Zwei Männer an einem Verladehof.


Registracija za putarinu u Slovačkoj

Registrujte se u 4 jednostavna koraka

Zwei Männer an einem Verladehof

1. Popunite obrazac za korisnike

Pre-Pay

Obrazac (PDF)

Post-Pay

Obrazac (Excel)

Zwei Männer an einem Verladehof

2. Prateći dokumenti

Sledeći dokumenti su potrebni za besplatnu registraciju u postupcima pre-pay i post-pay:

  • Izvod iz Agencije za privredne registre (ne stariji od 3 meseca)
  • Atest o emisionoj klasi (ako nije navedeno u dokumentima vozila)
  • Dokumenti vozila
  • Bankovni podaci
  • PDV ID
  • i lična karta potpisnika
  • punomoćje, ako je primenljivo

Zwei Männer an einem Verladehof

3. Obratite se osobi za kontakt u kompaniji DKV

Pošaljite svoju porudžbinu svom ličnom predstavniku u kompaniji DKV. Ako nemate spremne kontakt podatke, naći ćete ih u Vašoj filijali .

Imajte u vidu sledeće Neophodno je da se dokumenti za registraciju pošalju kompaniji DKV običnom poštom, samo uoriginalnim verzijama , potpisani i overeni pečatom, ako je to moguće.

Zwei Männer an einem Verladehof

4. Preuzmite OBU

Nakon obrade prijava za registraciju, OBU Vam obezbeđuje direktno operater naplate putarine, SkyToll. Ako slanje plaća primalac, uređaj može dostaviti kurir; u suprotnom će biti dostupan za preuzimanje na takozvanim kontaktnim tačkama ili distributivnim tačkama (način isporuke ili preuzimanja OBU mora biti naveden u odgovarajućem dodatku uz prijavu za registraciju).

Grafički pregled kontaktnih i distributivnih tačaka (PDF)

Imajte u vidu sledeće:

  • OBU se mogu vratiti samo na prodajna mesta.

Sva dodatna pitanja u vezi sa ugradnjom OBU i kupovinom instalacionog kompleta mogu se uputiti Slovačkoj asocijaciji transportnih kompanija:

ČESMAD Slovačka

Opcije plaćanja

Pre-Pay plaćanje

Obrazac za Pre-Pay plaćanje se može lako popuniti unapred i predati na kontaktnim i distributivnim tačkama. Pre-Pay OBU se izdaje na licu mesta. Kada se kredit učita, plaćanje putarine u Slovačkoj može da počne.

Post-pay plaćanje – besplatna registracija

U Post-Pay proceduri, troškovi putarine se evidentiraju uz DKV CARD i naknadno se namiruju putem kartice. Ova procedura je posebno pogodna za one koji su često za volanom.

Obratite pažnju na obe verzije Uslova korišćenja:

Uslovi korišćenja operatera Skytoll (PDF)

Uslovi korišćenja nacionalnog operatera autoputeva NDS (PDF)

Zwei Männer an einem Verladehof

Dodatno naručivanje OBU

Za ponovljene narudžbine uređaja OBU popunite sva polja u sledećem obrascu: Narudžbenica

Pored toga, potrebni su Vam sledeći dokumenti:

  • Po vozilu, kopija saobraćajne dozvole za vozilo/potvrde o vlasništvu
  • Potvrdu o emisionoj klasi, ako nije navedena u saobraćajnoj dozvoli (npr. dozvola CEMT).

Zwei Männer an einem Verladehof

Vraćanje OBU

Pre-pay OBU se moraju vratiti na prodajno mesto (kontaktne tačke ili prodajna mesta). Post-pay uređaji se mogu vratiti samo na kontakt tačkama