yakıt ikmali eli

Hükümet önlemleri

Aşağıda spesifik ölçümler ve geçerlilik süreleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Önlem: Özel tüketim vergisinde indirim

 • Yakıtlarda sırasıyla 0,1446€/l (net) ve 0,175€/l (brüt) azalma

Dönem 19.03.2022 bir sonraki duyuruya kadar

İstasyonlarda gösterilen fiyatlar zaten indirimli fiyatları göstermektedir.

Önlem: Gaz ve elektrik için KDV'nin %6'ya düşürülmesi

Dönem 01.03.2022 - 31.03.2023

Sadece özel hanehalkları (B2C) üzerinde, ticari müşteriler (B2B) üzerinde etkisi yoktur

Tedbir: Dizel, benzin, LPG, CNG, LNG'ye devlet sübvansiyonu

 • Benzin: 0,15€/l (net)
 • Dizel: 0,15€/l (net)
 • CNG/LNG: 0,21€/kg (net)
 • LPG: 0,2913€/kg (net)

Dönem 01.04.2022 - 31.08.2022

 • Benzin: 0,25€/l (net)
 • Dizel: 0,25€/l (net)
 • CNG/LNG: 0,35€/kg (net)
 • LPG: 0,4855€/kg (net)

Dönem 01.09.2022 - 31.10.2022

 • Benzin: 0,0833€/l (net)
 • Dizel: 0,0833€/l (net)
 • CNG/LNG: 0,1166€/kg (net)
 • LPG: 0,1618€/kg (net)

Dönem 01.11.2022 - 31.12.2022

Devletin mali desteğini de içeren fiyat, fiyat tabelasında, pompada, kasada ve DKV web sitesindeki liste fiyatlarında zaten gösterilmektedir. Lütfen bölgelerdeki farklı KDV oranlarına dikkat ediniz.

Önlem: Her iki yakıt türü, dizel ve benzin için 5 peni/l (net; ppl) fiyat indirimi

 • Akaryakıt vergisi (madeni yağ vergisi) 23.03.2022 tarihine kadar motorin 57,95 (net; ppl)
 • Akaryakıt vergisi (madeni yağ vergisi) 23.03.2022 tarihinden itibaren motorin 52,95 (net; ppl)

 • Akaryakıt vergisi (madeni yağ vergisi) 23.03.2022 tarihine kadar benzin 57,95 (net; ppl)
 • Akaryakıt vergisi (madeni yağ vergisi) 23.03.2022 itibariyle benzin 52,95 (net; ppl)

Dönem: 23.03.2022 - 22.03.2023

Halihazırda indirimli olan fiyatlar istasyonlarda gösterilmektedir.

Maßnahme: Dizel ve benzin için 0,25€/l (net) ÖTV indirimi

 • Akaryakıt vergisi (madeni yağ vergisi) 21.03.2022 tarihine kadar motorin 0,6174€/l (net)
 • Akaryakıt vergisi (madeni yağ vergisi) 22.03.2022 itibariyle motorin 0,3674€/l (net)

 • Akaryakıt vergisi (madeni yağ vergisi) 21.03.2022 tarihine kadar benzin 0,7284€/l (net)
 • Akaryakıt vergisi (madeni yağ vergisi) 22.03.2022 itibariyle benzin 0,4784€/l (net)

Dönem: 22.03.2022 - 05.10.2022

 • Yakıt vergisi (madeni yağ vergisi) 03.05.2022 itibariyle CNG/LNG 0€/kg (netto)

Dönem 03.05.2022 - 05.10.2022

Halihazırda indirimli olan fiyatlar istasyonlarda gösterilmektedir.

Maßnahme: Gaz (LPG, CNG ve LNG) için KDV'nin %22'den %5'e düşürülmesi

Dönem 03.05.2022 - 05.10.2022

Tedbir: Yakıtlar üzerindeki özel tüketim vergisi %21 oranında azaltılacaktır.

Bu da benzin için 0,17€/l (net) ve dizel için 0,11€/l (net) azalmaya yol açmaktadır.

LPG ve LNG gibi gaz bazlı yakıtlarda 0,041€/l indirim yapılacaktır.

Dönem 01.04.2022 - Haziran 2022 sonu

Halihazırda indirimli olan fiyatlar istasyonlarda gösterilmektedir.

Tedbir: Enerji (gaz ve elektrik) tedarikindeki KDV oranı %21'den %9'a düşürülecektir.

Bunun sadece özel hanelere yapılan teslimatları mı yoksa şirketlere yapılan teslimatları da etkileyip etkilemediği henüz belli değil. Bu konuda daha sonra bilgi verilecektir.

Dönem 01.07.2022 -

Önlemler: KDV'nin %23'ten %8'e düşürülmesi

KDV'li dizel, kamyon dizeli, premium dizel: %8

KDV LPG: %8

KDV Euro 95 - Süper: %8

KDV Euro 98 - Super Plus: %8

KDV Euro 98 - Prim: %8

KDV Euro 100 - Prim: %8

KDV Euro 95 - Prim: %8

KDV LNG: %0

Dönem 01.02.2022 - 31.10.2022

İstasyonlarda gösterilen fiyatlara halihazırda %8'lik indirimli KDV oranı dahildir.

Tedbir: Akaryakıt vergisinin (madeni yağ vergisi) azaltılması.

Bu da yakıt fiyatlarında muhtemelen 1,30 SEK/l (yaklaşık 0,12€/l) tutarında bir düşüşe yol açacaktır.

Dönem 01.06.2022 - 31.10.2022

Tedbir: Dizel ve benzin için fiyat sınırı

Perakende
satış fiyatı: - Dizel fiyatı: 12,29 HRK/l-
Benzin fiyatı: 10,58 HR
K/l- LPG: 9,99 HRK/kg-
LPG Tüpü: 13,94 HR K/kg

Dönem: 27.09.2022 tarihinden itibaren ve 7 gün süreyle geçerlidir

Önlem: Özel tüketim vergisinin azaltılması

 • Özel tüketim vergisi motorin 01.07.2022 itibariyle 2,66 HRK/l (net)
 • Özel tüketim vergisi benzin 01.07.2022 itibariyle 3,06 HRK/l (net)

Dönem: 01.07.2022 bir sonraki duyuruya kadar

Önlem: Akaryakıt vergisinin düşürülmesi (madeni yağ vergisi)

 • 10.03.2022 tarihinden itibaren dizel için 0,15€/l (brüt) ve benzin için 0,20€/l (brüt) ilk indirim
 • 01.04.2022 tarihinden itibaren dizel ve benzin için ilave 0,01€/l (brüt) tutarında ikinci bir indirim.

Madeni yağ vergisi 01.04. tarihinden itibaren dizel için 0,40538€/l (net) ve benzin için 0,46598€/l (net) olacaktır.

Dönem 10.03.2022 - 31.08.2022

Önlemler: Yerel istasyonlarda dizel ve benzin için fiyat sınırlaması. Otoyol istasyonlarında herhangi bir düzenleme yoktur.

Perakende satış fiyatı (14 günde bir yayınlanır):

Dizel fiyatı: 1,603€

Benzin fiyatı: 1,353€

Dönem 11.05.2022 - 20.06.2023

Önlem: İspanyol "Real Decreto Ley 6/2022" yasasına göre yakıt 0,20 €/l tutarında sübvanse edilecektir.

 • Sübvansiyon şu yakıtlar için geçerlidir: dizel ve benzin (AdBlue dahil), etanol, LPG, CNG ve LNG
 • Benzin istasyonlarında (fiyat direği) ve DKV web sitesindeki fiyat listelerinde gösterilen fiyatlar, sübvansiyonsuz yakıt fiyatını göstermektedir.
 • 0,20€/l'lik indirim (İspanyol KDV'sine tabi değildir) DKV faturası aracılığıyla verilir ve ayrıca gösterilmelidir. Yakıt ikmali işlemlerine dahil edilen KDV indirilmez.

Dönem 01.04.2022 - 31.12.2022

Maßnahme: Romanya, yakıt (dizel / benzin) için litre başına 50 Bani (0,50 RON) sübvansiyon kararı aldı

 • Sübvansiyon aşağıdaki yakıtlar için geçerlidir: dizel ve benzin
 • "Brüt" 0,50 RON (yaklaşık 0,10 EUR/l) tutarındaki indirim yakıt fiyatını düşürmektedir.
 • Romanya madeni yağ şirketleri bu sübvansiyonu müşterilerine sunabilir. Bize uzlaşma için indirimli fiyatlar gönderirlerse, indirimli fiyatı 1:1 oranında müşterilerimize aktarırız.

Dönem: 01.07.2022 - 30.09.2022

Genel bilgiler

Şu ana kadar pompadaki artışın ana nedeni, Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle yükselen petrol fiyatıdır. Buna bir de petrole olan alışılmadık derecede güçlü talep ekleniyor.

AdBlue'nun ana bileşeni, amonyak ve karbondioksitin sentezlenmesiyle üretilen üredir. Gaz bu işlem için önemli bir kaynaktır ve gaz fiyatlarının son zamanlarda hızla arttığı bilinmektedir. Buna bağlı olarak, AdBlue üretimi ekonomik olmayacak kadar yüksek maliyetli hale gelmekte ve bu nedenle bazı üreticiler üretimlerini durdurmuş ya da bakım aşamasına almış durumdalar. Bu gelişmeler bazı ülkelerde AdBlue fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine yol açmıştır. Bununla birlikte, AdBlue stokları şu anda hala yeterlidir. Bir istasyonda çok kısa bir süre için stokların tükenmesi söz konusu olabilir.

Motorin fiyatındaki özellikle büyük artışın nedeni ev sahiplerinin özel davranışlarında yatmaktadır: Birçok kalorifer yakıtı kullanıcısı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle arz sıkıntısı yaşanmasından korkuyor ve baharın başlamasına rağmen depolarını doldurmaya devam ediyor. Buna ek olarak, birçok petrol tüccarı Rus petrolünü boykot ediyor ve bu da piyasada yapay bir kıtlığa yol açıyor.