Truck on a ferry


24h in heel Europa beschikbaar, wanneer men ze nodig heeft:
De zekerheidstellingen van LUNADIS.

Zonder cash ter plaatse kan uw transportactiviteit snel stilvallen, want in vele gevallen kunnen uw chauffeurs dan gewoon niet doorrijden. Zowel in het binnen- als in het buitenland. En zulke momenten kosten waardevolle tijd en geld.

De dienst die u aan cash helpt in noodgevallen is uw mobiele „reddingsinstantie“ wanneer cash in geval van nood onmiddellijk direct ter plaatse nodig is. Een oproep bij DKV ASSIST volstaat, en het vereiste bedrag aan cash is dan onderweg naar uw chauffeur. Snel en zonder administratieve rompslomp.

Informatie over de zekerheidstellingen krijgt u van uw eigen DKV team of op telefoonnummer
00800 365 24 365
.

Veel voorkomende gevallen, waarin vrachtwagenchauffeurs dringend cash nodig hebben en profiteren van de LUNADIS zekerheidstellingen, zijn:

 • Geldboetes/Bekeuringen/Waarborgen
  In sommige landen accepteren de autoriteiten ter plaatse geen bank- of kredietkaarten en verhinderen uw vrachtwagen om verder te rijden, tot het volledige bedrag betaald is.
 • Bij diefstal of verlies van cash
  Zulke gevallen komen altijd ongelegen, wanneer verder rijden hierdoor onmogelijk is. Zoiets kan altijd, ondanks de grootste voorzorgsmaatregelen, gebeuren.
 • Per vergissing Tanken bij tankstations zonder DKV acceptatie
  Wanneer men het merkt aan de benzinepomp is het meestal al te laat – het bezochte tankstation blijkt geen deel uit te maken van het grote DKV servicenet in Europa.
 • Reparatiediensten bij servicestations zonder DKV acceptatie
  Uw voertuig moet worden gerepareerd en de garage aanvaardt enkel cash, dan is goede raad duur.
 • Onvoorzienbare extra kosten voor overnachtingen
  Een van uw vrachtwagens valt stil, wordt‘s nachts gerepareerd en uw chauffeur heeft voor de onvoorziene situatie cash nodig.

Volledig kostentransparant –
de levering van cash met de zekerheidstellingen van LUNADIS.

Uw persoonlijke levering van cash voor het noodgeval!

 1. Gewenste limiet
  Voor wanneer het echt nodig is, komt u een persoonlijke limiet overeen voor een eventuele afgifte van cash.
 2. Limietbevestiging
  Wij garanderen u dat als uw chauffeur een beroep wilt doen op de zekerheidstellingen, DKV ASSIST u vóór afwikkeling van het voorschieten van cash informeert over de aangevraagde hoogte en een vrijgave inwint.
 3. Factuur
  Als er een beroep wordt gedaan op het voorschieten van cash ontvangt u van LUNADIS een factuur van ROLAND Schutzbrief over de voorgeschoten zekerheidstelling, waarin alle kosten gedetailleerd zijn opgesomd.
 4. V olledige kostencontrole
  Voor het beschikbaar stellen en organiseren van de dienstverlening berekent LUNADIS, afhankelijk van het cash bedrag, van geval tot geval forfaitaire kosten voor de interventie ter hoogte van min. 142,– € tot max. 292,– €. ROLAND Schutzbrief Versicherung AG berekent voor de vereenvoudigde afwikkeling van de vereffening van de eis tot teruggave via LUNADIS behandelingskosten ter hoogte van 2,5 % van het cash bedrag.

Alle ontstane kosten voor het beroep op de zekerheidstellingen zijn transparant, waterdicht en kunnen worden nagetrokken!

Juridische informatie over de zekerheidstellingen
Het verlenen van cash als hulp in noodgevallen gebeurt onder de hierna genoemde voorwaarden:

 • Het beschikbaar stellen van cash als hulp in noodgevallen is een extra prestatie van LUNADIS. Hiervoor heeft LUNADIS een verzekeringscontract afgesloten met ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG Keulen.
 • De verzekeraar stelt cash beschikbaar als hulp in noodgevallen in de vorm van een lening en zorgt ervoor dat het bedrag op de plaats van handeling wordt overhandigd aan de ontvanger. Meer specifiek gelden de verzekeringsvoorwaarden voor het verlenen van cash als hulp in noodgevallen van ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG en aanvullend de AHV van LUNADIS.
 • Het beschikbaar stellen van cash als hulp in noodgevallen is een lening van de verzekeraar, die meteen na afgifte in rekening gebracht wordt.

Meer informatie over de zekerheidstellingen krijgt u van uw eigen DKV team of op telefoonnummer 00800 365 24 365 .

Download Lunadis zekerheidstellingen

www.lunadis.com