{{include.title}}

Zpráva o trvalé udržitelnosti 2023: Společnost DKV Mobility snížila emise CO2 o 50,4 procenta
DKV Mobility Headquarters

• Hodnocení v oblastech trvalé udržitelnosti a ESG: Společnost DKV Mobility patří mezi 1 procento podniků s nejlepšími výsledky v globálních hodnoceních organizací EcoVadis a Sustainalytics

• Zákazníci společnosti DKV Mobility sázejí stále častěji na alternativní a obnovitelné energie

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, zveřejnila svou Zprávu o trvalé udržitelnosti v roce 2023, která informuje o strategii společnosti DKV Mobility v oblasti ESG (ochrana životního prostředí, společenská odpovědnost a odpovědné řízení a správa podniku) a o jejích závazcích i dosaženém pokroku při realizaci cílů v oblasti ESG.

Společnost DKV Mobility snížila v roce 2023 své emise CO2 o 50,4 procenta v porovnání s výchozím rokem 2019. Úspěšně tak dosáhla prvního cíle svého programu Green Pledge z roku 2021, jímž bylo snížení emisí CO2 z vlastních provozních činností o 50 procent do roku 2023. Tento výsledek dokládá zaměření společnosti DKV Mobility na ekologickou odpovědnost a udržitelný růst. Druhým cílem programu Green Pledge je snížit emise CO2 vozových parků provozovaných zákazníky o 30 procent do roku 2030 v porovnání s výchozím rokem 2019.

„Snížením našich firemních emisí oxidu uhličitého o 50,4 procenta jsme pozoruhodným způsobem ukázali, že stojíme za svým programem na ochranu klimatu Green Pledge a s velkou obětavostí naplňujeme naše cíle týkající se ESG. V nastoupené cestě budeme pokračovat, abychom v době energetické transformace vykazovali spolu s našimi zákazníky ještě lepší výsledky v oblasti ESG, a to v naprostém souladu s naším korporátním cílem ‚urychlovat přechod na hospodárnou a udržitelnou mobilitu budoucnosti‘,“ říká Marco van Kalleveen, generální ředitel společnosti DKV Mobility.

„Splnění našeho cíle Green Pledge je velkolepým týmovým výkonem, protože jsme společně dokázali v celé naší společnosti úspěšně realizovat mnoho opatření pro snížení emisí CO2. Přebíráme však odpovědnost také za zbývající emise CO2. Proto na celém světě investujeme do certifikovaných projektů na ochranu klimatu. Nyní budeme i nadále sledovat naše ambiciózní cíle. Aktuálně se nacházíme v procesu předložení našich vědecky podložených klimatických cílů iniciativě SBTi (Science Based Targets Initiative)*,“ dodává Laura Cremer-Heesenová, vedoucí oddělení udržitelnosti ve společnosti DKV Mobility.

Přechod na zelenou mobilitu

DKV Mobility vybudovala v celé Evropě jednu z největších akceptačních sítí pro elektrická vozidla a svým zákazníkům v současnosti poskytuje přístup k cca 710 000 veřejných a částečně veřejných dobíjecích bodů. V červnu 2023 překročila síť DKV Mobility hranici 500 000 dobíjecích bodů a od té doby roste průměrným tempem 21 000 dobíjecích bodů měsíčně. Kromě výrazného rozšiřování akceptační sítě pro dobíjení také rapidně roste poptávka po dobíjecích kartách. Ke konci roku 2023 spravovala společnost DKV Mobility pro své zákazníky 592 000 karet pro dobíjení elektrických vozidel, což znamená trojnásobek počtu dobíjecích karet v porovnání s předchozím rokem. DKV Mobility nabízí svým zákazníkům rovněž přístup k alternativním palivům, jakými jsou CNG, LNG a vodík. Spotřeba těchto alternativních paliv roste díky zákazníkům DKV Mobility o více než 20 procent ročně.

Velké pokroky v oblasti sociální udržitelnosti

Společnost DKV Mobility navíc urychluje realizaci komplexní strategie v oblasti ESG také podporováním genderové rozmanitosti a dosahuje významného pokroku při naplňování svých cílů v oblasti společenské odpovědnosti. Ženy tvoří téměř polovinu všech zaměstnanců společnosti DKV Mobility. Ženami je obsazeno 38 procent všech manažerských pozic. Cca 2400 zaměstnanců společnosti DKV Mobility pochází z 60 národů. Společnost DKV Mobility vydala v šesti evropských zemích v rámci podpory neziskových organizací již více než 1700 servisních karet bez poplatků, NGO Card +Charge. Společnost podporuje také okolí svého sídla v rámci komunitního dne, během něhož se v roce 2023 podílelo cca 400 zaměstnanců společnosti DKV Mobility na realizaci 20 místních sociálních a ekologických projektů. Společnost DKV Mobility byla kromě toho zařazena předními ratingovými agenturami v oblasti udržitelnosti a ESG, Sustainalytics a EcoVadis, mezi 1 procento nejlépe hodnocených podniků na celém světě.

Zpráva DKV Mobility o trvalé udržitelnosti byla před zveřejněním podrobena nezávislému auditu. Společnost tím již položila základy pro budoucí integrované zveřejňování informací v souladu se směrnicí EU o vydávání firemních zpráv o udržitelnosti (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Společnost DKV Mobility se kromě toho zavázala, že předloží nové, vědecky podložené klimatické cíle iniciativě SBTi (Science Based Targets Initiative).

Zpráva o trvalé udržitelnosti společnosti DKV Mobility v roce 2023 je k dispozici ke stažení zde .

* Science Based Targets Initiative (SBTi) je společnou iniciativou organizací CDP (Carbon Disclosure Project), UNGC (UN Global Compact), WRI (World Resources Institute) a WWF (World Wildlife Fund), která vyvíjí metody a kritéria pro účinnou ochranu klimatu ve firmách a schvaluje podnikové cíle.

Kontakt pro média

Dr. Sarah Rötzer

VP Communications & Public Affairs

Tel. +49 2102 5517478

sarah.roetzer@dkv-mobility.com

Carolin Hüppe

Teammanager Newsroom

Mobil +49 174 1856366

carolin.hueppe@dkv-mobility.com