Kilometerstand for elektriske kjøretøyOfte -
stilte spørsmål

person holding mobilephone with DKV App on it

Kilometerstand med DKV Mobility-appen - spørsmål og svar

Sjåføren kan legge inn kjørelengden før eller under den pågående ladeprosessen.

Det er valgfritt å legge inn kilometerstanden. Føreren kan hoppe over dette trinnet.

Kilometeravlesningen for @road-transaksjoner fungerer for øyeblikket.

Kilometerstand er tilgjengelig for ladeprosesser som er autorisert via DKV Card +Charge eller DKV Mobility App.

Kjørelengden vises i transaksjonsoversikten i DKV Mobility-appen.

Det kan ta noen minutter før transaksjonen vises i transaksjonsoversikten.

Det er for øyeblikket ikke mulig å lese av kilometertelleren etter en fullført ladeprosess.

Kilometeravlesning støttes for øyeblikket ikke for Tesla-stasjoner.