Zwei Männer an einem Verladehof.

Čistoća na delu - Čišćenje automobila i kamiona

Kada je u pitanju pranje i čišćenje vozila, DKV WASH Vam može pomoći. Pored naše mreže od oko 33.000 servisa za vozila, nudimo pranje i čišćenje svih kamiona i komercijalnih vozila na brojnim stanicama u Evropi u saradnji sa našim specijalizovanim partnerima.

Sve usluge se mogu platiti bez gotovine, uz Vašu DKV karticu

  • Spoljašnje čišćenje kamiona, autobusa, kombija i automobila
  • Unutrašnje čišćenje cisterni i silosa
  • Unutrašnje čišćenje rashladnih vozila
  • Unutrašnje čišćenje vozila za transport hemikalija
  • Unutrašnje čišćenje vozila za transport namirnica
  • Inertizacija rezervoara

Usluge pranja i parkiranja Vaših kamiona

Zahvaljujući saradnji sa našim novim partnerom, TRAVIS Road Services, sada možete da rezervišete usluge pranja i parkiranja za svoje kamione on-lajn na više od 1.100 lokacija u 12 zemalja.

Izmirite račun za usluge koje koristi Vaš kamion brzo i jednostavno uz svoju DKV CARD.

Ovde pronađite dodatne informacije: www.yourtravis.com

Platite sve troškove pranja DKV karticom

Kontakt

Möchten Sie auch von den DKV Vorteilen profitieren?
Wir rufen Sie gerne zurück.

Zdravo .

Unesite naziv vaše kompanije.

Unesite Vašu adresu e-pošte.

Unesite Vaš broj telefona.