DKV APP&GO -
Vanliga frågor och svar

person holding mobilephone with DKV App on it

Här hittar du svar på vanliga frågor om DKV APP&GO

Jag är förare och har en fråga om mitt digitala DKV CARD

Tyvärr är det ännu inte möjligt för dig som förare att skapa ett DKV Mobility App-konto på egen hand. Kontakta därför din fleet manager och be honom skapa ett förarkonto i DKV COCKPIT och tilldela dig ditt DKV CARD. Du kommer sedan att få ett e-postmeddelande med det första lösenordet. Så snart du har ändrat detta kan du logga in på DKV Mobility App med din e-postadress och ditt personliga lösenord.

I appen kan du endast se och använda kartor som din vagnparksadministratör tidigare har tilldelat dig i DKV COCKPIT. Om ingen karta visas i området "Mina DKV-kartor" ber vi dig kontakta din vagnparksansvarige.

Om du inte kan se några kort i appen, trots att din användare har tilldelats kort i DKV COCKPIT, ber vi dig kontakta oss via mobile-apps@dkv-mobility.com .

Card Scan är en förenklad åtkomst till DKV Mobility App, som ger dig tillgång till utvalda tjänster. Du får tillgång till appens alla funktioner först när din vagnparksadministratör har skapat ett konto åt dig. Du kan sedan använda detta konto för att logga in i appen regelbundet.

I avsnittet "Mina DKV-kort" i din profil hittar du en mängd ytterligare information om dina kort.

Till exempel har din vagnparksadministratör olika alternativ i COCKPIT för att styra användningen av ditt företags kort. För att du ska veta om ditt kort för närvarande är redo att användas visar vi dig läget (alltid aktivt, veckodagskontroll, på begäran, pausat) och kortets aktuella status (aktivt/pausat).

Om du klickar på en karta får du mer information.

Om du ser den här knappen har din vagnparksadministratör ställt in kortet i läget "På begäran". Det innebär att du först måste aktivera kartan via appen innan du kan använda den. Efter ett definierat tidsfönster pausas kartan igen.

Din fleet manager/dispatcher kan tilldela en viss budget till ditt kort. Om budgeten är förbrukad kan kortet inte längre användas. För att de ska känna till sin tillgängliga budget före tankningsprocessen visar vi dem den budget som fortfarande är tillgänglig i appen.

Dags-, vecko- eller månadsgränser, som också kan ställas in i DKV COCKPIT, visas inte här.

Vi listar här endast transaktioner som de har gjort med smarttelefonen via APP&GO. Detta är av tekniska skäl.

Jag skulle vilja tanka med APP&GO mobil

Vänligen filtrera efter bensinstationer och välj dessutom filtret "APP&GO". Både i kartvyn och i stationslistan kommer du nu bara att se bensinstationer där du kan använda APP&GO.

Dessutom kan du känna igen APP&GO-servicestationer i appen genom knappen "Betala kontaktlöst här", som du hittar i stationsinformationen och som du också kan använda för att starta tankningsprocessen.

 1. Använd APP&GO-filtret för bensinstationer i DKV Mobility App
 2. När du är på bensinstationen öppnar du stationsinformationen och startar APP&GO-processen genom att klicka på knappen "Betala kontaktlöst här".
 3. Appen kommer nu att guida dig genom tankningsprocessen.
 4. Den lyckade tankningen och auktoriseringen visas i appen i slutet av processen.
 5. Kör på avslappnat - du får leveransavin bekvämt via e-post.

Det finns båda processerna:

 • först godkänna den maximala bränslemängden, sedan tanka,
 • först tanka, sedan godkänna beloppet.

Vilket förfarande som används beror på de tekniska förhållandena på servicestationen. DKV Mobility App guidar dig i alla fall automatiskt genom processen, så att du inte behöver oroa dig för detta.

Körsträckan kan matas in vid varje tankning med APP&GO. Inmatningen är valfri.

Nej, detta är inte nödvändigt med APP&GO. Eftersom du loggar in i appen med ditt konto och lösenord i förväg krävs ingen ytterligare PIN-kod.

Redan under tankningsprocessen ser bensinstationsbiträdet i sitt POS-system att tankningsprocessen har startats på mobil basis. Så snart transaktionen har godkänts och tankningsprocessen har slutförts överförs denna information också till kassaapparaten och processen markeras som slutförd. Både kassaregistret och bensinpumpen är nu åter fria för nästa tankning.

Om du har ett annat kort tillgängligt i appen kan du försöka genomföra transaktionen igen med detta kort. Om dina försök misslyckas har du alltid möjlighet att betala för tankningen med ditt DKV-kort i kassan/på den automatiska bensinstationen. Om ditt kort är föremål för begränsningar (t.ex. veckodagsbegränsning, överskriden gräns) kommer transaktionen att avvisas både i appen och i kassan.

Nej, det kan inte hända.

Omedelbart efter den lyckade APP&GO-tankningsprocessen får du leveransfakturan till den e-postadress med vilken du är inloggad i appen. Dessutom kan du också komma åt alla APP&GO-leveransräkningar i via din profil i appen.

Det kan ta upp till 5 minuter att skicka bränslekvittot. Om du fortfarande inte har fått ett bränslekvitto då, kontrollera din SPAM-mapp. Alternativt kan du se alla kvitton i appen.

Obs: Bränslekvittot är endast för din information. Fakturan skickas till din arbetsgivare som vanligt.

Jag skulle vilja ladda med APP&GO mobile

Vänligen filtrera efter laddstationer och välj dessutom filtret "APP&GO". Både på kartan och i stationslistan visas nu endast laddstationer där du kan ladda via APP&GO.

Så snart du är inloggad i DKV Mobility-appen och befinner dig i omedelbar närhet av laddstationen kan du starta laddningen med ditt lagrade DKV CARD +Charge. Tryck på knappen "Starta laddning" i stationsinformationen för att göra detta.

 1. Kontrollera om filtren fortfarande är aktiva. Detta kan leda till att vissa resultat inte visas.
 2. Stäng appen helt och öppna den igen. Data kommer att laddas om.
 3. Vänligen avinstallera appen och installera den igen. Observera detta: Avinstallation raderar alla favoriter.

Vi arbetar kontinuerligt med att bygga ut laddningsnätverket. Om du upptäcker en station som accepterar DKV CARD +Charge men som inte finns med i appen, skulle vi gärna höra av oss till dig (adress och operatör) mobile-apps@dkv-mobility.com på .

Körsträckan kan anges för @road -laddningsprocesser som har godkänts med appen eller DKV Card +Charge.

Anmälan är frivillig och kan göras före eller under laddningsprocessen.

Läs mer om detta ämne i vår FAQ om vägmätaravläsning..

Vissa operatörer har ännu inte skickat sina priser till oss. Om du märker detta är du välkommen att skicka oss tips (adress, operatör, ID) till . mobile-apps@dkv-mobility.com

Vi arbetar för att visa tillgänglighet med så kort fördröjning som möjligt.

Av tekniska skäl är det tyvärr ännu inte möjligt att starta laddningsprocessen i hela laddningsnätverket. Vi arbetar kontinuerligt med att rulla ut funktionen för fler laddstationer.

 1. I DKV Mobility-appen kan du använda filtren för att hitta din önskade laddstation och bekvämt navigeras till den.
 2. Välj sedan den laddstation där du befinner dig.
 3. Klicka på "Starta laddning".
 4. Anslut nu fordonet till laddstationen med hjälp av laddningskabeln. Laddningsprocessen har nu officiellt startat.
 5. Laddningen avslutas så snart du sveper över knappen "Avsluta laddning" i appen.
 6. Nu är det bara att sätta sig i bilen och köra på! Transaktionen visas sedan i appens laddningshistorik.

Observera: Det är för närvarande ännu inte möjligt att ange körsträcka för debiteringsprocesser.

Om du har ett annat kort tillgängligt i appen kan du försöka genomföra transaktionen igen med detta kort. Om dina försök misslyckas hjälper våra kollegor på kundhotline dig gärna. Du hittar dem på DKV Mobility-appens hemsida.

Efter en lyckad APP&GO-laddningsprocess skapas automatiskt en sammanfattning av transaktionen i laddningshistoriken i DKV Mobility App. Du kan komma åt sammanfattningen via "Profil" > "Transaktioner".

Obs: Debiteringshistoriken är endast för din information. Fakturan skickas till din arbetsgivare som vanligt.

Vi arbetar på att integrera en QR-kodsläsare.

Hjälp, jag har problem med APP:en!

Kontrollera din internetanslutning. Om det fungerar, avsluta appen helt och starta den igen. Om det inte löser problemet avinstallerar du appen och installerar om den från butiken.

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta oss på mobile-apps@dkv-mobility.com .

Kontrollera först din internetanslutning. Om den fungerar kan du avsluta appen och starta den igen. Om det inte hjälper kan du avinstallera appen en gång och installera den igen via den här länken.

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta oss på mobile-apps@dkv-mobility.com .

Se till att du har en fungerande internetanslutning och att din smartphone tillåter cookies. Detta är nödvändigt för en lyckad inloggning i appen.

Om du omdirigeras till en inloggningssida för vår partner PACE efter registrering, vänligen kontakta oss på mobile-apps@dkv-mobility.com .

Detta är en ny appversion som erbjuder ändrade inställningar. För att kunna använda appen optimalt måste du göra dina individuella inställningar igen efter uppdateringen. Dessa kommer sedan att sparas.

Detta är en ny appversion som använder ett förenklat favoritsystem. Migrering av de gamla favoriterna är inte möjlig.

Kontrollera först om du använder den aktuella versionen av appen. Om du fortfarande ser felaktiga priser eller data efter uppdateringen, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande och meddela oss vilken bensinstation eller laddstation som berörs. mobile-apps@dkv-mobility.com

Jag är vagnparksansvarig och har en fråga om digital användning av DKV CARD

Många funktioner i DKV Mobility-appen är endast tillgängliga för inloggade användare. Dina förare behöver därför ett motsvarande användarkonto. Detta kan ännu inte skapas av förarna själva, utan måste skapas av dig i COCKPIT:

 1. Skapa ett användarkonto för föraren i användaradministrationen i COCKPIT. Kontrollera att du har valt "Förare" som roll i företaget.
 2. Tilldela nu den nya användaren de kort som du delar med dem för appanvändning.
 3. Föraren får nu ett automatiskt genererat e-postmeddelande med sina initiala åtkomstuppgifter. Så snart han har tilldelat ett nytt personligt lösenord kan han logga in i appen med det. I området "Mina DKV-kort" hittar användaren nu alla kort som du har tilldelat honom.

Obs: Om du har några frågor om den exakta proceduren eller möjligheterna för en användarinstallation i bulk, hjälper din kontoansvarige dig gärna.

Genom att tilldela användaren rollen "Förare" säkerställer du att föraren inte har några COCKPIT-rättigheter. En inloggning är alltså potentiellt möjlig, men han ser bara en vit sida.

Dina förare kan endast använda de kort i appen som du aktivt har tilldelat dem via COCKPIT. Så snart du återkallar kort är de inte längre tillgängliga för användning av föraren i appen.

Du kommer att få ett nytt kort som vanligt. Om utbytet sker i det vanliga kortutbytet tilldelas efterträdarkortet automatiskt till användaren. Om utbytet sker av andra skäl, vänligen tilldela kortet till användaren.

I båda fallen kan alla transaktioner och kvitton som gjorts med det gamla kortet via appen fortfarande ses i din DKV Mobility-app.

APP&GO-transaktioner avvecklas via kollektiv fakturering på samma sätt som du är van vid från fysiska kortbetalningar.

Utgivning eller indragning av kort sker inom några sekunder.

Nej, indragning av behörigheter innebär helt enkelt att kortet inte längre kan användas. Kvittona förblir synliga för föraren i appen.

Jag har en allmän fråga!

Med APP&GO kan du tanka och ladda utan kontanter med hjälp av din smartphone: godkänna - tanka/ladda - fortsätt din resa. På så sätt slipper du långa väntetider eller köer och kan fortsätta din resa på ett avslappnat sätt.

Ja, det stämmer. APP&GO är vår kostnadsfria tjänst så att dina förare också kan använda sitt DKV CARD virtuellt.

Vår app uppfyller de senaste tekniska säkerhetsstandarderna.

Dessutom är kortanvändning endast möjlig för inloggade användare. Kombinationen av e-postadress och lösenord ersätter här kortets PIN-kod. Mobilkort kan endast användas av användare som du tidigare har tilldelat dem via COCKPIT.

 • Tidsbesparingar: Du slipper stå i kö eftersom du använder DKV CARD direkt via din smartphone vid bensinpumpen.
 • Kommer du ihåg PIN-koden? - Inte nödvändigt! Godkänna bränslemängden bekvämt via fingeravtryck/FaceID
 • Hantera bränslekvitton digitalt: Du får leveransfakturan direkt via app och e-post. Det innebär att du inte längre behöver spara papperskvitton.
 • Behåll överblicken : I transaktionslistan kan du när som helst se alla dina APP&GO-transaktioner inklusive leveransfakturan.

Om det uppstår problem vid tankning/laddning kan du alltid kontakta följande telefonnummer: 00800 365 24 365 .

För allmänna frågor, vänligen kontakta din kundansvarige.