Nejdůležitější otázky a odpovědi k mýtnému nad 3,5 tuny v Německu

Kromě současných mýtných předpisů v Německu (mýtné pro nákladní automobily s hmotností 7,5 t; mýtné za emise CO2) je zavedeno také mýtné pro vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností (MTPH) nad 3,5 t a do 7,5 t.

Mýtné se vztahuje na užitková vozidla nad 3,5 tuny a do 7,5 tuny, která jsou používána nebo určena pro nákladní dopravu.

Soupravy vozidel podléhají mýtnému, pokud má tažné vozidlo maximální technicky přípustnou hmotnost (MTPH) vyšší než 3,5 tuny.

Mýtná povinnost se týká jak domácích, tak zahraničních vozidel.

Mýtné se vztahuje na všechny jízdy po spolkových silnicích a dálnicích. Mýtné se platí při vjezdu na takovou silnici a také na souvisejících čerpacích stanicích a servisních místech.

Existují však výjimky, například pro živnostníky a vozidla s nulovými emisemi. Více informací najdete v části Výjimky z mýtného 3,5 tuny .

Mýtné nad 3,5 tuny začne v Německu platit od 1. července 2024.

Mýtné se vybírá elektronicky, proto je vhodné instalovat mýtný box – známý také jako palubní jednotka (OBU).

OBU jednotka odešle údaje o mýtném do centrálního střediska pro výběr nýtného, které vypočítá částku a připraví fakturu. Více informací najdete níže v části Jak funguje placení nového mýtného v Německu? .

Nová úprava mýtného slouží k financování dopravní infrastruktury. Podkladem pro novou úpravu výpočtu sazeb mýtného jsou jednak požadavky EU, jednak tzv. zpráva o nákladech na infrastrukturu, kterou vypracovalo Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu.

Podle tzv. směrnice o eurovinětě musí mýtné pro nákladní automobily vycházet z nákladů na výstavbu, provoz, údržbu a rozšiřování dopravních cest.

Osvobození od mýtné povinnosti: výjimky a předpisy

Další informace o výjimkách a osvobození od nového mýtného nad 3,5 tuny v Německu. Přehled vozidel, která jsou od mýtného osvobozena, a příslušných podmínek a předpisů:

Bezemisní vozidla, jako jsou elektromobily a vozidla na vodíkový pohon, jakož i vozidla s vodíkovým palivovým článkem, budou od mýtného osvobozena do 31. prosince 2025.

Od 1. ledna 2026 se za vozidla s nulovými emisemi bude platit 25 procent dílčí sazby mýtného za náklady na infrastrukturu a dílčí sazby mýtného za hluk a znečištění ovzduší.

Bezemisní vozidla do 4,25 t MTPH jsou trvale osvobozena od mýtného.

Elektricky poháněná vozidla jsou do konce roku 2025 osvobozena od mýtného a poté budou platit 25 % sazby mýtného za infrastrukturu a navíc sazby mýtného za hluk a znečištění ovzduší.

Současný zákon o mýtném stanoví, že vozidla s nulovými emisemi jsou do 31. prosince 2025 osvobozena od placení mýtného. Poté se bude platit pouze mýtné snížené o 75 % na náklady na infrastrukturu a částečné sazby za znečištění ovzduší a hluk.

 • Od mýtného jsou osvobozeny autobusy, vozidla ozbrojených sil, policie, civilní obrany a ochrany před katastrofami, hasičů a dalších záchranných služeb a federální vlády.
 • Mýtnému nepodléhají ani karavany a obytné vozy, pokud nejsou používány pro komerční přepravu zboží.
 • Vozidla používaná výhradně pro údržbu a provoz silnic (včetně čištění silnic a zimní údržby silnic) nemusí platit mýtné.
 • Mýtnému nepodléhají vozidla používaná umělci a cirkusy.
 • Od mýtného jsou osvobozena vozidla používaná neziskovými nebo charitativními organizacemi pro přepravu humanitární pomoci (pro zmírnění následků mimořádné události).
 • Zemědělská a lesní vozidla podle § 2 odst. 1 č. 7 zákona o silniční dopravě a s nimi spojené prázdné jízdy jsou osvobozeny od mýtného.

Firmy a majitelé vozidel, která nepodléhají mýtnému, je mohou dobrovolně nechat zapsat do seznamu Toll Collect . Registrace zabraňuje zbytečným kontrolám a šetří čas a úsilí.

Registrace je platná maximálně dva roky a nelze ji prodloužit.

Osvobození řemeslníků od mýtného nad 3,5 tuny

Mýtné nad 3,5 tuny v Německu, živnostníci jsou v určitých případech osvobozeni od mýtného – přehled

Osvobození pro živnostníky je osvobození od německého mýtného nad 3,5 tuny v souvislosti s jízdou.

To znamená, že jízdy vozidel živnostníků mohou být za určitých podmínek osvobozeny od mýtného.

Výjimka se vztahuje na vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny a nižší než 7,5 tuny, která jsou používána řemeslníky.

 • Přeprava materiálů, zařízení nebo strojů, které jsou nezbytné pro služby a práci řemeslné živnosti (včetně nástrojů, pracovního vybavení, náhradních dílů, stavebních materiálů, kabelů, zařízení nebo příslušenství).
 • Přeprava řemeslných výrobků, které jsou vyráběny, zpracovávány nebo opravovány ve vašem vlastním řemeslném podniku.
 • Od mýtného jsou osvobozeny také zpáteční a prázdné jízdy, které přímo souvisejí s řemeslnou činností nebo dodávkou zboží vyrobeného řemeslníky.

 • Dodávky průmyslově vyráběného zboží
 • Obchodní přeprava pro třetí strany
 • Pomocné činnosti v rámci celkové činnosti společnosti
 • Dílenské, transferové nebo soukromé jízdy s obchodními vozidly jsou rovněž zpoplatněny.
 • U smíšených jízd se zohledňuje hlavní účel jízdy (řemeslná část musí převažovat).

Zda se na ně vztahuje výjimka pro živnostníky a další informace najdete na stránce Nejčastější dotazy k výběru mýtného .

Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu navíc zveřejnil seznam povolání, která splňují podmínky pro osvobození řemeslníků. Seznam řemeslných činností (GER)

Vhodné pro osvobození řemeslníků jsou např.

 • Řemeslná/obchodní karta
 • Registrace podniku (kopie)
 • Dodací listy
 • Objednávky zákazníků

Důležité

Tyto informace o osvobození živnostníků poskytují prvotní přehled. Další informace k tomuto tématu naleznete na stránce Nejčastější dotazy k výběru mýtného .

V případě dalších dotazů týkajících se vaší individuální situace a registrace vozidla živnostníka (viz níže) se obraťte přímo na společnost Toll Collect.

Registrace vozidel pro osvobození od mýtného pro živnostníky

Jak mohu zaregistrovat vozidla živnostníků, abych mohl využít osvobození živnostníků od mýtného nad 3,5 tuny?

Nahlášení obchodních vozidel se provádí online prostřednictvím internetových stránek Toll Collect a je dobrovolné. Z dlouhodobého hlediska však může ušetřit mnoho času a peněz, například minimalizací úředních postupů.

Jaký je účel registrace?

 • Registrace řemeslných vozidel pro osvobození od daně pro řemeslníky
 • Abyste mohli rychleji projít mýtnou kontrolou a vyhnuli se odmítnutí.
 • Vyhnout se zbytečným úředním postupům díky transparentnosti.

Další informace naleznete na stránce s dotazy společnosti Toll Collect na téma Hlášení užitkových vozidel . Zde se dozvíte, co je třeba hlásit a na co je třeba pamatovat.

Sazby mýtného od 1. 7. 2024

V následujícím PDF souboru jsme pro vás připravili přehled aktuálních cen mýtného v Německu podle nového mýtného nad 3,5 tuny:

Stáhněte si mýtné tarify od 1. 7. 2024

Další informace:

Více informací o aktuálních sazbách mýtného za kilometr a třídách znečišťujících látek najdete na stránce Toll Collect.

Nebo se podívejte na tabulku mýtného na Spolkovém úřadu pro logistiku a mobilitu , kde najdete podrobné informace.

Kalkulačka nákladů na mýtné nad 3,5 tuny

Pomocí kalkulátoru mýtného DKV CargoApps můžete naplánovat trasy pro nákladní automobily a určit dobu jízdy.

Můžete si také předem spočítat mýtné a provozní náklady na přepravy.

Včetně vozidel nad 3,5 tuny, která podléhají mýtnému od 1. července 2024, nebo emisních tříd CO2.

Přímo do kalkulátoru mýtného DKV CargoApps

Další informace o DKV CargoApps

Jak funguje výběr mýtného v Německu?

Elektronický výběr mýtného v Německu

Mýtné se v Německu vybírá elektronicky pomocí mýtného boxu – známého také jako palubní jednotka (OBU).

Mýtný box je instalován ve vozidle a odesílá údaje o mýtném do centrálního střediska pro výběr mýtného, které vypočítá částku k úhradě a vystaví příslušnou fakturu.

S naším systémem DKV BOX EUROPE můžete rychle a efektivně účtovat mýtné nejen v Německu, ale v celé Evropě.

Rezervace mýtného přes internet nebo aplikaci

Systém Toll Collect vybírá mýtné především automaticky prostřednictvím palubní jednotky. Další možností je rezervace online nebo prostřednictvím aplikace.

V každém z těchto případů můžete mýtné zaplatit kartou DKV.

My ve společnosti DKV Mobility vám nabízíme podporu při registraci a vyřizujeme za vás fakturaci.

Jak snadno zaplatit mýtné nad 3,5 tuny: Dvě řešení pro váš vozový park.

Máme pro vás dvě jednoduchá řešení, abyste si s novým mýtným nad 3,5 tuny nemuseli dělat velké starosti.

Zvolte si automatický výběr a vyúčtování mýtného nad 3,5 tuny prostřednictvím mýtného boxu DKV BOX EUROPE nebo Toll Collect.

Rádi vám také pomůžeme s odpověďmi na vaše otázky a nabídkami na míru:

Kontaktujte nás

DKV BOX EUROPE

1. DKV BOX EUROPE

DKV BOX EUROPE je naše spolehlivá palubní jednotka, kterou si můžete sami nainstalovat do svých vozidel a ihned používat díky funkci "plug and play". To znamená žádné náklady a prostoje při instalaci a demontáži.

Kromě toho budete mít kontrolu nad celým vozovým parkem prostřednictvím zákaznického portálu, naši 24hodinovou odbornou podporu a mnoho dalších výhod.

OBU jednotka pro výběr mýtného

2. mýtná brána pro výběr mýtného

Mýtný box Toll Collect instaluje a demontuje certifikovaný partnerský servis. Stačí si jen domluvit schůzku a zajistit si vozidlo na dobu instalace. Jakmile je box ve vozidle nainstalován, řidič se již nemusí přihlašovat ručně.

Kartu DKV můžete použít jako platební prostředek pro vyúčtování.

Jaké jsou výhody mýtného boxu?

Mýtný box je elektronické zařízení instalované ve vašem vozidle. Nabízí vám výhody, jako jsou

 • Automatický výpočet a přenos mýtného
 • Efektivní správa a transparentní sledování nákladů
 • Úspora času a úsilí při pravidelném používání

Další výhody a informace o mýtných boxech DKV Mobility


Přihlaste se k odběru mýtného newsletteru!