Възстановяване на данъка върху минералните масла
лесно

Woman working on the laptop

Всички установени в ЕС автомобилни превозвачи могат да възстановят данъка върху минералните масла, платен в страни като Белгия, Франция, Италия, Хърватия, Унгария, Словения и Испания.

Вноски на провинциите за възстановяване на разходи (PDF)

Изисквания

Мъж с калкулатор

Условието за възстановяване е превозните средства да имат допустимо брутно тегло от поне 7,5 тона или повече от осем пътници. Данъкът върху минералните масла може да бъде възстановен, ако е платен с карта за гориво, кредитна карта или банкова карта при зареждане, но не и ако е платен в брой.

Презареждането, което не може да бъде отнесено към превозно средство във фактурите (липсващи данни или данни, които се различават от официалния регистрационен номер на превозното средство, напр. автомобилни карти и т.н.), се изключва от възстановяването на данъка върху минералните масла.

Кандидатствайте за DKV CARD сега

Поискайте необвързваща оферта сега!

Бихте ли искали също да се възползвате от предимствата на DKV?

Ще ви се обадим.

Прочетете правилата за поверителност тук

* Задължително поле