Footer agbs unterschrift

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG İnternet portalı genel kullanım koşulları

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (takiben DKV olarak anılacaktır), Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, sayfalarımızın kullanıcılarına hoş geldiniz diyor ve ilginize teşekkür ediyor.

Sorumluluk, geçerlilik alanı, sözleşme ilişkisi

DKV İnternet sayfalarından (takiben: Web sitesi / İnternet portalı olarak da anılacaktır) »dkv-euroservice.com« Domain adresi altında DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Ratingen (takiben: biz) sorumludur.

DKV İnternet sayfalarının kullanımı, yasal kaideler zorunlu olarak geçerli olmadığı sürece bu “Genel Kullanım Koşulları” kapsamında geçerlidir. Münferit, erişim korumalı alanlarda veya sizinle (ya da temsil ettiğiniz üçüncü bir kişi ile) istisnai durumda farklı bir anlaşma uyguladığımızda gerektiğinde bu ‘Genel Kullanım Koşullarının’ haricinde tamamlayıcı veya özel koşullar geçerlidir. Bu koşulları Web sitemizi kullandığınızda ve kullandığınız sürece kabul etmiş olursunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz durumda (artık) İnternet sayfalarımızı kullanamazsınız (kullanmaya devam edemezsiniz).

Web sitemizi salt kullanım sonucunda sizin ve DKV arasında - nasıl tanımlanırsa tanımlansın - herhangi bir sözleşme, iş anlaşması veya iş sözleşmesi oluşturmaz.

Hizmetler

DKV İnternet sayfalarında görüntüleyebileceğiniz veya indirebileceğiniz bilgiler ve/veya dokümanlar (takiben: İçerikler olarak da anılacaktır) yer almaktadır. Münferit tekliflerde özellikle ücrete tabi olduğu belirtilmediği sürece servislerimizi ücretsiz sunmaktayız (Kendinize ait bağlantı ücretlerini ve (kendinize ait) kullandığınız erişim araçlarının ücretlerini siz karşılarsınız).

Kayıt, Giriş

Web sitemizin bazı alanları sadece kayıt sonrasında erişebilir olup şifre ile korunmaktadır. Kayıt işlemi için (bu alanlara erişim sağlamak için) DKV’ye karşı herhangi bir talepte bulunulamaz.

DKV her zaman kendisine ait İnternet sayfalarının şimdiye kadar erişimi serbest olan alanlarını bir kayıt (giriş) işlemi ile koruma altına alabilir.

DKV, tarafınıza sunulan erişim yetkisini aşağıdaki koşullarda herhangi bir neden belirtmeksizin her zaman ve hemen etki edecek yapıda iptal etme hakkına sahiptir:

  • Anlaşma sağlanan kullanım koşullarını (geçmişte) ihlal ettiğinizde,
  • Erişim bilgileri ile uygulanan işlemlerde dikkate alınması gereken yükümlülükleri (geçmişte) ihlal ettiğinizde,
  • Zarar verecek/ dolandırıcılık amaçlı hareket ettiğinizde / etmiş olduğunuzda veya
  • Erişim korumalı alanı uzun bir süre boyunca kullanmadığınızda.

Bu kayıt ile bağlantılı olarak DKV ve sizin aranızda kayıt sürecine özellikle dikkat çekilen tamamlayıcı koşullar anlaşması gerçekleşecektir.

Veri koruma, veri aktarımı

Hangi verileri topladığımızı, işleme aldığımızı ve kaydettiğimizi aynı zamanda bunları nasıl koruduğumuzu Gizlilik Politikamızdan okuyabilirsiniz. İnternet sayfalarımızın kullanımına (iletişim bölümü dahil olmak üzere) anonim ya da rumuz ile izni verilmiştir.

Kullanım, Kullanım hakları

Kullanım hakları

DKV, istisnai durumlarda aksi kararlaştırılmadıkça, bu web sitesinin kullanımı sırasında, içeriğini yalnızca kendi amaçlarınız için kullanabileceğiniz, münhasır olmayan ve devredilemez bir hak sunar.

İçerikler, kesin onay olmadan hiç bir zaman üçüncü kişilere satılamaz, kiralanamaz veya diğer türde devredilemez. Hizmetinize sunulan dokümanları, tarafımızdan verilmiş bir onaya (artık) sahip olmadığınızda veya uygulama yetkiniz olmadığında (örn. Alıntı hakkı) işleme alamaz, tercüme ettiremez veya belirli kısımlarından alıntı yapamazsınız.

Fikri mülkiyet

Genel kullanım koşulları başlığı altında belirtilen koşullardan bağımsız olarak üzerinde herhangi bir hakka sahip olmadığınız İnternet sayfalarımızdaki bilgiler, marka isimleri ve diğer içerikler hak sahibinin öncesinde yazılı onayı olmadan değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, ekleme yapılamaz veya diğer türde değerlendirilemez.

Yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen kullanım hakları dışında herhangi türde başka bir hak, özellikle firma isimlerine ve ticari telif haklarına (patentler, numune, marka vs.) yönelik haklar sunulmayacaktır; DKV bu tarz kullanımlar nedeniyle size herhangi bir hak temin etmekle yükümlü değildir.

Yükümlülük ve garanti

Web sitesinin kullanılabilirliği temelde teknik olanaklar kapsamında sağlanmaktadır. Hizmetlerin bazen devre dışı kalması önlenemez ve DKV’ye karşı herhangi bir istemde bulunmak için neden teşkil etmez.

Özel bir sözleşme ilişkisine tabi olmayan hizmetler (buna Web sitesinin işletilmesi de dahildir) her zaman süresiz ve öncesinde herhangi bir bildirim uygulamadan durdurulabilir.

İnternet’te veri aktarımının (örn. e-posta ile iletişimde) güvenlik boşlukları içerebileceğini ve üçüncü şahıslar tarafından erişime karşı tamamen korunamayacağını lütfen dikkate alınız. Tereddüt ettiğiniz durumda posta yolunu tercih ediniz.

İçerikler hakkında yükümlülük

Sayfalarımızın içerikleri özenle hazırlandı ve hazırlanacak ve düzenli olarak güncellenmektedir. Ancak içeriklerin doğruluğundan, eksiksizliğinden ve güncelliğinden herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz. Kendi içeriklerimizden genel geçerli yasalar uyarınca sorumluyuz. Ancak sayfalarımızda yer alan yabancı içerikleri - özellikle ziyaretçi eklentileri veya yorumlarını - denetlemekle veya duruma göre yasadığı faaliyetler gösteren uygulamaları araştırmakla yükümlü değiliz. Kaldırma işlemini haklı çıkaracak belirli bir ihlalin farkına vardığımızda içeriği hemen kaldıracağız.

Web sitemizin içeriklerinin kullanımı, kendi sorumluluğunuzdadır; bilgiler sadece bağlayıcı olmayan genel bilgilerdir, gerektiğinde işlemlerinize temel hazırlar ancak bir (sözleşme) karar almanız için kişisel danışmanlık yerini tutmaz.

Bu nedenle hata içermeleri sizin için bir zarara neden olabilecekse bilgilerin doğruluğuna, eksiksizliğine veya güncelliğine lütfen güvenmeyiniz!

Linkler için yükümlülükDKV

Web sitesi üçüncü kişilerin Web sitelerine (harici linkler) bağlantılar içerebilir. Bu tarz Web siteleri ilgili site sahibinin sorumluluğu altındadır.

DKV, harici linkler ile size ilgi çekici ve faydalı ancak bazen de kritik bilgilere erişim olanağını sunmak istemektedir. Bazen bir link sadece (gereken) kaynak bilgisini belirtmeye de hizmet eder ve bu nedenle ilgili link kullanılmak zorundadır. Harici linklerin kullanılmış olması DKV'nin bu link altında yer alan bilgileri ve içeriklerin sahibi olduğu anlamına gelmez; yabancı içerikler sürekli değişikliklere tabidir (tabi olabilir).

DKV bir dahili süreç oluşturmuştur; bu süreç harici içeriklere ilk bağlantı kurulduğunda olası yasa ihlallerinin söz konusu olup olmadığı kapsamında bir kontrol gerçekleştirmektedir. Bu süreç içerisinde bir yasa ihlali görüldüğünde - harici link atanmış ise (örn. bunu atamakla yükümlü olduğumuzdan) - bu link özel bir sunum (İşaret) ile işaretlenecektir. DKV güncel ve gelecekteki yapılandırma aynı zamanda bağlantılı yabancı sayfaların içerikleri üzerinde etki sahibi değildir!

İnterneti mümkün mertebe yasa ihlallerinden arındırmaya yardımcı olunuz: Bu tarz bir uygulamayı harici link vermiş olduğumuz sayfalardan birinde gördüğünüzde lütfen bize bir e-posta gönderiniz veya bizimle iletişim kurunuz. Bu tarz içeriklerin yer aldığı linkleri hemen tekrar kontrol edeceğimizi ve gerektiğinde kaldıracağımızı size garanti ederiz.

Diğer yükümlülükler, zararlı yazılıma yönelik yükümlülük (Virüsler)

Konu ve yasal kusurlara yönelik DKV yükümlülüğü genel kullanım koşullarının belirtilen hükümlerine tabidir; bunun haricinde DKV, sözleşme açısından önem taşıyan görevleri aynı zamanda yaşam, sağlık veya bedensel ürün sorumluluk yasası istemlerini, tedarik garantisi kabulü nedeniyle oluşan istemler veya bir kusurun kötü niyetle gizli tutulmasından kaynaklanan istemleri kapsamadığı sürece özellikle burada belirtilen İnternet sayfalarında DKV tarafından sunulan dosyaların indirme işlemlerinde (Download) hafif ihmalkarlık sonucunda görev ihlalleri için servis hizmetlerinden yükümlülük kabul etmez. Önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihmalkarlık sonucunda ihlal edilmesi nedeniyle zarar tazmini sözleşmeye özgü, ön görülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Aynı husus hizmet sağlayıcılarımızın yükümlülüklerinin ihlalinde de geçerlidir.

DKV, Web sitesini ve içeriklerini zararlı yazılımlardan (virüsler) korumak için sürekli çaba göstermektedir. Buna rağmen DKV Web sitesinin ve/veya içeriklerinin virüs içermediğini daima garanti edemez. Bu nedenle DKV İnternet sayfalarından dosya indirirken ve açarken kendi güvenliğiniz açısından içerikleri uygun ve güncellenmiş güvenlik önlemleri ve virüs tarayıcıları ile denetlenmesini sağlayınız!

Mevcut düzenlemeler kanıt yükümlülüğünüzde herhangi bir değişiklik sağlamaz.

Telif hakkı, ek hizmet hakları ve resim hakları

Telif ve ek hizmet hakları

Dkv-euroservice.com Web sitesinde yayınlanan içerikler — buna resimler de dahildir — telif ve ek hizmet haklarına tabidir. Geçerli telif hakkı yasasının sınırları dışında her kullanım, öncesinde DKV ya da telif hakkı sahiplerinin (yazarların) yazılı onayını gerektirir.

Bu özellikle çoğaltma, işleme alma, tercüme etme, kaydetme, değerlendirme, düzenleme yapma ya da içeriklerin veri bankalarına veya diğer elektronik araçlara ve sistemlere aktarımı için geçerlidir.

Her bir içeriğin veya komple sayfaların izinsiz çoğaltılması veya aktarılması yasaktır ve cezai sonuçlara neden olabilir. Bu Web sayfasının dış çerçevelerde sunulması sadece DKV yazılı onayı ile mümkündür.

Üçüncü kişilere ait içerikler telif hakları dikkate alınacak yapıda karakterize edilmiştir. Sayfalarımızdan birinin içeriğinde bunun size ait (veya yabancı) hakları ihlal ettiğini düşündüğünüz bir içerik tespit ettiğinizde lütfen bize bir e-posta gönderiniz veya bizimle iletişim kurunuz. Size en kısa zamanda konuyu netleştireceğimizi garanti ederiz.

Kişisel resimlerde kendi fotoğrafınıza dair haklarDKV

İnternet sayfalarında görüntülenen kişiler, resimlerinin İnternet sayfalarımızda yayınlanmasını kabul etmiştir.

Tüm özenli içerik kontrollerine rağmen temel ilkeleri ihlal ettiğini düşündüğünüz bir resim yayınlandığında veya yayınlanan bir fotoğrafın kaldırılmasını istediğinizde (Verilen onaya itiraz hakkı) bunu DKV’ye yazılı e-posta veya faks yoluyla) bildirebilirsiniz. Lütfen ilgili resmi mümkün olduğunca tam tanımlayınız ve hangi sayfada yer aldığını belirtiniz.

DKV bu resmi hemen ilgili DKV Web sitesinden kaldıracak ve yayınlanan unsur belirtilen hükümleri ihlal ettiğinde gelecekte tekrar kullanmayacaktır.

Diğer hususlar, ek anlaşmalar, geçerli yasalar

DKV Web sitesinde yer alan bilgilerin ve dokümanların Almanya dışındaki şehirlerde de görüntülenmesinden veya indirilmesinden DKV herhangi bir sorumluluk üstlenmez. İçerikler ABD’de ikamet eden kişilere yönelik değildir. Diğer eyaletlerde ikamet eden kişilerin ilgili ürünler ve/veya hizmetler için geçerli (satış) sınırlamalarını dikkate almalarını rica ederiz. Web sitemize sizin için geçerli olan yargı yetkisi kapsamında erişime izin verilmiyorsa, buna erişmemelisiniz.

Her türlü ek anlaşma yazılı form gerektirir.

BM Satış yasası hariç tutularak Alman yasaları geçerlidir. Tüketiciler için bu yasa tercihi tüketicinin kendi ikametgahındaki zorunlu olmayan yasa hükümleri ile aynı şekilde geçerlidir.

Kullanım koşulları baskısı: 2018 · Yazar: DKV

Sizi arayalım

Siz de DKV avantajlarından faydalanmak ister misiniz? Sizi aramaktan mutluluk duyarız.

Ayrıntılı bilgi için lütfen veri koruma beyanımızı okuyun.

* Zorunlu alan