Flag BE
Toll Begium

Velg et land :

Velg et land :

Bompenger i Belgia

I Belgia innkreves bompenger for kjøretøyer med totalvekt på over 3,5 tonn via det satellittbaserte bompengesystemet Viapass for lastebiler.

Det kilometerbaserte bompengesystemet inkluderer det eksisterende Eurovignette-rutenettverket i regionene:

Flandern, Vallonia og Brussel.

Bompengeleverandør: Viapass

Generell informasjon

Belgia

Belgia

Gyldig for kjøretøyerRuterFakturering
> 3,5 tMotorveier
veier i Flandern, Vallonia og Brussel
DKV BOX EUROPE
≤ 3,5 tLiefkenshoektunnel DKV CARD, DKV BOX SELECT (Bare VIAT)
> 3,5 tLiefkenshoektunnel DKV CARD, DKV BOX TIS PL, DKV BOX SELECT, DKV BOX EUROPE

Veiledning for lastebiler

TRucks drives on the road

Innkreving av bompenger

Innkreving av distansebaserte bompenger skjer via en satellittbasert enhet om bord (OBU). Hvis flåten kun kjører i Belgia, anbefaler vi en enhet om bord fra bompengeoperatøren Satellic. Denne kan skaffes mot et depositum på 135 euro. Depositumet tilbakebetales når enheten leveres tilbake.

Installasjon av enheten i kjøretøyet

Installasjon av enheten i kjøretøyet (OBU) kan gjøres på to måter: Enten ved å koble den til kjøretøyets strømforsyning (permanent installasjon), eller ved å koble til pluggen som følger med som standard med boksen i sigarettenneren.

Følgende betingelser må være oppfylt før en Satellic OBU kan returneres gjennom DKV:

 1. OBU er ikke fra Satellomat (Satellic fast-track-konto)
 2. DKV er angitt som forretningspartner på Satellic-portalen (RUP). Dette er kun mulig med en fullverdig Satellic-konto
 3. Kundens egne bankdetaljer og e-postadresse er oppgitt i RUP
 4. OBU-enheten er ledsaget av standardbatteri og to-lederkabel, inkludert plugg. (Se de nylig endrede returvilkårene for Satellic OBU, varighet av overgangsordninger ukjent)
 5. Kundenavn og DKV-kundenummer inkludert
 6. Satellic-kundenummer inkludert (se Satellic-faktura)
 7. Kjøretøyets registreringsnummer inkludert

Ytterligere informasjon om retur av Satellic OBU-enheter finner du på Satellics nettsted .

Hvis du planlegger å bevege deg over landegrensene, anbefaler vi vår fleksible DKV BOX EUROPA. Bompenger fra Belgia og de tilstøtende landene som Frankrike og Nederland innkreves automatisk ved hjelp av en enkelt brikke, og du kan kjøre uten noen annen form for registrering.

Zwei Männer an einem Verladehof

Tunneler og broer

Tunnelavgifter for følgende tunneler kan gjøres opp med av DKV CARD. Liefkenshoek-tunnelen i Belgia kan betales med DKV BOX EUROPE.

Betaling

Mit der DKV Card bezahlen

Bompenger kan gjøres opp med enten

 • forhåndsbetaling eller
 • etterbetalings metode

Regionene som implementerer bompenger anvender ulike bompengesatser.

For sjåfører som kjører ofte – DKV BOX EUROPE

 • Enkel installasjon og klar til bruk
 • Rask passering gjennom alle bomstasjoner, uten å måtte stoppe
 • Dra nytte av attraktive rabatter

Bestill DKV BOX EUROPE nå

Fordeler for DKV-kunder

 • Kjør gjennom Belgia uten unødvendige stopp og forsinkelser
 • Bompenger for veier og tunneler som pådras deg på turen gjennom Belgia kan enkelt og greit betales med en faktura.
 • DKV-kunder som bruker DKV BOX EUROPE vil motta en faktura med en detaljert liste over individuelle Viapass-transaksjoner.
 • DKV Analytics viser alle relevante DKV-parametere og har en rekke rapporter (etter kjøretøy, nummer på DKV CARD, DKV BOXEUROPE)

Viktige tips for Viapass Belgia

Kjør riktig vei – kom raskere frem

Alle lastebiler med tillatt totalvekt på over 3,5 tonn, enten om de er belgiske eller fra andre land, på veinettet i Belgia vil bli belastet bompenger.

Følgende kjøretøyer er ikke underlagt bompenger:

 • Kjøretøyer som utelukkende brukes av forsvaret og av væpnede styrker, sivilforsvaret, til brannslukking eller av politiet og er gjenkjennelige som sådan;
 • Kjøretøyer som er utstyrt spesifikt og utelukkende for medisinske formål og er gjenkjennelige som sådan;
 • Landbruks-, hagebruks- og skogbrukskjøretøyer som kun kjører i begrenset grad på offentlige vei i Belgia og kun brukes til landbruk, hagebruk, fiskeri og akvakultur eller skogbruk.

Kun kjøretøyer som brukes til godstransport er underlagt bompenger. Med andre ord, er kjøretøyer for persontransport (biler, busser, bobiler, etc.) ikke underlagt bompenger.

Alle lastebiler med en tillatt totalvekt på over 3,5 tonn skal være utstyrt med en fungerende enhet om bord (OBU).

Du kan bestille enheter for kjøretøy raskt og enkelt ved å bruke det nye elektroniske verktøyet fra DKV. DKV vil gjøre resten, inkludert registrering hos bompengeoperatøren Satellic.

Følg enkelt trinnene i de korte instruksjonene som følger med OBU-enheten for å installere den. Hvis du ønsker å lese instruksjonene på forhånd, finner du informasjon om installasjonsprosessen på Satellics nettsted. Lampene på OBU må være grønne før du kan kjøre på det belgiske veinettet.

Satellic ber alle kunder om å aktivere enhetene sine (OBU) for å sjekke at de fungerer som de skal. For å teste en OBU, må den være slått på i et EU-land (27 EU-medlemsland + Sveits). OBU-enheten må ha GPS-mottak og GSM-dekning.

Instruksjoner:

 • Slå på OBU-enheten ved å trykke på hakeknappen (knappen i midten)
 • Skjermen viser ordet "Starting", og deretter Satellic/Viapass-logoen
 • OBU-indikatorlampen blinker rødt og displayet viser "Not ready"
 • La OBU-enheten stå i ro og ikke beveg på den på minst 15 minutter
 • OBU-enheten går inn i standbymodus (svart skjerm), indikatorlampen lyser ikke lenger rødt
 • Aktiver enheten ved å trykke på hakeknappen (knappen i midten)
 • Startbildet vises igjen (Satellic/Viapass-logo)
 • Lampen på OBU-enheten blinker grønt, OBU-enheten viser kjøretøyets registreringsnummer og beløpet EUR 0.00

Du kan finne mer informasjon hos operatørens nettsted (Satellic) .

Hvis en OBU-enhet ikke er permanent installert eller koblet til tenningssystemet, må den aktiveres som beskrevet nedenfor ved bruk. Aktiver enheten ved å trykke på hakeknappen (knappen i midten).

Kjøretøy som kjøres:

 • Krysser den belgiske grensen – hakeknappen (knappen i midten) må trykkes.
 • Kjøretøyet står stille i mer enn 10 minutter (f.eks. trafikkork) – hakeknappen må trykkes.

Stillestående/parkert kjøretøy:

 • Motoren er slått av, og så starter reisen igjen – OBU-aktivering kreves.

Hvis OBU er permanent installert og koblet til tenningssystemet, aktiveres OBU når kjøretøyet starter.

Med innføringen av den belgiske bomavgiften er Eurovignettes som ble brukt frem til den tid, nå ugyldige i Belgia. Eurovignettes er fortsatt nødvendig for reiser i de resterende Eurovignette-landene Danmark, Luxembourg, Nederland og Sverige.

Disse kan kjøpes hos mer enn 550 salgssteder (POS).

For å unngå lange ventetider på utsalgsstedene (POS), kan du bestille din Eurovignett raskt og enkelt på DKV nettsted.

Satsen er basert på fire parametere:

 1. Antall kjørte kilometer
 2. Veitype
 3. Tillatt totalvekt
 4. EURO-utslippsklasse

Det må betales et depositum på 135 euro for hver OBU. Depositumet refunderes ved retur av OBU-enheten.

Viapass utfører kontroller i samarbeid med de tre belgiske regionene. Høye bøter kan forventes for alle som kjører et kjøretøy uten en aktiv OBU-enhet.

 • Permanente kontroller Detektorer på motorveiportaler sjekker samtlige lastebiler for fungerende OBU-enheter.
 • Fleksible kontroller kan i all hovedsak utføres når og hvor som helst på det belgiske veinettet.
 • Mobile kontroller

Mobile team kan når og hvor som helst gjennomføre kontroller på det belgiske veinettet. De vil stoppe lastebiler og utstede bøter for manglende overholdelse av bompengeregelverket.

Boten for dem som ikke overholder det belgiske bompengeregelverket for lastebiler i en av de tre regionene er normalt 1000 euro.

Be om å bli oppringt

Vil du også dra nytte av fordelene med DKV? Vi ringer deg gjerne tilbake.

For mer informasjon, kan du se vår databeskyttelseserklæring.

*Obligatoriske felt