fuel card

DKV BOX SCANDIC
En vägtullsbox för Norge, Sverige, Danmark


Dra nytta av fördelarna med DKV BOX EUROPE

  • Kör genom hela Europa, i lugn och ro och utan förseningar
  • Enkel plug and play-installation
  • Tydlig fakturering med DKV-fakturan
  • Support dygnet runt via vårt nummer +00800 326 829 31
  • Fordonsoberoende användning
  • Efterföljande avbeställning av de begärda tjänsterna

DKV Box Europe – så här fungerar den!

Funktioner för EETS-ombordenheten

DKV BOX EUROPE stöder EETS (European Electronic Toll Service), som vill göra det enklare för trafikanter att betala vägavgifter när de kör genom Europa genom att bara ha en enhet och en avtalspartner. Dessutom ger plug and play-installation, automatisk fakturering och praktiska funktioner maximal tidsbesparing.

maut_dkv box europe_produktabbildung dkv box europe_350x350

Hybridteknik (GNSS/DSRC/Bluetooth) för vägtullar >3,5 ton tillåten totalvikt

Snabbt OTA-tillägg (Over the Air) av vägtulltjänster

Enkel avregistrering av vägtulltjänster

Manuell axeldeklaration via ombordenhetens display

Direkt användning via plug and play (eller likström)

Enkel hjälp i nödsituationer

Europe map

EETS-vägavgifter – översikt och tillgänglighet

Kan redan användas i:Belgien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Portugal, Spanien, Bulgarien, Liefkenshoektunnel, Warnowtunneln och Herrentunnel (DE).

Under förberedelse:Skandinaviska broar (Öresund och Storebält), Slovakien, Slovenien, Tjeckien

Har du några frågor? Vi svarar gärna på dem.

Betalning och samordning av vägavgifter innebär ofta stora utmaningar. Varje land har sitt eget system, sina egna avgifter och sina egna faktureringsmetoder. Införandet av EETS kommer att hantera de här utmaningarna. EETS står för "European Electronic Toll Service" (europeisk elektronisk vägtulltjänst) och ska göra det mycket enklare för företag med fordon på vägarna över hela Europa att betala vägavgifter genom att endast ha en låda och en avtalspartner.

Vi finns här för dig: Som DKV-kund behöver du inte längre ordna med vägavgifter, det gör vi åt dig!

Det varierar från land till land. Du hittar all information om vägavgifter i respektive land på följande sidor. Mer informationom vägavgifter

Om lastbilar, personbilar och lätta nyttofordon ska betala vägavgifter beror på landet. Du kan hitta detaljerad information om varje landhär

Betalning sker genom att köra genom en vägavgiftstation, via vinjett eller via en vägavgift boxvia en leverantör av vägavgifttjänster, beroende på land. DKV erbjuder dig den perfekta lösningen för varje land, inklusive bekväm fakturering. Kontakta oss så ger vi dig råd om den lämpligaste lösningen.

Det är enkelt: Fyll i anmälningsformuläret så ringer vi dig – utan förpliktelser.

Kontakta oss. Vi förbereder ett skräddarsytt erbjudande för dig.

Placera boxen i vindrutan så att den inte stör sikten under körning. Undvik att placera den i närheten av rörliga delar på fordonet (t.ex. airbagkåpor). Ombordenheten måste vara synlig från fordonets utsida och får inte skymmas av andra delar (t.ex. vindrutetorkare). Om vindrutan är metalliserad använder du ett område som inte är metalliserat. Tack vare plug and play-installationen är det bara att koppla in kabeln i strömförsörjningen och ge dig ut på vägarna. Alternativt kan du be en verkstad att permanent koppla in boxen i fordonets elsystem.

Vägavgiftsdata överförs med hjälp av hybridradioteknik (GNSS/DSRC/Bluetooth) för vägavgifter för fordon med en tillåten totalvikt som är högre än 3,5 ton. Vid din första beställning lagras fordonsdata och de bokade vägavgifttjänsterna automatiskt i ombordenheten. Vägavgifttjänster kan läggas till och bokas via OTA (Over the Air). Axeldeklarationen kan ställas in manuellt på ombordenhetens display.

Om du håller ned knappen med uppåtpilen i 3 sekunder visas ombordenhetens meny på ombordenhetens display. Du kan då få en överblick över: bokad vägavgifttjänst, antal axlar, registreringsskylt, utsläppsklass, vikt, strömstatus och mottagning.

Tyskland: DEbag

Belgien: BEvia

Österrike: ATasf

Frankrike: FRtis

Spanien: ESvia

Portugal: PTvve

Tunnlar: Warnow och Herren: DEtun.

Liefkenshoektunneln: BEliT

Det kan hända att vissa inställningar på ombordenheten måste ändras av föraren under resan. Föraren kan ändra följande inställningar på OBU:n: språk, antal axlar, påhängsvagn, faktisk vikt, kostnadsställe.

Hur ändrar jag antalet axlar/vikten?

Du kan ändra värdet i menypunkten ”Trailer axles” / ”Weight” (Släpaxlar/Vikt) genom att trycka på högerknappen för ”OK”.

Lämna sedan menyn genom att trycka på vänsterknappen två gånger. Om du lämnar menyn utan att spara visas meddelandet ”Values not changed” (Värdena har inte ändrats) i några sekunder och de gamla värdena behålls.

Den runda lysdioden på ombordenheten lyser grönt för alla bokade vägavgifttjänster.

Grön lysdiod:: Ombordenheten är redo att användas för att betala vägavgifter. Du får köra.

Gul lysdiod: Ombordenheten är inte anpassad eller så har vägavgifttjänsten för fordonets aktuella plats inte (ännu) bokats/aktiverats, det finns ingen vägavgifttjänst i det här området (t.ex. Nederländerna) eller så är den lokala vägavgifttjänsten inte tillgänglig på ombordenheten.

Röd lysdiod Kritiskt problem. Kör inte. Kontakta din kontaktperson på DKV.

Undantag: Ombordenhetens lysdiod blir röd efter 30 minuter utan GPS-mottagning. Du kan till exempel befinna dig i en tunnel eller ett garage. Kör till en plats med GPS-mottagning.

Lysdioden släcks: Viloläge: Ombordenheten går in i viloläge efter 30 minuters inaktivitet och vaknar igen när fordonet rör sig eller när strömförsörjningen slås på igen.

Ja. För att göra detta måste batterierna i ombordenheten tas bort. Ombordenheten måste vara permanent installerad i fordonet.

Information om programuppdateringen GoMa 6.3. finns här

Sök om kostnadsfritt förslag nu!

Njut av alla fördelarna av DKV bäst i klassen rådgivning: alltid ärlig, inviduell, och gratis rådgiving av tank och servicekort.

Hey

Namnet på ditt företag

Fyll i e-mailadress

Fyll i tele.nummer

Bekräfta våra dataskyddsvillkor här.

Läs villkoren för dataskydd här.

* Obligatorisk