{{include.title}}

Hållbar mobilitet: DKV Mobility inleder samarbete med OrangeGas för alternativa bränslen
OrangeGas

De ledande europeiska leverantörerna av mobilitetstjänster, DKV Mobility och OrangeGas (OG) - ett bränsleföretag baserat i Nederländerna och med fokus på alternativa bränslen som CNG (Compressed Natural Gas, komprimerad naturgas), LNG (Liquified Natural Gas, naturgas i vätskeform), HVO (synthetic diesel), vätgas och laddstationer för elfordon – har nyligen ingått ett samarbetsavtal. Som ett resultat av detta kommer DKV Mobilitys kunder nu att få tillgång till 220 OG-bränslestationer i Tyskland, Nederländerna och Sverige – vilket innebär en ytterligare expansion av DKV Mobilitys alternativa bränslenätverk till mer än 19 500 stationer över hela Europa.

”Genom att snabbt expandera vårt alternativa bränslenätverk i Europa driver vi på övergången till klimatvänlig mobilitet, samtidigt som vi framhäver en av vårt samhälles viktigaste frågor”, säger Sven Mehringer, verkställande direktör inom Energy & Vehicle Services på DKV Mobility.

”Vi är mycket glada över samarbetet med OrangeGas, som är en ytterst professionell leverantör inom alternativa bränslen som CNG, HVO, H2, LNG samt laddstationer för elfordon.”

”I DKV Mobility har vi hittat en partner med ett starkt och omfattande internationellt tankkortnätverk”, säger Wijtze Bakker, Head Network Development på OG.

”Vi är mycket nöjda med detta värdefulla samarbete mellan OG och DKV Mobility, som erbjuder DKV Mobilitys kunder åtkomst till vårt nätverk med rent bränsle.”

Att främja övergången till klimatvänliga bränslen och transporttyper är helt i linje med DKV Mobilitys affärssyfte: att driva på övergången mot en effektiv och hållbar framtid inom mobilitet. DKV Mobility strävar efter att bli klimatneutralt senast år 2023 samt att hjälpa sina kunder sänka sina flottors kolintensitet med 30 % år 2030 jämfört med basåret 2019.

Mer information finns på www.dkv-mobility.com och www.orangegas.com

Trycka

Dirk Heinrichs

Press Spokesman

Mobil +49 172 2497688

dirk.heinrichs@dkv-mobility.com

Julianna Norsam

Manager Corporate Communications

Mobil +49 152 57601328

julianna.norsam@dkv-mobility.com

Carolin Hüppe

Manager Corporate Communications

Mobil +49 174 1856366

carolin.hueppe@dkv-mobility.com