Zwei Männer an einem Verladehof.


Izaberite zemlju

Izaberite zemlju

Informacije o putarinama u Luksemburgu

Za korišćenje autoputeva u Holandiji, Luksemburgu, Danskoj i Švedskoj potrebna Vam je evrovinjeta za vozila teža od 12 t ili više, koja se koristi za plaćanje putarine. Autobusi su izuzeti od ove uredbe.

Rezervišite Evrovinjetu odmah  (Potrebna je prijava)

Pružalac usluga naplate putarine:  AGES

Opšte informacije

Luksemburg

Luksemburg

Valid for vehicleRoutesBilling
≥ 12 tFreewaysDKV CARD

Smernice za kamione

Evrovinjeta se može izdati na benzinskim pumpama ili graničnim punktovima, kao i direktno u kompaniji DKV na pojedinačni period (od 7 dana do 1 godine). Sa elektronskom evrovinjetom svi potrebni podaci (registarski broj, država registracije, klasa zagađivača, broj osovina kao i vremenski period) se evidentiraju elektronski, i vozaču više nisu potrebni papirni sertifikati.

Plaćanje

Easy Payment with DKV CARD.

Svoje dnevne, nedeljne, mesečne ili godišnje elektronske evrovinjete možete platiti svojom DKV CARD na poznatim mestimaizdavanja  (benzinske pumpe) ili naručiti evrovinjete direktno od kompanije DKV.

Informacije o aktuelnim cenama evrovinjete i podrška za obračun troškova na osnovu fiksnih cena putarine dostupne su preko AGES  kalkulatora naknada  .

Visina putarine varira i zavisi od emisione klase, broja osovina i roka važenja.

Prijavite se za DKV CARD sada

Prednosti za klijente kompanije DKV

  • Pogodno direktno naručivanje od kompanije DKV sa početne stranice sajta kompanije DKV ili preko Vaše DKV prodajne filijale.
  • Direktno naručivanje je moguće i za vozila bez sopstvene DKV CARD (samo treba da navedete koja DKV CARD će se koristiti za naplatu).
  • DKV će Vas automatski obavestiti e-poštom na vreme pre isteka elektronske vinjete.
  • Na računu kompanije DKV jasno se navode sve potrebne informacije za nesmetanu dalju obradu.

Zatražite da Vas pozovemo

Da li biste želeli da iskoristite prednosti koje Vam nudi kompanija DKV Mobility?

Rado ćemo Vas pozvati.

Zdravo .

Unesite naziv vaše kompanije.

Unesite Vašu adresu e-pošte.

Unesite Vaš broj telefona.