Vrachtwagen rijdt door onder tolcontrole

De tol voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in Duitsland komt eraan

Binnenkort wordt in Duitsland een tolhervorming van kracht, die een tolplicht voor voertuigen van meer dan 3,5 ton inhoudt. De tolheffing voor de nieuwe gewichtsklasse start op 1 juli 2024. Lees hier meer over de nieuwe regels en tariefaanpassingen die u te wachten staan.

Wilt u de laatste informatie ontvangen? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief. Als één van de grootste dienstverleners op het gebied van tolheffing in Europa, staan we al van tevoren voor u klaar met onze gratis adviezen en diensten.

Regelmatig updates ontvangen

Registreer vandaag nog voor de eenvoudige elektronische toloplossing!

Met uw eigen tolbox, d ie u gewoon in uw voertuig installeert, kun t u automatisch alle tol betalen. Dit is niet alleen handig en bespaart veel tijd en moeite, u kunt ook al uw tolkosten bijhouden.

Uw voordeel: efficiënte verwerking, administratie en transparantie voor al uw toltransacties.

Pre-registreer nu voor uw eigen tolbox (on-board unit) en betaal uw tol voortaan automatisch!

Pre-registreer hier!

Tolkosten controleren

Voordat u de weg op gaat, is het belangrijk om te controleren of uw voertuig is onderworpen aan tolheffingen. Met DKV Mobility kunt u dit eenvoudig controleren:


Overzicht van tarieven

Op basis van de huidige wet hebben we een overzicht gemaakt van de toltarieven in Duitsland vanaf 1 juli 2024.

Download de toltarieven vanaf 01.07.2024

U kunt ook gedetailleerde informatie over de momenteel geldende toltarieven per kilometer en de klassen verontreinigende stoffen opvragen bij Toll Collect of de toltabel bekijken bij het Federaal Bureau voor Logistiek en Mobiliteit.

Tolkostencalculator - nu ook voor voertuigen van meer dan 3,5 ton

Met de tolcalculator van DKV CargoApps kunt u niet alleen uw vrachtwagenroutes plannen en de reistijd bepalen, maar ook vooraf de tol- en bedrijfskosten voor uw ritten berekenen. Dit geldt ook voor voertuigen van meer dan 3,5 ton, waarvoor vanaf 1 juli 2024 tol moet worden betaald.

Voer uw corresponderende CO2-emissieklasse in voor een gedetailleerd overzicht van uw tolkosten.

Direct naar DKV CargoApps

Meer informatie over DKV CargoApps


Waar moet u tol voor betalen in Duitsland?

De nieuwe regulering van de toltarieven dient om de vervoersinfrastructuur te financieren. Deachtergrond van de nieuwe aanpassing van de berekening van de toltarieven zijn zowel EU-eisen als het zogenaamde infrastructuurkostenrapport van het federale ministerie voor digitale en transportzaken. Volgens de zogenaamde Eurovignet-richtlijn moet de tol voor vrachtwagens gebaseerd zijn op de kosten voor de aanleg, exploitatie, het onderhoud en de uitbreiding van transportroutes.

Voor wie geldt de nieuwe tolheffing? Voor welke routes geldt de tol?

De nieuwe wetgeving met betrekking tot de Duitse tolheffing zal vanaf juli 2024 ook van invloed zijn op bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5 ton. Dit zijnvoertuigen die voor vrachtvervoer wordengebruikt of daarvoor bedoeld zijn.

Op alle federale wegen en snelwegen wordt tol geheven. Tol moet alleen al betaald worden om zo'n weg op te rijden, en ook bij de bijbehorende tankstations en servicestations.

Wanneer is de invoering van de tol voor voertuigen van meer dan 3,5 ton gepland?

Vanaf 1 juli 2024 moeten vrachtwagens van 3,5 ton of meer tol betalen in Duitsland. Deze tol geldt voor zowel binnenlandse - als buitenlandse voertuigen. De nieuwe tolheffingen worden ook gedifferentieerd op basis van voertuigklasse en uitstoot. Meer informatie is te vinden op onze themapagina CO2-tol voor vrachtwagens in de EU-lidstaten.

Deze verandering stelt het wagenparkbeheer voor nieuwe uitdagingen: dit heeft vooral gevolgen voor transportbedrijven, logistieke vloten en alle bedrijven met desbetreffende voertuigen in hun wagenpark. Voertuigcombinaties zijn overigens alleen tolplichtig als het tzGm van het trekkende voertuig meer dan 3,5 ton bedraagt. Vanuit het oogpunt van economische efficiëntie moet in de toekomst echter rekening worden gehouden met de nieuwe toltarieven bij het plannen en berekenen van transportkosten in het goederenvervoer.

Hoe is de tol opgebouwd? Hoe hoog zijn de tolkosten per 1 km?

De huidige tolheffing omvat een deel voor de infrastructuurkosten en de veroorzaakte geluidshinder (afhankelijk van de gewichtsklasse en, boven 18 ton bruto voertuiggewicht, bijkomend van het aantal assen) alsook voor de veroorzaakte luchtvervuiling (afhankelijk van de vervuilingsklasse) en de CO2-vervuiling (afhankelijk van de CO2-emissieklasse).

Wat zijn de huidige tolkosten voor vrachtwagens in Duitsland en hoe hoog zullen ze zijn vanaf juli 2024?

De hoogte van de tol hangt af van de afgelegde afstand en het toltarief per kilometer. Het toltarief bestaat uit de aandelen voor de kosten van CO₂-uitstoot, luchtvervuiling, geluidsoverlast en infrastructuur.

Momenteel gelden devolgende tarieven, die vanaf juli worden uitgebreid met tarieven voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton.

Welke gevolgen heeft de nieuwe tol voor mij?

Bedrijfsvoertuigen met een brutogewicht van meer dan 3,5 ton (zowel solovoertuigen als motorvoertuigen in voertuigcombinaties) zullen vanaf juli 2024 de nieuwe tol moeten betalen in Duitsland. Dit zijn voertuigen die gebruikt worden voor vrachtvervoer of daarvoor bedoeld zijn.

Wat heeft dit te maken met het bruto voertuiggewicht of de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van mijn voertuig?

Voorheen werd het maximaal toegestane totaalgewicht in het land van registratie (kentekenbewijs deel 1, F2) gebruikt om de tolplicht te bepalen. De nieuwe wet, die op 1 december 2023 van kracht werd, verandert deze parameter. Het technisch toelaatbare bruto voertuiggewicht (kentekenbewijs deel 1, F1) is nu doorslaggevend om te bepalen of een voertuig in de gewichtscategorie valt waarvoor tol moet worden betaald.

Is er een mogelijkheid tot tolvrijstelling of andere vrijstellingen?

Het is belangrijk om te weten dat er voorwaarden en vereisten zijn voor vrijstelling van de tol.

Vrijstellingen van de tol voor vrachtwagens kunnen een belangrijke rol spelen, en niet alleen voor transportbedrijven. Voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit zijn vrijgesteld van tolkosten. Hieronder vind u een overzicht van de reeds bekende vrijstellingen.

Emissievrije voertuigen zoals elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof en voertuigen met een waterstofbrandstofcel blijven tot 31 december 2025 vrijgesteld van tol. Vanaf 1 januari 2026 is 25 procent van het gedeeltelijke toltarief voor infrastructuurkosten plus de gedeeltelijke toltarieven voor geluidhinder en luchtverontreiniging verschuldigd voor emissievrije voertuigen. Emissievrije voertuigen tot 4,25 ton tzGm zijn permanent vrijgesteld van tol.

Elektrisch aangedreven voertuigen

Elektrisch aangedreven voertuigen zijn een klimaatvriendelijk alternatief voor verbrandingsmotoren. Ze zijn tot eind 2025 vrijgesteld van tolheffing en betalen daarna 25 procent van het toltarief voor infrastructuur plus de toltarieven voor geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Voertuigen op waterstof (zonder uitstoot)

De huidige tolwet voorziet in een vrijstelling van de tolplicht voor nulemissievoertuigen tot 31 december 2025. Na deze datum moet alleen een verlaging van 75% van het toltarief voor infrastructuurkosten en gedeeltelijke tarieven voor luchtvervuiling en geluidshinder worden betaald.

Wettelijke vrijstellingen volgens § 1 (2) van de federale tolwet voor hoofdwegen

 • Bussen en voertuigen van de strijdkrachten, politie, civiele bescherming en rampenbestrijding, brandweer en andere hulpdiensten en de federale overheid zijn vrijgesteld van de tol.
 • Caravans en campers hoeven ook geen tol te betalen zolang ze niet worden gebruikt voor commercieel goederentransport.
 • Voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor het onderhoud en de exploitatie van wegen (met inbegrip van het reinigen van wegen en het winteronderhoud van wegen) hoeven geen tol te betalen.
 • Voertuigen gebruikt door artiesten en circussen zijn niet onderworpen aan tolheffing
 • Voertuigen die worden gebruikt door non-profitorganisaties of liefdadigheidsinstellingen voor het vervoer van humanitaire hulp (om een noodsituatie te verlichten) zijn vrijgesteld van tol.
 • Landbouw- en bosbouwvoertuigen overeenkomstig §2, lid 1, nr. 7 van de Wegenvervoerswet en de bijbehorende lege ritten zijn vrijgesteld van tol.

Ambachtelijke voertuigen

De nieuwe tolwet in Duitsland blijft voorzien in een vrijstelling voor ambachtelijke bedrijven. Dergelijke voertuigen blijven vrijgesteld van tol.

De vrijstelling voor ambachtslieden betekent een grote opluchting voor de betrokken bedrijven. Tegelijkertijd is nog niet duidelijk gedefinieerd in welke gevallen een transport onder deze vrijstelling valt en welk bewijs daarvoor moet worden geleverd.

De verantwoordelijke autoriteiten werken momenteel aan de exacte afbakening. Zodra dit bekend is, brengen we u hier uiteraard op de hoogte van het nieuws.

Kan ik mijn voertuig registreren dat is vrijgesteld van tol?

Bedrijven en eigenaars van voertuigen die niet onderhevig zijn aan tolheffing kunnen deze vrijwillig laten opnemen in een Toll Collect-lijst .Registratie voorkomt onnodige controles en bespaart tijd en moeite. De registratie is maximaal twee jaar geldig en kan niet worden verlengd.

Vrijstelling voor klein-/handwerkbedrijven

Voor tol boven 3,5 ton in Duitsland zijn klein-/handwerkbedrijven in bepaalde gevallen vrijgesteld van tol – een overzicht

De vrijstelling voor klein-/handwerkbedrijven is een ritgerelateerde vrijstelling van de Duitse 3,5-t-tol. Dat wil zeggen: ritten van voertuigen van klein-/handwerkbedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van tol.

De vrijstelling geldt voor voertuigen met een technisch toegelaten totaalgewicht in beladen toestand van meer dan 3,5 en minder dan 7,5 ton, die worden gebruikt door klein- of handwerkbedrijven.

 • Transport van materiaal, apparatuur of machines die nodig zijn voor de diensten en het werk van het klein- of handwerkbedrijf (inclusief gereedschap, arbeidsmiddelen, reserveonderdelen, bouwmaterialen, kabels, apparaten of accessoires)
 • Transport van handgemaakte goederen die zijn vervaardigd, verwerkt of gerepareerd in het eigen klein- of handwerkbedrijf
 • Retourritten en lege ritten zijn ook vrijgesteld van tol als ze rechtstreeks verband houden met vak-/handwerkactiviteiten of de levering van goederen die door vaklieden zijn geproduceerd

 • Leveringen van industrieel vervaardigde goederen
 • Commercieel transport voor derden
 • Aanvullende werkzaamheden in het kader van de algemene activiteiten van het bedrijf
 • Voor werkplaats-, transfer- of privéritten met bedrijfsvoertuigen wordt ook nog tol geheven
 • Voor gemengde ritten geldt het zwaartepunt van de rit (het aandeel in het kader van de zakelijke activiteit moet groter zijn)

Het antwoord of u onder de vrijstelling voor klein-/handwerkbedrijven valt en meer informatie is te vinden op de FAQ-pagina van Toll Collect.

Geschikt voor de vrijstelling voor klein-/handwerkbedrijven zijn bijvoorbeeld

 • handwerk-/handelskaart
 • bedrijfsregistratie (kopie)
 • leveringsbonnen
 • klantorders

BELANGRIJK:

Deze informatie verschaft een eerste overzicht. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de FAQ-pagina van Toll Collect . Voor verdere vragen over uw individuele situatie en de registratie van het voertuig van het klein- of handwerkbedrijf (zie hieronder), kunt u rechtstreeks contact opnemen met Toll Collect.

Voertuigen registreren voor de vrijstelling voor klein-/handwerkbedrijven

Hoe registreer ik voertuigen van het klein- of handwerkbedrijf om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling voor klein-/handwerkbedrijven?

De registratie van bedrijfsvoertuigen van klein- of handwerkbedrijven gebeurt online via de website van Toll Collect en is vrijwillig. Op de lange termijn kan het echter veel tijd en geld besparen, bijvoorbeeld door officiële procedures tot een minimum te beperken.

Wat is het doel van de registratie?

 • Registreer uw voertuigen van klein- of handwerkbedrijven voor de vrijstelling voor klein-/handwerkbedrijven
 • Om sneller door tolcontroles te komen en stilstandtijden te voorkomen
 • Door transparantie onnodige officiële procedures vermijden

Meer informatie is te vinden op de vragenpagina van Toll Collect over het onderwerp "Voertuigen van klein- of handwerkbedrijven registreren" . Hier leest u wat u voor de registratie nodig heeft en waar u rekening mee moet houden.

Hoe betaal ik de nieuwe tolheffingen in Duitsland?

Tolheffingen worden in Duitsland elektronisch geïnd. Een tolbox - ook wel OBU (on-board unit) genoemd - is daarom handig. De tolbox wordt in het voertuig geïnstalleerd en stuurt de tolgegevens naar het centrale tolheffingscentrum, dat het verschuldigde bedrag berekent en de bijbehorende factuur uitreikt.

Toll Collect int voornamelijk automatisch tol via de on-board unit. Een andere optie is om online of via een app te reserveren. In elk van deze gevallen kunt u de tol betalen met de DKV Card. DKV Mobility biedt ondersteuning bij de registratie en verzorgt de facturering voor u. DKV's eigen toloplossingen, zoals de DKV BOX EUROPE, zijn ook veelgebruikte opties waar u kennis mee kunt maken.

Wat zijn de voordelen van een tolbox?

Een tolbox is een elektronisch apparaat dat in uw voertuig wordt geïnstalleerd om automatisch tol te berekenen en door te sturen. Met uw eigen tolbox kun u uw tolkosten efficiënt en gemakkelijk beheren. U kunt ook altijd uw tolkosten bijhouden. U kunt bijhouden wanneer en hoe vaak u welke wegen heeft gebruikt en hoeveel u ervoor heeft moeten betalen. Dit maakt het gemakkelijker om de gemaakte kosten bij te houden en te plannen. Bij regelmatig gebruik is een tolbox een goede manier om tijd en moeite te besparen.

Welke DKV Mobility toloplossing is de juiste voor mijn voertuig?

Ons doel is om u de handigste toloplossing te bieden voor elk type voertuig, voor heel Europa.

DKV Mobility biedt al 18 jaar een betrouwbare factureringsservice voor tolheffing via de Toll Collect OBU. Deze oplossing kan geschikt zijn voor u als uw voertuigen voornamelijk in Duitsland rijden.

Rijden uw voertuigen tegelijkertijd in andere Europese landen? Wij hebben de oplossing met de DKV Box EUROPE! De tol wordt elektronisch geregistreerd met slechts één apparaat en u kunt alle transacties bijhouden in uw factuur.

In alle gevallen profiteert u van duidelijke facturering, gemakkelijke betaling via DKV Mobility en een betrouwbaar team aan uw zijde.

Neem contact met ons op

Waar moet ik op letten als ik mijn voertuigen registreer voor de nieuwe tol?

De CO2-tarieven zijn een doorslaggevend onderdeel bij het berekenen van de tolkosten voor uw voertuig. In de toekomst ben t u verplicht om de CO2-klasse van uw voertuig op te geven wanneer u de tol bestelt.

Alles wat u moet weten over de nieuwe CO2-klassen en de toekomstige registratie en facturering van de CO2-tol vind t u op onze themapagina "De nieuwe CO2-afhankelijke tol voor vrachtwagens in Duitsland".

De nieuwe regulering van de toltarieven dient om de vervoersinfrastructuur te financieren. Deachtergrond van de nieuwe aanpassing van de berekening van de toltarieven zijn zowel EU-eisen als het zogenaamde infrastructuurkostenrapport van het federale ministerie voor digitale en transportzaken. Volgens de zogenaamde Eurovignet-richtlijn moet de tol voor vrachtwagens gebaseerd zijn op de kosten voor de aanleg, exploitatie, het onderhoud en de uitbreiding van transportroutes.

De nieuwe wetgeving met betrekking tot de Duitse tolheffing zal vanaf juli 2024 ook van invloed zijn op bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5 ton. Dit zijnvoertuigen die voor vrachtvervoer wordengebruikt of daarvoor bedoeld zijn.

Op alle federale wegen en snelwegen wordt tol geheven. Tol moet alleen al betaald worden om zo'n weg op te rijden, en ook bij de bijbehorende tankstations en servicestations.

Vanaf 01.07.2024

De huidige tolheffing omvat aandelen voor de infrastructuurkosten en de veroorzaakte geluidshinder (afhankelijk van de gewichtsklasse en, boven 18 ton bruto voertuiggewicht, bijkomend van het aantal assen), alsook voor de veroorzaakte luchtvervuiling en CO2-vervuiling. Dit aandeel hangt af van de indeling van een voertuig in een van de zes vervuilingscategorieën (A tot F).

Het exacte bedrag van de vrachtwagenheffing hangt af van verschillende factoren, zoals de voertuigklasse en de respectieve vervuilende uitstoot van een vrachtwagen - of de route in kwestie.

Momenteel gelden de volgende tarieven, die vanaf juli worden uitgebreid met tarieven voor voertuigen van meer dan 3,5 ton.

Bedrijfsvoertuigen met een brutogewicht van meer dan 3,5 ton zullen vanaf juli 2024 de nieuwe tol moeten betalen in Duitsland. Dit zijn voertuigen die voor vrachtvervoer worden gebruikt of daarvoor bedoeld zijn.

Voorheen werd het maximaal toegestane totaalgewicht in het land van registratie (kentekenbewijs deel 1, F2) gebruikt om de tolplicht te bepalen. De nieuwe wet, die op 1 december 2023 van kracht wordt, verandert deze parameter. Het technisch toelaatbare bruto voertuiggewicht (kentekenbewijs deel 1, F1) is nu doorslaggevend om te bepalen of een voertuig in de gewichtsklasse valt waarvoor tol moet worden betaald.

Het is belangrijk om te weten dat er voorwaarden en vereisten zijn voor vrijstelling van de tol.

Vrijstellingen van de tol voor vrachtwagens kunnen een belangrijke rol spelen, en niet alleen voor transportbedrijven. Voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen zoals aardgas of elektriciteit zijn vrijgesteld van tolkosten. Hier vind je een overzicht van de reeds bekende vrijstellingen.

Elektrisch aangedreven voertuigen zijn vrijgesteld van de tolplicht

Elektrisch aangedreven voertuigen zijn een klimaatvriendelijk alternatief voor verbrandingsmotoren. Zelfs onder de nieuwe wetgeving zijn ze voor onbepaalde tijd volledig vrijgesteld van tol. Volgens sectie 2 nr. 1 van de wet op elektrische mobiliteit omvatten elektrisch aangedreven voertuigen zuivere batterijvoertuigen, extern oplaadbare hybride voertuigen en brandstofcelvoertuigen. E-vrachtwagens die op een accu rijden, zijn ook vrijgesteld van tol.

Voertuigen op waterstof (zonder uitstoot)

Het huidige wetsontwerp van de Duitse regering voorziet in een tolvrijstelling voor nulemissievoertuigen tot 31 december 2025. Na deze datum moet alleen nog een verlaging van 75% van het toltarief voor infrastructuurkosten en gedeeltelijke tarieven voor luchtvervuiling en geluidshinder worden betaald.

Wettelijke vrijstellingen volgens § 1 (2) van de federale tolwet voor hoofdwegen

 • Bussen, caravans en voertuigen van het leger, de politie, de civiele bescherming en rampenbestrijding, de brandweer en andere hulpdiensten en de federale overheid zijn vrijgesteld van tol.
 • Voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor het onderhoud en de exploitatie van wegen (met inbegrip van het reinigen van wegen en het winteronderhoud van wegen) hoeven geen tol te betalen.
 • Voertuigen gebruikt door showmannen en circussen zijn niet onderworpen aan tolheffing
 • Voertuigen die worden gebruikt door non-profitorganisaties of liefdadigheidsinstellingen voor het vervoer van humanitaire hulp (om een noodsituatie te verlichten) zijn vrijgesteld van tol.
 • Landbouw- en bosbouwvoertuigen overeenkomstig §2, lid 1, nr. 7 van de Wegenvervoerswet en de bijbehorende lege ritten zijn vrijgesteld van tol.

Status van de vrijstellingsverordening voor ambachtelijke voertuigen

De nieuwe tolwet in Duitsland blijft voorzien in een vrijstelling voor ambachtelijke bedrijven. Dergelijke voertuigen blijven vrijgesteld van tol.

Hier vind je verschillende details uit de wet over de vrijstelling voor handelaars: Er staat onder andere dat een vrijstelling niet van toepassing is als de chauffeur een beroepschauffeur is. Dit betekent: Als het om een bezorgrit gaat, mag het vervoer zelf geen commercieel vervoer door een transportbedrijf zijn. Ook mag het vervoer niet tegen betaling voor derden worden uitgevoerd. De chauffeur moet zelf een ambachtelijk beroep uitoefenen in de zin van de ambachtscode. Er staat ook: "In principe moet de chauffeur naast het vervoer betrokken zijn bij de behandeling, de verwerking of het gebruik van de vervoerde goederen." Voor een verdere afbakening wordt ook een onderscheid gemaakt tussen ambachtelijke en industriële productie en wordt verwezen naar de "Richtlijnen voor de afbakening van ambacht, industrie, handel en diensten " van de Vereniging van Duitse Kamers van Koophandel en Industrie (DIHK) en de Vereniging van Duitse Kamers van Ambachten (DHKT). De Vereniging van Duitse Kamers van Ambachten biedt ook de relevante informatie met haar "Handel van A tot Z" afbakeningsgids - die te vinden is bij de ZDH (Duitse Confederatie van Ambachten) .

Kan ik mijn voertuig registreren dat is vrijgesteld van tol?

Bedrijven en eigenaars van voertuigen die niet onderhevig zijn aan tolheffing kunnen deze vrijwillig laten opnemen in een Toll Collect-lijst . Registratie voorkomt onnodige controles en bespaart tijd en moeite. De registratie is maximaal twee jaar geldig en kan niet worden verlengd.

Tolheffingen worden in Duitsland elektronisch geheven. Daarvoor is een tolkastje nodig, ook wel OBU (on-board unit) genoemd. De tolkast wordt in het voertuig geïnstalleerd en stuurt de tolgegevens naar het centrale tolheffingscentrum, dat het verschuldigde bedrag berekent en de bijbehorende factuur verstuurt. Met de tolexploitant Toll Collect kunt u de tol automatisch betalen via de on-board unit, maar ook via internet of app met de DKV Card. DKV biedt ondersteuning bij de registratie en verzorgt de facturering voor u. Ook de eigen toloplossingen van DKV, zoals de DKV BOX EUROPE, zijn een veelgebruikte optie waarmee u hier kennis kunt maken.

Een tolkastje is een elektronisch apparaat dat in je voertuig wordt geïnstalleerd om automatisch tol te berekenen en door te sturen. Met je eigen tolkastje kun je je tolkosten efficiënt en gemakkelijk beheren. Je kunt ook altijd je tolkosten bijhouden. Je kunt bijhouden wanneer en hoe vaak je welke wegen hebt gebruikt en hoeveel je ervoor hebt moeten betalen. Dit maakt het gemakkelijker om de gemaakte kosten bij te houden en te plannen. Bij regelmatig gebruik is een tolkastje een goede manier om tijd en moeite te besparen.

Ons doel is om je de handigste toloplossing te bieden voor elk type voertuig, voor heel Europa.

DKV biedt al 18 jaar de betrouwbare factureringsservice voor tolheffing via de Toll Collect OBU. Deze oplossing kan geschikt zijn voor u als uw voertuigen voornamelijk in Duitsland rijden.

Reizen uw voertuigen tegelijkertijd in andere Europese landen? Wij hebben de oplossing met de DKV Box EUROPE! De tol wordt elektronisch geregistreerd met slechts één apparaat en u kunt alle transacties bijhouden in uw klantenrekening.

In alle gevallen profiteert u van duidelijke facturering, gemakkelijke betaling via DKV en een betrouwbare adviseur aan uw zijde.

Neem contact met ons op

De CO2-tarieven zijn een doorslaggevend onderdeel bij het berekenen van de tolkosten voor je voertuig. In de toekomst ben je verplicht om de CO2-klasse van je voertuig op te geven wanneer je de tol bestelt.

Alles wat je moet weten over de nieuwe CO2-klassen en de toekomstige registratie en facturering van de CO2-tol vind je op onze speciale pagina "De nieuwe CO2-afhankelijke tol voor vrachtwagens in Duitsland".