Flag FR
Toll Bridge France

Velg et land:

Velg et land:

Bompenger i Frankrike

Kjøring på motorvei i Frankrike er underlagt bompenger. DKV-kunder kan betale bompengene enten med DKV BOX EUROPE, TIS PL, DKV BOX SELECT for lastebil eller Liber-t BOX for bil.

Bompengeleverandør: TIS PL og Liber-t, DKV BOX EUROPE

Generell informasjon

Frankrike

Frankrike

Gyldig for kjøretøyerRuter Fakturering
≤ 3,5 t & Maks. høyde 3 m inkl. hengerMotorveier, broer, tunneler, parkeringsplasserLiber-t BOX
> 3,5 t Motorveier, broer, tunneler, parkeringsplasserDKV BOX EUROPE , TIS PL, SELECT
≤ 3,5 t Fréjus og Mont Blanc-tunnelDKV CARD
> 3,5 t Fréjus og Mont Blanc-tunnelDKV CARD
Fréjus-kort – Consorzio DKV, DKV Card
> 3,5 t, Rungis grossistmarkedDKV CARD

Veiledning for lastebiler

Truck on the road

Forkortelsen TIS PL "Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds" refererer til det franske bompengesystemet for lastebiler i kategori 3 og 4. Ca. 9000 km av franske motorveier (PDF), flere broer og tunneler er bompengebelagt for alle kjøretøyer med en vekt på 3,5 tonn og høyere.

Det er 3 kriterier som fastsetter kjøretøykategorier på franske bomveier:

 • Maksimal høyde på kjøretøykombinasjonen
 • Maksimalt tillatt vekt på trekkvognen
 • Antall aksler (med bakkekontakt/kjøretøykombinasjon)

De fleste franske bompengeoperatører tillater en ekstra TIS-PL-rabatt (PDF) for bruk av DKV BOX.

DKV BOX er også akseptert av bompengesystemene VIA T i Spania og VIA VERDE/SCUT i Portugal, i Liefkenshoek-tunnelen mellom Antwerpen og Rotterdam, i Warnow- og Herren-tunnelen i Tyskland og i enkelte døgnhvileplasser.

Nærmeste bomstasjon kan finnes ved hjelp av det interaktive franske motorveinettverket . Du vil også motta trafikkinformasjon i sanntid.

Direktiv for kjøretøy opp til og med 3,5 tonn og under 3 m og mindre enn 3 m høye.

Transporter on the road

Med Liber-t BOX kan du enkelt betale bompenger uten å måtte stoppe ved bomstasjoner. Bompengeboksen er egnet for kjøretøy med en totalvekt på opptil 3,5 tonn (motorsykler, personbiler, varebiler) og en maksimal kjøretøyhøyde på 3 m, inkludert tilhengere, og muliggjør kontantløs betaling av bompenger på franske motorveier, broer, tunneler (unntatt Fréjus og Mont Blanc) og mange parkeringsplasser.

Bompenger med Liber-t BOX

Med Liber-t BOX kan du dra nytte av alle fordelene med elektroniske bompenger og være sikker på at du kan kjøre raskt, uten ventetid og uten billett på stasjonene på det franske motorveinettet (med unntak av Fréjus- og Mont Blanc-tunnelene). Bompengeboksen er enkel å installere, klar til umiddelbar bruk og spesielt egnet for de som reiser ofte.

Parkering med Liber-t BOX

Du kan bruke Liber-t BOX til å betale for parkering på følgende parkeringsplasser:

Du finner en oversikt over alle parkeringshusene i DKV Mobility-appen.

Bestill nå

Tunnels & Bridges

Tunneler

Ved tunnelene som er oppført nedenfor, kan bompenger betales med DKV CARD.

 • Mont Blanc-tunnelen mellom Le Fayet/F og Aosta/I
 • Tunnelen Fréjus mellom Chambéry/F og Torino/I

Betaling

Easy Payment with the DKV Card

Liber-t BOX er det riktige valget for kjøretøy opp til og med 3,5 tonn og under 3 meter.

For kjøretøyer over 3,5 tonn, kan man velge mellom DKV BOX TIS PL, DKV BOX SELECT eller DKV BOX EUROPE.

Les mer om våre bompengebokser

Kort om fordelene du oppnår:

 • Enkel installasjon og umiddelbart klar til bruk
 • Rask passering gjennom alle bomstasjoner, uten å måtte stoppe
 • Dra nytte av attraktive rabatter

Bestill DKV BOX SELECT

Bestill TIS PL BOX

Bestill DKV BOX EUROPE nå

Fordeler for DKV-kunder

 • Enkel installasjon og klar til bruk umiddelbart
 • Rask passering gjennom alle bomstasjoner, uten å måtte stoppe
 • Dra nytte av attraktive rabatter
 • DKV BOX gir enkel tilgang til sikre hvileplasser, samt kontantfri betaling på dem. Det er ingen kostnad for frakt, kansellering eller innlegging av ny informasjon på DKV BOX

Viktige tips for TIS PL

Pass på å bruke riktig kjørefelt. Her er en liste (PDF) over ulik kjørefeltmerking.

Enkelte kjørefelt ved franske bomstasjoner er reservert for kjøretøyer i kategori 4. Ved bruk av dette kjørefeltet, belastes kjøretøyet automatisk med satsen for kategori 4. Disse reserverte kjørefeltene befinner seg på høyre side av bomstasjonene, og er merket med en oransje sekskant med et lastesymbol eller ordet "Classe 4".

Reserverte kjørefelt er tilgjengelig på følgende bomstasjoner:

 • Saint Amoult (A10)
 • Artenay (A10)
 • Orléans Nord (A10)
 • Tours Nord (A10)
 • St. Christophe/ Nais (A28)
 • Veigné (A85)
 • Vierzon centre (A71)

Ikke risiker å bli belastet med feil sats!

Når du passerer gjennom bomstasjonen, må du påse at du bruker riktig kjørefelt. Dette vil spare deg for penger, og kjøretøyet vil alltid bli belastet med riktig sats.

DKV-tips

På listen over passeringer som er vedlagt fakturaen din, vil Lane-kolonnen vise passeringene der det reserverte kjørefeltet ble brukt. Du kan også bruke det elektroniske DKV eREPORTING-systemet for å få en gratis analyse av kjøretøyer som bruker feil kjørefelt. Dette vil gi deg en rask og enkel oversikt over transaksjonene som er involvert, og du kan be sjåførene om å begynne å bruke riktig kjørefelt!

Tempo 30-kjørefelt: Denne nye innovative tjenesten for det franske motorveinettet er tilgjengelig på et økende antall bomstasjoner.

Kjøretøyer som bruker dette kjørefeltet kan kjøre gjennom med en hastighet på opptil 30 km/t – bompenger belastes automatisk uten at kjøretøyet trenger å stoppe. Jevn kjøring gjennom en bomstasjon sparer DKV-kundene for drivstoff, og reduserer i tillegg reisetiden! Kjøretøykategorien fastsettes av et optisk gjenkjenningssystem. Antenner identifiserer nummerskiltet, utløser et grønt lys og åpner bommen.

Kjøretøyklasses fastsettes av et optisk deteksjonssystem. Antenner gjenkjenner nummerskiltet, og utløser et grønt trafikklys og åpning av bommen.

For at DKV BOX skal gjenkjennes i dette kjørefeltet,

 • Må den plasseres riktig i frontruten,
 • og du må holde en maksimal hastighet på 30 km/t,
 • du må holde god avstand og
 • DKV BOX må være fullt funksjonell!
 • Merk: Hvis bommen er stengt eller det er rødt lys, skal du ikke bruke dette kjørefeltet
 • Merk: Ved enkelte bomstasjoner befinner Tempo 30-kjørefeltet seg på venstre side. Vær oppmerksom på dette!
 • Dersom det skulle være problemer, er kommunikasjonssystemer tilgjengelig på alle bomstasjoner for å gjøre det mulig for sjåfører å søke assistanse

Har du noen gang sett forkortelsen "TLPC" på din TIS PL-liste over passeringer? I så fall er du sannsynligvis også plaget med å bli fakturert "Tarif le plus cher" eller "Maks. sats" på norsk. Følgende tips og triks vil gjøre at du kan unngå å bli belastet med feil beløp i fremtiden:

De to hovedårsakene til feil belastede transaksjoner er:

 1. maks. sats belastet,
 2. kjøretøyet ditt ble tilordnet feil kategori på en bomstasjon

En årsak til at maksimal sats (TLPC) blir belastet, er at maksimalt tillatt tid på veinettet ble overskredet. Avhengig av bompengeoperatøren, kan kjøretøy forbli på motorveien i maksimalt mellom 24 og 48 timer. Disse TLPC-ene kan ikke kreves tilbake. Nedenfor finner du en liste over tidene som er tillatt på de ulike franske veinettene:

Maksimalt 24 timer er tillatt på følgende veinett

 • Adelac
 • Alienor
 • AREA
 • ASF
 • ESCOTA
 • SANEF
 • SAPN
 • SFTRF
 • ARCOUR
 • ALBEA

Maksimalt 48 timer er tillatt på følgende veinett

 • ALIS
 • APRR
 • ATMB
 • COFIROUTE

Ingen tidsbegrensninger på følgende veinett:

 • Alicorne

DKV-tips

Unngå å bli belastet med maks. sats ved ikke å overskride den maksimale tillatte tiden på veien. Bruken av delen av motorveien A19 (ARCOUR) mellom "Savigny sur Clairis" og "St-Hilaire-les-Andrésis" er gratis hvis reisetiden er på mindre enn 30 minutter. Hvis denne delen brukes i mer enn 30 minutter, vil den franske bompengeoperatøren ARCOUR fakturere maks. sats.

Etter 24 timer er en gratis analyse av alle passeringer som er gjort dagen før tilgjengelig for DKV BOX-brukere via DKV eREPORTING. Kunden kan derfor raskt og enkelt fastslå hvor og når de har blitt belastet maks. sats på grunn av overskridelse av tillatt tid på veinettet, og kan gjøre sjåførene oppmerksom på dette for å spare penger!

Maks. sats (TLPC) belastes også dersom operatøren ikke er i stand til å fastslå avstanden som faktisk er tilbakelagt, fordi informasjon om inn- eller utkjøringspunkt ikke ble korrekt kontrollert. Operatøren vil da belaste for den lengste avstanden.

Feil kontroll av inn- eller utkjøringspunkt kan skyldes en av tre faktorer:

 • Det ble brukt feil kjørefelt,
 • Defekt bomstasjonspunkt,
 • Defekt DKV BOX!

I henhold til den franske bompengeordningen tjener kjøretøykategorien som grunnlag for belastningsskalaen.

Kjøretøykategorien fastsettes på grunnlag av følgende tre kriterier:

 1. Høyden på kjøretøyet,
 2. Tillatt totalvekt,
 3. Antall aksler (med bakkekontakt)

Klasse 3 og 4 dekker alle kjøretøy med totalhøyde på over 3 m eller med tillatt totalvekt på over 3,5 t (lastebil = TIS PL). Kjøretøyer i klasse 3 skiller seg bare fra klasse 4 i antall aksler: Kjøretøyer i klasse 3 har maksimalt 2 aksler og kjøretøyer i klasse 4 har mer enn 2 aksler.

I Frankrike kan DKV BOX brukes for lastebil og buss i kategori 3 eller kategori 4 for elektronisk bompengebetaling. Selv om kjøretøyklassen er registrert i DKV BOX, bruker ikke operatørene den til å beregne bompengebeløpet som skal betales. Operatøren sjekker kjøretøyklassen når kjøretøyet passerer en bomstasjonen. Dette sjekkes enten av personell på bomstasjonen eller via sensorer for automatiske kjørefelt. Det kan skje at kjøretøyklassen er feil identifisert og "overklassifisert".

Du har selvfølgelig muligheten til å bestride transaksjoner som dette senere med relevante operatører – forutsatt at du ikke brukte kjørefelt som er reservert for kjøretøy i klasse 4.

 • Hold en minimumsavstand på 5 meter

For at DKV BOX skal bli korrekt gjenkjent, bør sjåføren sørge for at han holder en minimumsavstand på 5 meter fra kjøretøyet foran ved bomstasjonen. Påse også at DKV BOX er riktig plassert i henhold til brukerhåndboken.

 • Varsling om defekt bomstasjon

Gi oss beskjed hvis du regelmessig belastes maksimal sats på en bestemt bomstasjon, eller regelmessig bruker et defekt kjørefelt. Vi kontakter operatøren og gjør dem oppmerksom på problemet.

 • Gratis erstatning av en defekt DKV BOX

Hvis du ofte blir belastet med maksimal sats, er det mulig at din DKV BOX er defekt. Hvis dette er tilfelle, er det bare å ta kontakt med salgsrepresentanten din, så ordner vi gratis utskifting av den og avtaler med deg det mest passende tidspunktet å gjøre dette. Husk å returnere din gamle DKV BOX til oss, slik at du ikke pådrar deg ytterligere kostnader.

DKV-tips

"Maksimal sats"-analyser er tilgjengelig via dine "Varslingsrapporter" i DKV eREPORTING. Slik kan du identifisere de relevante transaksjonene på et øyeblikk, og sende inn relevant klage!

Med denne rapporten kan du også helt gratis finne ut når du har mottatt eller vil motta kreditt fra bompengeoperatøren. Du kan sortere bompengetransaksjonene etter "skilt". Dette betyr at du ganske enkelt kan sortere transaksjoner etter "-" og sjekke om justeringen er gjort.

Hvis et kjøretøy kjører inn på og ut av motorveien ved bomstasjon, vil det bli belastet maks. TLPC-sats. Dette gjelder spesielt bomstasjon nr. 6 "Aire de l'Adour Nord" på A65-motorveien (Alienor) – altså, hvis du ankommer gjennom avkjøring nr. 6 og ønsker å ta en pause på bensinstasjonen i "Aire de l'Adour", bør du ikke kjøre ut samme påkjøring.

Det som betyr noe er reisetiden:

Hvis reisetiden mellom av- og påkjøring er mindre enn 15 minutter, belastes kun minimum sats.

Hvis reisetiden er mer enn 15 minutter, belastes maksimal sats.

Vår anbefaling: Ta av ved neste avkjøring "Aire de l'Adour Sud" (nr. 7). Avstanden mellom avkjøring nr. 6 og nr. 7 er ca. 7 km, og det blir ingen belastning hvis du kjører den på mindre enn 30 minutter.

Operatøren vil ikke gi refusjon ved gjentatte klager.

Bompengesatsene for TLMC og TLPC vil gjelde i dette tilfellet.

Hva bør en sjåfør gjøre hvis DKV BOX ikke gjenkjennes riktig ved påkjøringspunkt?

Hvis dette skjer, bør sjåføren få en billett fra automaten eller kontakte personellet på bomstasjon via kommunikasjonssystemet. Ved avkjøring fra motorveien skal sjåføren bruke det manuelle kjørefeltet og vise frem billetten til en ansatt ved bomstasjonen. Ved fremvisning av billetten vil detaljer om tilbakelagt avstand og DKV BOX-detaljene bli sjekket manuelt av den ansatte ved bomstasjonen, og det aktuelle beløpet vil vises på dett neste DKV-utdrag.

Hva bør en sjåfør gjøre hvis DKV BOX ikke gjenkjennes riktig ved avkjøringspunkt?

Hvis dette skjer, bør sjåføren sjekke posisjonen til sin DKV BOX, nærme seg bommen igjen og om nødvendig kontakte bomstasjonens personell via kommunikasjonssystemet.

Jeg ble belastet maksimal sats. Hvordan kan jeg sende inn en klage?

Du kan ikke klage dersom maksimal sats er belastet fordi tidsfristen er overskredet. Hvis du har spørsmål om dette, kan du kontakte din salgsrepresentant. Hvis du ble belastet med maksimal sats fordi avkjørings- eller påkjøringspunktet ble feil fastslått, kan du selvfølgelig sende inn en klage på transaksjonen via din salgsrepresentant. Alt du trenger å gjøre er å sende en kopi av billetten for av- eller påkjøringspunktet. "Feil beløp" krediteres i sin helhet, og korrigert beløp belastes under en ny fakturapost.

Kjøretøyet mitt blir alltid klassifisert feil på samme bomstasjon. Hva kan jeg gjøre for å endre dette?

Du kan kontakte din salgsrepresentant slik, at vi kan finne en løsning for deg.

Hvordan sender jeg inn en klage på belastning med maksimal sats for transaksjoner med DKV CARD?

Hvis du har blitt belastet for mye, kan du sende inn en klage på bomstasjonen som faktisk utstedte avkjøringsbilletten. Dette kan du gjøre via kommunikasjonssystemet. Du vil få et skjema, som du fyller ut og returnerer til bompengeoperatøren. Din DKV-forhandler kan selvfølgelig gjøre dette for deg. Hvis du mister billetten eller ikke har mulighet til å fremvise den, må du imidlertid melde fra til personellet ved bomstasjonen. Du kan ikke bare fortsette reisen, og du vil automatisk bli belastet den maksimale satsen.

Dokumenter som kreves for å sende inn en klage til den aktuelle bompengeoperatøren om feilaktig belastet maksimal sats:

Originalbillett utstedt ved innkjøring – for fremvisning til og kontroll av bompengeoperatøren

 • Operatøren er i stand til å fastslå ut fra billetten hvor du kjørt inn på motorveien og avstanden du faktisk tilbakelagt og belaste deg tilsvarende.
 • Merk: Hvis du ikke får billetten utstedt ved innkjøring, vil du også bli belastet den maksimale satsen!

Hos noen operatører skjer deltakelse i rabattprogrammet automatisk og gratis (f.eks. ASF, ESCOTA). Hos andre belastes det et deltakergebyr for hver DKV BOX eller basert på antall bokser. Spesielt miljøvennlige lastebiler drar mest nytte av rabattprogrammet. Avhengig av bompengeoperatør, legges kjøretøyets utslippsklasse og netto månedlig bompengesalg til grunn for rabatten som gis.

 • Detaljert oppdatert oversikt over relevant rabattprogram (PDF)
 • Påmelding og avmelding for rabattprogram

Du kan når som helst melde deg på eller av et rabattprogram. For at endringen skal tre i kraft den påfølgende måneden, må du kontakte salgsrepresentanten din innen den 15. i måneden.

Merk: Med DKV BOX TIS PL og DKV BOX SELECT kan brukeren dra nytte av operatørens rabattprogram. Hver BOX er individuelt tilordnet skiltnummeret på et kjøretøy. Tilordnet DKV BOX TIS PL eller DKV BOX SELECT kan bare installeres i kjøretøyet den er tilordnet til, fordi hver boks er tilordnet ett spesifikt kjøretøy. Det er strengt forbudt å bruke DKV BOX i et annet kjøretøy enn det den er tilordnet.

Noen operatører (SANEF, APPR, ASF, …) sjekker skiltnummeret automatisk. Dersom det er uoverensstemmelse mellom OBU-registreringsnummeret og kjøretøyets skiltnummer, gis det ingen rabatter fra disse operatørene.

Rabatterte bompengesalg i Frankrike vises på DKV-utdraget som et totalbeløp. Dette kan ses ut fra produktkode 5J01. Alle andre detaljer finner du i DKV-listen over passeringer.

Detaljer om rabatter gitt per DKV BOX og/eller per kunde i DKV-listen over passeringer

DKV-listen over passeringer inneholder spesifiserte transaksjonsposter for alle kjøretøyer, samt detaljer om rabatter og avgifter som belastes av de ulike operatørene. Den første siden i listen over passeringer begynner med en oppsummering av bompengesalg, rabatter og avgifter for de ulike operatørene. For å gjøre det enklere for deg å sjekke, oppgis totaler for hver bompengeoperatør og hver DKV BOX.

Dersom en bompengeoperatør kun oppgir et totalbeløp per kunde for rabatter eller avgifter (SANEF, SAPN, ATMB, AREA), finner du disse beløpene på slutten av sammendraget under Flåtetotal med navn på operatørene. Du får da fullstendig informasjon om alle de individuelle transaksjonene per kjøretøy på listen over passeringer.

Fra oktober 2014 blir fakturering for TIS PL mye mer oversiktlig. Den nye faktureringsperioden vil være månedlig! Dette gir deg en klar fordeling av transaksjoner per måned. TIS PL-fakturering  (inkludert rabatter og operatørgebyrer) (PDF) vil finne sted den 15. i hver fakturamåned, og vil inneholde transaksjoner fra hele forrige måned.

Be om å bli oppringt

Vil du også dra nytte av fordelene med DKV? Vi ringer deg gjerne tilbake.

For mer informasjon, kan du se vår databeskyttelseserklæring.

*Obligatoriske felt