Truck on a ferry.


Dostępny 24 h na dobę w całej Europie – zawsze, gdy jest potrzebny:
serwis zabezpieczający firmy LUNADIS.

Brak gotówki na miejscu może wstrzymać transport, ponieważ w wielu przypadkach kierowca nie będzie mógł kontynuować jazdy. Zarówno w kraju, jak i za granicą. A przestoje to strata cennego czasu i pieniędzy.

Gotówka w sytuacjach awaryjnych to mobilne „koło ratunkowe” rzucane zawsze wtedy, gdy na miejscu pilnie potrzebne są pieniądze. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu DKV ASSIST i wymagana kwota zostanie niezwłocznie przekazana kierowcy. Szybko i bez zbędnych formalności.

Informacji o świadczeniach w ramach serwisu zabezpieczającego można uzyskać u doradców oraz pod numerem telefonu
00800 365 24 365
.

Częste przypadki, w których kierowcy ciężarówek pilnie potrzebujący gotówki mogą skorzystać z serwisu zabezpieczającego LUNADIS:

 • Grzywny/mandaty karne/kaucje
  W niektórych krajach miejscowe urzędy nie akceptują kart płatniczych i kredytowych, uniemożliwiając kontynuowanie jazdy aż do momentu uregulowania całej należności.
 • Kradzież lub utrata gotówki
  Są to zawsze trudne sytuacje, zwłaszcza gdy kontynuowanie jazdy jest niemożliwe. Mogą się przydarzyć każdemu mimo wszelkich środków ostrożności.
 • Omyłkowe zakupy paliwa na stacjach, które nie są objęte ofertą DKV
  Gdy kierowca dopiero przy dystrybutorze zorientuje się, że wybrana stacja paliw nie należy do rozbudowanej europejskiej sieci serwisowej DKV, jest już najczęściej za późno.
 • Usługi napraw w stacjach serwisowych, które nie są objęte ofertą DKV
  Gdy pojazd wymaga naprawy, a warsztat serwisowy akceptuje wyłącznie płatności gotówką, sytuacja się komplikuje.
 • Nieprzewidziane dodatkowe koszty noclegów
  W nieprzewidzianej sytuacji, gdy jeden z samochodów ciężarowych ulega awarii i musi być naprawiony przez noc, a kierowca potrzebuje gotówki.

Koszty pod pełną kontrolą –
udostępnianie gotówki w ramach serwisu zabezpieczającego firmy LUNADIS.

Udostępnianie gotówki w sytuacjach awaryjnych!

 1. Określony limit
  Możliwość ustalenia indywidualnego limitu na wypadek, gdy potrzebna będzie gotówka.
 2. Potwierdzenie limitu
  Gwarantujemy, że w sytuacji, gdy kierowca będzie chciał skorzystać z usług w ramach serwisu zabezpieczającego, przed wydaniem gotówki DKV ASSIST powiadomi Klienta o wysokości żądanej kwoty w celu uzyskania akceptacji.
 3. Faktura
  Klienci korzystający z usługi udostępnienia gotówki otrzymają za pośrednictwem firmy LUNADIS fakturę wystawioną przez firmę ROLAND Schutzbrief za świadczenia sfinansowane w ramach serwisu zabezpieczającego ze szczegółowym zestawieniem wszystkich kosztów.
 4. W szystkie koszty pod kontrolą
  Za świadczenie i realizację usługi na terenie Europy firma LUNADIS pobiera indywidualnie ustalaną opłatę ryczałtową w wysokości od 142 do maks. 292 euro – w zależności od kwoty udostępnionej w gotówce. Z tytułu wyrównania żądanej kwoty w trybie uproszczonym za pośrednictwem firmy LUNADIS spółka ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 2,5% kwoty udostępnionej w gotówce.

Wszystkie koszty związane z korzystaniem z serwisu zabezpieczającego są przejrzyste i mogą być w pełni udokumentowane!

Informacje prawne dotyczące serwisu zabezpieczającego
Udostępnianie gotówki w sytuacjach awaryjnych jest usługą świadczoną na podstawie poniższych zasad:

 • Gotówka w sytuacjach awaryjnych jest usługą dodatkową firmy LUNADIS. W tym celu pomiędzy firmą LUNADIS a spółką ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG Köln zawarta została odpowiednia umowa ubezpieczeniowa.
 • Ubezpieczyciel udostępnia gotówkę w sytuacjach awaryjnych w formie pożyczki i zleca przekazanie kwoty w gotówce odbiorcy w miejscu świadczenia usługi. Obowiązują szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej obejmującej usługę Gotówka w sytuacjach awaryjnych udzielanej przez spółkę ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG, a także OWH firmy LUNADIS.
 • Gotówka w sytuacjach awaryjnych jest pożyczką udzielaną przez ubezpieczyciela z terminem wymagalności liczonym od momentu jej udostępnienia.

Więcej informacji o świadczeniach w ramach serwisu zabezpieczającego można uzyskać u doradców oraz pod numerem telefonu 00800 365 24 365 .

Download Lunadis serwis zabezpieczający

www.lunadis.com