watching news

Съобщения за пресата и новини

Новини от света на мобилността

News Overview

Резултат Резултати

News Teaser

Цифрови продукти
12.01.2023

Мобилно плащане: DKV Mobility си сътрудничи Go'on в Дания

Зареждане на гориво на 180 бензиностанции Go'on чрез смартфон

News Teaser

Цифрови продукти
27.10.2022

DKV Mobility разширява мрежата за приемане на мобилни плащания в Германия с бензиностанциите tankpool24

Безкасово зареждане на гориво в 543 подходящи за камиони бензиностанции

News Teaser

Устойчивост
14.07.2022

DKV Mobility постига голям напредък в изпълнението нa поетите ангажименти относно опазване на климата, както и в ESG-областта

Докладът за устойчивост за 2021 г. демонстрира значително намаляване на емисиите на CO2 и силно представяне на ESG-ниво.

News Teaser

Пътни такси
23.05.2022

Вече е на разположение: Новият DKV BOX Scandic

DKV Mobility представя бордово устройство за Норвегия, Дания и Швеция.

News Teaser

Пътни такси
14.04.2022

Дигитализация: DKV Mobility стартира ново приложение 2.0 - преглед на продуктите за пътни такси

Европейският доставчик на услуги за мобилност разширява цифровото портфолио в клиентския портал за управление на пътни такси - за пълен контрол и прозрачност