DKV Card NGO

Person with dkv card in hand

DKV Card NGO

Nasza dotowana karta paliwowa

DKV Card NGO

Organizacjom non-profit W Polsce oferujemy DKV Card NGO, dotowany produkt w postaci karty paliwowej:

  • bezpłatnie (bez opłat za kartę lub usługi)
  • Wspieranie projektów ochrony klimatu
  • Jedna karta dla wszystkich usług

Kwalifikujące się organizacje to te, które działają jako organy lub stowarzyszenia korzystające z ulg podatkowych, na zasadzie dobrowolności, nie dla zysku lub na rzecz społeczności.

Udana przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczno-polityczna idą w parze. Zaangażowanie społeczne zawsze było częścią tożsamości DKV Mobility. Dlatego jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wytycznych United Nations Global Compact.

Stowarzyszenia, organizacje non-profit, inicjatywy społeczne - wszystkie te podmioty tworzą filary naszej solidarnej społeczności, którą chcemy odpowiedzialnie wspierać - naszymi produktami, środkami finansowymi, ale także pomocnymi dłońmi z naszej własnej organizacji, które wkładają energię w swoją pracę.

Oto przegląd naszego zaangażowania społecznego w 2022 roku.