Съобщения за пресата и новини

News Overview

Резултат Резултати

News Teaser

Компания
11.07.2024

DKV Mobility разширява мрежата си от партньорски бензиностанции в България

• 20 нови бензиностанции на Rompetrol

• Общата мрежа достига над 600 бензиностанции

News Teaser

Пътни такси
25.03.2024

Автоматизирано плащане на пътни такси чрез DKV Box Europe вече и в Словакия

- За всички превозни средства с тегло над 3,5 тона

- Лесна инсталация и активиране чрез plug & play

- Плащане на 17 тол системи в 14 държави

News Teaser

Цифрови продукти
23.03.2023

Мобилно плащане: DKV Mobility разширява мрежата за приемане на APP&GO до Унгария

Безконтактно плащане в над 45 подходящи за камиони бензиностанции M.Petrol

News Teaser

Презареждане с гориво
14.03.2023

DKV Mobility си сътрудничи с OMV в Словакия

Над 100 бензиностанции в мрежата, подходящи за камиони

News Teaser

Пътни такси
21.02.2023

DKV BOX EUROPE вече може да отчита такси за мостовете в Дания и Швеция

Бордовото устройство се приема на моста Storebælt (Дания) и моста Øresund (Швеция).

News Teaser

Цифрови продукти
12.01.2023

Мобилно плащане: DKV Mobility си сътрудничи Go'on в Дания

Зареждане на гориво на 180 бензиностанции Go'on чрез смартфон

News Teaser

Цифрови продукти
27.10.2022

DKV Mobility разширява мрежата за приемане на мобилни плащания в Германия с бензиностанциите tankpool24

Безкасово зареждане на гориво в 543 подходящи за камиони бензиностанции

News Teaser

Устойчивост
14.07.2022

DKV Mobility постига голям напредък в изпълнението нa поетите ангажименти относно опазване на климата, както и в ESG-областта

Докладът за устойчивост за 2021 г. демонстрира значително намаляване на емисиите на CO2 и силно представяне на ESG-ниво.

News Teaser

Пътни такси
23.05.2022

Вече е на разположение: Новият DKV BOX Scandic

DKV Mobility представя бордово устройство за Норвегия, Дания и Швеция.

News Teaser

Пътни такси
14.04.2022

Дигитализация: DKV Mobility стартира ново приложение 2.0 - преглед на продуктите за пътни такси

Европейският доставчик на услуги за мобилност разширява цифровото портфолио в клиентския портал за управление на пътни такси - за пълен контрол и прозрачност