Zwei Männer an einem Verladehof.


Izaberite zemlju

Izaberite zemlju

Informacije o putarinama za Rusiju

*** Usluga trenutno nije dostupna ***

Putarina Platon važi u Rusiji na nivoucele zemlje  (PDF) za kamione čija je ukupna dozvoljena masa veća od dvanaest tona. Približno 50.774 km federalnih puteva podleže naplati putarine.

Pružalac usluga naplate putarine: Platon und Pskov

Opšte informacije

Rusija

Rusija

Valid for vehiclesRoutesBilling
≥ 12 tFreeways, regional routes Pskov regionTicket / DKV CARD

Smernice za kamione

Truck on the road

Registracija za Platon

Za naplatu putarine potrebna je popunjena registracija. Ovo se može uraditi ili u kancelarijama servisa Platon ili na web-stranici Platon.Morate otvoriti nalog na korisničkom portalu  da biste mogli da se registrujete na mreži. Potrebna su Vam sledeća prateća dokumenta:

 • Kompanije koje nisu iz Rusije:
  • Pasoš ovlašćenog predstavnika kompanije
  • Saobraćajna dozvola za vozilo
  • Matični broj preduzeća (sedište)
  • Potvrda o poreskoj registraciji / ID poreza na dodatu vrednost

 • Kompanije iz Rusije:
  • Osnivački akt kompanije
  • Potvrda o poreskoj registraciji
  • Saobraćajna dozvola za vozilo

Imajte na umu da svi dokumenti moraju biti prevedeni na ruski i overeni kod notara. Vozač treba da nosi potrebnu prateću dokumentaciju sa sobom.

Za one koji su često za volanom, dobra opcija je ugradnja unutrašnje jedinice. Oprema se može besplatno pozajmiti nakon potpisivanja odgovarajućeg ugovora. Za povremena ili jednokratna putovanja, stanice na graničnim prelazima nude takozvanu maršutnu kartu (marshrutnaya karta), koja se može platiti na licu mesta. Nakon uspešne registracije na web-sajtu , možete platiti putarinu putem aplikacije

Plaćanje

1. Karta

Plaćanje putarine za korišćenje saveznih autoputeva vrši se unapred kupovinom karte. Karta se može kupiti korišćenjem kartice DKV CARDna sledećim mestima:

• Na prodajnim mestima sistema Platon

• Na terminalima

• U Cockpit-u na web-sajt sistema Platon  ili uz pomoć aplikacije

Naručite DKV CARD odmah

2. Ugrađena unutrašnja jedinica za vozilo (eng. on-board unit (OBU))

Naplata putarine se vrši putem OBU, u zavisnosti od broja pređenih kilometara. Da biste koristili OBU, obavezna je  registracija  u sistemu operatera.

Ako imate bilo kakvih pitanja o putarini za kamione u Rusiji, obratite se lokalnoj  kancelariji kompanije DKV . Ili Vas mi možemo besplatno nazvati.

Prednosti za klijente kompanije DKV

 • Naručite on-lajn bez ikakvih teškoća 24/7 (unapred)
 • Naplata za vozilo, bez potrebe za gotovinom, jednostavno uz Vašu DKV CARD
 • Potpuna transparentnost kupljenih usluga putem Vašeg DKV računa i usluge DKV eReporting

Zatražite da Vas pozovemo

Da li biste želeli da iskoristite prednosti koje Vam nudi kompanija DKV Mobility?

Rado ćemo Vas pozvati.

Zdravo .

Unesite naziv vaše kompanije.

Unesite Vašu adresu e-pošte.

Unesite Vaš broj telefona.