Kilometertælleraflæsning for elbilerHyppigt -
stillede spørgsmål

person holding mobilephone with DKV App on it

Kilometertælleraflæsning med DKV Mobility-appen - spørgsmål og svar

Føreren kan indtaste kilometertallet før eller under den aktuelle opladningsproces.

Det er valgfrit at indtaste kilometerstanden. Føreren kan springe dette trin over.

Kilometeraflæsningen for @road-transaktioner fungerer i øjeblikket.

Kilometerstand er tilgængelig for opladningsprocesser, der er godkendt via DKV Card +Charge eller DKV Mobility App.

Kilometertallet vises i transaktionsoversigten i DKV Mobility-appen.

Det kan tage et par minutter at få vist transaktionen i transaktionsoversigten.

Det er i øjeblikket ikke muligt at aflæse kilometertælleren efter en afsluttet opladningsproces.

Kilometertælleraflæsning understøttes i øjeblikket ikke for Tesla-stationer.