DKV FLEET VIEW -
решение за проследяване на вашия автопарк

hand holding tablet woith DKV Fleet View on it

Получете пълен контрол върху вашия автопарк с DKV Fleet View.
Независимо дали става дума за повишаване на ефективността чрез локализиране на място и осигуряване на оптимално планиране на разгръщането или за намаляване на разходите чрез екологично поведение при шофиране и избягване на злоупотреби с картите за гориво.

Fleet View е вашата телематична система и ви помага да следите целия си автопарк.

Кратко описание на функциите

Карта в реално време

Вижте къде се намират автомобилите ви в реално време и ги следете по всяко време.

Очаквано време на пристигане

Изчисляване на времето за пристигане до дестинация. Това ви позволява да давате на клиентите си точни данни за времето на доставка.

Обаждания и текстови съобщения

Поддържайте връзка с шофьорите си. Достатъчно е само едно кликване, за да се обадите или да изпратите текстово съобщение.

Маршрут на пътуване

Ще получите подробна история на пътуването с пълна информация за всяко отделно пътуване.

Поведение при шофиране

Откривайте времето на престой и опасното поведение при шофиране, за да повишите безопасността на служителите си и ефективността на автомобилите си.

Вашите предимства

Икона за повишаване на ефективността

Повишаване на ефективността

Автоматично генерираните отчети (формат .xls и .csv) намаляват административните усилия. Местоположението на превозното средство може да бъде извикано по всяко време, за да се прехвърлят целеви задачи.

Намаляване на произшествията/ сблъсък на два автомобила

Намаляване на произшествията

Подобрен контрол на поведението при шофиране и работата на автомобила. Целенасочено контролиране на поведението при превишаване на скоростта, спиране и ускоряване.

Намаляване на разходите за гориво

Намаляване на разходите за гориво

Благодарение на местоположението на автомобила в реално време можете да изберете най-краткия маршрут между дестинациите. Автоматичното отчитане открива неблагоприятно поведение при спиране и ускоряване, както и време на престой (основа за курсове за обучение за по-ефективно шофиране).

Предотвратяване на злоупотреби с картите за гориво

Предотвратяване на злоупотреби с картите за гориво

Уведомяване, ако местоположението на превозното средство и местоположението на картата за гориво не съвпадат. Уведомяване, когато автомобилите ви напуснат определена зона.

Контакт

Бихте ли искали също да се възползвате от предимствата на DKV?

Ще ви се обадим.

Прочетете правилата за поверителност тук

* Задължително поле