Sociaal engagement - Fischer Stichting

Sociaal engagement - Fischer Stichting
people putting hands together to cheer up

Ondersteuning van de sociale betrokkenheid van medewerkers - De Fischer Foundation is inmiddels in de derde generatie en zet zich sinds de oprichting bij het 75-jarig jubileum van DKV in voor sociale betrokkenheid. Een van de belangrijkste activiteiten is maatschappelijke betrokkenheid. Vrijwilligers zijn de pijlers van onze samenleving. Veel verenigingen en maatschappelijke instellingen zijn voor hun functioneren afhankelijk van vrijwillige inzet. Veel medewerkers van DKV zijn in hun vrije tijd vrijwilliger. De Fisher Foundation bevordert al meer dan 10 jaar actief de vrijwillige inzet van DKV-medewerkers en helpt ook huidige en voormalige medewerkers die buiten hun schuld in zwaar weer terecht zijn gekomen.