikama osoba

Osobe čije se slike nalaze na internetskim stranicama DKV-a pristale su na objavljivanje slike na našim internetskim stranicama.

Ako se unatoč pažljivoj kontroli sadržaja objavi slika, za što smatrate da se kosi s ovim načelom, ili kada želite uklanjanje objavljenih fotografija (dopušteno povlačenje pristanka), možete to javiti DKV-u pisano (jednostavno porukom e-pošte ili faksom).

Opišite sliku što točnije i navedite na kojoj se stranici nalazi.

DKV odmah uklanja sliku(e) s internetskih stranica DKV-a u pitanju i ubuduće ih ne upotrebljava ako objavljivanje krši gore navedeno.

Ostalo, sporedni ugovori, primijenjeno pravo

DKV ne preuzima odgovornost za to da se informacije i/ili dokumenti s internetskih stranica DKV-a smiju pozivati i preuzimati i na mjestima izvan Njemačke. Sadržaji se ne usmjeravaju na osobe s prebivalištem u SAD-u. Osobe s domicilom u drugim zemljama uzimaju u obzir važeća (trgovačka) ograničenja za odgovarajuće proizvode i/ili usluge. Kad vam nije dopušten pristup našoj internetskoj stranici prema pravnom sustavu koji vrijedi za vas, ne smijete joj pristupiti.

Svi dodatni ugovori moraju biti u pisanom obliku.

Vrijedi njemačko pravo uz isključivanje kupoprodajnoga prava UN-a. Za potrošača vrijedi ovaj izbor mjerodavnog prava samo dok se ne kosi s pravnim odredbama države u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište.

Stanje uvjeta upotrebe: 2018 · Autor: DKV

Zatražite povratni poziv

Želite li ostvariti pogodnosti koje vam pruža DKV? Rado ćemo vas nazvati.

Za više informacija pročitajte našu izjavu o zaštiti podataka.

* Obavezna polja