Footer agbs unterschrift


Condiții de utilizare generale pentru portalul de internet al DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (numită în continuare DKV), Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, vă salută călduros, pe utilizatorii și utilizatoarele paginilor noastre și vă mulțumește pentru interesul dumneavoastră.

Responsabilitate, domeniu de aplicabilitate, raport contractual

Pentru paginile de internet (în continuare și: Pagină web / portal internet) ale DKV sub domeniul »dkv-mobility.com« este responsabilă DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG , Ratingen (în cele ce urmează și: noi).

Utilizarea paginilor de internet ale DKV are loc, atât timp cât nu sunt valabile obligatoriu prevederile legale din cadrul acestor „Condiții de utilizare generale”. În particular, zone protejate accesului sau dacă am convenit astfel cu dumneavoastră (respectiv și cu un terț, pentru care acționați) în cazuri particulare, sunt valabile eventual condiții speciale sau suplimentare, care preced acestor „Condiții de utilizare generale”. Acceptați aceste condiții dacă și pentru cât timp folosiți pagina noastră web. Dacă nu (mai) sunteți de acord cu aceste condiții, nu mai aveți voie să folosiți (în continuare) pagina noastră de internet.

Prin simpla utilizare a paginii noastre de internet, nu ia naștere între dumneavoastră și DKV – indiferent de denumire – un raport contractual, de lucru sau de angajare.

Servicii

DKV ține pe paginile ei de internet informații și/sau documente (în cele ce urmează: conținuturi), pe care le puteți accesa sau descărca. Atât timp cât la anumite oferte nu sunteți informat explicit cu privire la o obligație de plată, vă oferim serviciul nostru gratuit (suportați numai taxele proprii de conectate și costurile pentru mijloacele de accesare (proprii) utilizate).

Înregistrare, logare

Unele domenii ale paginii noastre web pot fi accesate numai după înregistrare și pot fi protejate cu parolă. DKV nu are pretenții vizavi de o înregistrare (pentru a primi acces la aceste domenii).

DKV poate proteja în orice moment și părțile liber accesibile de până acum ale paginii sale de internet prin intermediul unei înregistrări (logare).

DKV este îndreptățită să vă revoce în orice moment o autorizație de acces acordată și cu efect imediat, fără ca acest lucru să necesite motivare, mai ales dacă

  • ați încălcat Condițiile de utilizare convenite,
  • ați încălcat obligațiile dumneavoastră de prudență și diligență în modul de utilizare a datelor de acces,
  • acționează /au acționat cu intenție dăunătoare /frauduloasă sau
  • nu au utilizat domeniul protejat accesului pentru o perioadă mai lungă de timp.

În contextul înregistrării, între DKV și dumneavoastră sunt convenite condiții, la care se face trimitere separat în procesul de înregistrare.

Protecția datelor, transmiterea datelor

Ce date solicităm, prelucrăm și stocăm și cum le protejăm, puteți citi în Declarația privind protecția datelor. Utilizarea paginilor noastre de internet, inclusiv a stabilirii unui contact, vă este permisă în principiu anonim respectiv sub un pseudonim.

Utilizarea, drepturile de utilizare

Drepturile de utilizare

DKV vă permite la utilizarea acestei pagini web, atât timp cât nu a fost convenit altceva în caz particular, un drept neexclusiv și netransmisibil, utilizarea exclusivă a conținuturilor pentru propriile scopuri.

Conținuturile nu au voie niciodată să fie vândute, închiriate sau cesionate în alt mod unor terți, fără acordul nostru explicit. Nu aveți permisiunea de a prelucra, traduce sau extrage porțiuni din documentele puse la dispoziție, dacă nu (mai) dețineți aprobarea noastră pentru acest lucru sau nu sunteți împuternicit legal pentru aceasta (de ex. drept de citat).

Proprietate intelectuală

Independent de prevederile menționate anterior din acest capitol ale Condițiilor de utilizare generale, informațiile, numele comerciale și restul conținuturilor de pe paginile noastre de internet pentru care nu dețineți drepturi proprii, nu au voie să fie modificate, copiate, multiplicate, vândute, închiriate, utilizate, completate sau folosite în alt mod, fără aprobarea în scris prealabilă a deținătorului acestor drepturi.

În afara drepturilor de utilizare de mai sus cedate explicit, nu vă sunt cedate alte drepturi, indiferent de tipul lor, mai ales denumirile firmelor și drepturile de protecție comerciale (patente, modele de utilizare, mărci etc.), DKV nefiind nici obligată să vă cedeze astfel de drepturi datorită utilizării.

Răspundere juridică și garanție

Disponibilitatea paginii web este asigurată numai în cadrul condițiilor tehnice. Nu sunt excluse întreruperile temporare ale serviciului și nu motivează niciun fel de pretenții față de DKV.

Serviciile care nu se află la baza unui raport contractual deosebit (pentru care aparține și funcționarea acestei pagini web), pot fi oprite în orice moment fără preaviz și fără notificare.

Aveți în vedere că transmiterea datelor pe internet (de ex. la comunicarea prin e-mail) poate prezenta breșe de siguranță și nu poate fi protejată complet împotriva accesului din partea terților. Dacă aveți dubii, alegeți poșta clasică.

Răspunderea pentru conținut

Conținuturile paginilor noastre de internet au fost și sunt întocmite atent și actualizate periodic. Nu preluăm însă răspunderea pentru corectitudinea, completitudinea și actualitatea acestor conținuturi. Pentru propriile conținuturi suntem responsabili conform legilor generale. Nu suntem obligați să monitorizăm conținuturile străine de pe paginile noastre – mai ales contribuțiile terților sau comentariile – sau eventual să le investigăm dacă prezintă o activitate ilicită. Vom elimina în cel mai scurt timp conținuturile, imediat ce am aflat despre o încălcare concretă a legii care să justifice eliminarea.

Utilizarea conținuturilor paginii noastre web are loc pe propriul risc; informațiile servesc numai informării generale orientative, sunt gândite să pregătească eventual temeinic modul dumneavoastră de acționare, însă nu înlocuiesc o consultanță individuală detaliată pentru o decizie (contractuală).

Din acest motiv, vă rugăm să nu aveți încredere în ceea ce privește corectitudinea, completitudinea sau actualitatea informațiilor, dacă caracterul lor defectuos poate avea pentru dumneavoastră urmări negative!

Răspunderea pentru linkuri

Această pagină web DKV poate conține asocieri cu paginile web ale terților (linkuri externe).Astfel de pagini web se află în responsabilitatea respectivului beneficiar.

DKV dorește să vă facă accesibile prin intermediul linkurilor externe informații interesante și utile, însă ocazional și chestiuni critice. Câteodată un link servește și numai pentru indicarea (prescrisă), iar din acest motiv nu poate fi pur și simplu omis. Amplasarea de linkuri externe nu înseamnă prin urmare, că DKV adoptă conținuturile aflate în spatele referinței sau linkului, în special dacă conținuturile străine (pot sta) / stau la baza unei modificări permanente.

DKV a întocmit un proces intern care asigură, ca la prima asociere cu conținuturi externe, acestea să fie verificate, pentru a vedea dacă există încălcări ale legilor. Dacă în acest moment poate fi constatată o încălcare a legilor, acest link (dacă linkul extern este amplasat vreodată, de ex. dacă suntem obligați la acest lucru) este marcat printr-o reprezentare specială (etichetare). DKV nu are însă nicio influență asupra structurii actuale și viitoare precum și asupra conținuturilor paginilor străine asociate!

Ajutați și dumneavoastră să facem internetul pe cât posibil lipsit de încălcări ale legilor: Dacă descoperiți una de acest fel pe o pagină, pentru care am fixat un link extern, trimiteți-ne un e-mail sau luați legătura cu noi. Vă asigurăm, că vom verifica încă o dată linkurile pentru astfel de conținuturi și eventual le vom îndepărta.

Altă răspundere, răspundere pentru softuri rău intenționate (viruși)

Răspunderea DKV pentru defecte materiale și legate se orientează conform prevederilor menționate anterior ale acestor Condiții de utilizare generale; în rest DKV exclude răspunderea sa privind serviciile, mai ales la descărcarea (Download) fișierelor puse la dispoziție de către DKV pe paginile de internet menționate aici, în ceea ce privește încălcarea ușor neglijentă a obligațiilor, dacă acestea nu privesc obligații contractuale esențiale, cum ar fi viața, sănătatea sau corpul sau pretenții conform legii privind răspunderea pentru produse, pretenții datorită preluării unei garanții de calitate sau nu sunt atinse pretențiile ca urmare a ascunderii răuvoitoare a unui defect. Dauna compensatorie din cauza încălcării neglijente a obligațiilor contractuale esențiale este limitată însă la dauna tipică contractuală, previzibilă. Același lucru este valabil pentru încălcări ale obligațiilor angajaților noștri.

DKV depune permanent eforturi să păstreze pagina web și conținuturile acesteia lipsite de softuri rău intenționate (viruși). Totuși DKV nu poate garanta, ca pagina web și/sau conținuturile acesteia să fie mereu fără viruși. Din acest motiv și pentru protecția dumneavoastră, asigurați-vă mereu înainte de descărcarea și deschiderea conținuturilor de pe paginile de internet ale DKV, să aveți măsuri de siguranță adecvate și actualizate și un program antivirus!

Prezentele reglementări nu cauzează nicio modificare a obligației de a prezenta dovezi în dezavantajul dumneavoastră.

Drepturi de autor, înrudite și de imagini

Drepturi de autor și drepturi înrudite

Conținuturile publicate pe pagina web dkv-mobility.com/ro/ — la care aparțin și imagini — se supun dreptului de autor și dreptului înrudit. Orice utilizare în afara limitelor dreptului de autor valabil necesită aprobarea scrisă prealabilă a DKV respectiv a deținătorului de drepturi (autori).

Acest lucru este valabil mai ales pentru multiplicarea, prelucrarea, traducerea, stocarea, valorificarea, procesarea resp. redarea conținuturilor în baze de date sau alte medii și sisteme electronice.

Multiplicarea sau transmiterea nepermisă a conținuturilor individuale sau a paginilor complete nu este permisă și poate fi chiar pedepsită. Reprezentarea acestei pagini web în cadre străine este permisă numai cu permisiunea scrisă a DKV.

Conținuturile terților sunt marcate ca fiind astfel, drepturile lor de autor sunt respectate. Dacă descoperiți conținuturi pe o pagină de-a noastră și sunteți de părere că acestea încalcă drepturile dumneavoastră (sau terților), trimiteți-ne un e-mail sau luați legătura cu noi. Vă asigurăm o clarificare imediată.

Dreptul pentru propria imagine la reprezentările persoanelor

Persoanele reprezentate pe paginile de internet ale DKV au fost de acord ca poza să fie publicată pe paginile noastre de internet.

Dacă în ciuda verificării atente a conținutului a fost publicată o poză și sunteți de părere că încalcă acest principiu sau dacă doriți ștergerea pozei publicate (revocarea permisă a permisiunii), puteți comunica acest lucru în scris la DKV (simplu prin e-mail sau fax ). Descrieți poza pe cât posibil de precis și indicați pe care pagină se află.

DKV va șterge imediat poza/pozele de pe pagina DKV respectivă și nu o va mai folosi pe viitor, dacă publicarea contravine față de cele menționate anterior.

Altele, convențiile secundare, drept aplicabil

DKV nu preia nicio răspundere în ceea ce privește faptul că informațiile și/sau documentele de pe pagina web a DKV sunt permise a fi accesate și descărcate și din locații aflate în afara Germaniei. Conținuturile nu sunt adresate persoanelor cu domiciliul în SUA. Persoanele cu domiciliul în alte state vor respecta limitările (de vânzare) valabile pentru produsele și/sau serviciile corespunzătoare. Dacă nu vă este permis accesul la pagina noastră de internet conform legislației valabile, nu aveți permisiunea să o accesați.

Convențiile secundare necesită forma scrisă.

Este aplicabil dreptul german sub excluderea Convenției Națiunilor Unite cu privire la vânzare internațională de mărfuri. Pentru consumatori alegerea acestui drept aplicabil este valabil numai în măsura în care prevederile legale obligatorii ale statului, în care consumatorul își are domiciliul uzual, nu constituie un obstacol.

Versiunea Condițiilor de utilizare: 2018 · Autor: DKV

Solicitați acum o ofertă cu titlu indicativ!

Bucurați-vă de toate avantajele consultanței oferite de DKV : consiliere onestă, personalizată și gratuită pentru cardurile de alimentare și de servicii.

Citiți Politica de confidențialitate aici.

* Câmp obligatoriu