Flag BE
Toll Begium

Välj ett land

Välj ett land

Information om vägavgifter för Belgien

I Belgien tas vägavgifter för lastbilar ut via det satellitbaserade vägavgiftsystemet Viapass för fordon med en tillåten totalvikt som är högre än 3,5 ton.

Det kilometerbaserade vägavgiftsystemet omfattar det befintliga Eurovignette-nätet i följande regioner:

Flandern, Vallonien och Bryssel.

vägavgiftsleverantör: Viapass

Allmän information

Belgien

Belgien

Gäller för fordonSträckaFaktura
> 3,5 tMotorvägar vägar i Flandern, Vallonien och BrysselDKV BOX EUROPE
≤ 3,5 tLiefkenshoektunnelDKV CARD, DKV BOX SELECT (Endast VIAT)
> 3,5 tLiefkenshoektunnelDKV CARD, DKV BOX TIS PL, DKV BOX SELECT, DKV BOX EUROPE

Riktlinje för lastbilar

Insamling av vägavgifter

Insamling av distansbaserade vägavgifter sker via en satellitbaserad ombordenhet (OBU). Om din fordonsflotta endast kör i Belgien rekommenderar vi en ombordenhet från vägavgiftoperatören Satellic. Den kan erhållas mot en säkerhetsdeposition på 135 euro. Säkerhetsdepositionen återbetalas när ombordenheten återlämnas.

Installation av ombordenheten

Installationen av ombordenheten (OBU) kan göras på två sätt: antingen genom att koppla in den i fordonets strömförsörjning (permanent installation) eller genom att sätta in kontakten som levereras som standard med lådan i fordonets cigarettändaruttag.

Följande villkor måste uppfyllas innan en Satellic-ombordenhet kan returneras via DKV:

 1. Ombordenheten är inte från Satellomat (Satellics snabbkonto)
 2. DKV anges som affärspartner på Satellic-portalen (RUP). Det är endast möjligt med ett fullständigt Satellic-konto
 3. Kundens egna bankuppgifter och egen e-postadress anges i RUP
 4. Ombordenheten åtföljs av standardbatteriet och den tvåtrådiga kabeln, inklusive kontakten. (Se de nyligen ändrade returvillkoren för Satellic-ombordenheten, övergångsarrangemangets varaktighet är okänd)
 5. Kundens namn och DKV-kundnummer inkluderas
 6. Satellic-kundnumret inkluderas (se Satellics faktura)
 7. Fordonets registreringsnummer inkluderas

Ytterligare information om att returnera Satellic-ombordenheter finns på Satellics webbplats.

Om du planerar att köra över nationella gränser rekommenderar vi vår flexibla DKV BOX EUROPE. Vägavgifter från Belgien och angränsande länder, t.ex. Frankrike och Nederländerna, samlas in automatiskt med hjälp av en enda låda, och du kan köra utan någon annan form av registrering.

Tunnlar

Tunnlar och broar

Vägavgifter för följande tunnlar kan betalas med DKV CARD. Vägtull för Liefkenshoek-tunneln i Belgien kan betalas med DKV BOX EUROPE.

Liefkenshoek-tunneln (Antwerpen/B)

Betala

DKV CARD

Vägavgifter kan betalas antingen via

 • förskotts- eller
 • efterskotts-metoden.

Regionerna som använder vägavgifter tillämpar olika taxor.

För förare som kör ofta – DKV BOX EUROPE

 • Lätt att installera och klar att använda
 • Snabb passage genom alla vägavgiftstationer utan att stanna
 • Använd attraktiva rabatter

Fördelar med den automatiska proceduren

 • Kör smidigt och utan förseningar genom Belgien
 • Vägavgifter och tunnelavgifter som du betalar under din resa genom Belgien betalas bekvämt med en faktura.
 • DKV-kunder som använder DKV BOX EUROPE får en faktura med en detaljerad lista över enskilda Viapass-transaktioner.
 • DKV Analytics visar alla relevanta DKV-parametrar och erbjuder flera rapporter (per fordon, DKV CARD-nummer, DKV BOX EUROPE)

Viktiga tips för Viapass i Belgien

Kör igenom på rätt sätt – ta dig fram snabbare

Alla lastbilar med en tillåten totalvikt som är högre än 3,5 ton, oavsett om de är belgiska eller utländska, som trafikerar det belgiska vägnätet betalar vägavgifter.

Följande fordon är inte belagda med vägavgifter:

 • Fordon som uteslutande används för försvar och av armén, för civilförsvar, brandbekämpning eller av polisen och som går att identifiera som sådana;
 • Fordon som är utrustade specifikt och uteslutande för medicinska ändamål och som går att identifiera som sådana;
 • Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksfordon som endast i begränsad omfattning trafikerar allmänna vägar i Belgien och som endast används för jordbruk, trädgårdsbruk, fiske samt vattenbruks- eller skogsbruksändamål.

Endast fordon som används för godstransporter behöver betala vägavgifter. Med andra ord är fordon som är avsedda för persontransport (bilar, bussar, husbilar osv.) inte avgiftsbelagda.

Alla lastbilar med en tillåten totalvikt som är högre än 3,5 ton måste vara utrustade med en fungerande ombordenhet (OBU).

Följ bara stegen i den korta instruktionen som medföljer ombordenheten för att installera den. Om du vill läsa instruktionerna i förväg kan du hitta information om installationsprocessen på Satellics webbplats . Indikatorlamporna på ombordenheten måste vara gröna innan du kan köra på belgiska vägar.

Satellic ber alla kunder att aktivera sina ombordenheter (OBU) för att testa att de fungerar som de ska. För att testa en ombordenhet måste den vara påslagen i ett EU-land (27 EU-medlemsstater + Schweiz).

Ombordenheten måste ha GPS-mottagning och GSM-täckning.

Instruktioner:

 • Slå på ombordenheten genom att trycka på knappen med en bock (knappen i mitten)
 • På skärmen visas ordet ”Starting” (Startar) och sedan Satellic/Viapass-logotypen.
 • OBU-indikatorlampan blinkar rött och på skärmen visas ”Not ready” (Inte klar).
 • Ställ ner ombordenheten och rör den inte på minst 15 minuter
 • Ombordenheten går in i viloläge (svart skärm), indikatorlampan lyser inte längre rött
 • Aktivera den genom att trycka på knappen med en bock (knappen i mitten)
 • Startskärmen visas igen (Satellic/Viapass logotyp)
 • Ombordenhetens indikatorlampa blinkar grönt, ombordenheten visar fordonets registreringsnummer och beloppet 0,00 euro

Mer information finns på operatören Satellics webbplats .

Om en ombordenhet inte är fast installerad eller ansluten till tändningssystemet måste den aktiveras enligt beskrivningen nedan under användning. Aktivera den genom att trycka på knappen med en bock (knappen i mitten).

Fordon som körs:

 • När du passerar den belgiska gränsen måste du trycka på knappen med en bock (knappen i mitten).
 • Fordonet står stilla i mer än 10 minuter (t.ex. trafikstockning) – knappen med en bock måste tryckas in.

Stillastående/parkerat fordon:

 • Motorn har stängts av och resan återupptas – aktivering av ombordenheten krävs.

Om ombordenheten är fast installerad och ansluten till tändningssystemet aktiveras ombordenheten när fordonet startas.

I och med införandet av den belgiska vägtullen är de Eurovignette som användes fram till dess nu ogiltiga i Belgien. Eurovignette är fortfarande nödvändigt för resor i de återstående Eurovignette-länderna Danmark, Luxemburg, Nederländerna och Sverige.

De kan köpas på fler än 550 försäljningsställen (POS).

För att undvika långa väntetider vid försäljningsställen kan du beställa din Eurovignette snabbt och enkelt på DKV:s webbplats .

Taxan baseras på fyra parametrar:

 1. Antal körda kilometer
 2. Typ av väg
 3. Tillåten totalvikt
 4. EURO-utsläppsklass

En deposition på 135 euro måste betalas för varje ombordenhet. Säkerhetsdepositionen återbetalas när ombordenheten återlämnas.

Viapass utför kontroller i samarbete med de tre belgiska regionerna. Höga böter väntar den som kör ett fordon utan en aktiv ombordenhet.

 • Permanenta kontroller
  • Detektorer på motorvägsskyltar kontrollerar om alla lastbilar har en fungerande ombordenhet.

 • Flexibla kontroller
  • Flexibla kontroller kan utföras i princip när som helst och var som helst i det belgiska vägsystemet.

 • Mobila kontroller
  • Mobila team utför kontroller när som helst och var som helst på olika belgiska vägar. De kommer att stoppa lastbilar och utfärda böter för de som inte följer bestämmelserna om vägavgifter för lastbilar.

Den som inte följer de belgiska bestämmelserna om vägavgifter för lastbilar i någon av de tre regionerna får normalt betala 1 000 euro i böter.

Sök om kostnadsfritt förslag nu!

Njut av alla fördelarna av DKV bäst i klassen rådgivning: alltid ärlig, inviduell, och gratis rådgiving av tank och servicekort.

Hey

Ange ditt företagsnamn.

Ange din e-postadress.

Ange ditt telefonnummer.

Bekräfta vår sekretesspolicy.

Läs vår dataskyddsförklaring om du vill ha mer information.

* Obligatoriskt fält