Zwei Männer an einem Verladehof.

Über 100.000 Akzeptanzstellen in 45 Ländern


Das größte Tankstellennetz Europas.

Registracija za putarinu u Poljskoj

Izvan Poljske, uređaji viaTOLL se mogu naručiti samo ako porudžbine sadrže 10 ili više uređaja. Uređaji naručeni u manjoj količini mogu se preuzeti na prodajnim mestima.

Registrujte se u 4 jednostavna koraka

Zwei Männer an einem Verladehof

3. Dodajte važne dokumente

Prikupite i dostavite dodatnu dokumentaciju:

 • Kopija štampanog izvoda iz poslovnog registra/potvrde o registraciji preduzeća
 • Dokaz o ID PDV, ako nije uvršten u izvod iz poslovnog registra.
 • Kopija lične karte potpisnika ugovora
 • Po vozilu, kopija saobraćajne dozvole za vozilo/potvrde o vlasništvu
 • Dokaz o emisionoj klasi, ako nije navedena u saobraćajnoj dozvoli (npr. dozvola CEMT).
 • Punomoćje sa poljima za pomoć   (PDF)

(Popunite samo ako: Vlasnik kompanije/generalni direktor ne naručuje niti preuzima uređaj lično)

Prilikom štampanja registracionih dokumenata pazite da na registracionim dokumentimanema simbola iz vodiča za popunjavanje .

Zwei Männer an einem Verladehof

4. Originalni dokumenti

Post-Pay

Pošaljite svoju porudžbinu svom ličnom predstavniku u kompaniji DKV. Ako nemate spremne kontakt podatke, naći ćete ih u Vašoj filijali .

Pre-Pay

Dostavite kompletnu dokumentaciju distributivnom ili kontakt mestu:

Naplata: Pre-Pay ili Post-Pay

Izaberite između dve opcije plaćanja putarine u Poljskoj:

Zwei Männer an einem Verladehof

Pre-Pay procedura

U pre-pay proceduri, Pre-Pay Box se kupuje uz DKV CARD. Ovaj uređaj se puni kreditom za putarinu pre polaska. Vozači to mogu učiniti na bilo kom viaBOX distributivnom mestu u Poljskoj.

Post-Pay procedura

U post-pay proceduri, mreža za naplatu putarine beleži stvarno pređene kilometre. Naknade se naknadno izmiruju, jednostavno i povoljno, preko Vašeg uređaja viaBOX (On-Board-Unit) – tako da nema potrebe da stalno dodajete kredit.

Zwei Männer an einem Verladehof

OBU iz viaToll

 • Ova ugrađena jedinica se može dobiti uz uplatu depozita od oko 30 evra (120 zlota).
 • Depozit se vraća kada se OBU pravilno vrati. Depozit se može platiti karticom DKV CARD!
 • Da biste preuzeli viaBox, biće Vam potrebna registarska oznaka vozila, originalne kopije dokumenata vozila ili njihove kopije, uz dodatno punomoćje.

Vraćanje OBU

Pre-pay OBU se moraju vratiti na prodajno mesto (kontaktne tačke, distributivne tačke na granici i distributivne tačke). Post-pay uređaji se vraćaju direktno u DKV u Ratingenu poštom.

Dodatno naručivanje uređaja viaBOX

Za dodatne porudžbine uređaja viaBOX potrebno je popuniti sledeće obrasce:

Možete da:

 • Pošaljete spisak vozila (potpišite svaku stranicu). Obrazac za prijavu promene ne mora da bude popunjen ili
 • Popunite i potpišete obrazac za prijavu promene. Spiskovi vozila ne moraju da budu potpisani. Ovo je od posebnog interesa za klijente koji bi želeli da promene registraciju više vozila

Pored toga, potrebni su Vam sledeći dokumenti:

 • Po vozilu, kopija saobraćajne dozvole za vozilo/potvrde o vlasništvu
 • Dokaz o emisionoj klasi, ako nije navedena u saobraćajnoj dozvoli (npr. dozvola CEMT).

Pošaljite svoju porudžbinu svom ličnom predstavniku u kompaniji DKV. Ako nemate spremne kontakt podatke, naći ćete ih u Vašoj  filijali.

Imajte u vidu sledeće

Korisnički ugovor mora se popuniti u dva primerka i potpisati na svim obaveznim mestima. Jedna verzija se šalje kompaniji DKV, a druga verzija je za Vašu ličnu evidenciju. Ne ustručavajte se da se obratite svojoj filijali kompanije DKV u slučaju pitanja! Opšti uslovi i dodatne informacije možete pronaći na: http://www.viatoll.pl

Zatražite da Vas pozovemo

Da li biste želeli da iskoristite prednosti koje Vam nudi kompanija DKV Mobility?

Rado ćemo Vas pozvati.

Zdravo .

Unesite naziv vaše kompanije.

Unesite Vašu adresu e-pošte.

Unesite Vaš broj telefona.