Flag BE BE
Toll Begium

Vyberte stát

Vyberte stát

Informace o mýtu v Belgii

Belgie používá satelitní mýtný systém Viapass pro nákladní vozidla s celkovou hmotností více než 3,5 t.

Mýtný systém založený na ujeté vzdálenosti zahrnuje silniční síť v regionech Vlámsko, Valonsko a Brusel, kde dříve platila euroviněta.

Poskytovatel mýtného systému: Viapass

Všeobecné informace

Belgie

Belgie

Zpoplatněné kategorie vozidel Zpoplatněné trasyZpůsob platby
> 3,5 tDálnice a silnice ve vlámském, valonském a bruselském regionuDKV BOX EUROPE
≤ 3,5 tTunel LiefkenshoekDKV CARD, DKV BOX SELECT (Pouze VIAT)
> 3,5 tTunel LiefkenshoekDKV CARD, DKV BOX TIS PL, DKV BOX SELECT, DKV BOX EUROPE

Podmínky pro nákladní vozidla

truck drives on the road

Výběr mýtného

Výběr mýtného na základě ujeté vzdálenosti zajišťuje satelitní palubní jednotka OBU (On-Board Unit). Pokud vaše vozidla jezdí pouze v Belgii, doporučujeme vám palubní jednotku provozovatele mýtného systému Satellic. OBU získáte po zaplacení zálohy 135 EUR. Zálohu obdržíte zpět po vrácení palubní jednotky.

Instalace palubní jednotky

Palubní jednotku OBU můžete instalovat dvěma způsoby: trvalým připojením zařízení k elektrické soustavě vozidla (pevná instalace) nebo zapojením boxu do zásuvky vozidla, která se používá také pro zapalovač cigaret, pomocí sériově dodávaného konektoru.

Před vrácením palubní jednotky Satellic prostřednictvím společnosti DKV musíte splnit následující podmínky:

 1. OBU není ze Satellomatu (účet Satellic pro rychlou registraci)
 2. Společnost DKV je na portálu Satellic (RUP) uvedena jako obchodní partner. To je možné pouze u neomezeného účtu Satellic
 3. Na portálu RUP je uloženo bankovní spojení a e-mailová adresa zákazníka
 4. OBU vracíte se standardním akumulátorem a dvouvodičovým kabelem včetně konektoru (viz také nové, pozměněné podmínky společnosti Satellic pro vracení OBU s neznámou dobou platnosti přechodných pravidel)
 5. Uvést jméno zákazníka DKV a jeho zákaznické číslo
 6. Uvést zákaznické číslo Satellic (viz faktura Satellic)
 7. Uvést registrační značku vozidla

Více informací o vracení palubních jednotek Satellic naleznete na webových stránkách Satellic.

Pokud plánujete mezinárodní dopravu, doporučujeme vám náš flexibilní DKV BOX EUROPE. Mýtné v Belgii a sousedních zemích, jako je Francie nebo Nizozemí, je v tomto případě automaticky vybíráno jen jedním boxem, takže můžete pokračovat v jízdě bez jakéhokoli dalšího přihlašování.

Tunely a mosty

Tunely a mosty

Mýtné poplatky za průjezd níže uvedenými tunely lze hradit kartou DKV CARD. Tunel Liefkenshoek v Belgii akceptuje také úhradu boxem DKV BOX EUROPE.

Způsoby úhrady

easy paymen with dkv

Mýtné poplatky lze hradit buď

 • platbou předem, nebo
 • následnou platbou.

Regiony, v nichž se platí mýto, používají různé sazby mýta.

Pro časté jízdy – DKV BOX EUROPE

 • Snadná instalace a okamžité používání
 • Rychlý průjezd všemi mýtnými stanicemi bez zastavování
 • Využití atraktivních slev

Objednejte si DKV BOX EUROPE již dnes

Výhody pro zákazníky DKV

 • Plynulá jízda Belgií bez zdržení
 • Mýtné poplatky za použití silnic a tunelů při jízdě Belgií komfortně zaplatíte na základě jedné faktury
 • Zákazníci DKV, kteří používají DKV BOX EUROPE, obdrží fakturu s detailním výčtem jednotlivých transakcí Viapass.
 • DKV Analytics vám zobrazí všechny důležité parametry DKV a poskytne řadu výkazů (podle vozidla, čísla karty DKV CARD, DKV BOX EUROPE)

Důležité tipy pro belgický Viapass

Vyberte si správnou cestu a zrychlete svou jízdu

Všechna nákladní vozidla s celkovou hmotností přesahující 3,5 t, registrovaná v Belgii i zahraničí, musí při používání belgické silniční sítě platit mýtné.

Mýtné nemusí platit následující vozidla

 • Vozidla, která se používají výhradně k účelům obrany ozbrojenými silami, k civilní obraně nebo k hašení požárů a policejní vozidla. U těchto vozidel musí být účel jejich provozu na pohled zřejmý
 • Vozidla se specifickou výbavou a určením výhradně pro lékařské účely. U těchto vozidel musí být účel jejich provozu na pohled zřejmý
 • Vozidla pro zemědělské, zahradnické a lesnické činnosti, která se v Belgii pohybují po veřejných silnicích jen v omezeném rozsahu a používají se pouze pro zemědělské, zahradnické, lesnické, rybářské a vodohospodářské účely

Pouze vozidla pro přepravu zboží podléhají povinnosti platit mýtné. Jinými slovy, vozidla pro přepravu osob (osobní automobily, autobusy, obytná vozidla atd.) mýtné platit nemusí.

Všechna nákladní vozidla s celkovou hmotností převyšující 3,5 t musí být vybavena funkční palubní jednotkou OBU (On-Board Unit).

Při instalaci jednotky jednoduše postupujte podle stručného návodu, který se dodává spolu s OBU. Pokud si chcete návod přečíst předem, podrobné informace o procesu instalace naleznete na webových stránkách Satellic . Kontrolky na OBU musí před jízdou na belgických silnicích svítit zeleně.

Satellic žádá všechny zákazníky, aby palubní jednotky OBU aktivovali a ověřili jejich správnou funkčnost. Funkčnost OBU ověříte zapnutím palubní jednotky v jakékoli zemi EU (27 členských států EU + Švýcarsko). OBU musí mít příjem signálu GPS a pokrytí sítí GSM

Pokyny:

 • Zapněte OBU stisknutím tlačítka se symbolem odškrtnutí (tlačítko uprostřed)
 • Na displeji se objeví slovo „Starting“ a pak logo Satellic/Viapass
 • Kontrolka OBU svítí červeným přerušovaným světlem a displej ukazuje „Not ready“
 • OBU odložte a po dobu alespoň 15 minut s ní nepohybujte
 • OBU přejde do pohotovostního režimu (černý displej), kontrolka už nesvítí červeně
 • Aktivujte zařízení stisknutím tlačítka se symbolem odškrtnutí (tlačítko uprostřed)
 • Znovu se objeví úvodní zobrazení (logo Satellic/Viapass)
 • Kontrolka OBU svítí přerušovaným zeleným světlem, OBU zobrazí registrační číslo vozidla a částku EUR 0,00

Více informací naleznete n webových stránkách provozovatele (Satellic) .

Pokud není OBU pevně nainstalovaná nebo připojená k systému zapalování, musí se v níže popsaných případech aktivovat vždy. Zařízení aktivujete stisknutím tlačítka se symbolem odškrtnutí (tlačítko uprostřed).

Jedoucí vozidlo:

 • Přejetí belgické hranice – musí být stisknuto tlačítko se symbolem odškrtnutí (tlačítko uprostřed).
 • Vozidlo stojí déle než 10 minut (např. dopravní kolona) – musí být stisknuto tlačítko se symbolem odškrtnutí (tlačítko uprostřed).

Stojící/zaparkované vozidlo:

 • Vozidlo pokračuje v jízdě poté, co byl vypnutý motor – OBU se musí aktivovat.

Pokud je OBU pevně nainstalovaná a propojená se systémem zapalování, pak se OBU aktivuje po spuštění motoru.

Od zavedení belgického mýtného systému jsou do té doby používané euroviněty v Belgii neplatné. Euroviněty jsou i nadále nezbytné pro jízdu v ostatních zemích, používajících tento způsob výběru mýta: v Dánsku, Lucembursku, Nizozemí a Švédsku.

Euroviněty můžete zakoupit na více než 550 prodejních místech .

Chcete-li se vyhnout dlouhému čekání na prodejních místech, můžete si eurovinětu objednat snadno a rychle na webových stránkách DKV.

Sazby závisejí na čtyřech parametrech:

 1. Počet ujetých kilometrů
 2. Druh silnice
 3. Celková hmotnost
 4. Emisní třída EURO

Za každou jednotku OBU musíte zaplatit zálohu 135 EUR. Záloha vám bude po vrácení OBU vyplacena zpět.

Viapass provádí kontroly ve spolupráci se třemi belgickými regiony. Řidiče vozidel bez aktivní OBU čekají vysoké pokuty.

 • Trvalé kontroly
  • Detektory na dálničních bránách kontrolují všechna nákladní vozidla, zda mají fungující OBU.

 • Flexibilní kontroly
  • Flexibilní kontroly mohou být prováděny prakticky kdykoli a kdekoli v rámci belgické silniční sítě.

 • Mobilní kontroly
  • Mobilní týmy uskutečňují kontroly kdykoli a kdekoli na všech belgických silnicích. Zastavují nákladní vozidla a udělují pokuty za nedodržování povinností v oblasti mýta pro nákladní vozidla.

Pokuta pro řidiče, který byl odhalen, že nedodržuje pravidla belgického mýta pro nákladní vozidla v jakémkoli ze tří belgických regionů, je za normálních okolností 1000 EUR.

Vyžádejte si nyní nezávaznou nabídku!

Využijte všechny výhody poradenství od DKV, nejlepšího ve své třídě: vždy poctivé, individuální a především bezplatné poradenství ohledně pohonných hmot a servisních karet.

Zdravíme vás

Uveďte název své společnosti.

Uveďte svou e-mailovou adresu.

Uveďte své telefonní číslo.

Uveďte stát, v němž sídlí vaše společnost.

Vyjádřete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.

Přečtěte si naše podmínky pro ochranu dat.

* Povinný údaj