DKV Emergancy calls

Omedelbar hjälp i nödsituationer


DKV ASSIST - Gratis internationella samtal dygnet runt
Vid problem med numret 00800 365 24 365 är det relevanta nödnumret i landet följande

Zwei Männer an einem Verladehof