Toll station

Регистрирайте се сега предварително за новата електронна система за пътни такси в Полша


DKV ще Ви окаже съдействие при преминаването от настоящата система към новата полска система за пътни такси

Важна препоръка: Запазете си бордовото устройство ViaToll! Това бордово устройство може да се използва в Полша до 30 септември 2021 г.

За да може да продължите да плащате пътни такси в Полша както обикновено, са необходими някои предпазни мерки, за които ние, разбира се, ще Ви окажем активно съдействие. Тъй като електронната система за пътни такси използва GNSS технология, ще Ви е необходимо ново бордово устройство, което ще трябва да се регистрира наново.

Искам да се регистрирам предварително за новата полска система за пътни такси (e-toll)

Кратък преглед на времевия график за електронните пътни такси (ще Ви държим в течение)

Май 2021 г.

  • Операторът KAS отваря своя портал за регистрации
  • Може да започнете с регистрацията

Юни 2021 г.

  • Преходен период, в който системите viaTOLL и e-TOLL се използват паралелно; плащането продължава да се извършва чрез viaBOX
  • Регистрацията е възможна
  • Преходен период до 30.09.2021 г., през който може все още да се използва бордово устройство viaTOLL (препоръчително)

Октомври 2021 г.

От 01.10.2021 г. отчитане на пътни такси ще се приема само в новата система

Могат да се използват различни бордови устройства, DKV предлага оферти за доставка