Prikladna vinjeta
za vaš vozni park

Autboahn Vignette mit DKV Mobility

Vinjeta je vremenski zavisna putarina koja je potrebna za neke autoputeve i brze ceste.

Sa DKV Mobility-jem možete jednostavno nabaviti vinjete za različite zemlje, pogodne za vozila iznad i ispod 3,5 tona.

Na ovoj stranici pronaći ćete sve važne informacije, sortirane po zemljama, kako biste mogli odrediti svoje troškove putarine i pažljivo planirati svoja putovanja.

Promene u Eurovinjeti od januara 2025

Od 01.01.2025. Eurovinjeta će važiti samo za Švedsku, Nizozemsku i Luksemburg.

Takođe, od januara 2025. naknada za vinjetu neće se više određivati na osnovu evro klase emisije štetnih gasova, već na osnovu CO2 klase.

Za naručivanje Eurovinjete potrebno je navesti CO2 klasu. Pre naručivanja vinjete za vaše vozilo, preporučuje se provera CO2 klase. Brzo i jednostavno koristite CO2-Class Check na našem veb sajtu.

Pregled zemalja sa vinjetama za putnička i teretna vozila

Vrsta vinjete:
Elektronska vinjeta

Pogođena vozila:
Kamioni teži od 3,5 tone (osim autobusa)

Putevi:
Svi javni putevi

Dostupnost vinjete:

Elektronsku vinjetu možete naručiti online . Za vožnje u Baltiku, DKV klijenti mogu dobiti sve tri baltičke vinjete (Estonija, Letonija, Litvanija) preko portala SMSvinjetes.lv .

Dodatne informacije:
Informacije o putarini za Estoniju

Vrsta vinjete:
Elektronska vinjeta (HGV Levy; Heavy goods vehicle = teški teretni promet)

Pogođena vozila:
Kamioni teži od 12 tona

Putevi:
Svi putevi

Dostupnost vinjete:
Na zvaničnom portalu. Automatska kontrola za puteve i trajekte se vrši prema registarskoj oznaci vašeg kamiona.

Dodatne informacije:
Informacije o putarini za Veliku Britaniju

Vrsta vinjete:
Elektronska vinjeta

Pogođena vozila:
Kamioni i autobusi teži od 3 tone: Vinjete su dostupne na benzinskim pumpama, graničnim prelazima i online na SMSvinjetes.lv .

Putevi:
Magistralni putevi

Dostupnost vinjete:
Odabrane benzinske pumpe, terminali i online kod operatera . Vinjeta važi jedan dan, nedelju dana, mesec ili godinu dana.

Dodatne informacije:
Informacije o putarini za Letoniju

Vrsta vinjete:
Elektronska vinjeta (e. vinječių)

Pogođena vozila:
Teretna vozila > 3,5 t (klase N2 i N3) i autobusi sa više od 8 sedišta (M2, M3)

Teretna vozila do 3,5 t (N1) ili minibusi sa više od 8 sedišta (M2)

Putevi:
Svi autoputevi

Dostupnost vinjete:
Vinjete su dostupne na benzinskim pumpama, graničnim prelazima i online preko SMSvinjetes.lv

Dodatne informacije:
Informacije o putarini za Litvaniju

Vrsta vinjete:
Eurovinjeta

Pogođena vozila:
Kamioni teži od 12 tona (autobusi su oslobođeni putarine)

Putevi:
Svi javni putevi

Informacije o Eurovinjeti:
Eurovinjetu možete nabaviti na naplatnim mestima kao što su benzinske pumpe ili granični prelazi, kao i direktno preko DKV Mobility za period od jednog dana do jedne godine.

Kratkoročne vinjete (do 7 dana) možete naručiti direktno u vašem DKV Mobility korisničkom kokpitu , te su odmah važeće.

Dugoročne vinjete (preko 7 dana) naručene preko DKV Mobility obrađuju se od ponedeljka do petka i važeće su nakon obrade.

Plaćanje sa DKV karticom na mestima izdavanja
Eurovinjeta može se podmiriti na poznatim prodajnim mestima (benzinske pumpe) kao dnevna, nedeljna, mesečna i godišnja vinjeta.

Elektronska eurovinjeta može se podmiriti na poznatim prodajnim mestima (benzinske pumpe) kao dnevna, nedeljna, mesečna i godišnja vinjeta sa DKV karticom.

Informacije o trenutnim cenama Eurovinjeta i podršku pri izračunu troškova na osnovu utvrđenih tarifa nudi kalkulator naknada AGES-a .

Visina putarine razlikuje se prema emisijskoj klasi, broju osovina i trajanju valjanosti.

Dodatne informacije:
Informacije o putarini za Luksemburg
Informacije o putarini za Nizozemsku
Informacije o putarini za Dansku
Informacije o putarini za Švedsku

Vrsta vinjete:
Austrijska vinjeta

Pogođena vozila:
Sva vozila do 3,5 tone

Putevi:
Svi putevi

Dostupnost vinjete:
Sa DKV karticom na odabranim benzinskim pumpama

Dodatne informacije:
Informacije o putarini za Austriju

Vrsta vinjete:
Vinjeta (Rovinieta)

Pogođena vozila:
Sva vozila (osim motocikala). Vinjete su dostupne na MOL, OMV, PETROM benzinskim pumpama.

Putevi:
Autoputevi i nacionalni putevi.

Dostupnost vinjete:
Sa DKV karticom na odabranim benzinskim pumpama

Dodatne informacije:
Informacije o putarini za Rumuniju

Vrsta vinjete:
Digitalna vinjeta (e-vinjeta)

Pogođena vozila:
Sva laka vozila koja koriste nacionalnu putnu mrežu

Putevi:
Nacionalna putna mreža

Dostupnost vinjete:
Sa DKV karticom na odabranim benzinskim pumpama

Dodatne informacije:
Informacije o putarini za Slovačku

Vrsta vinjete:
Elektronska vinjeta (e-vinjeta)

Pogođena vozila:
Vozila do 3,5 tone, vozila kategorije M1 i N1 bez obzira na težinu.

Putevi:
Svi autoputevi i brze ceste. Sva vozila do uključivo 3,5 t podliježu obavezi vinjete.

Dostupnost vinjete:
Preko zvaničnog veb sajta, nema prihvatanja DKV kartice

Dodatne informacije:
Informacije o putarini za Sloveniju

Vrsta vinjete:
Vinjeta

Pogođena vozila:
Sva vozila do 3,5 tt

Putevi:
Svi putevi

Dostupnost vinjete:
Sa DKV karticom na odabranim benzinskim pumpama

Dodatne informacije:
Informacije o putarini za Švajcarsku

Vrsta vinjete:
Elektronska vinjeta (Elektronická dálniční známka)

Pogođena vozila:
Sva vozila, osim motocikala i tricikala

Putevi:
Autoputevi i brze ceste

Dostupnost vinjete:
Sa DKV karticom na odabranim benzinskim pumpama

Dodatne informacije:
Informacije o putarini za Češku

Vrsta vinjete:
Elektronska vinjeta (e-Matrica)

Pogođena vozila:
Sva vozila do 3,5 t, autobusi preko 3,5 t

Putevi:
Autoputna mreža

Dostupnost vinjete:
Sa DKV karticom na odabranim benzinskim pumpama

Dodatne informacije:
Informacije o putarini za Mađarsku

Prednosti koje Vam donosi DKV Card

  • Naručite direktno i povoljno od DKV MOBILITY preko web-stranice DKV MOBILITY ili na Vašem uobičajenom prodajnom mestu DKV MOBILITY
  • Direktno naručivanje se takođe može izvršiti za vozila bez dodeljene kartice DKV Card (potrebno je da se unesu samo detalji o kartici DKV CARD koja će se koristiti za fakturisanje)
  • Na računu DKV Mobility jasno se navode sve potrebne informacije radi lakše dalje obrade.

Prijavite se za DKV Card sada

DKV Mobility Secure Check

Imate li pitanja? Biće nam drago da Vam pružimo odgovore.

DKV Mobility Secure Check je dvostruka potvrda identiteta za on-lajn kupovine uz DKV Card. Drugi način za potvrdu identiteta su akreditivi za prijavu u DKV MOBILITY koji se takođe koriste za prijavu na DKV Cockpit. Ovo čini kupovinu on-lajn za naše klijente još bezbednijom.

Ako se još niste registrovali, uradite to ovde u Centru za korisničkenaloge kompanije DKV ili se obratite svojoj ličnoj osobi za kontakt.

Primeri on-lajn kupovine za koje je potrebna DKV Mobility Secure Check:

  • Evrovinjeta

Kada kupuju proizvod s naplatom putarine on-lajn, korisnici kartice DKV Card obično unose broj svoje DKV kartice na web-stranici sa koje žele da kupe proizvod, zajedno sa datumom isteka kartice. Nakon što klikne na dugme „Dalje”, korisniku se prikazuje iskačući prozor DKV Mobility Secure Check. Ovde korisnik mora da unese svoje akreditive za prijavu u uslugu DKV MOBILITY Secure Check. Nakon što ih potvrdite, kupovina se može završiti.

Sada zatražite neobavezujuću ponudu!

Da li biste želeli da iskoristite DKV prednosti?

Rado ćemo Vas pozvati nazad.

Zdravo .

Unesite naziv vaše kompanije.

Unesite Vašu adresu e-pošte.

Unesite Vaš broj telefona.