{{include.title}}

Een overvol stroomnet: de standaardisatie van Vehicle-2-Grid
Zwei Männer an einem Verladehof.

De verschuiving naar elektrisch rijden draagt bij aan de inspanningen van de Europese Unie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Een mooie ontwikkeling. Echter, te midden van deze positieve ontwikkelingen doemt een uitdaging op: het stroomnet zit vol, en kan de vraag naar energie niet meer bijbenen. Om de transitie naar elektrisch rijden te blijven ondersteunen, moeten we volgens Bas Bullens, Head of eMobility bij DKV Mobility, onder andere kijken naar Vehicle-2-Grid technologie. Wat is het? En welke stappen moeten nog worden gezet om de technologie standaard te maken?

Vehicle-2-Wat?

Vehicle-2-Grid, ofwel V2G, is een technologie waarmee elektrische voertuigen (EV) energie kunnen opslaan in de batterij van het voertuig. In plaats van alle energie te gebruiken, kunnen ze zo elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet wanneer dat nodig is om de balans tussen vraag en aanbod van energie te bewaken.

Waarom is dit handig? Op dit moment wordt er te veel gevraagd van ons stroomnet en hebben we steeds vaker te maken met stroomstoringen- en uitval. Dit komt doordat op piekmomenten – bijvoorbeeld wanneer mensen thuiskomen of tijdens bepaalde weersomstandigheden – er meer energie wordt verbruikt dan het stroomnet aankan. Op dit soort momenten gebruiken er (te) veel mensen tegelijkertijd apparatuur, zoals bijvoorbeeld de verwarming of airconditioning. Door op dit soort momenten gebruik te maken van energie die is opgeslagen in de batterij van je auto, help je mee bij het spreiden van de energievraag.

De voordelen van V2G

 • Betere spreiding van energie: zoals hierboven benoemd is een groot voordeel van V2G dat je de vraag naar energie kunt spreiden. Dit doe je door je EV op te laden in periodes dat er weinig vraag is naar energie. Tijdens piekmomenten kun je het overtollige stroom terugleveren aan het net, of zelf gebruiken, waardoor de druk op het net wordt verminderd. Zo blijft er een stabielere stroomtoevoer, waardoor overbelasting wordt voorkomen en het risico op stroomstoringen of uitval aanzienlijk wordt verminderd.

 • Minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen: wanneer er een overschot is aan elektriciteit – bijvoorbeeld op zonnige dagen – en je maakt gebruik van zonnepanelen, kunnen EV’s deze hernieuwbare energie opslaan. Hoe groter de accu, hoe meer je kunt opslaan. Op de momenten dat er veel vraag naar energie is, kan de opgeslagen energie teruggeleverd worden aan het stroomnet. Hierdoor ben je niet volledig afhankelijk van fossiele brandstof.

 • Kostenbesparing: het is niet alleen goed voor ons stroomnet, maar ook voor de portemonnee. De overtollige energie die is opgeslagen op je EV-batterij, kun je gebruiken op een moment waarop energie het duurst is.

De stappen naar een toekomst met V2G
Dit klinkt allemaal erg mooi, maar we zijn er nog niet. V2G-technologie staat nog in de kinderschoenen en op dit moment zijn de meeste elektrische voertuigen nog niet compatible met V2G-technologie. Om dit te verwezenlijken, moeten we een aantal stappen zetten:

 • Standaardisatie van V2G-technologie
  Om V2G-technologie standaard te maken in de EV-infrastructuur, is het van belang dat bijna alle EV’s naadloos met V2G-technologie kunnen communiceren. Dus dat het voor elke EV mogelijk is om energie op te slaan en terug te leveren aan het stroomnet. Dit betekent dat fabrikanten van EV's moeten samenwerken met energiebedrijven, netbeheerders en overheidsinstanties om een uniforme en gestandaardiseerde V2G-infrastructuur te ontwikkelen.

 • Financiële prikkels
  Om de acceptatie van V2G-technologie te bevorderen, kan het zinvol zijn om zowel consumenten als bedrijven financiële stimulansen of belastingvoordelen aan te bieden. Dit vergroot de bereidheid om V2G-technologie te implementeren en te benutten.

 • Uitbreiden V2G-infrastructuur
  Dit sluit aan bij de standaardisatie van V2G-technologie. Een toegankelijke en uitgebreide EV-laadinfrastructuur helpt bij de overstap op EV en daarbij de implementatie van V2G-technologie.

 • Blijven ontwikkelen van V2G-technologie
  We zijn nog niet op het punt dat V2G de standaard is. Daarom is het belangrijk dat autofabrikanten en energieleveranciers blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling van de technologie. Hierdoor blijven we de prestaties verbeteren, waardoor we uiteindelijk nog betrouwbaarder en efficiënt gebruik kunnen maken van V2G-systemen.

Totdat V2G een gevestigd onderdeel wordt van onze laadinfrastructuur, hoeven we niet stil te zitten om iets te doen tegen het overvolle stroomnet. Zowel bedrijven als consumenten kunnen bewust omgaan met hun laadgedrag. Denk bijvoorbeeld aan het vermijden van piekmomenten voor het opladen van je auto of het inschakelen van apparatuur. Op de werkvloer kan slim energieverbruik ook een verschil maken; bij weinig aanwezigen kun je overwegen energie te besparen door lampen en apparatuur in bepaalde ruimtes uit te schakelen. Samen kunnen we bijdragen aan een veerkrachtiger energienetwerk en de lasten van het energienet dragen.

Dirk Heinrichs

Press Spokesman

Mobil +49 172 2497688

dirk.heinrichs@dkv-mobility.com

Julianna Norsam

Manager Corporate Communications

Mobil +49 152 57601328

julianna.norsam@dkv-mobility.com

Carolin Hüppe

Manager Corporate Communications

Mobil +49 174 1856366

carolin.hueppe@dkv-mobility.com